Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja virtuaalinen maakuntakokoelma
Download
1 / 26

Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma. Maakuntakirjaston työkokous 30.9.2004 Hanna Savolainen JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO - KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO. Keski-Suomen maakuntakokoelma 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma' - halee-flores


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja virtuaalinen maakuntakokoelma

Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma

Maakuntakirjaston työkokous 30.9.2004

Hanna Savolainen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO - KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO


Keski suomen maakuntakokoelma 1
Keski-Suomen maakuntakokoelma 1

 • Pääkirjaston 3. kerroksessa sijaitseva käsikirjastokokoelma (Martti Korpilahti -huone)

 • Keruualueena Keski-Suomi

 • Asiakkaiden käytettävissä kirjaston aukioloaikoina

 • Kaukolainoja kokoelmasta annetaan lukusalilainaksi kahden viikon laina-ajalla


Maakuntakokoelma 2
Maakuntakokoelma 2

 • Noin 5 900 kpl aineistorekisteriin luetteloitua teosta

  • kirjoja n. 5 300

  • karttoja n. 340

  • cd-levyjä ja kasetteja n. 130

  • nuotteja n. 40


Maakuntakokoelma 3
Maakuntakokoelma 3

 • Lisäksi: lehtiä, lehtileikkeitä, luetteloimattomia karttoja, pienpainatteita

 • mikrofilmit luetteloitu vain nimeketasolla

 • kaksi erikoiskokoelmaa

  • Keskisuomalaisen osakunnan kokoelma

  • Keski-Suomen nuorisoseurojen kirjakokoelma (järjestämätön)


Keski aluetietokanta
Keski-aluetietokanta

 • Maakuntakokoelman ”aineeton” puoli

 • Sisältää viitetietoina:

  • maakuntakokoelman aineisto

  • Keski-Suomea käsitteleviä opinnäytteitä

  • Keski-Suomea käsitteleviä lehtiartikkeleita


Maakuntakokoelman hankintaohjeet
Maakuntakokoelman hankintaohjeet

 • Työryhmä: Raila Junnila, Kyösti Mäkelä, Hanna Savolainen, Tuija Venäläinen

 • Tavoitteena ottaa huomioon uudet aineistoryhmät (mm. elektroniset aineistot) ja miettiä painopistealueita

 • Työ alkoi 2003 syksyllä, painetut ohjeet ilmestyivät syyskuussa 2004


Ty ryhm ss
Työ ryhmässä

 • Vanhoja hankintaohjeita löytyi useita (vanhentuneita, päällekkäisiä)

 • Otos muiden maakuntakirjastojen (Kuopio, Lahti, Tampere) ohjeista

  • selvensi asioita, ei tarjonnut ratkaisuja kaikkeen

  • elektronisten aineistojen osuus oli joka tapauksessa mietittävä alusta alkaen


Yleiset valintaperiaatteet 1
Yleiset valintaperiaatteet 1

 • Hankitaan aluetta käsittelevää tai sen kotiseutuhenkilöiden ja -yhteisöjen tuottamaa julkaistua materiaalia

 • Kotiseutuhenkilö:

  • syntynyt Keski-Suomessa ja elänyt alueella vähintään 20 vuotta

  • elänyt Keski-Suomessa väh. neljänneksen elämästään

  • julkaissut väh. puolet tuotannostaan eläessään Keski-Suomessa


Yleiset valintaperiaatteet 2
Yleiset valintaperiaatteet 2

 • Kotiseutuyhteisö

  • perustettu Keski-Suomessa ja toiminut alueella

  • perustettu muualla Keski-Suomen kotiseutuaatteen pohjalta (esim. sukuseurat, osakunnat)


Kaunokirjallisuus
Kaunokirjallisuus

 • Kotiseutuhenkilöiden kirjoittama kirjallisuus

 • Aluetta käsittelevä kaunokirjallisuus

 • Kotiseutuhenkilöiden kuvittamat kaunokirjalliset teokset


Tietokirjallisuus
Tietokirjallisuus

 • Aluetta ja kotiseutuhenkilöitä käsittelevä tietokirjallisuus sekä opinnäytteet

 • Elektronisten tutkielmapankkien opinnäytteet tallennetaan viitteinä Keskiin


Lehdet
Lehdet

 • Alueella ilmestyvät aikakauslehdet sekä alueen yritysten, laitosten, koulujen ja yhdistysten lehdet paperimuotoisina

 • Sanomalehdet paperi- tai mikrofilmimuodossa

 • Verkkolehdet viitteinä maakuntaosaston internet-lehtiluetteloon

 • Keskiin viedään Arto-luetteloinnin yhteydessä elektroniset kokotekstiartikkelit


Kartat
Kartat

 • Keski-Suomen aluetta kuvaavat maastokartat, maaperäkartat, matkailu- ja ulkoilukartat sekä historialliset kartat


