anemii hemolitice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANEMII HEMOLITICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANEMII HEMOLITICE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ANEMII HEMOLITICE - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

ANEMII HEMOLITICE. DIAGNOSTICUL AH. Semne clinice – subicter +/- anemie Hiperbilirubinemia indirect ă + urobilinogen urinar + reticulocito ză + hiperplazie eritroid ă Asociate: ↑ LDH, ↓ haptoglobinei Hiperbilirubinemia indirectă poate fi găsită şi în: Hemoragii din seroase sau ţesuturi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ANEMII HEMOLITICE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnosticul ah
DIAGNOSTICUL AH
 • Semne clinice – subicter +/- anemie
 • Hiperbilirubinemia indirectă + urobilinogen urinar + reticulocitoză + hiperplazie eritroidă
 • Asociate: ↑ LDH, ↓ haptoglobinei
 • Hiperbilirubinemia indirectă poate fi găsită şi în:
  • Hemoragii din seroase sau ţesuturi
  • Ictere familiale (Gilbert)
diagnosticul ah1
DIAGNOSTICUL AH
 • Inspecţia
  • plasmei: Hb liberă, bilirubină
  • Urinei:
   • Galben: HEV
   • Roşu: HIV
  • Hemosiderinuria: colraţia Perls
diagnosticul ah2
DIAGNOSTICUL AH

Depistarea cauzelor:

 • Anchetarea utilizării de: medicamente, substanţe chimice, infecţii
 • La tineri: antecedente familiale (puseu icteric), personale
 • Împrejurările ce s-au asociat cu hemoglobinurie
 • Inspecţia frotiului de sânge periferic
diagnosticul ah3
DIAGNOSTICUL AH
 • Pierderi cronice de Fe → hipocromie
 • Eritrocite în “semn de tras la ţintă” → β-talasemii
 • Sferocitoza ereditară, AHAI, AH cu corpi Heinz, hipersplenism
  • Testul Coombs direct obligatoriu (Ig G), Ac la cald
  • Aglutinine la rece pentru Ig M + test Coombs direct cu ser antiC + test Cooms indirect cu ser antiM
  • Autoaglutinarea la rece: răcirea suspensiei de E in ser 60min – cuburi de gheaţă → încălzire rapidă la 37˚C→hemoliză
  • Un test Coombs pozitiv cu ser anticomplement fără demonstarea aglutinării sau hemolizei nu are semnificţie diagnostică de AHAI
  • În AH induse de medicamente testul Coombs devine pozitiv numai în prezenţa medicamentului
 • Schizocitoza - hemoliză IV mecanică
ah prin defect de memebran
AH PRIN DEFECT DE MEMEBRANĂ
 • PATOLOGIA SCHELETULUI MEMEBRANAR ERITROCITAR
   • AH CRONICE: sferocitoza, ovalocitoza, piropoikilocitoza
   • AH INTRAVASCULARE ANICTERICE: Hb-uria de marş
 • PATOLOGIA STRATULUI MEDIU (LIPIDIC)
   • Tulburările stratului lipidic bilaminat: acantocitoza ereditară
   • Tulburările componentelor lipoproteice: stomatocitoza, xantocitoza ereditară
 • PATOLOGIA STRATULUI SUPERFICIAL
   • Anomalia ereditară din boala grupului Rh nul
   • AH autoimune dobândite
sferocitoza ereditar
SFEROCITOZA EREDITARĂ

Definire: boală genetică ce duce la anomalii structurale ale stratului intern al membranei eritrocitare, cu o heterogenitate genetică foarte mare şi care se manifestă prin AH, icter, reticulocitoză, splenomegalie şi stigmate eritrocitare:

- microsferocitoză

- scăderea rezistenţei osmotice

- autohemoliza spontană crescută, care se corectează cu glucoză

- sechestrare eritrocitară splenică crescută

slide8
EXAMENE DE LABORATOR
 • Anemia microsferocitră (20-25% din E sunt sferocite)
 • Reticulocitoză (absentă în crizele aplastice)
 • Semne de regenerare: policromat., resturi nucleare (corpi Jolie, inele Cabot), eritroblaşti, curba Price-Jones cu 2 vârfuri, hiperplazei eritroidă
ovalocitoza sau eliptociza ereditar
OVALOCITOZA SAU ELIPTOCIZA EREDITARĂ

