szakmai t j koztat nap budapest 2012 december 12 gyemszi ferencz csaba zsolt k pz si tan csad mkik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Témák PowerPoint Presentation
Download Presentation
Témák

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Témák - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, 2012. december 12. GYEMSZI Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó MKIK. Témák A tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírások Gyakorlati tapasztalatok, jótanácsok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Témák' - haig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szakmai t j koztat nap budapest 2012 december 12 gyemszi ferencz csaba zsolt k pz si tan csad mkik

Szakmai Tájékoztató NapBudapest, 2012. december 12.GYEMSZIFerencz Csaba Zsolt képzési tanácsadóMKIK

slide2

Témák

 • A tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírások
 • Gyakorlati tapasztalatok, jótanácsok
a tsz s em helye a gyakorlati k pz sben
A TSZ és EM helye a gyakorlati képzésben

Gyakorlati képzés

Iskolában

(iskolai tanműhely)

 • Iskolán kívül
 • gazdálkodó szervezet
 • egyéb szerv, szervezet

Tanulószerződéssel

Együttműködési megállapodással

tsz el nyei a szervezet sz m ra
TSZ előnyei a Szervezet számára
 • kiválaszthatja az oktatni kívánt tanulót,
 • a saját igényeinek megfelelően ki tudja nevelni a leendő alkalmazottját, aki a végzést követően azonnal teljes értékű munkaerőként tud dolgozni,
 • költségeit elszámolhatja, ill. visszaigényelheti,

ezáltal

 • biztosítani tudja szakember-utánpótlását és
 • minimálisra tudja csökkenteni az új munkaerő felvételével és beállításával, betanításával kapcsolatos kockázatait és költségeit
 • Motiváltabb az oktatott tanuló (pénzbeli juttatás, szociális háló)
a tsz el nyei a tanul sz m ra
A TSZ előnyei a tanuló számára
 • megismeri a valós munkahelyi körülményeket, később könnyebben szocializálódik a munkára (alkalmazkodás)
 • megismeri és megtanulja használni a munkahelyen alkalmazott technológiákat, eszközöket, berendezéseket
 • a munkaerőpiacon jól eladható aktív, versenyképes tudást szerez, könnyebben helyezkedik el

- havi pénzbeli juttatást kap (jobb teljesítményre ösztönöz)

- szociális háló (TB-jogviszony, szolgálati időbe beszámít)

v ltoz sok a gyakorlati k pz sben
Változások a gyakorlati képzésben
 • 2012. január 1-től jelentős változások (Szt., Szht., rendeletek)
 • Korrekciók: 2012. szept. 1-től,

2013. január 1-től – parlamentnek benyújtva

 • Minden korábbi lényeges probléma megoldásra került vagy kerül
 • Alapvető cél:
  • képzési hajlandóságának növelése
  • a gyakorlati képzés bővítése: képzők és tanulók számának növelése
  • a gyakorlati képzés minőségének jelentős javítása
  • végső soron a gazdaság versenyképességének és a foglalkoztatottság szintjének emelése
a gyakorlati k pz s szab lyoz sa a szervezet
A gyakorlati képzés szabályozása a Szervezet

A szabályozás területei

 • Jogi szabályozás
 • Finanszírozás

Változások területei:

v ltoz sok a jogi szab lyoz s ter n
Változások a jogi szabályozás terén

Legfontosabb jellemzők:

 • már sokat kifogásolt elemeket a gazdaság jelen igényeinek megfelelően módosított
 • a tanulószerződés rendszerének kiterjesztésével erősíti a képzés duális jellegét
 • jobb teljesítményre és munkafegyelemre ösztönöz
 • csökkenti a szabályozás egyoldalúságát, azaz mérsékli a gyakorlati képzők és a tanulók jogai és kötelezettségei közötti különbséget
gyakorlati k pz s a 9 vfolyamon
Gyakorlati képzés a 9. évfolyamon
 • 26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével –
  • a szakképző iskolában vagy
  • a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében

kell megszervezni.

