slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
كليات مباحث مطرح در اخلاق در پژوهش

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

كليات مباحث مطرح در اخلاق در پژوهش - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

كليات مباحث مطرح در اخلاق در پژوهش. تعريف اخلاق. اخلاق به اين سوال پاسخ مي گويد : What should I do in this situation ? اخلاق رعایت حقوق دیگران است. آيا اگر پژوهشگران اصلي كه طرح مطالعه را ارائه مي دهند ، بر موضوع مورد نظر تسلط چنداني نداشته باشند ، انجام طرح اخلاقي است ؟

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'كليات مباحث مطرح در اخلاق در پژوهش' - hadley-aguilar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

كليات مباحث مطرح در

اخلاق در پژوهش

slide3
تعريف اخلاق

اخلاق به اين سوال پاسخ مي گويد :

What should I do in this situation ?

اخلاق رعایت حقوق دیگران است

slide4
آيا اگر پژوهشگران اصلي كه طرح مطالعه را ارائه مي دهند، بر موضوع مورد نظر تسلط چنداني نداشته باشند، انجام طرح اخلاقي است ؟
 • آيا اگر طرح پيشنهادي از نظر علمي و متود و لوژي ناقص باشد، انجام آن اخلاقي است ؟

در چه صورت صدمه جسمي و زيان مالي ناشي از پژوهش بايد جبران شود؟

slide5
پرسش
 • پژوهشگري جهت پي بردن به شيوع نزديك بيني در كودكان دبستاني, در نظر دارد پس از كسب موافقت والدين, اولياء مدرسه و حراست آموزش و پرورش به بررسي شيوع اين عارضه در مدارس شهر كرمان بپردازد . مقرر گرديد كليه نتايج به صورت محرمانه فقط براي والدين كودك ارسال شود .
slide6
محقق مؤمن و متعهد در تمام مراحل تحقیق به فکر آزمودن فرض خود است، نه اثبات آن!
slide7
اصول اخلاق در پژوهش
 • Autonomyهر شخصي اين حق را دارد كه درانتخاب آزاد باشد(با علم)
 • Beneficenceپژوهشگر به نحوي عمل نمايد كه حداكثر نفع به اشخاص برسد
 • Nonmaleficenceپژوهشگر به نحوي عمل نمايد كه حداقل زيان به اشخاص برسد
 • Justiceعدالت و انصاف
slide8
احترام به فرد و اختياراو

اخذ رضايت آگاهانه مبتني بر اين اصل است.

 • توجه ويژه به حفاظت از حقوق گروههاي آسيب پذير از مباحث مهم دراين حيطه مي‌باشند.
  • همچنين توجه اختصاصي در موارد:
  • فقدان اطلاعات كافي آزمودنی ها
  • فقرو مشكلات اقتصادي
slide9
سودمندي و عدم ضرررساني
 • محقق، مسئول حفظ سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شركت كننده در پژوهش است. اين امر اولين وظيفه پژوهشگر است.
 • ضرر ناشي از پژوهش بايستي به حداقل رسانده شود.
 • بايد توجه نمودكه حفاظت از شركت كنندگان در پژوهش ارجحيت دارد به:
  • جستجوي علوم جديد
  • فوايد تحقيق براي پيشبرد دانش
  • خواسته‌ها و علائق حرفه‌اي يا شخصي محقق
slide10
عدالت

عدالتدر پژوهش بطور عمده در سه جنبه مورد نظر مي‌باشد:

 • توزيع مناسب و عادلانه فوايد و مضار پژوهش
 • عدالت در انتخاب شركت كنندگان در مطالعه
 • حمايت از حقوق گروههاي آسيب پذير
slide12

تاريخچه برخي مسائل اخلاقي در تحقيقات

 • مسائل اردوگاههاي آلمانها در سال 1945 – 1943 (واكسن تيفوس و مرگ 1000 نفر)
slide14