Definire: grup heterogen de dezordini ale structurii membranei E, manifestat printr-un procent ↑ de E ovale însoţit sau nu de AH

 • Frecvent sunt asimptomatice

Patogenie: boală ereditară cu transmitere dominat recesivă

- dispuncţionalităţi ale spectrinei

- defect de legare cu banda 4.1

- deficienţa glicoforinei C

Manifestări clinice:

- absente/moderate/compensate

- uneori descoperite întâmplătoare

piropoikilocitoza ereditar
PIROPOIKILOCITOZA EREDITARĂ

Variantă de AH de membrană ce se manifestă morfologic cu o poikilocitoză importantă ce se amplifică la încălzirea sângelului “in vitro”

Tablou clinic şi de laborator

- sindrom anemic sever

- rezistenţă osmotică scăzută

- dependenţă de transfuzii

- crize hemolitice severe → deglobulinizare

- lizări eritrocitare + celelalte teste pt AH normale

hemoglobinuria de mar
HEMOGLOBINURIA DE MARŞ
 • Hemoliză brutală fără icter
 • Asocierea cu efortul fizic
 • Urini roşii – hemoglobinurie

Patogenie:

- lezarea citoscheleletului cu creşterea sensibilităţii la trume mecanice

Diagnostic difereţial:

- HPN

- striviri musculare

- porfirii hepatice

- malarie

tulbur ri ale stratului lipidic
TULBURĂRI ALE STRATULUI LIPIDIC

ACANTOCITOZA

1. abetalipoproteinemie familială

2. acantocitoze ereditare fără a βproteinemii

STOMATOCITOZA EREDITARĂ

Modificarea lipoporteinelor integrate în membrana E → adâncitură necolorată ce traversează E (stoma: gură)

↑ fragilităţii osmostice şi autohemoliză

XEROCITOZA EREDITARĂ

 • După incubare/efort fizic se desprind formaţiuni mielinice de pe suprafaţa E
   • → pierderea conţinutului în apă
   • → zbârcirea (prună uscată): pompa de Na nu funcţionează normal, se pierde K
   • Rezistenţa osmotică crescută
hemoglobinuria paroxistic nocturn
HEMOGLOBINURIA PAROXISTICĂ NOCTURNĂ

Definire: boală clonală dobândită ce afectează celula stem mieloidă printr-un defect structural al membr externe

La nivelul E → proces cronic de hemoliză intravasulară cu accese hemolitice nocturne

baza moleculară:

- molecule protectoare împotriva efectelor litice în E normale:

1. DAF (decay accelerating factor) CD55

2. deficit al sintezei glucozil fosfatidil – inozitol (GFI) → structură cu rol în ancorarea membranară a unor proteine → deficitul lor cu consecinţe funcţie de rolul lor

3. HRF 20 (CD59) – inhibitor al lizei reactive

- leziuni membranare

- deficit al glicoproteinei α

- scăderea de integrine

- scăderea activităţii acetilcolin esterazei

- citodistrucţia → asocierea HPN cu citopenie

examene de laborator
EXAMENE DE LABORATOR

- Pancitopenie:

- anemie + macrocitoză+policromatofilie

- schizocite – în crize

- leucopenie+neutropenie (60%)

- FAL ↓/absent

 • MO hipercelulară cu precădere eritropoeză
  • Hemosiderina absentă
 • Bilirubina indirectă+Hb crescută în plasmă
 • Urini hipercrome
  • Urolbilinogen
  • Hb
  • Hemosiderină
slide15
fragilitatea osmotică şi mecanică – normală
 • Test Coombs negativ (uneori pozitiv cu ser anticomplement
 • Hb normală
 • Scade haptoglobina
 • Hiposideremie- spolierea rezervelor
 • Test serologic specific:

