Bibliografija
Download
1 / 44

BIBLIOGRAFIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Updated On :

BIBLIOGRAFIJA. Marjeta Šušterčič. LITERATURA. 1. Janez Logar: Uvod v bibliografijo Ljubljana, 1970 2. Jože Munda: Knjiga (Literarni leksikon, zv. 22) Ljubljana, 1983 3. Maks Veselko: Osnove bibliologije in bibliografije Ljubljana, 1984

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIBLIOGRAFIJA' - haines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bibliografija l.jpg

BIBLIOGRAFIJA

Marjeta Šušterčič


Literatura l.jpg
LITERATURA

1. Janez Logar: Uvod v bibliografijo

Ljubljana, 1970

2. Jože Munda: Knjiga (Literarni leksikon, zv. 22)

Ljubljana, 1983

3. Maks Veselko: Osnove bibliologije in bibliografije

Ljubljana, 1984

4. članki v reviji Knjižnica, predvsem v letu 1977


Kaj je bibliografija biblion knjiga grafein pisati l.jpg
Kaj je bibliografija?biblion = knjigagrafein = pisati

Definicija po L. N. Malcles (Course de bibliographie, 1954):

Bibliografija je strokovno-znanstvena dejavnost, ki tiskana ali

drugače razmnožena besedila:

 • zbira, vrednoti, izbira in vsebinsko analizira

 • opisuje (formalni bibliografski opis)

 • klasificira (vsebinski opis)

 • ureja (abecedno, vsebinsko, kronološko)

 • publicira (s tem postane bibliografija informacijski vir)

 • informira.


Vrste bibliografij so vedno vezane na izbor gradiva l.jpg
VRSTE BIBLIOGRAFIJso vedno vezane naizbor gradiva

VSEBINA: splošne bibliografije

strokovne (specialne) bibliografije

GEOGRAFSKO OBMOČJE: mednarodne

nacionalne – narodnostni,

državni,

jezikovni princip

pokrajinske

krajevne


Vrste bibliografij l.jpg
VRSTE BIBLIOGRAFIJ

VRSTA GRADIVA: knjige

serijske publikacije

članki

rokopisi

neknjižno gradivo

gledališke predstave …

IZBOR GRADIVA: izčrpne (vse gradivo)

izbirne (selektivne - določena vrsta

gradiva)


Vrste bibliografij6 l.jpg
VRSTE BIBLIOGRAFIJ

NAČIN OPISOVANJA: primarne (de visu)

sekundarne

BIBLIOGRAFSKI OPIS: popisne (osnovni elementi)

opisne (dodatni elem. bibl. opisa)

analitične (kritične)

ČAS: tekoče - izhajajo kontinuirano

zaključene (retrospektivne) – npr. 1900-1941

kumulativne – novo gradivo dodamo predhodni bibl.


Vrste bibliografij7 l.jpg
VRSTE BIBLIOGRAFIJ

POSEBNE BIBLIOGRAFIJE

 • osebne bibliografije (dela enega avtorja)

 • skupinske osebne bibliografije

 • biobibliografije (dela o nekem avtorju)

 • založniške bibliografije

  BIBLIOGRAFSKA POMAGALA

 • enciklopedije, leksikoni

 • bibliografska kazala, katalogi …


Bibliografski opis l.jpg
BIBLIOGRAFSKI OPIS

FORMALNI OPIS GRADIVA - ELEMENTI, POTREBNI ZA

IDENTIFIKACIJO DOKUMENTA:poljubno izbrani

drugače: nacionalna bibliografija

VSEBINSKA ANALIZA

 • PREDMETNE OZNAKE, GESLA, KLJUČNE BESEDE

 • ŠTEVILČNE OZNAKE (UDK, DEW-jeva, gozd., matemat. …)

 • ABSTRAKTI, POVZETKI


Ureditev bibliografij l.jpg
UREDITEV BIBLIOGRAFIJ

 • ABECEDNA: avtorji

  naslovi

 • VSEBINSKA: predmetne oznake

  številčne oznake - klasifikacija

  3. KRONOLOŠKA: posamezna leta

  časovna obdobja (npr. 10 let)

  KRIŽNO ISKANJE OMOGOČAJO KAZALA: imenska

  predmetna


Publiciranje in informiranje l.jpg
PUBLICIRANJE IN INFORMIRANJE

- bibliografija ima svoj namen

 • s publiciranjem postane dostopna širšemu krogu uporabnikov

 • omogoča iskanje informacij in

 • s tem postane informacijski vir


Oblike bibliografij l.jpg
OBLIKE BIBLIOGRAFIJ

1. Listkovni katalog

2. Objavljena bibliografija - samostojna publikacija

- samostojni prispevek

- del prispevka

3. Računalniške baze - dostopne on-line (vz. kat., itd.)

- CD romi

4. Drugi mediji - mikrofilmi

- računalniške diskete


Nacionalna bibliografija l.jpg
NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA

