otomasyon den sonras denetim rehberi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otomasyon ( İçDen ) Sonrası İç Denetim Rehberi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otomasyon ( İçDen ) Sonrası İç Denetim Rehberi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Otomasyon ( İçDen ) Sonrası İç Denetim Rehberi - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Otomasyon ( İçDen ) Sonrası İç Denetim Rehberi. Hasan ERKEN İç Denetçi Hazine Müsteşarlığı. Prototipte Karşılanan Fonksiyonlar. Denetçi ve İdare Kaydı. İdarelerin Yapılarının Tanımlanması. Risk Değerlendirmesi. Denetim Stratejisinin Belirlenmesi. Planın Oluşturulması.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otomasyon ( İçDen ) Sonrası İç Denetim Rehberi' - hagop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otomasyon den sonras denetim rehberi
Otomasyon (İçDen) Sonrası İç Denetim Rehberi

Hasan ERKEN

İç Denetçi

Hazine Müsteşarlığı

prototipte kar lanan fonksiyonlar
Prototipte Karşılanan Fonksiyonlar
 • Denetçi ve İdare Kaydı
 • İdarelerin Yapılarının Tanımlanması
 • Risk Değerlendirmesi
 • Denetim Stratejisinin Belirlenmesi
 • Planın Oluşturulması
 • Programın Hazırlanması
 • İş Akışlarının Belirlenmesi
 • Denetim Görevlerinin Yönetilmesi

Tamamlandı

 • Ön Çalışmalar ve Testler
 • Risk-Kontrol Matrisleri
 • Bulguların Hazırlanması
 • Denetim Görüşünün Hazırlanması

Haziran 2013’e Kadar

Tamamlanacak

2014-2015 Döneminde Tamamlanacak

 • Bulguların İzlenmesi
 • Haftalık Rapor
 • Sertifikasyon
 • Etiketleme
 • Akıllı Sorgu Formları
 • Kalite Güvence ve Geliştirme
 • BT Modülü
 • Mali Denetim Modülü
 • Performans Denetimi Modülü
otomasyon projesi yap lacaklar
Otomasyon Projesi Yapılacaklar
 • Mart-Mayıs 2013 – Prototipin Farklı İdarelerde Test Edilmesi
  • Gerçek Bilgilerin Kullanılması
  • Kullanıcı Rollerinin Test Edilmesi
 • Mart – Haziran 2013 – Web Uygulamasının Hazırlanması
 • Haziran 2013 - Testlerin ve Düzeltmelerin Yapılması
 • Eylül 2013 – Geçici Kabulün Yapılması
 • Eylül- Aralık 2013 – İdarelerin 2014 Yılı Planlarını Otomasyon Üzerinden Hazırlaması
 • Ocak 2014 – Denetimlerin Otomasyon Üzerinden Yürütülmesi
otomasyonun getirece i faydalar
Otomasyonun Getireceği Faydalar
 • Denetim sürecinin kalite güvence standartlarına uygun yürütülmesine katkı sağlayacak.
 • Denetimin zorunlu unsuru olan dokümantasyonu kolaylaştıracak.
 • Kurumlara arası iyi uygulamaların daha hızlı birbirleriyle paylaşımı sağlanacak.
  • Denetim Evreni, RKM’ler, Formlar, Testler …
 • Dış kalite değerlendirme süreci kısalacak.
 • Denetime ilişkin gerçekleşme istatistikleri üretilecek ve planlama kalitesi arttırılacak.
 • Raporlamalar kolaylaşacak.
  • Birim faaliyet ve izleme raporları
  • İç denetim genel raporu
sunum plan denetim genel s reci
Sunum Planı (İç Denetim Genel Süreci)

Planlama

Çalışmaları

Denetim Görevlerinin Yürütülmesi

Raporlama

İzleme

denetim evrenin olu turulmas 1
Denetim evrenin oluşturulması (1)

Denetim evrenleri genellikle ya birim odaklı ya da faaliyet süreç odaklı tanımlanmaktadır.