1. testul cu ser acidifiat (HAM)

- ser normal acidifiat (pH 6,5 - 7) hemolizează consatant E-HPN şi nu cele normale

2. testul cu sucroză (forţă ionică ↓)→favorizează activarea C şi ataşarea de hematii

3. testul lizei prin Ac (Dacie, Lewis şi Tills)

- concentraţii mici de Ac izoimuni în prezenţa C favorizează liza E din HPN

Diagnostic pozitiv

 • AH fără cauză evidentă
 • Carenţă Fe fără etiologie
 • Pancitopenie
 • Tromboze repetate
ah prin reac ii imune
AH PRIN REACŢII IMUNE

Definiţie: AH induse de mediatori:

- Ac specifici anti Ag E normale care sunt repartizate diferit la persoane alloAc/autoAc

- Ac specifici pentru medicamente

AlloAg sunt Ag E normale care sunt repartizate diferit la persoane diferite pe suprafaţa E → Ag de sistem

- introducerea de alloAg nespecifice repetat → răspuns imun → alloAc → hemoliza E cu Ag necompatibile

- postransfuzie

- sarcini incompatibile

AutoAc – exprimă o stare de boală deoarece sunt atacate E cu Ag proprii

- ele produc liza atât a hematiilor proprii cât şi a E izocompatibile administrate terapeutic

Medicamentele = haptene – devenind imunogenice numai după fixarea pe un Ag eritrocitar sau plasmatic. Ac sunt îndreptaţi împotriva medicamentului (haptenă) → complexe imune pe suprafaţa E → hemoliză imună

eviden ierea ac fixa i pe eritrocite
EVIDENŢIEREA AC FIXAŢI PE ERITROCITE

Depinde de:

 • Structura molec a Ac (IgM sau IgG)
 • Densitatea receptorilor Ag pe suprafaţa E
 • Mediul în care se produce reacţia (forţa ionică)

Ac care sunt

- IgM – sunt aglutinanţi în SF

-IgG – neaglutinanţi: test Coombs, soluţii macromleculare, trat enzim E

Testul Coombs:

- molec de Ig fixate pe E prin fragm Fab expun situsurie antigenice ale fragmentului Fc

- reactiv antiglobulină umană obţinut prin imunizarea animalelor (iepure, capră) → conţine Ac anti IgG, A, M C3

monospecific

slide18
TEST COOMBS DIRECT – evidenţiază Ig si fracţiuni de C fixate in vivo pe E (debarasate de proteinele plasmatice prin spălare) cu ajutorul serului polivalent anti-γ-globulină umană, apoi cu seruri monospecifice

- negativitatea testului nu exclude existenţa Ac (concentraţia ↓ de Ig fixate pe E) → metode mai sensibile:

- pozitivitate:

a) “IgG” – când sunt numai Ac IgG

b) “IgG+C3”

c) C3 (non-γ)

- foarte rar: IgA şi IgM: se detaşează uşor prin spălare şi fixează totdeauna C3

Semnificaţie diagnostică:

- definirea AHAI

- relevarea unui alloAc antimedicament

-relevarea complexelor imune circulante

ah induse de alloanticorpi
AH INDUSE DE ALLOANTICORPI

I Hemoliza posttransfuzională Ac naturali/Ac imuni

- accidentele posttransfuzionale cu Ac imuni legate de Ag faţă de care nu există Ac naturali

- factori de alloimunizere:

- imnogenicitatea Ag E

- capacitatea de reacţie imună a primitorului

- cele mai frecvente → Ag din sistemul Rh şi Kell

- ex clasic – imunizarea anti-Rh

- persoană Rh (-) primeşte transfuzii cu Rh (+) → apar lent (1-2 luni) allo Ac anti Rh → îndepărtează E prin mecanisme fiziologice. AlloAc sunt nedecelabili.