Enotna pravila za vse države – smernice UNESCO (IFLA 1977)

za izdelavo tekočih nacionalnih bibliografij

1. Priporoča državni princip zbiranja gradiva (obvezni izvod)

2. Standardi za izdelavo nacionalnih bibliografij:

- izbor gradiva: - monografije (obvezno v celoti)

- serijske publikacije (v letu, ko prvič

izidejo)


Nacionalna bibliografija13 l.jpg
NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA

- bibliografski opis: ISBD standard

- klasifikacija: mednarodno priznani sistem številčnih oznak (npr. UDK, DEW, …)

- ureditev: vsebinska (po neki klasifikaciji)

- oblika: katalog in

publiciranje vsaj vsake 3 mesece


Slovenska bibliografija l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA

VRSTE GRADIVA:

 • KNJIGE

 • SERIJSKE PUBLIKACIJE

 • ČLANKI

 • NEKNJIŽNO GRADIVO


Slovenska bibliografija knjige l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

 • Princip zbiranja gradiva

  NARODNOSTNI:avtor Slovenec ali

  slovenski jezik ali

  slovenska založba

 • Bibliografski opis

  ISBD (M)


Slovenska bibliografija knjige16 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

ISBD (M)

ZNAČNICA

Naslov = vzporedni naslov : podnaslov / primarna

odgovornost ; sekundarna odgovornost. – Izdaja. – Kraj :

Založba, letnica (kraj tiskanja : tiskarna). – Str. : ilustr. ;

cm. – (Zbirka ; št.)

Opombe


Slovenska bibliografija knjige17 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

3. Vsebinska analiza – klasifikacija

- UDK

- predmetne oznake (gesla)

4. Ureditev

- vsebinska (UDK) - od 1985 dalje

začne izhajati tromesečno

- abecedna - do 1984

izhajala letno


Slovenska bibliografija knjige18 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

5. Publiciranje in informiranje (oblike bibliografije)

- katalog - AIK

- UDKod 1992 dalje so katalogi NUK zaprti

- tiskana oblika - mesečna v reviji Knjiga

- letna 1945-1984

- tromesečna od 1985 dalje

- elektronska oblika - vzajemni katalog

(COBIB, on line)

- CD ROM


Slovenska bibliografija knjige19 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

TEKOČA SB

 • 1868 – 1897 izhajala v Letopisu Slovenske matice,

  ni samostojna publikacija

  - 1898 - 1906 izhajala v Zborniku Slovenske matice,

  ni samostojna publikacija

 • 1907 - 1912 Janko Šlebinger: Slovenska bibliografija

  - 1929 - 1930 Janko Šlebinger: Slovenska bibliografija


Slovenska bibliografija knjige20 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

RETROSPEKTIVNA SB

1. Primož Trubar: Register und summarischer Innhalt aller

der Windischen Bücher, 1550-1561

(Tübingen 1561)

(osebna, splošna, retrospektivna, nacionalna bib.)

2. France Simonič:Slovenska bibliografija. Knjige 1550-1900

3. Slovenska knjiga 1901-1939

(založniška bibl., popis zaloge knjigarn v Dravski banovini l. 1939)


Zgodovina bibliografije l.jpg
ZGODOVINA BIBLIOGRAFIJE

1.KALLIMAH (3. st. pr. n. št.)

- knjižničar v Aleksandriji

- Pinakes – popis fonda knjižnice na tablicah

- splošna bibliogr. stare grške literature

2. JOHN BALE (16. st.)

- 1548 prva splošna nacionalna bibliografija v svetu

- angleški avtorji, kronološka ureditev

3. 1811 prva tekoča nacionalna bibl. v svetu

- Bibliografija francoskega cesarstva (Napoleon I.)

- Bibliographie de la France(od 1814 dalje)

- brez prekinitev izhaja še danes (tedensko)


Slovenska bibliografija serijske publikacije l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

 • KAKO JIH SPOZNAMO?

  - značilni kolofon (nasl., izdajatelj, založnik, uredniki, naklada,

  pogostost izhajanja)

  - bibliografski trak (letnik, št., letnica, ISSN)

 • ZNAČILNOSTI

  - kontinuirano izhajanje v zaporednih zvezkih

  - številčna oznaka

  - izhajajo nedoločen čas

  - ISSN številka


Slovenska bibliografija serijske publikacije vrste l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE - VRSTE

1. ČASOPISI

- strokovne in znanstvene revije, izhajajo redkeje

2. ČASNIKI

- splošna, aktualna vsebina, dnevne novice

- večji format, stalne rubrike, izh. pogosto (dnevn., tedn.)