 • Üst Yönetici
 • Üst Yönetici

Faaliyet odaklı denetim evreni

Birim odaklı denetim evreni

 • Ana Hizmet Birimi (A)
 • Ana Hizmet Birimi (A)
 • Destek Birimi (B)
 • Destek Birimi (B)

Denetim 1

 • Alt Birim (1)
 • Faaliyet 1
 • Alt Şube(1)

Denetim 2

Denetim 1

 • Alt Birim (2)
 • Faaliyet 2

Denetim 2

 • Alt Şube(2)
 • Alt Şube(2)

Denetim 3

 • Faaliyet 3
 • Alt Birim (3)

Denetim 3

Denetim 4

denetim evrenin olu turulmas 2
Denetim evrenin oluşturulması (2)

Denetim evreni içerisinde yer alan birimler ile tüm faaliyet, süreç ya da projeler ilişkilendirilir.

 • Üst Yönetici

Ana Faaliyet 1

Ana Faaliyet 3

Ana Faaliyet 2

Ana Faaliyet 4

 • Ana hizmet birimi (A)
 • Destek Birimi (B)

Proje 1

Proje 2

Süreç 1

Süreç 3

 • Alt Birim (1)

Süreç 2

 • Alt Şube(1)

Alt Süreç 2.1

 • Alt Birim (2)
 • Alt Şube(1)

Alt Faaliyet 1.21

Faaliyet 1

İşlem 3.2.1

 • Alt Şube(1)

Faaliyet 2.1

 • Alt Birim (3)

Proje 3

basit risk de erlendirmesi
Basit Risk Değerlendirmesi
 • Denetim evreni içerisinde yer alan her bir alan (proje faaliyet, süreç vb.) risk değerlendirmesine tabi tutulur.
 • Her bir alanın ilgili olduğu risk faktörleri belirlenir, buna için açıklamalar girilir ve tüm faktörlerin değerlendirilmesi sonrasında tek bir risk puanı belirlenir.

Alt faaliyetlerin tanımlanması halinde risk değerlendirmesi bu faaliyetler üzerinden yapılır.

Proje 1

Faaliyet 3

Süreç 2

İtibar

Basın tarafından takip edilmektedir..

Mali Büyüklük

Proje1’e düşük bütçelidir.

Faaliyet 1.1

Karmaşıklık

Tecrübeli personel tarafından yürütülen rutin bir faaliyettir.

Karmaşıklık

Çok sayıda kişi görev yapmaktadır.

Faaliyet 1.2

Olasılık 4, Etki 2

Olasılık 1, Etki 4

risk de erlendirmesi
Risk Değerlendirmesi
 • Denetimler gerçekleştirildikçe, basit risk değerlendirmesinin yerini kapsamlı risk değerlendirmesi sonuçları alacaktır.

DENETİM ÖNCESİ

Basit Risk Değerlendirmesi

DENETİM SONRASI

Kapsamlı Risk Değerlendirmesi

Denetimler tamamlandıktan sonra, basit risk değerlendirmesi, yürütülen denetimler dışında elde edilen bilgiler doğrultusunda faaliyetlerin risk düzeylerini hızlı bir şekilde güncelleme amacıyla kullanılacaktır. Örnek:

Suistimal Riski

Basına yansıyan ciddi yolsuzluklar ortaya çıkmıştır. ....

Proje 1

Proje 1

Mali Büyüklük

Proje1’e düşük bütçelidir.

Amaç ....

Risk 1 Olasılık – Etki Puanı

Risk 2 Olasılık – Etki Puanı

Risk 3 Olasılık – Etki Puanı

.....

Karmaşıklık

Çok sayıda kişi görev yapmaktadır.

Güncellenir ve kapsamlı risk değerlendirmesi sonuçları kullanılmaya başlanır.

Olasılık 4, Etki 2

Olasılık 3, Etki 3

denetim paketinin olu turulmas 1
Denetim paketinin oluşturulması (1)
 • Üst Yönetici

1-3 Faaliyetleri Denetimi

Ana Faaliyet 1

Ana Faaliyet 3

Ana Faaliyet 2

Ana Faaliyet 4

 • Ana Hizmet Birimi (A)
 • Destek Birimi (B)

Proje 1

Proje 2

Süreç 3 Denetimi

Süreç 1

Süreç 3

 • Alt Birim (1)

Süreç 2 Denetimi

Süreç 2

 • Alt Şube(1)

Alt Şube 2 Denetimi

Alt Süreç 2.1

 • Alt Birim (2)
 • Alt Şube(2)

Alt Faaliyet 1.21

Faaliyet 1

İşlem 3.2.1

 • Alt Şube(3)
 • Alt Birim (3)

Faaliyet 2.1

Proje 3

denetim paketinin olu turulmas 2
Denetim paketinin oluşturulması (2)

Denetim evreni içerisinde yer alan alanlar bir araya getirilerek denetim paketleri hazırlanır.