- la o nouă expunere → ripostă imună rapidă → Ac IgG ataşaţi de AgRh → hemoliză extravasculară (fără C)

- izoAc naturali → r hemolitice: rapid, puternic

examene de laborator1
Examene de laborator
 • Anemie severă
 • Leuco- şi monocitopenie (prin consum în condiţiile unei creşteri a complexelor imune)
 • Trombopenie → CID
 • Hiperbilirubinemie indirectă
 • ↓ - haptoglobinei
 • Alterarea probelor de coagulare (TMF +)

II BOALA HEMOLITICĂ A NOU-NĂSCUTULUI

Etiopatogenie:

- prezenţa de E fetale în circulaţia mamei → imunizare → Ac tip Ig ce trec prin placentă → hemoliza fătului

- punerea în evidenţă a E fetale în sângele mamei → testul Kleihauer (hematiile fetale + Hb F rezistente în mediu acid) în primul trimestru de sarcină

slide21
Alloimunizarea de sarcină în sistemul Rh
 • AgRh → 39 de Ag – polimorfism
 • Ac antiRh → imunizare transplacentară → primul născut nu face boala hemolitică
 • Traversarea transplacentară a Ig materne se face datorită unor site-uri de transfer de pe cele trofoblastice pentru porţiunea Fc a Ac → Ac se detaşează de AgRh a E fetale → fagocitoză ş hemoliză extravasculară

Diagnostic

 • Prenatal – urmărirea mamei

serologic

bilirubina în lichid amniotic

determinarea Rh-ului E fetale

 • Cercetarea alloAc anti Rh

- titrul Ac → cea mai mare diluţie care produce test Coombs +

- creşterea rapidă a titrului → risc fetal major → amonicenteza după 28 săpt → determinarea spectrofotometrică a concentraţiei de bilirubină

slide22
Diagnosticul BHNN la naştere
 • BHNN la naştere

- triada: anemie, eritroblasti în periferie, bilirubină indirectă ↑

- nepotrivirea Rh-ului mamă-făt

- demonstrarea existenţei Ac antiRh: E copil, ser mamă

- test Coombs direct copil-pozitiv

- test Coombs indirect mamă – pozitiv

Alloimunizarea de sarcină în sistemul ABO: rare, mai puţin severe

 • Datorită exprimării Ag A şi B şi pe alte celule decât E → fixează Ac materni mai ales pe endoteliul placentar → ↓ titrului de Ac imuni
 • Ac imuni grupali au putere hemolitică redusă
 • Diagnostic serologic – greu

- test Coombs direct pe E copil – negativ

- diagnosticul se pune pe baza a două negativităţi

- absenţa incompatibilităţii Rh

- eluarea Ac specifici de grup de pe E copil

ah autoimune
AH AUTOIMUNE

Definire: AH care au drept factor patogen autoAc cu specificitate pt Ag normale ale membranei E, acţionând neselectiv atât asupra E autologe cât şi asupra E transfuzate

Patogenie:

- ruperea toleranţei imune (obţinută pe parcursul vieţii embriofetale prin restricţia clonelor de Lf B şi T self-reactive). Clonele ce apar tardiv cu specificitate fata de Ag cu apariţie târzie sunt mai puţin restrictive (de ex, faţă de Ag I care se elaborază progesiv după naştere)

- supresia celulelor autoreactive ar fi asigurată de către Lf T CD8+ specifice ele fiind coordonate de buna funcţionare a unor celule T auxiliare (helper) Cd4+, Cd45+ R+

slide24
Mecanisme ce operează selectiv in geneza AHAI
 • Reactivitate încrucişată şi mimare moleculară (AHAI postinfecţie cu Mycoplasma: auto Ac anti I)
 • Stimularea policlonală a LfB (HIV, tumori)
 • Activare nativă a Lf B (LED: proliferarea Lf B este de 10x mai mare ca a Lf normale). Hiperreactivitate LfB→disfuncţia reglării LfT (↓supresia)→pierderea controlului LfB autoreactive
 • Proliferarea malignă a LfB
  • autoAc monoclonali
  • Exprimarea pe suprafaţa (s Ig) de receptori imunoglobulinici cu acelaşi izotip (µ)
  • Specificitatea autoAc este anti I
slide25
Clasificarea serologică a AHAI