Two Nazi doctors at Dachau preside over a cold water immersion experiment on a prisoner

doctor s trials
Doctor`s Trials
 • From about September 1942 to about December 1943 experiments were conducted at the Ravensbrück concentration camp to study bone, muscle, and nerve regeneration, and bone transplantation from one person to another. Sections of bones, muscles, and nerves were removed from the subjects
slide18
يکی از شوک آورترين آزمايشات، از سوی روانشناس اجتماعی آمريکايی، استنلی ميلگرام ( Stanly milgram ) در دهه شصت میلادی انجام شد و نشان داد که با چه سرعتی انسانهای کاملا نرمال، تبدیل به ماشينهای شکنجه مي شوند. آزمايش میلگرام به اين صورت بود که افراد مورد آزمايش ظاهرا به دو دسته تقسيم مي شدند، یک دسته "معلم" و یک دسته " شاگرد" (که البته دسته "شاگرد" جزو همکاران خود ميلگرام بودند، ولی افراد مورد آزمايش​اين را نمی دانستند) . نفرات دسته "شاگرد" باید به نوبت به اطاق پهلويی مي رفتند و روی يک صندلی مي نشستند، دست و پای آنها به صندلی بسته ميشد ، و به دستهای آنها (ظاهرا) الکترودهايی وصل می شد که به یک دستگاه الکتريکی در اطاق گروه "معلم" متصل بود، جايی که شخص​ "معلم" می توانست آنها را از بین شيشه ای ببيند. دستگاه الکتريکی در برابر "معلم" قرار می گرفت ، که می توانست با آن(باز هم ظاهرا) شوک الکتريکی بين ۱۵ و ۴۵۰ ولت توليد کند .
slide19
نتايج اين آزمايش شوک آور و تاسف بر انگيز بود. با اينکه افراد مورد آزمايش فريادهای درد شخص روی صندلی را مي شنيدند و می ديدند که با رسیدن به ۳۳۰ ولت از فرط درد ساکت (و شاید بیهوش ) شده است ، ۶۰٪ از آنان شدت برق وارده را تا ۴۵۰ ولت بالا بردند. البته آنان تحت فشار سخت احساسی قرار گرفتند، ولی انجام آزمايش را با اين وجود قطع نکردند و جرات سرپيچی را به خود ندادند. اين آزمايش​ نتايج شوک آور تری داشت، زمانی که دريچه شيشه ای به روی اطاق فرد روی صندلی بسته مي شد و شخص "معلم" ​ نمی توانست او را در حین آزمایش ببيند. با اين شرايط، تقريبا همه افراد مورد آزمايش تا ۴۵۰ ولت پيش رفتند، بدون در نظر گرفتن خطر جانی برای فرد روی صندلی.
the tuskegee trials 1932 1972
The Tuskegee trials(1932 – 1972)
 • Initially supposed to last for six months!
 • 13 research reports & several generations of PHS and CDC researchers
 • 399 men with syphilis and 201 controls thought that they were being “treated”!
 • “As I see it, we have no further interest in these patients until they die!” (Dr Oliver Wenger 1933)
research ethics milestones
Research Ethics Milestones

Trigger EventsEthics Milestones

*Syphilis Study Begins

*The Nazi Experiments

*Human Radiation

Experiments Nuremberg Code 1947

*The Thalidomide Tragedy

Amendments to the Food, Drug, Cosmetic Act 1962

*Milgram Study

Declaration of

Helsinki 1964

*From “Protecting Study Volunteers in Research”, Dunn & Chadwick

slide24
مسئوليتهاي پژوهشگر (ادامه)

