slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
רקע כללי

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

רקע כללי - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

רקע כללי. המוקדים הלוגיסטיים הם חלק אינטגרלי מהתכנית לתקשוב מערכת החינוך המשותפת לרשויות המקומיות, מפעל הפיס ומשרד החינוך. הפעילות מהווה הנדבך מרכזי במחויבויות המשרד לשלטון המקומי ולמפעל הפיס במסגרת התכנית לתקשוב מערכת החינוך.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'רקע כללי' - haile


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
רקע כללי
 • המוקדים הלוגיסטיים הם חלק אינטגרלי מהתכנית לתקשוב מערכת החינוך המשותפת לרשויות המקומיות, מפעל הפיס ומשרד החינוך.
  • הפעילות מהווה הנדבך מרכזי במחויבויות המשרד לשלטון המקומי ולמפעל הפיס במסגרת התכנית לתקשוב מערכת החינוך.
 • מכיוון שכמחצית מהמחשבים במערכת מיושנים, ללא שירות תחזוקה ממוסד יעיל ומאורגן, הם יקרסו ויצאו מידית משימוש.

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide2
יעדים
 • להבטיח רמת שמישות גבוהה יותר של ציוד המחשבים במוסדות החינוך.
 • ניצול טוב ויעיל יותר של ציוד המחשבים והתקשורת על ידי המנהלים, המורים והתלמידים.

מטרות

 • הבטחת רמת שמישות גבוהה יותר של ציוד המחשבים במוסדות החינוך.
 • הארכתה של תוחלת חיי ציוד המחשבים הקיים במוסדות החינוך.
 • שיפור איכות הציוד הקיים דרך שדרוג מערכות הפעלה ותוכנות בסיסיות.

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide3
שיטת העבודה
 • חלוקת הארץ לשלושה אזורי פעילות (צפון, מרכז ודרום) ומתן שירותי תחזוקה על ידי ספק שנבחר במכרז פומבי (חברת טלקוד באזורי דרום ומרכז וחברת נס מטח באזור הצפון).
 • מתן אחריות מלאה וכוללת של הספק לכל מרכיבי הציוד.
 • פנייה למוקד שירות מרכזי אחד (SPOC) הקולט ומתעד כל הפניות ומנתבן לטיפול הנדרש.
 • הגדרת זמני תגובה ושירות (SLA) אחידים וברורים לשירות על פי תנאי המכרז.
 • דרישות גבוהות ביותר ברמת תוכנות הניהול של הפרויקט:

א. ניהול שליטה ובקרה באמצעות תוכנות חדישות ומתקדמות

המופעלות דרך רשת האינטרנט.

ב. מעקב אחר ביצוע הפעולות ומצאי המחשבים.

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide4

מוקד לוגיסטי

מוקד הבקרה

משרד החינוך

תרשים שיטת העבודה

דוחות שוטפים

דוחות מצאי

דוחות תקלות

מערכת שו"ב

ניהול מצאי

תיקון מרחוק

תקלות שטח

סקרי משוב

בקרות שטח

אינטרנט

עמדות קצה

מחשבים

מחשב טרמינל

מחשב דל

מחשב משורשר

מחשב נייד

מדפסות

בית ספר

בתי ספר

ציוד תקשורת

שרת/ים

slide5
מעקב ובקרה אחר ביצוע הפרויקט

מעקב שוטף ובקרת הפעילות מתבצעים בשלוש רמות:

 • הפעלת מוקד בקרה ייעודי העוקב ומבקר את הפעילויות ברמת המטה והפעילות בשטח (מוסדות חינוך).
 • סקרי משוב מול כל מוסדות החינוך שבשירות.
 • מעקב ישיר באמצעות תוכנות השליטה, ניהול והפקת מידע על:
  • מתן השירות ואיכותו
  • כמויות ציוד (מלאי)
  • סוגי ציוד ומערכות הפעלה

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide6
היתרונות במתכונת הפעולה הקיימת

הפיכת מערך המחשבים ליעיל, אמין ותקין יותר

לשימוש בשל שיפור רמת השירות וזאת בשל:

 • יכולות גבוהות יותר של איתור ותיקון תקלות עד לרמת מחשב יחיד בבית הספר.
 • יכולת להתמודד בצורה טובה יותר עם סוגים רבים של ציוד, כולל ציוד מיושן.
 • קיצור הזמן של זיהוי התקלות ומהירות תיקונן.

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide7
מי ומה בשירות והיקפים

ציוד התקשוב :

 • חומרה: שרתי רשת, עמדות ברשת, עמדות יחידות, מחשבים ניידים, מחשבים "דלים", מסופים וציוד היקפי אחר לסוגיו.
 • תוכנה:מערכות הפעלה ותוכנות בסיסיות.
 • תקשורת: כולל כל הפריטים והרכיבים.

היקפים

 • כ-70 אלף עמדות מחשב (מכל הסוגים) בכל רחבי הארץ.
 • כיסוי כ- 60% ממצבת המחשבים במוסדות החינוך

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide8
שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות
 • הקצאת הכמויות המחשבים שבשירות מתבצעת לפי קריטריון ארצי ואחיד (כמויות מחשבים ומספר תלמידים).
 • הפרויקט מיושם בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות לתיאום ולקביעת הרשימה של המוסדות מקבלי השירות.
 • פטור ממשרד הפנים לרשויות המקומיות מאפשר לרשויות הרחבת היקף ההתקשרות הקיימת בקלות רבה.

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים

slide9
תועלות וערכים מוספים
 • חיסכון של שליש לעומת העלויות הקודמות: בגלל התייעלות ויכולות משופרות להשתלט ולתקן תקלות מרחוק.
 • שירות מהיר, יעיל וטוב יותר לבתי הספר בשל פנייה למוקד שירות אחד (SPOC).
 • מידע מדויק ועדכני לגבי מלאי ומצאי מחשבים בבתי הספר .
 • יכולת עדכון מערכות הפעלה ותוכנות בסיסיות מרחוק.

משרד החינוך - מינהל מדע וטכנולוגיה - גף מחשבים