Veckohandling eller impulsköp - så påverkas din hushållsekonomi - PowerPoint PPT Presentation

halden
veckohandling eller impulsk p s p verkas din hush llsekonomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veckohandling eller impulsköp - så påverkas din hushållsekonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veckohandling eller impulsköp - så påverkas din hushållsekonomi

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Veckohandling eller impulsköp - så påverkas din hushållsekonomi
99 Views
Download Presentation

Veckohandling eller impulsköp - så påverkas din hushållsekonomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Veckohandling eller impulsköp- så påverkas din hushållsekonomi 2013-03-11 Ingela Gabrielsson, privatekonom

  2. Sammanfattning • Drygt hälften, 56 % skriver för det mesta en inköpslista när de ska handla matvaror. Men ännu fler, närmare 90 % låter sig inspireras av butikens utbud. • Endast 7 % följer sin inköpslista till punkt och pricka. • En av fem veckohandlar, medan 41 % handlar två gånger i veckan, och 27 % handlar 3-4 gånger i veckan. • Därutöver gör vi ofta ett antal mindre impulsköp, t ex kaffe/godis/snabbmat som snabbt kan blir ett par hundra kronor på en vecka. • Sammanlagda småinköp kan bli dyrare per vecka än vad vi lägger på livsmedel. • En vanemässig impulsköpare kan göra av med närmare 20 000 kronor på ett år.

  3. Drygt hälften skriver inköpslista, men handlar ändå spontantNär du ska köpa matvaror, brukar du då skriva en inköpslista som du också följer? 64% av kvinnorna skriver inköpslista, men låter sig också inspireras av butikens utbud. I åldersgruppen 26-39 år är det 61 % som skriver inköpslista.

  4. En av fem veckohandlar - tre av tio handlar oftare, 3-4 gånger per veckaHur många gånger per vecka handlar du matvaror?

  5. Män handlar i större utsträckning 3-4 gånger per veckaHur många gånger per vecka handlar du matvaror?

  6. 26-39-åringar handlar gärna två gånger per veckaHur många gånger per vecka handlar du matvaror?

  7. Vaneköparen kan lägga sammanlagt upp till 500 kronor på olika småinköpunder en veckaHur mycket pengar lägger du ner på följande produkter för personligt bruk under en vanlig vecka? ~ 500 kr per vecka om man köper samtliga kategorier

  8. Sammanlagdasmåinköpkanblidyrareänlivsmedel Samtliga småinköp under en månad = ca 2 000 kr Livsmedel under en månad = ca 1 600 kronor Allt beräknat för en person

  9. Se upp för ekonomiska ficktjuvar – din ekonomi urholkas

  10. Om undersökningen • Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea • Datainsamlingen gjordes 29 oktober–5 november 2012 • Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region • Totalt genomfördes 1 009 intervjuer bland ett representativt urval av personer i åldersgruppen 18–65 år.