TECHNOLOGIA STAŁYCH ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH - PowerPoint PPT Presentation

haig
technologia sta ych cie ek przejazdowych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNOLOGIA STAŁYCH ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNOLOGIA STAŁYCH ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
TECHNOLOGIA STAŁYCH ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH
290 Views
Download Presentation

TECHNOLOGIA STAŁYCH ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TECHNOLOGIA STAŁYCH ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH

  2. Charakterystyka firmy Rolman S.K • Gospodarstwo Rolne, województwo Warmińsko-Mazurskie; • Powierzchnia 750 ha; • Gleba mozaikowa, IV-V klasa; • Uprawa głównie zboża(pszenica, pszenżyto, jęczmień), rzepaku; • Gospodarstwo innowacyjne, otwarte na nowinki techniczne.

  3. DLACZEGO STAŁE ŚCIEŻKI? • DOWOLNY RUCH = 60% UBITEJ POWIERZCHNI POLA • PIERWSZY PRZEJAZD ODPOWIADA ZA 90% UBICIA • 18-30% SPADEK PLONÓW NA UBITEJ GLEBIE

  4. Korzyści z wprowadzenia kontrolowanego ruchu • Zmniejszenie kosztów • Zwiększenie zysków gospodarstwa 18-30% • Łatwiejsze zwalczanie chwastów – wschodzą słabiej na pulchnej glebie • Szybszy wjazd w pole wiosną lub np. po deszczach dzięki ubitej glebie na ścieżkach • Zmniejszenie zużycia paliwa – twardsza gleba zmniejsza uślizg koła • Oszczędność czasu