3. MAGAZINI

- zelo splošna vsebina (Jana, Lady, Mladina, …)

4. VRSTNE PUBLIKACIJE

- letniki (koledarji, letopisi, zborniki, almanahi, …)

5. KNJIŽNE ZBIRKE

- imajo vse značilnosti serijskih publikacij


Slovenska bibliografija serijske publikacije24 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

 • Princip zbiranja gradiva

  NARODNOSTNI: slovenski izdajatelj ali

  slovenska založba ali

  slovenski jezik

 • Bibliografski opis

  ISBD (S)


Slovenska bibliografija serijske publikacije25 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

ISBD (S)

NASLOV = vzporedni naslov : podnaslov / odgovornost.

 • Letn. 1, št. 1 (letnica)- . – Kraj : Založba, letnica- (Kraj

  tiskanja : Tiskarna)

  Opombe


Slovenska bibliografija serijske publikacije26 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

3. Vsebinska analiza – klasifikacija

- UDK (šifrant UDK skupin)

- predmetne oznake (gesla)

4. Ureditev

- abecedna (po abecedi nasl.)


Slovenska bibliografija serijske publikacije27 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

5. Publiciranje in informiranje (oblike bibliografije)

- katalog (AIK)

- tiskana oblika:

letno - 1945-1977 v publikaciji skupaj s knjigami

- 1978- samostojna publikacija

- elektronska oblika – vzajemni katalog

(COBIB, on-line)


Slovenska bibliografija serijske publikacije28 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

RETROSPEKTIVNA SB

1. Janko Šlebinger: Slovenski časniki in časopisi

1797-1936

2. Jože Bajec: Slovenski časniki in časopisi

1937-1945

3. Jože Bajec: Slovensko izseljensko časopisje

1891-1945

4. Marjan Pertot: Bibliografija Slovenskega tiska v Argentini

Časopisje 1945-1990


Slovenska bibliografija l a n k i l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

KAJ JE ČLANEK?

 • vsak samostojen prispevek v periodični (serijski)

  publikaciji ali zborniku

 • članki so zelo različni: znanstveni, strokovni, poljudni,

  literarni prispevki, ocene oz. kritike, intervjuji …

  - kaj od tega zbira in vključuje slovenska bibliografija člankov (izbor po določenih kriterijih)


Slovenska bibliografija l a n k i30 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

 • Princip zbiranja gradiva

  DRŽAVNI: slovenska periodika in

  zborniki

 • Bibliografski opis

  ISBD (CP): zadnji med “standardi”

  ni pravi standard, le smernice, katerega

  ISBD se držimo

  bibliogr. opis članka je sestavljen iz štirih

  delov


Slovenska bibliografija l a n k i31 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

ISBD (CP)

ZNAČNICA

Naslov = vzporedni naslov : podnaslov / primarna

odgovornost ; sekundarna odgovornost. – Ilustr. - Opombe

V: Matična periodična publikacija. – ISSN. – Letn., št.

(letnica ali dat.), str.


Slovenska bibliografija l a n k i32 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

SKRAJŠANA OBLIKA ISBD (CP)

ZNAČNICA

Naslov = vzp. nasl. : podnaslov / prim. odg. ; sek. odg. //

Matična publikacija. ISSN. Letn., št. (letnica ali dat.), str.


Slovenska bibliografija l a n k i33 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

ISBD (CP) PRISPEVEK IZ MONOGR. (ZBORNIKA)

ZNAČNICA

Naslov = vzporedni naslov : podnaslov / primarna

odgovornost ; sekundarna odgovornost.

V: Naslov / odgovornost (urednik). – Kraj : Založba, letnica.

- Str.


Slovenska bibliografija l a n k i34 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

3. Vsebinska analiza – klasifikacija

- UDK

- predmetne oznake (gesla)

4. Ureditev

- vsebinska (UDK)


Slovenska bibliografija l a n k i35 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

5. Publiciranje in informiranje (oblike bibliografij)

- katalog AIK, UDK (od l. 1992 sta kat. zaprta)

- tiskana oblika: 1945-1950 posebna publ.

1951-1978/79 letno izh.