Musiikki ja av
Musiikki ja AV

 • Musiikkia, jonka säveltäjä, sanoittaja tai esittäjä on kotiseutuhenkilö tai -yhteisö

 • Musiikkia, joka aiheeltaan liittyy keruualueeseen

 • Musiikkia hankitaan sekä äänitteinä että nuotteina

 • Av-aineistoa kokoelman yleisten periaatteiden mukaan

 • Painetusta aineistosta ei ääniteversioita


Internet sivustot
Internet-sivustot

 • Yleisiin valintaperiaatteisiin sopivat sivustot luetteloidaan viitteinä Keskiin

 • Sivustoista luetteloidaan kuitenkin vain eri yhteisöjen tuottamat, toimitetut ja pysyvät kokonaisuudet

Virtuaalinen maakuntakokoelma -projekti luo pohjan internet-aineistojen luetteloinnille


Muu aineisto
Muu aineisto

 • Vuosikertomukset: Keski-Suomen kunnat ja sellaiset yhteisöt, joiden toiminta-alueena on koko Keski-Suomi (esim. Keski-Suomen liitto)

 • Pienpainatteet: kerätään jokaisen Keski-Suomen kunnan osalta mm. matkailuun ja kulttuuriin liittyen

 • Käsikirjoitukset ja erilliskokoelmat: otetaan vastaan lahjoituksena harkinnan mukaan


Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja virtuaalinen maakuntakokoelma
Apua!

 • Vinkit hankinnan avuksi ovat äärimmäisen tervetulleita


Virtuaalinen maakuntakokoelma
Virtuaalinen maakuntakokoelma

 • Tausta:

  • maakuntakokoelman aineisto paikoin vanhaa, käyttöön antaminen ongelmallista

  • maakunnallisten aineistojen tekeminen tunnetuksi

  • Keski-Suomen paikallishistoriaa ja -kulttuuria käsitteleviä verkkoaineistoja tuotettu viime aikoina runsaasti

   • Löytyvyys? Luettelointi ja kuvailu?


Aineistot
Aineistot

 • Tavoitteena parantaa asiakaspalvelua tarjoamalla käyttöön uusia aineistoryhmiä:

  • avoimeen verkkoon digitoidaan mielenkiintoisia Keski-Suomea koskevia vanhoja julkaisuja, ei rajoitu kirjaston omaan aineistoon

  • paikallishistoriaa ja kulttuuria käsittelevä verkkoaineisto luetteloidaan viitetietoina aluetietokanta Keskiin

   • luo pohjan uudelle käytännölle, vrt. maakuntakokoelman hankintaohjeet


Digitointi esim
Digitointi (esim.)

 • Maakuntakokoelmasta digitoidaan muutama monografia

  • aiheina mm. matkailu, kaunokirjallisuus, historia

 • Vanhoja sanomalehtiartikkeleita 1800-luvulta

  • Keski-Suomi

  • Historiallisen sanomalehtikirjaston aineistoa (HYK)

 • Asemakaavapiirroksia vanhasta Jyväskylästä (kaupunginarkisto)

 • yms, aineistovalinta vielä kesken


Internet luettelointi esim
Internet-luettelointi (esim.)

 • Finnica

 • Jämsän kotiseutusivut

 • Ääneseutu - kotiseutumme -tietokanta

 • Pihlajaveden kotiseuturomppu

 • ja paljon, paljon muuta...


Rahoittajat
Rahoittajat

 • Opetusministeriö

  • Yleisten kirjastojen tietoverkkojen sisältötuotannon kehittäminen 2004, 19 000 €

 • Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto


Sidosryhm t ja yhteisty kumppanit
Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

 • Jyväskylän kaupungin arkistot ja museot

 • Muut maakuntakirjastot (esim. Kajaani)

 • Kansalliskirjasto

 • Mielellään myös Keski-Suomen yleiset kirjastot!

  • aineistovalinta, aineiston toimittaminen, kommentointi


Projektin aikataulu
Projektin aikataulu

 • Suunnitteluvaihe / aineiston valinta käynnissä

 • Hanke alkaa vuoden 2005 alussa, päättyy syyskuussa 2005 (loppuraportti)


Mit sitten
Mitä sitten?

 • Lopullisena tavoitteena on luoda toimiva malli kirjaston suorittamaan digitointiin ja alueellisten internet-aineistojen järjestelmälliseen luettelointiin

  • projektin päätyttyä aineistoja pystyttävä lisäämään tarpeen mukaan

 • Projektin sisäisenä tavoitteena siis myös ohjelmistotestaus:

  • tietokannan virittäminen internet-aineistoille

  • TE:n linkkien tarkistusohjelman testaaminen

  • skannausohjelman testaaminen kirjastokäytössä


ad