Innovatieve arrangementen
Download
1 / 19

Innovatieve arrangementen - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Innovatieve arrangementen. Over slim bezuinigen. Henk Wesseling, 6 jan 2011. Echt bezuinigen eist. Waar staan we en wat moet. Gemeenten bereiden zich voor. Bezuinigingen zijn niet genegeerd ( € 900 miljoen, ongeveer 5 %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovatieve arrangementen' - halen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innovatieve arrangementen

Innovatieve arrangementen

Over slim bezuinigen

Henk Wesseling, 6 jan 2011
Gemeenten bereiden zich voor
Gemeenten bereiden zich voor

 • Bezuinigingen zijn niet genegeerd (€ 900 miljoen, ongeveer 5 %)

 • Snijden in eigen personeel en inhuur (maar waar is de visie op eigen rol, kwaliteiten en vaardigheden)

 • Deregulering

 • Geen verhoging sociale lasten; OZB zeer verschillende keuzes

 • Versterken innovatief vermogen stad en regio

 • Versterking regionale samenwerking, maar óók nieuwe bedrijven aantrekken (bron Nicis)

  (


Analyses nog beperkt
Analyses nog beperkt

 • City marketing en citybranding

 • Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid burgers

 • Twee stromingen in het sociale beleid

 • Duurzaamheid is een centraal topic

 • Erkenning dat innovaties nodig zijn, zeer verschillende aanpakken

 • Focus op eigen actoren en regio, en niet zozeer op RijkNadere analyse prioriteiten
Nadere analyse/prioriteiten

 • Vooral investeren in de structuurkenmerken van stad en regio

  • arbeidsmarkt

  • onderwijs

  • massaal en snel verbeteren bestaande woningvoorraad

  • verbeteren en variëren van woonmilieus

 • Herdefinieer het sociale beleid: wat wel, wat niet, de échte doelgroepen

 • Kies voor kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit bij alle korte termijn incidenten en crisissen (bron Nicis)Kerntaken discussie maar een term
Kerntaken discussie maar een term arrangementen.......

 • minder kosten sociaal beleid met zelfredzame burgers

 • minder kosten sociaal beleid door meer ondernemerschap

 • minder kosten ruimtelijke ordening met beter publiek privaat

 • minder kosten sport door schaal voorzieningen met verbetering kwaliteit

 • minder kosten bibliotheek door beleid informatiedragers

 • minder kosten ambtelijke organisatie die innovatie organiseert


Innovatieve arrangementen

Innovatieketen arrangementen.......

Kaasschaaf

incrementeel

radicaal

werkpro-cessen

minder inkoop redesign/inform

onderhoud

ketenin-richting

afstemming / uitbesteden herschikken/ prijs /subs. samenwerking

product

minder franje E- diensten inkomen naar assortiment werk

maatsch. effect

kwaliteit/prijs goedkoper burgeropstell

wegen diensten


Innovatieve arrangementen

incrementeel arrangementen.......

radicaal

Kaasschaaf

werkpro-cessen

Tactisch

ketenin-richting

product

maatsch. effect

strategisch

Hakken


Innovatieketen verbonden stappen als innovatie arrangementen

Innovatieketen: verbonden stappen als innovatie arrangementen

Voorbeeld één sociale dienst Drechtsteden:

Effect: meer arbeidsparticipatie/betere werking regionale arbeidsmarkt

Product: inkomen naar werk; workfirst, instroombeperking

Keten: werkplein regionaal, uitbesteding

werkprocessen: schaalvoordeel; informatisering, fraudebestrijding effectiever enz. enz.

Resultaat: 5 mln. apparaatskosten; inhaal als nadeelgemeente WWB


Voorbeeld servicecentrum drechtsteden
Voorbeeld servicecentrum Drechtsteden arrangementen

 • Alle middelenfuncties uit Drechtsteden in regionale organisatie

 • Effect: beter functionerende organisaties/klanttevredenheid/verbondenheid

 • Product: betere en goedkopere services, standaardisering

 • Keten: samenwerking;/fusie functies; uitbesteding

 • werkprocessen: schaal. standaardisering, informatisering (serviceplein)

 • Beoogd resultaat: 6 mln apparaatskosten; meer tevredenheid; gaat niet vanzelf


Varia
Varia arrangementen

 • Stadsbeheer Dordrecht van productie naar regieorganisatie

 • Concentratie van sportvelden met overgang naar kunstgrasvelden

 • ondersteuning marktgedomineerde projectontwikkeling met nadere randvoorwaarden van ontwikkeling

 • E-dienstverleniing met beperking fysieke loketten tot afspraken

 • Vastgoedsanering

 • Aanbod welzijnsvoorzieningen optimaliseren en concentreren

 • vormen van het nieuwe werkenSuccesfactoren
Succesfactoren arrangementen

Denken in investeringen:

 • Businesscase

 • investeringsgeld

 • transitiekosten/risico’s

  Continuïteit in steun

 • Heldere uitgangspunten en besluitvorming/proces

 • Volhouden over de tijd en bij tegenslag

 • Overdracht randvoorwaarden over politieke periode

  Uitgangspunten maken uit

 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid; eist wat

 • veerkracht samenleving; wel of niet markt


Innoverende organisatie
Innoverende organisatie arrangementen

Gericht op innoveren

gericht op eigen effectiviteit en effciency

hoogwaardige strategische capaciteit

snelle interventiemacht

deskundige specialistische organisaties


Innovatieve arrangementen

" arrangementenThe road ahead will be long. Our climb will be steep”.