  • EM köthető bármely, arra feljogosított képzőhellyel az összefüggő szakmai gyakorlatra.
  • TSZ köthető a „gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében” történő képzésre
kiz r lag gyakorlati k pz si c lt szolg l tanm hely 2013 t l
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (2013-tól)

- kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,

 • a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől teljesen elkülönített,
 • a nyilvántartást vezető szerv által kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített,
 • állandótanműhelyvezetőifelügyelettel működő,
 • csoportos (legalább nyolc tanuló) képzésre alkalmas,
 • iskolán kívüli
 • gyakorlati képzőhely,
 • ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben
10 s 11 vfolyam a szintvizsga szerepe
10. és 11. évfolyam: a szintvizsga szerepe

10. és 11. évfolyamon szakiskolai tanuló csak sikeres szintvizsgát követően mehet iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyre (ha a tanulónak kötelező a szintvizsga)

Szintvizsga nélkül a 10. és 11. évfolyamon: gyakorlat csak iskolában, vagy iskolán kívül a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében

Szakiskolai tanulók esetében azt méri, hogy elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat

Szervezi: a kamara, az Iskola és az ÉK bevonásával

Mikor: első szakképzési évfolyam tanévében, febr-ápr.

Kik számára: minden szakiskolai tanuló (2013-tól az érettségivel rendelkezőknek nem, ill. csak nappalisok számára [nappali rendszerű oktatás, vagy nappali munkarend szerinti felnőttoktatás])

a gyakorlati k pz s ideje
A gyakorlati képzés ideje
 • Fiatalkorú esetén: max. 7 óra/nap
 • Nagykorú esetén: max. 8 óra/nap
 • Fiatalkorú esetén: 6-22 óra között, folyamatosan
 • 16 óra folyamatos pihenőidő
 • Csak szorgalmi időszakban és összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt
 • Nem: elméleti képzési napokon, rendezvények napjain, vizsga alatt, heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, őszi, téli, tavaszi szünet alatt, kivéve a rendeltetése folytán e napokon is működő képzőhelyen, iskola hozzájárulásával
 • 2013.: pótlásra sor kerülhet ekkor is
 • 4,5 óra -> fél óra folyamatos szünet
mulaszt s s foglalkoz si napl
Mulasztás és foglalkozási napló
 • Mulasztás –> foglalkozási naplóba
 • Igazolt és igazolatlan hiányzás > gyakorlati óraszám 20%-a, => évismétléses bukás
 • Évismétléshez a gyak.képzést folytató szervezet hozzájárulása is kell.
 • Összefüggő szakmai gyakorlat esetén is 20%-os szabály
 • Kivétel: nincs igazolatlan hiányzás + igazolt mulasztások pótlása
 • Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Szervezet –> Iskola
  • 1., 10., 30, 50 órát követően
  • Iskola: mulasztásokra vonatkozó szabályozás szerint jár el
 • Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Iskola –> Szervezet

+

foglalkoz si napl
Foglalkozási napló
 • Kötelező vezetni
 • Tartalma: szakmai tevékenységek tantárgyanként, ráfordított idő, tanuló értékelése – forduljanak a területi kamarákhoz
 • Iskola betekintést kérhet
  • Ha nincs meg, az Iskola értesíti a kamarát, aki ellenőrzést hajt végre
  • Felszólít a hiánypótlásra, s ha ismételt mulasztást tapasztal –> bírság

+

tsz k t se
TSZ kötése

TSZ

 • iskolai rendszerű szakképzésben,
 • magyarországi székhellyel rendelkező köznevelési intézményben,
 • nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő,
 • tanulóval (tanulói jogviszony!),
 • az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal,
 • az előírt eü és pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő tanulóval,
 • nappali munkarend szerinti felnőttoktatásban is

köthető.

tsz k t se1
TSZ kötése
 • Írásbeliség előírása (kötés, módosítás, felmondás)
 • Egy tanulónak egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződése lehet.
tsz k t s re jogosult k pz k
TSZ kötésére jogosult képzők

Jelentősen kibővül a tanulószerződés kötésére jogosult szervezetek köre 2013. január 1-től:

