Sbs 2013 - PowerPoint PPT Presentation

sbs 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sbs 2013 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Sbs 2013
229 Views
Download Presentation
hakan
Download Presentation

Sbs 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sbs 2013 Yeni Seviye Belirleme Sınavı Bilgilendirme Sunusu

 2. TOPLANTI PROGRAMI •SBS Nedir? •SBS 2012-SBS 2013 Farkları •Soruların Dağılımı •10 Soru-10 Cevap •Örnek Puan Hesaplamaları

 3. SBS NEDİR? • 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan ortaöğretime geçiş sınavıdır. Sınav haziran ayında sadece 8. sınıf öğrencilerine uygulanacaktır. • Yeni Seviye Belirleme Sınavı Sonucuyla; • • Fen Liseleri • • Sosyal Bilimler Liseleri • • Anadolu Liseleri • • Anadolu Öğretmen Liseleri • • Özel Okullar • • Anadolu Meslek Liselerine • kontenjanları doğrultusunda öğrenci alınacaktır

 4. FARKLAR

 5. SORULARIN DERSLERE GÖREDAĞILIMI • Türkçe 23 • Matematik 20 • Fen Bilgisi 20 • Sosyal Bilgiler 20 • İngilizce 17

 6. 10 SORUDA YENİ SBS 1-Hangi derslerden soru sorulacak? Cevap: Seviye Belirleme Sınavında; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır. Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve SeçmeliDerslerden soru sorulmayacaktır.

 7. 10 SORUDA YENİ SBS 2 - SBS'de testlerin ağırlık katsayıları nasıl olacak? Cevap : Türkçe: 4 Matematik: 4 Fen Bilgisi : 3 Sosyal Bilgiler: 3 Yabancı Dil : 2

 8. 10 SORUDA YENİ SBS 3- 6. ve 7. Sınıf konularından hiç soru çıkmayacak mı? Cevap : Her ne kadar yeni SBS’de sadece 8. sınıf konuları sorulacak açıklaması gelse de, sarmal öğretim sistemine göre hazırlanmış olan yeni müfredat programlarında aynı konular hem 6, hem 7 hem de 8. Sınıflarda birbirini tamamlamaktadır. Soru ve sınav tekniğinin gereği olarak, daha önce elde edilmiş kazanımlar da sorularda kullanılabilir. Bu nedenle sadece 8. sınıf konularına çalışılarak SBS’de yüksek başarı elde etmek zor olabilir.

 9. 10 SORUDA YENİ SBS 4- Sınava girmek zorunlu mu? • Cevap : • SBS' ye katılım zorunlu olmayacak. Ancak merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınava girmeleri öneriliyor. Sınava herhangi bir sebeple katılamayan öğrenciye o yılın en düşük puanı verilerek Ortaöğretime Yerleştirme Puanı hesaplanacak.

 10. 10 SORUDA YENİ SBS 5- Bütün soruları doğru cevaplayan öğrenci kaç puan alacak? Cevap: SBS puanı 100-700 aralığında gelecek. Böylece hem her üç yılın okul başarısı (YBP) (100) tam puan hem de SBS’de bütün soruları yaparak (700) tam puan bir öğrenci toplamda yine 500 puan almış olacak.

 11. 10 SORUDA YENİ SBS 6- Öğrenciler, liselere nasıl yerleştirilecek? • Cevap : • Ortaöğrenime yerleştirme, eskiden olduğu gibi yine öğrencilerin tercih başvuruları, ve OYP (Ortaöğrenime Yerleştirme Puanı) ile puan üstünlüğü esasına dayalı olarak,okulların kontenjanlara göre, EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından merkezi sistemle yapılacak. • OYP’lerin eşit olması halinde SBS Puanı, • Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP, • Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP, • Yine eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP, • yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. • Bunların da eşit olması halinde tercih önceliği dikkate alınacaktır.

 12. 10 SORUDA YENİ SBS 7- Okulun SBS başarısı öğrencilerin puanlarını etkileyecek mi? Cevap:Yeni puan hesaplamada; geçtiğimiz yıllarda çok tartışılan “okuldaki en yüksek öğrenci başarısını ölçü alma” uygulaması sona erdi. Artık öğrencinin okul içinde kaçıncı olduğu aldığı puanı etkilemeyecek. Böylece okuldaki en başarılı öğrencinin başarısından diğer öğrenciler etkilenmeyecek. Öğrencinin aldığı not doğrudan eklenecek.

 13. 10 SORUDA YENİ SBS 8- TÜBİTAK olimpiyatlarında başarılı olanlara ek puan verilecek mi? • Cevap : • TÜBİTAK tarafından yapılan uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarından, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etmeye hak kazanan öğrencilere katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecek. Altın madalya alan veya birinci olanlar için %10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için %9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için %8'i, bu etkinliklere katılanlar için de %7'si oranında ek puan verilecek.

 14. 10 SORUDA YENİ SBS 9- Puanlar nasıl hesaplanacak YBP : Yıl Sonu Başarı Puanı • SBS : Merkezi Sınavdan alınacak puan • OYP : Ortaöğretime Yerleştirme Puanı • OYP : SBS PUANI + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP • 2 • Bu sistemde öğrencinin okul başarısı; sonuç olarak OYP’yi % 30 etkilerken, SBS başarısı % 70 etkili olacak. ?

 15. 10 SORUDA YENİ SBS 10- Yıl Sonu Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacak? • DERSLER HAFTALIK DERS SAATİ YILSONU NOTU AĞIRLIKLI YILSONU NOTU • TÜRKÇE 5 95 5 x 95 = 475 • MATEMATİK 4 85 4 x 85 = 340 • FEN VE TEKNOLOJİ 4 80 4 x 80 = 320 • SOSYAL BİLGİLER 3 95 3 x 95 = 285 • YABANCI DİL 4 90 4 x 90 = 360 • DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 2 100 2 x 100 = 200 • GÖRSEL SANATLAR 1 100 1 x 100 = 100 • MÜZİK 1 95 1 x 95 = 95 • BEDEN EĞİTİMİ 2 90 2 x 90 = 180 • TEKNOLOJİ ve TASARIM 2 90 2 x 90 = 180 • TOPLAM 28 2536 • YILSONU BAŞARI PUANI 2535 / 28 = 90,536

 16. ÖRNEK PUAN HESAPLAMALARI • -Alınabilecek en yüksek puan için- • 6.sınıf YBP: 100 7.sınıf YBP: 100 8.sınıf YBP: 100 • SBS Puanı: 700 OYP = (100+100+100+700) / 2 = 1000 / 2 = 500 OYP = 500