1. AHAI “la cald”: - idiopatică (50%)

- dobândită (50%): boli cu substrat autoimun, neoplasme limfoide, infecţii (hepatite, CMV, MNI, varicela, gripa), alte tumori (ovar, cec, renal, mamar), medicamente (αmetil dopa, acid mefenamic)

2. AHAI “la rece” – idiopatice 10%

- dobândite 90%: LED, neoplasme limfoide (LLC, LMNH, boală Waldenstrom), infecţii (mycoplasma, MNI, CMV, HIV, gripă, spirochete), tumori (cancer pulmonar, colon, ovar, sarcom Kaposi)

ahai cu auto ac la cald
AHAI cu auto Ac la cald

Apare - tardiv ca o complicaţie a bolii de bază

- concomitent cu diagnosticul etiologic

Laborator:

- anemie+reticulocitoză

- reticulocitopenia arată:

- proces hemolitic brutal ce distruge şi R

- eritroblastopenie prin atacul autoAc asupra precursorilor MO

- policromazia

-stigmate provocate de contactele cu macrofagele splenice: sfericizare, ombilicări, proiecţii digitiforme

- MO: hiperplazie eritroidă (normo-/megalo), eritrofagocitoze, infiltraţie limfoidă moderată

slide27
Markeri serologici

- test Coombs direct (+)

- ser antiglobulinic polivalent 90%

- ser anti IgG

- test Coombs direct (-)

- titru mic de autoAc

- molec de C3d

plus

- test Coombs indirect (+)→prognostic prost (titru mare de autoAc)

- au specificitate antiRh (anti e şi E)

ahai cu autoac la rece
AHAI cu autoAc la rece

Etiologie: - boala aglutininelor la rece (BAR) – IgM cu specificitate anti Ii

- hemoglobinuria paroxistică a frigore (HPF) – autoAc bifazici Donath Landsteiner – IgG ce se ataşează la temperaturi scăzute şi la temperaturi ridicate activează C → liza intravasculară

Examene de laborator:

- semne de hemoliză: anemie, reticulocitoză, BI ↑, urobilinogenurie

- autoaglutinare pe lamă/tub de hemoliză (ocazional)

- aglutinare constantă la +4˚C în mediu salin

- titruri crescute de aglutinine la rece în ser

- test Coombs direct negativ ser anti IgG

În HPF:

- provocarea hemolizei sângelului de bolnav după expunere 1h şi 30 min la gheaţă urmată de încălzire la 37˚C

- test Coombs (-) şi slab (+) cu ser antiC

hemoglobinopatii
HEMOGLOBINOPATII

Definire: boli ereditare în care este afectată sinteza sau structura globinei din Hb, manifestări reduse: AH şi foarte rar cianoză sau poliglobulie. Există şi hemoglobinpatii dobândite prin acţiune toxică (metHb)

 • Hb-patiile – calitative: Hb anormală

- cantitative (sindr talasemice): blocarea totală sau parţială a sintezei unor lanţuri

Genetica şi bazele moleculare

- sinteza globinei  sub controlul genetic

- secventa nucleotidelor AND cromosomal  ARN ribosomal  sinteza de aa

slide30
- genetic: 6 gene structurale (ξ εαγδβ)  6 lanturi polipeptidice din Hb fiziologica umana

o crs 6 (ξ, α – 2 gene duplicate)

o crs 11 (εγβδ)

- embriogeneza biochimica

o embrion:

 Hb Grower 1 (ξ2ε2)

 HbPortland (ξ2γ2)

 Hb Grower 2 (α2ε2)

o fat: HbF (α2γ2)

o adult:

 HbA (α2β2)