TEMEL EĞİTİM 2 PROJESİ DENETİMİ

MALİ HİZMETLER BİRİMİ DENETİMİ

TAŞINIR İŞLEMLERİ DENETİMİ

Bütçe Hazırlık

ProjelerDairesi

Taşınırların kayda alınması

Zimmet fişlerinin düzenlenmesi

Taşınırların korunması

....

İMİD

Temel Eğitim 2 Projesi

Mali Hizmetler Dairesi

Şubeler

Milli Eğitim Müdürlükleri

Daireler

Ön Mali Kontrol

İzleme

Okullar

denetimlerin nceliklendirilmesi
Denetimlerin önceliklendirilmesi

Denetim paketlerindeki denetlenebilir alanların risk düzeylerine göre denetimler öncelik sırasına konulur.

Sınıflandırma puanları belirlenir.

Çok Yüksek >= 20

Yüksek >=11

Orta >=6

Düşük >=1

denetim plan n n olu turulmas
Denetim Planının Oluşturulması

Uzun vadede yaplması gereken denetimler konusunda İDB’ye yol gösterir.

2014

2014-2016 Denetim Planı

2015

2016

2017

2018

2015-2017 Denetim Planı

Denetim planında sadece denetim alanları yer alır.

Belirlenen strateji doğrultusunda ideal plan oluşturulur.

Her yıl 3 yıllık yeni dönem için güncellenir.

Kaynak ihtiyacı denetim ölçeği bazında gösterilir.

denetim program n n haz rlanmas
Denetim Programının Hazırlanması

İç Denetçi Kaynak Tahsisi (AdamXSaat)

Mevcut kaynak miktarı (saat)

Denetim stratejisiye belirlenen oran

İzleme: 5 denetçiX 2000saat X (%5)=500 saat

Denetim / Danışmanlık/İzleme Faaliyetleri

Program yapılırken faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri ile her bir denetçinin o faaliyete ne kadar süre ayıracağı belirlenmektedir.

Ancak onaya yalnızca öncelik sırası bilgisi ile iç denetçilerin isimleri koyulmaktadır.

sunum plan denetim genel s reci1
Sunum Planı (İç Denetim Genel Süreci)

Planlama

Çalışmaları

Denetim Görevlerinin Yürütülmesi

denetim g revinin amac n n belirlenmesi
Denetim Görevinin Amacının Belirlenmesi
 • Görevi sonucunda ulaşılmak istenen sonuçlarının belirlenmesi olarak tanımlanabilir.
 • Amaçların belirlenmesi standartlara uyum açısından zorunludur.
 • Standart ifadelerin kullanılması ortak bir dilin kullanılması açısından önemlidir.
  • Ancak denetim sonucunda ulaşılamayacak bir diğer ifadeyle denetim sonucunda ortaya konacak görüşün ötesinde anlamlara yol açacak ifadelerden de kaçınılması gerekmektedir.
 • Ön çalışmalar sonunda nihai hale getirilerek Bireysel Çalışma Planı ile kayıt altına alınır.  
denetim g revinin kapsam n n belirlenmesi
Denetim Görevinin Kapsamının Belirlenmesi
 • Denetlenecek faaliyetler ile denetlenmeyecek faaliyetler tam olarak ortaya konmaya çalışılmaktadır.
 • Denetlenecek birim ve faaliyetlerin belirlenmesinin yanı sıra denetlenecek işlemlerin tarih aralığının belirlenmesi de gereklidir.
 • Makul bir görüş oluşturmaya yetecek düzeyde önemli (kilit) kontrollerin değerlendirilmiş  olması gerekmektedir.
 • Ön çalışmalar sonunda nihai hale getirilerek Bireysel Çalışma Planı ile kayıt altına alınır.  
kaynak tahsisi ve g revlendirme
Kaynak Tahsisi ve Görevlendirme
 • Şu hususlara dikkat edilmesi gereklidir:
 • Görevin (ya da testin) karmaşıklığı ve içeriği
 • Zaman kısıtları
 • Yıllık denetim programında öngörülen denetim kaynağı (Mevcut kaynaklar)
 • Görevlendirilmelerde tecrübe, bilgi seviyesi ve diğer becerileri dikkate alınır .
 • Mevcut kaynaklarının yetersiz olması  halinde ise bunların giderilmesi amacıyla eğitimler alınabileceği gibi bu konuda uzmanlıkları bulunan üçüncü şahısların kullanılması da mümkündür.
kapsaml risk analizi
Kapsamlı Risk Analizi

