platebn n stroje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Platební nástroje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Platební nástroje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Platební nástroje - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Platební nástroje. Šek. krátkodobý cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance (šekovníkovi), aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku. Šek. upraven Směnečným a šekovým zákonem vycházejícím z Ženevských konvencí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Platební nástroje' - haig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Šek
 • krátkodobý cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance (šekovníkovi), aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku
slide3
Šek
 • upraven Směnečným a šekovým zákonem vycházejícím z Ženevských konvencí
 • nemá přímého dlužníka
 • vždy splatný na viděnou 
druhy ek podle osoby v stavce
Druhy šeků podle osoby výstavce
 • šeky bankovní
  • vystavuje banka na žádost svého klienta
  • bankou plně krytý
  • banka ho vystaví až za něj klient zaplatí z účtu nebo v hotovosti
druhy ek podle osoby v stavce1
Druhy šeků podle osoby výstavce
 • šeky soukromé
  • vystavuje soukromá osoba - klient, který má v bance vedený účet
  • vystavován na předtištěném formuláři v tzv. šekové knížce
druhy ek podle zp sobu p evoditelnosti
Druhy šeků podle způsobu převoditelnosti
 • šek na řad - na určitou osobu, převod indosamentem 
 • šek na jméno - jméno oprávněné osoby, nelze indosovat
 • šek na majitele - majitelem šeku je osoba, která šek momentálně vlastní
druhy ek podle zp sobu pou it
Druhy šeků podle způsobu použití
 • pokladní šek - k výběrům hotovosti z banky
 • šek k zúčtování - šekovník ho může vyrovnat jen bezhotovostně 

(na šeku uvedeno „jen k zúčtování“)

n le itosti eku
Náležitosti šeku
 • označení „šek“ v textu listiny v jazyce, ve kterém je šek vystaven
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu 
 • jméno toho, kdo má platit (šekovník)
n le itosti eku1
Náležitosti šeku
 • údaj místa, kde má být placeno,

není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka

 • datum a místo vystavení šeku
 • podpis výstavce v souladu s podpisovým vzorem BÚ

Banka může požadovat další údaje.

cestovn eky
Cestovní šeky
 • uměle vytvořeny pro potřeby cestovního ruchu
 • nejsou to skutečné šeky, nevztahuje se šekové právo
 • upraveny Obchodním zákoníkem
cestovn eky1
Cestovní šeky
 • kupují se, proto plně kryty
 • vydávány velkými bankami a finančními institucemi
 • ve světových měnách
 • v zaokrouhlených nominálních hodnotách
platebn karty
Platební karty
 • nástroj k bezhotovostní platbě, který vydávají fyzickým i právnickým osobám nejčastěji banky
 • slouží i k výběru bankomatu
len n platebn ch karet
Členění platebních karet

Podle způsobu zúčtování:

 • debetní
 • kreditní
 • charge karty
 • nákupní úvěrové karty
len n platebn ch karet1
Členění platebních karet

Podle potisku:

 • elektronické karty - hladký potisk (ident)
 • embosované karty - s tzv. reliéfním (plastickým) písmem
len n platebn ch karet2
Členění platebních karet

Podle použité technologie:

 • magnetický proužek
 • čipová technologie
 • hybridní karty - magnetický proužek i čip
len n platebn ch karet3
Členění platebních karet

Podle karetních asociací:

 • VISA
 • MasterCard
 • American Express
 • Diners Club
 • JBC
len n platebn ch karet4
Členění platebních karet

Další typy:

 • cash back
 • co – brandová karta
 • stříbrná, zlatá, platinová karta
pou it platebn karty
Použití platební karty
 • bankomat
 • elektronický platební terminál
 • mechanický snímač (žehlička)
 • přepážky bank
 • placení po internetu
p m elektronick bankovnictv
Přímé (elektronické) bankovnictví
 • telefonní bankovnictví (phone banking)
 • mobilní bankovnictví (mobile banking, GSM banking)
 • internetové bankovnictví

(internetbanking)

 • domácí bankovnictví (homebanking)
sm nka
Směnka
 • úvěrový cenný papír
 • sepsaný v přesně stanovené formě
 • dlužnický závazek, který dává majiteli směnky právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku
 • dle Zákona směnečného s šekového
sm nka1
Směnka

Použití:

 • prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru
 • prostředek placení a ručení
 • prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti
druhy sm nek
Druhy směnek
 • směnka vlastní - závazek dlužníka zaplatit a obsahuje slovo „zaplatím“
 • směnka cizí - přikazuje jiné osobě, aby byla směnka uhrazena a obsahuje slovo „zaplaťte“
n le itosti sm nky
Náležitosti směnky
 • označení listiny jako směnka  v nadpisu i v textu
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou ve směnce
 • jméno toho, kdo má platit – u směnky vlastní je to výstavce, u cizí směnky směnečník
 • splatnost směnky 
n le itosti sm nky1
Náležitosti směnky
 • místo, kde má být placeno -  není-li místo uvedeno, místem placení je uvedené sídlo nebo bydliště směnečníka.
 • datum a místo vystavení směnky
 • vlastnoruční podpis výstavce pod textem listiny
sm ne n pojmy
Směnečné pojmy
 • směnečné rukojemství (aval)
 • akcept
 • kvitance
 • prolongace
 • protest
sm ne n pojmy1
Směnečné pojmy
 • bianco směnka
 • dospělá směnka
 • indosament
 • eskont
 • promlčení směnky
sm ne n pojmy2
Směnečné pojmy
 • amortizace směnky
 • remitent
 • domicil
 • směnečné doložky
factoring
Factoring
 • odkup krátkodobých pohledávek před datem splatnosti
 • změna věřitele
 • smlouva o faktoringové spolupráci
 • záloha 60 – 90 % z pohledávky
 • faktoringový poplatek a úrok
factoring1
Factoring

Podle teritoria:

 • tuzemský
 • mezinárodní
  • exportní (vývozní)
  • importní (dovozní)
factoring2
Factoring

Podle rizika:

 • faktoring s rekurzem (regresní) – riziko nezaplacení zůstává na klientovi
 • faktoring bez rerurzu (bezregresní) – riziko nese banka
forfaiting
Forfaiting
 • odkup pohledávek před datem splatnosti
 • pohledávky zajištěny jinou bankou
 • zajištěny směnkou, dokumentárním

akreditivem, bankovní zárukou

 • pohledávka ihned proplacena s určitou srážkou