Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım... - PowerPoint PPT Presentation

halden
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

play fullscreen
1 / 63
Download Presentation
Presentation Description
372 Views
Download Presentation

Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

 2. 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR • 250 ARAZİ VE ARSALAR • 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ • 252 BİNALAR • 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR • 254 TAŞITLAR • 255 DEMİRBAŞLAR • 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) • 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

 3. MADDİ DURAN VARLIKLARI edinme yöntemleri: • satın alma yolu ile (hazır) • sipariş vererek yaptırma (özel) • ihaleye çıkma yoluyla, • bizzat kendisi inşaa ederek (bina) • bizzat kendisi imal ederek. (makine)

 4. 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile...

 5. 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme


 6. 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri

 7. 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri KENDİ ÜRETME İmal/İnşaa Maliyeti = + Hammadde ve Malzeme Gid. + İşçilik Giderleri + Diğer Üretim Giderleri

 8. 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri KENDİ ÜRETME İmal/İnşaa Maliyeti = + Hammadde ve Malzeme Gid. + İşçilik Giderleri + Diğer Üretim Giderleri Ayrıca değer artırıcı harcamalar da maliyet bedeline eklenir

 9. Yeni alınan arsa ve arazi üzerinde daha önceden varolan yapıların yıkılması sırasında ödenen tutarlar dahil, tapu, alımla ilgili vergiler ve harçlar... 250 ARAZİ VE ARSALAR 252 BİNALAR Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, emlak alım vergisi ile diğer gider ve harçlar... 254 TAŞITLAR Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, binek oto.ların KDV’si, taşıt alım vergisi ve özel tüketim vergisi ve harçlar... 255 DEMİRBAŞLAR Komisyon, sigorta, taşıma, kurulum - montaj ve özel giderler... MALİYETE EKLENEBİLİR ! GİDER YAZILABİLİR ! Alım esnasında yapılan giderler Daha sonra yapılacak giderler

 10. Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: 26.000 TL’ye alınan taşıt için 4.000 TL masraf yapılmış...

 11. Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: 26.000 TL’ye alınan taşıt için 4.000 TL masraf yapılmış... 254 TAŞITLAR 795 VERGİ RESİM HARÇLAR 100 KASA 26.000 4.000 30.000

 12. Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: 26.000 TL’ye alınan taşıt için 4.000 TL masraf yapılmış... 254 TAŞITLAR 795 VERGİ RESİM HARÇLAR 100 KASA 26.000 4.000 30.000 254 TAŞITLAR 100 KASA 30.000 30.000

 13. Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. ..... ŞİRKETİNİN 2012 BİLANÇOSU ..... ŞİRKETİNİN 2012 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR 30.000 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR 26.000

 14. Şimdi bu Duran Varlıklardan 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

 15. İçinizde ehliyet alan var mı ? Yapın bakayım kaydını ?

 16. İçinizde ehliyet alan var mı ? Yapın bakayım kaydını ? EHLİYET PARA X X

 17. İçinizde ehliyet alan var mı ? Yapın bakayım kaydını ? EHLİYET ? 100 KASA X X

 18. Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı: herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, işletmenin bellibir şekilde uzun bir süre yararlandığı veya yararlanmayı beklediği, belli koşullar altında hukuken korunan varlıklardır.

 19. Her türlü haklar; • Patent • Lisans • Marka • Ticaret Ünvanı • İsim Hakkı • Telif Hakkı • İmtiyaz Hakkı • Kullanma-Yararlanma Hakkı • Şerefiyeler (Hava Parası), • Aktifleştirilengiderler... • Kuruluş – Örgütlenme Giderleri • Araştırma – Geliştirme Giderleri ÖRNEĞİN:

 20. 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR • 260 HAKLAR • 261 ŞEREFİYE • 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ • 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ • 264 ÖZEL MALİYETLER • 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 21. Şimdi bu Duran Varlıklardan 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

 22. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK KAVRAMI : • Madenler (kömür, bor vb.), • Petrol yatakları, • Taş ve kum ocakları, • vb. doğal kaynaklar çıkarıldıkça tükeneceklerinden özel tükenmeye tabi varlıklar olarak ifade edilirler.

 23. 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR • 271 ARAMA GİDERLERİ • 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ • 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR • 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

 24. 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

 25. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Duran varlıklar aktif karakterli hesaplardır.

 26. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Duran varlıklar aktif karakterli hesaplardır. B A Alındıklarında, yapıldıklarında, veya elde edildiklerinde... Satıldıklarında, atıldıklarında, veya elden çıkarıldıklarında...

 27. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında

 28. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA X X

 29. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA X X • Satıldıklarında

 30. Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA X X • Satıldıklarında ne KAR ne ZARAR KASA DURAN VARLIKLAR X X

 31. Duran Varlıkların Karlı Satılmaları Durumu ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 6.000 TL’ye satılırsa...

 32. Duran Varlıkların Karlı Satılmaları Durumu ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 6.000 TL’ye satılırsa... KASA DURAN VARLIKLAR 6.000 5.000 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000

 33. Duran Varlıkların Zararına Satılmaları Durumu ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 4.000 TL’ye satılırsa...

 34. Duran Varlıkların Zararına Satılmaları Durumu ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 4.000 TL’ye satılırsa... KASA DURAN VARLIKLAR 4.000 5.000 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000

 35. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL);

 36. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); a) % 5 oranında katılmıştır.

 37. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 5.000 5.000 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA

 38. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 5.000 5.000 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur.

 39. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 5.000 5.000 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur. 20.000 20.000 242 İŞTİRAKLER 100 KASA

 40. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 5.000 5.000 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur. 20.000 20.000 242 İŞTİRAKLER 100 KASA c) % 60iştirak etmiştir.

 41. 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 5.000 5.000 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur. 20.000 20.000 242 İŞTİRAKLER 100 KASA c) % 60iştirak etmiştir. 60.000 60.000 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 100 KASA

 42. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)

 43. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır.

 44. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 85.000 85.000 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA

 45. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 85.000 85.000 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) 60.000 TL’yebir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır.

 46. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 85.000 85.000 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) 60.000 TL’yebir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 65.000 65.000 252 BİNALAR 100 KASA

 47. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 85.000 85.000 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) 60.000 TL’yebir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 65.000 65.000 252 BİNALAR 100 KASA c) 85.000 TL’yebir kamyon alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır.

 48. 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 85.000 85.000 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) 60.000 TL’yebir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 65.000 65.000 252 BİNALAR 100 KASA c) 85.000 TL’yebir kamyon alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 90.000 90.000 254 TAŞITLAR 100 KASA