Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
fietspad PowerPoint Presentation

fietspad

223 Views Download Presentation
Download Presentation

fietspad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. fietspad

 2. A 1a gevaarlijke bocht naar links A 1b gevaarlijke bocht naar rechts A 1c meerdere bochten, de eerste naar links

 3. A 3 gevaarlijke daling A 5 steile helling A 7 rijbaanversmalling

 4. A 9 beweegbare brug A 11 uitweg op een kaai of een oever A 13 uitholling overdwars of ezelsrug

 5. A 14 verhoogde inrichting(en) A 15 glibberige rijbaan A 17 kiezelprojectie

 6. A 19 vallende stenen A 21 oversteekplaats voor voetgangers A 23 plaats waar veel kinderen komen

 7. A 25 oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen A 27 doortocht van groot wild A 29 doortocht van vee

 8. A 31 werken A 33 verkeerslichten A 35 overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte

 9. A 37 zijwind A 39 verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer

 10. A 41 overweg met slagbomen A 43 overweg zonder slagbomen

 11. A 45 overweg voor enkel spoor A 47 overweg voor twee of meer sporen

 12. A 49 kruising van een openbare weg door één of meer in de rijbaan aangelegde sporen A 51 gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald een onderbord duidt de aard van het gevaar aan leerlingenvervoer

 13. afbuiging links afbuiging rechts

 14. fietspad

 15. B 1 voorrang verlenen B 3 verkeersbord dat het verkeersbord B 1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

 16. B 5 stoppen en voorrang verlenen B 7 verkeersbord dat het verkeersbord B 5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

 17. B 9 voorrangsweg B 11 einde van voorrangsweg B 13 verkeersbord dat het verkeersbord B 11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

 18. B 15 voorrangskruispunt B 15 voorrangskruispunt met aansluiting links duidt het tracé aan waar de bestuurders aan het volgende kruispunt voorrang hebben

 19. B 17 kruispunt waar de voorrang van rechts geldt B 19 smalle doorgang: je moet voorrang verlenen aan de tegenliggers B 21 smalle doorgang: je hebt voorrang op de tegenliggers

 20. fietspad

 21. C 1 verboden richting voor iedere bestuurder C 3 verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder C 5 verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan

 22. C 6 verboden toegang voor bestuurders van quads C 7 verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen C 9 verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen

 23. C 11 verboden toegang voor bestuurders van rijwielen C 13 verboden toegang voor bestuurders van gespannen C 15 verboden toegang voor ruiters

 24. C 17 verboden toegang voor bestuurders van handkarren C 19 verboden toegang voor voetgangers C 21 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa

 25. C 22 verboden toegang voor bestuurders van autocars C 23 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa

 26. C 24a verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren C 24b verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen vervoeren C 24c verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke verontreinigende stoffen vervoeren

 27. C 25 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide lengte C 27 … de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide breedte C 29 … de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide hoogte

 28. C 31 verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de door de pijl aangegeven richting C 33 vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te keren

 29. C 35 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen C 37 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 35

 30. C 39 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3 500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen C 41 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 39

 31. C 43 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid C 45 einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C 43 C 46 einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging

 32. C 47 tolpost : verboden voorbij te rijden zonder te stoppen C 48 vanaf het bord tot het volgende kruispunt, verboden de cruisecontrol te gebruiken C 49 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 48

 33. zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen zone waar de toegang voor voetgangers verboden is zone met snelheidsbeperking

 34. fietspad

 35. D 1 verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen de plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl

 36. D 3 verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen D 4 verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen D 5 verplicht rondgaand verkeer

 37. D 7 verplicht fietspad D 9 deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsers en van tweewielige bromfietsen klasse A D 10 deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers

 38. D 11 verplichte weg voor voetgangers D 13 verplichte weg voor ruiters

 39. fietspad

 40. E 1 parkeerverbod E 3 stilstaan- en parkeerverbod verboden op de rijbaan en op de berm

 41. E 5 parkeerverbod van de 1ste tot de 15de van de maand E 7 parkeerverbod van de 16de tot het einde van de maand veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen 19.30 u en 20.00 u verboden enkel op de rijbaan

 42. E 9a parkeren toegelaten E 9b parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen E 9c parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s

 43. E 9d parkeren uitsluitend voor autocars E 9e verplicht parkeren op de berm of op het trottoir E 9f verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir

 44. E 9g verplicht parkeren op de rijbaan E 9h parkeren uitsluitend voor kampeerauto's E 9i parkeren uitsluitend voor motorfietsen

 45. betalend parkeren parkeerschijf parkeren voor personen met een handicap

 46. begin van de reglementering einde van de reglementering reglementering over een korte afstand reglementering over een lange afstand

 47. toegelaten van 1ste tot 15de aan de kant met oneven huisnummers van 16de tot het einde aan de kant met even huisnummers veranderen van kant de laatste dag tussen 19.30 u en 20.00 u enkel geldig op de rijbaan

 48. zone waar parkeren mag op voorwaarde dat wordt betaald zone waar parkeren verboden is van 9 tot 12 uur zone met beperkte parkeertijd

 49. fietspad

 50. F 1 begin bebouwde kom F 3 einde bebouwde kom