 • A köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, ezek fenntartásában működő intézmény, továbbá az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelők is rendelkezni fognak ilyen joggal.
 • Előfeltétel: a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásába történő felvétel
tsz k t s nek folyamata
TSZ kötésének folyamata
 • Szervezet nyilvántartásba vétele
 • TSZ kötését kizáró tények ellenőrzése Szervezet által
  • első szakképesítésre kerül-e megkötésre (másodszakmára nem köthető)
  • szintvizsga szükségessége és megléte, a képzőhely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e,
  • eü és pályaalkalmassági szükségessége és megléte
  • felnőttoktatás esetén csak nappali oktatás munkarendje szerint
tsz k t s nek folyamata1
TSZ kötésének folyamata
 • kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása
  • csak a teljes hátralévő időszakra – nincs határozott időre kötött TSZ
  • kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre
  • ellenőrizzék a sablont
 • az aláírt TSZ minden példányának kamarához történő beküldése aláírást követő 5 napon belül
 • kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba vesz, visszaküld és egy pld-t az iskolának is elküld
 • a TSZ a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, és hatályos a TSZ-ben megadott képzés kezdete napjától egészen a TSZ megszűnéséig
tsz m dos t sa
TSZ módosítása
 • kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása
  • kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre
 • az aláírt TSZ-módosításminden példányának kamarához történő beküldése aláírást követő 5 napon belül
 • kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba vesz, visszaküld
 • a módosítás a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, a módosításban megjelölt naptól hatályos
tsz megsz ntet se
TSZ megszüntetése
 • kamara és iskola értesítése a megszűnést követő 5 napon belül
 • kamara a megszűnés tényét 5 napon belül átvezeti a nyilvántartásán
 • 8 taxatíve felsorolt megszűnési eset, pl.
  • sikeres vizsga (bizonyítvány kiállításának napján)
  • tanulói jogviszony megszűnése napján
  • jogutód nélküli megszűnés, eltiltás
  • közös megegyezéssel történő megszűntetés
  • rendes v. rendkívüli felmondás, tanuló halála
tsz sz neteltet se
TSZ szüneteltetése

54. § (1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, (2013-tól: továbbá a tanuló szülési szabadsága) alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket (a tanulószerződés szüneteltetése).

 • amennyiben a tanulói jogviszony nem szünetel, ill. nem szülési szabadságon van a tanuló, TSZ-t szüneteltetni nem lehet
tsz k telez tartalmi elemei
TSZ kötelező tartalmi elemei
 • Kérjük a kamarai sablon használatát
 • Minden igényt kielégít, s megfelel az aktuális jogszabályi előírásoknak
 • Ennek ellenére kérjük az érvényes jogszabályoknak való megfelelés minden alkalommal történő ellenőrzését!
 • A sablon minden területi kamara honlapján megtalálható, de megtalálható a www.mkik.hu oldalon is
 • A jelenlegi sablon átalakításra kerül az előreláthatólag 2013. január 1-től érvénybe lépő új rendelkezések, valamint a 2012-ben hatályba lépett szabályok hatékonyabb lekövetése miatt
slide26
EM
 • Csökken azon esetek köre, amikor együttműködési megállapodás köthető
 • 56. § (1) a): EM köthető, ha az SZVK-ban a gyak. képzési idő 5040%-nál kevesebb
 • Megmaradt:
  • kiegészítő gyak. képzésre max. 40% ideig
  • Összefüggő szakmai gyakorlatra
  • Költségvetési szervnél töltendő gyakorlatra
 • Nem jegyezhető ellen az az EM, ahol ez nincs betartva
slide27
EM

Kötés, módosítás, megszűntetés

 • Határidők és folyamat hasonló a TSZ-hez
 • Tehát ezt is be kell küldeni a kamarához ellenjegyzés és nyilvántartásba vétel érdekében.
 • Kérjük a kamarai sablon használatát, előzetes ellenőrzést követően.
 • A dokumentumok megtalálhatók a területi kamara, valamint az MKIK honlapján.
juttat sok
Juttatások
 • a pénzbeli juttatás függővé vált a gyakorlat mértékétől, s bukás, igazolatlan hiányzás esetén csökken
 • a béren kívüli juttatás adhatóvá válik 2013-tól (jelenleg kötelező)
 • Pénzbeli juttatás
  • fizetési számlára történő befizetés is
  • ha nincs a tanulónak saját fizetési számlája, akkor szülő, gyám bankszámlájára is történhet a fizetés, átutalás
  • 2013. január 1-től: EM esetében a gyakorlati képzést folytató (gazdálkodó, egyéb szerv) köteles fizetni (nem az iskola)
rendeletek
Rendeletek
 • Fontos rendeletekre várunk
  • Pl. a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásnak a részletes szabályairól,
  • a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről
 • ügyintézési folyamat, dokumentumminták hozzáillesztése
egy b
Egyéb
 • Terv: online felület TSZ és EM kitöltésére GSZ-ek, egyéb szervezetek számára
slide31
Köszönöm a figyelmet!

Ferencz Csaba Zsolt

képzési tanácsadó

ferencz.csaba@mkik.hu