 HbA2 (α2δ2)

slide31
gene structurale:
  • 3 regiuni de secvente nucleotidice  secvente proteice = exoni
  • 2 regiuni de secvente nucleotidice  nu redau secv prot = introni
 • transcriptia secv nucleotidice din AND – polimeraza II
 • existenta unor
  • secvente stabile initierea transcrierii
  • secvente cu rol de actionar al transcriptiei
  • secventa intronilor  maturarea Hb
 • cel mai frecvent exista mutatii punctiforme care determina inlocuirea unui singur aa prin: deletie, fuziune de gene, imperechere anormala
 • transmiterea : autosomal codominat nelegat de sex
diagnostic de laborator
Diagnostic de laborator
 • anemia
 • semne de hemoliza
 • modificari morfologice ale E
 • examene speciale :
  • test de siclizare
  • Hb alcalino-rezistenta
  • Coloratia pt corpi Heinz
  • Test de stabilitate termica
  • Electroforeza Hb
  • Finger print
  • Cromatografia aa
siclemia drepanocitoza hb patia s
SICLEMIA (DREPANOCITOZA,Hb-patia S)
 • Hb-patie calitativa  AH cronica
 • mutatie la nivelul genelor reglatoare  HbS cu sensibilitate scazuta in forma redusa (neoxigenata)  precipitare  tactoizi  E in secera, scaderea afinitatii pt O2
 • prezenta HbF ce insoteste HbS = benefica
 • fenomenul de siclizare explica: hemoliza, trombozele vasculare

Diagnostic de laborator

 • tara : fara anemie
 • homozigoti :
  • anemie severa
  • reticulocitoza (5-25%)
  • sange periferic : anizopoikilocitoza, macrocitoza, hipocromie moderata, hematii in tinta, hematii alungite/coluroase, punctatii bazofile, eritroblasti
slide34
leucocitoza, trombocitoza
 • VSH scazut (incapacitatea E de a forma rulouri)
 • Resistenta osmitica crescuta
 • Sideremia crescuta
 • Bilirubinemia variabila
 • Ex de urina : suferinta renala (hematurie, urobilinogen crescut, D = 1010)
 • Test de siclizare (+) : 1-2 ore de incubare  40-50% din E
 • Electroforeza Hb
  • HbS = 25-45%
  • HbA2 > 3
  • HbA1 = restul
  • Uneori Hb F
hemoglobinopatia c
HEMOGLOBINOPATIA C
 • produce hemoliza
 • in lantul β a Hb A acidul glutamic este inlocuit cu lizina
 • electroforeza HbC – migreaza lent la pH = 8,6
 • solubilitatea HbC scazuta  E rigide  sechestrare splenica crescuta
 • clinic
  • heterozigoti : nemanifesti
  • homozigoti :
   • AH medie/usoara
   • Splenomegalie
   • E in tinta
 • electroforeza Hb  aproape toata este HbC
slide36
Hemoglobine instabile

Hb anormale→instabilitate →disociere, precipitare →corpi Heinz se fixează pe membrana hematiei prin legături disulfidice → alterări membranare → splină reţinere- distrugere (macrofage)

- redare circulaţiei după reţinerea corpi Heinz

-modificări ale lanţurilor β

Modificările morfologice asemănătoare cu talasemia

Dg – testul de stabilitate termică (Dacie) + testul cu izopropanol –pozitive

- Coloraţia corpi Heinz

slide37

Sindroame talasemice

Def – afecţiune ereditară în care scăderea producerii de Hb datorată unei blocări parţiale sau totale a sintezei unuia din lanţurile polipeptidice ale globinei (Hbpatie cantitativă)

 • Anemie microcitară hipocromă hipersideremică
 • Eritropoieză ineficientă
 • Hemoliză
 • Splenomegalie
 • Transmitere ereditară
slide38

β-Talasemia

- Blocarea parţială (β+) sau totală (β0) a sintezei lanţurilor β

Forme

 • β0 talasemie homozigotă – anemia Cooley severă
 • β+ - forma severă -mediteraneană

uşoară -africană

- β-talasemia cu valori normale ale Hb A2 şi Hb F(silent thalasemia)