Riskler, denetimlerde kullanılan risk kütüphanesine risk sınıfları bilgisiyle kaydedilir.

kapsaml risk analizi 2
Kapsamlı Risk Analizi (2)

Riskler genel olarak amaç veya hedeflerin olumsuz hali olarak tanımlanmaktadır.

Riskler yalnızca ortaya çıkan sonuçlar olarak tanımlanmaktadır.

Amaçla doğrudan ilgisi olmayan riskler tanımlanmaktadır.

*****

kontrollerin belirlenmesi
Kontrollerin Belirlenmesi

Kontroller, denetimlerde kullanılan kontrol kütüphanesine kaydedilir.

kontrollerin kaydedilmesi
Kontrollerin Kaydedilmesi
 • Kontrol hata veya usulsüzlüklerin ortaya olasılığını yeterli düzeyde azaltmakta mıdır?
 • Kontrol ilgili olduğu riskin gerçekleşmesi halinde etkilerini en aza indirmekte midir?
 • Kontrol hata veya usulsüzlüklerin ortaya çıkması halinde bunları tespit edebilmekte midir?
 • Kontrol süreç içerisinde doğru aşamada mı yer almaktadır?
 • Kontrolün uygulanma sıklığı doğru belirlenmiş midir? (Az ya da fazla olabilir!)
s re r sk kontrol test tablosu rkm
SÜREÇ-RİSK-KONTROL-TEST TABLOSU (RKM)

Birimlerin ihtiyaçlarına göre RKM tablolarında yer alan bilgiler farklılaştırılabilmektedir.

denetim g rev plan
Denetim Görev Planı

Giriş Kısmı

İş Program

+

saha al malar
Saha Çalışmaları

Olumlu bulguların iyi uygulama örneği olarak kaydedilmesinde kullanılır.

Olumsuz bulguların ise risk değerlendirmelerinin güncellenmesini hatırlatır.

Saha çalışması sırasında testler yapılır ve sonuçları kaydedilir.

sunum plan denetim genel s reci2
Sunum Planı (İç Denetim Genel Süreci)

Planlama

Çalışmaları

Denetim Görevlerinin Yürütülmesi

Raporlama

raporlama s reci1
Raporlama Süreci
 • Bulguların oluşturulması / hazırlanması
 • Denetim raporunun nihai hale getirilmesi
 • Bulguların (resmi olarak) paylaşılması
 • Taslak Raporun Gönderilmesi
 • Denetim görüşünün oluşturulması
 • Kapanış toplantısının yapılması
 • Denetim bulgularının nihai hale getirilmesi
 • Denetlenen birimin görüşünün ve eylem planlarının alınması
denetim g r
Denetim Görüşü
 • Yönetişim
 • Yeni Alanlar...
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
sunum plan denetim genel s reci3
Sunum Planı (İç Denetim Genel Süreci)

Planlama

Çalışmaları

Denetim Görevlerinin Yürütülmesi

Raporlama

İzleme

zleme s reci1
İzleme Süreci
 • Raporların izlenmesi süreci, nihai raporun denetlenen birimlere gönderilmesiyle başlar ve görevlendirilen iç denetçi (ya da İDB Başkanı) tarafından bulgunun kapatılmasıyla sona erer.
 • Gerekli önlemlerin alındığı ve risklerin karşılandığı tespit edilen bulgular TAMAMLANMIŞ olarak kapatılır.
 • Denetlenen birim tarafından süre uzatımı talebinin olması halinde  iyi niyet çerçevesinde süre uzatımı verilerek izleme faaliyeti bir sonraki döneme aktarılır.
beklentilerimiz
Beklentilerimiz
 • Denetim evrenlerini, birim ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi, tutarlı hale getirilmesi
 • Risk, kontrol ve testlerin çıkarılarak rehbere uygun olarak kaydedilebilecek hale getirilmesi
 • Kullanılan formların ve şablonların mümkün olduğunca MUB ile paylaşılması