- elektronska oblika – vzajemni katalog

(COBIB, on-line)


Slovenska bibliografija l a n k i36 l.jpg
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

RETROSPEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

- vključena v: Bibliografija rasprava i članaka

Leksikografski zavod, Zagreb 1956-1986

- članki v jugosl. periodiki do l. 1945

- 14 zvezkov

- vsebinsko urejena: lit. vede, zgod., lik. um., glasba

- NUK ima celoten katalog člankov 1797-1945:

- cca 300.000 enot

- na kat. listkih

- CD ROM


Pomembnej i slovenski bibliografi l.jpg
POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIBLIOGRAFI

1. Franc Simonič(retrospekt. bibl. knjig 1550-1900)

2. Janko Šlebinger(retrospekt. bibl. periodike 1797-1936)

3. Jože Bajec(retrospekt. bibl. periodike 1937-1945)

4. Janez Logar(ustanovitelj odd. za slov. bibliografijo v NUK,

učbenik Uvod v bibliografijo, predvsem teoretik)

5. Štefka Bulovec(prva zaposlena v odd. za slov. bibliografijo,

sestavila vrsto bibliografij)

6. Jože Munda(vodja odd. za slov. bibliogr., predavatelj,

sestavil vrsto bibliografij, predvsem založniške

bibliogr. in bibliografska kazala)


Zgodovina bibliografije bibliografija bibliografij l.jpg
ZGODOVINA BIBLIOGRAFIJEBIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAFIJ

1. Philippe Labbé: Bibliotheca bibliothecarum, Pariz 1664

- bibliografije so večinoma izhajale pod imenom “bibliotheca”

- popis okoli 1.500 del (bibliografij) 800 različnih avtorjev

- urejena po abecedi osebnih imen, dodan seznam priimkov

2. Antoine Teissier: Catalogus auctorum, Ženeva 1686

- dopolnil Labbéjev seznam

- katalog avtorjev, ki so popisovali kataloge knjig, sezname …

3. Theodor Besterman: A world bibliography of bibliographies,

London, Ženeva, Lousanne 1939/40–1965/66

- najbogatejši popis bibliografij vseh vrst, raznih narodov

- urejena po vsebini (gesla)

- zajema okoli 117.000 bibliografij


Zgodovina bibliografije bibliografija bibliografij39 l.jpg
ZGODOVINA BIBLIOGRAFIJEBIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAFIJ

4. ŠTEFKA BULOVEC: Bibliografija slovenskih bibliografij 1561-1973

Ljubljana, 1973

5. Nadaljevanje izhaja letno v reviji Knjižnica


Jugoslovanski bibliografski in titut j b i l.jpg
JUGOSLOVANSKI BIBLIOGRAFSKI INŠTITUTJ B I

1. Izdajal različne bibliografije

2. Državni bibliografski center (agencija za ISSN in ISBN za celo

Jugoslavijo): ISSN številke

ISBN številke

3. Izdajal Bibliografijo Jugoslavije:

- državni princip zbiranja gradiva (obvezni izvod)

- splošna bibliografija

- urejena po UDK


Bibliografija jugoslavije j b i l.jpg
BIBLIOGRAFIJA JUGOSLAVIJEJ B I

KNJIGE

- izhajala vsakih 14 dni (zelo ažurne izdaje)

SERIJSKE PUBLIKACIJE

- izhajala letno

ČLANKI

- izhajala mesečno

- Serija A (UDK 0, 1, 2, 3, 9)

Serija B (UDK 5, 6)

Serija C (UDK 7, 8)


Vzajemni katalog l.jpg
VZAJEMNI KATALOG

VK = YUBIB = COBIB skupni katalog večih knjižnic

oblikujejo (dopolnjujejo) katalog

uporabljajo katalog za svoje potrebe

K6 HOST K1 (lokalna baza knjižnice)

K5 COBIB K2

K4 K3

HOST = računalnik gostitelj (IZUM, Maribor)

skupna baza (katalog) vseh vključenih knjižnic

skrbi za - software

- hardware


Vzajemni katalog43 l.jpg
VZAJEMNI KATALOG

- C I P

- INVENTARNA KNJIGA

- KATALOŽNI LISTKI

- CENTRALNI KATALOGI

VNOS ---- V K: - BILTENI, BIBLIOGRAFIJE

- INFORMACIJE

- KOORDINIRANA NABAVA

- IZPOSOJA

- MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA


Vzajemni katalog44 l.jpg
VZAJEMNI KATALOG

GRADIVO: - KNJIGE

- SERIJSKE PUBLIKACIJE

- ČLANKI

- NEKNJIŽNO GRADIVO

- IZVEDENA DELA (!)

KREATORJI BAZE:

- v začetku delovanja: nacionalne knjižnice nekdanje Jugoslavije

Jugoslovanski bibliografski inštitut (JBI)

- po razpadu Jugoslavije: NUK

visokošolske knjižnice

specialne knjižnice

splošnoizobraževalne knjižnice


ad