- Talasemia (δβ)0 – absenţa totală a β şi δ – forma heterozigotă HbF 2-30%, homozigotă HbF 100%

slide39
Examene de laborator

- Talasemia major – Hb ↓-5-7g/dl

- VEM,CHEM↓, VEM variabil

- dezordine eritrocitară – hipocromie, anizopoikilocitoză- frecvente hematii în ţintă, ovalocite, schizocite, picătură; inele Cabot, corpi Jolly, punctaţii bazofile

- Eritroblaşti – 5-20%

- policromatofilie, reticulocitoză

 • Minoră – anemie moderată, uşoară

- dezordini eritrocitare moderate

- bilirubina indirectă, urobilinogen urinar şirezistenţa osmotică crescută

slide40
m.o.- majoră – hemosiderina medulară şi sideroblaşti- crescute

- minoră- sideroblaşti normali

Electroforeza Hb

 • Majoră – Hb F (N-sub 2%)- 20-90%, A2 normală sau uşor crescută
 • Minoră – Hb A2 -crescută , 4-6%; HbF- 2-5%

α- Talasemia

 • Blocarea parţială sau totală a sintezei lanţurilor α
 • Aspect clinic şi hematologic asemănător β-talasemia
 • α blocate - cresc β şi δ
slide41
Methemoglobinemiile

Def –afecţiuni ereditare sau dobândite – prezenţa unei cantităţi crescute de methb M

Etiopatogenie

 • – methb ereditară: deficit enzimatic , anomalii structurale ale globinei
 • - methb dobândită – cea mai frecventă; substanţe toxice, droguri . (nitriţi, anilina, sulfonamide)

Fiziopatologie

-methb forma oxidată nu mai leagă reversibil oxigenul – hipoxie

Mecanismul de menţinere a Fe2+dependent de methb-reductaza care necesită buna funcţionare a NADH (diaforazaI) Glutationul şi acidul ascorbic intervin în reducerea Methb neenzimatic

slide42
-deficitul ereditar de diaforaza I – cantitatea formată normală dar se acumulează din cauza deficitului enzimatic

Prezenţa de Hb M – toate heterozigote , forma homozigotă neviabilă

Cianoza –la naştere HbM cu afectarea lanţ α

- la 2-3 luni cu afectarea lanţ β

Examen de laborator

- Gr, Hb, Ht – normale la cele ereditare; la cele dobândite – valori scăzute, reticulocitoză, hemoliza i.v.

 • Dozarea Methb – fotometric – valori peste 2%

- spectroscopic

-electroforeza Hb la ph 7 - normală la cele toxice

- fracţie lentă la ereditare

- Corpi Heinz inconstant la cele toxice

slide43
ENZIMOPATII ERITROCITARE

Definiţie – AH nesferocitare, ereditare prin lipsa parţială sau totală a activităţii unei enzime eritrocitare, cu evoluţie acută sau cronică

Frecvente – deficit glucozo-6-fosfatdehidrogenaza

- piruvat-kinaza

Deficitul de deficit glucozo-6-fosfatdehidrogenaza

 • Afectată prima parte a ciclului pentozelor scăzând potenţialul reducător (NADP) care proteja structurile funcţionale eritrocitare, de oxidare
 • Gena structurală situată pe cr X – transmitere legată de sex

Examen de laborator – în cursul hemolizei

 • An hipocromă, CHeinz prezenţi,
 • Uneori anizopoikilocitoză, macrocitoză
 • Policromatofilie, corpi Jolly
 • Reticulocitoză
 • M.o.- hiperplazie eritroidă
 • Test screening – reducerea MetHb în prezenţa albastrului de metilen
 • Rezistenţa osmotică normală
 • Dozarea G-6-PD – test cianură-ascorbat ce măsoară capacitatea eritrocitelor de a preveni oxidarea Hb indusă de ascorbat
slide44
Deficitul de piruvat- kinaza
 • Deficit piruvat- kinaza – scade capacitatea de metabolizare a glucozei – scade concentraţia de ATP
 • Testul de autohemoliză 24-48 ore –pozitiv fără/ cu corecţie parţială la glucoză