Researcher’s Human Qualities

 • Integrity(درستي و راستي)
 • Respect (احترام)
 • Compassion(شفقت و مهرباني)
 • Professionalism(عملكرد حرفه‌اي)
 • Courtesy (رفتار مؤدبانه)
 • Sensitivity(حساسيت)
slide25
ساختار كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي
 • رئيس دانشگاه يا مركز تحقيقاتي
 • معاون پژوهشي دانشگاه يا مركز
 • يكي از مدرسين اخلاق پزشكي و يا اساتيد مرتبط
 • مسئول يا مشاور امور حقوقي
 • يك نفر از علماي مذهبي مسلط به مسائل فقهي و آشنا با موازين حقوقي و پزشكي
 • يكي از محققين برجسته در علوم پزشكي
slide26
آئين نامه
 • كليه پايان نامه هاي دوره دكتري تخصصي و فوق تخصصي و PhD دوره هاي مختلف پزشكي كه داراي سوژه هاي انساني مي باشند
 • ساير پايان نامه هاي دانشجويي داراي سوژه هاي انساني با نظر شوراي پژوهشي مربوطه در صورت نياز
slide27
آئين نامه
 • كليه طرحها و پايان نامه هايي كه به صورت طرح ملي پذيرفته مي شود و طرحهايي كه داراي همكار (چه از نظر تامين منابع مالي و يا نيروي انساني) با اشخاص و يا مراكز حقيقي يا حقوقي خارجي مي‎باشند، علاوه بر اخذ موافقت‎نامه كميته منطقه اي، مي بايست تاييديه كميته كشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي را نيزكسب نمايد
slide28
آئين نامه
 • كليه طرحهايي كه به صورت چند مركزي مورد پذيرش قرار مي گيرند لازم است علاوه بر كسب اخذ موافقت كميته اخلاقي دانشگاه يا مركز تحقيقاتي از كميته يا كميته هاي اخلاق ساير نهادهاي پژوهشي همكار نيز موافقت نامه اخذ نمايد.
 • كميته منطقه اي اخلاق مي بايست نتيجه راي خود را به طور شفاف و با ذكر دليل به اطلاع مجري و يا سازمان باني برساند و در صورت اعتراض مجري، و تمايل نامبرده، پرونده راجهت بازنگري به كميته كشوري اخلاق ارسال نمايد.
slide29
آئين نامه
 • - در صورتيكه هريك از اعضاي كميته منطقه اي به عنوان مجري يا همكار در طرحهاي پژوهشي مطرح باشند در جلسه مربوط به ارزشيابي طرح مذكور در كميته حق راي ندارند
 • جلسات كميته منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي مي بايست با لحاظ شرايط اخلاقي لازم (از نظر تخصص و جنسيت) حداقل يك بار در ماه تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت يابد
slide32
كدهاي حفاظت آزمودني انساني در پژوهشهاي علوم پزشكيمصوب كميته كشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي1379

در 6 برگ شامل يك مقدمه و تاريخچه و 26 كد بند

ماده

توصيه

364/7/پ

/3/1379

slide33
پرسش
 • پژوهشگري جهت پي بردن به غلظت ماده × در سلول هاي تالاموس مغز موش در نظر دارد, در شرايط استاندارد ضمن نمونه گيري از محل مذكور اندازه گيري هاي لازم را انجام دهد. تمامي حيوانات تحت شرايط استاندارد نگهداري شده و كليه اقدامات تهاجمي تحت بيهوشي و حيوان پس از اتمام عمل جراحي بصورت بدون درد معدوم مي شود .
slide34
دو اصل
 • All proposals for research that involve human subjects, or laboratory animals, must be submitted to independent ethical review.
 • Ethical review is directly linked to scientific review
slide35
آيا اگر پژوهشگران اصلي كه طرح مطالعه را ارائه مي دهند, بر موضوع مورد نظر تسلط چنداني نداشته باشند, انجام طرح اخلاقي است ؟
 • Investigators and sponsors must also ensure that all who participate in the conduct of the research are qualified by virtue of their education and experience to perform competently in their roles. These considerations should be adequately reflected in the research protocol submitted for review
slide36
آيا در صورت تصويب طرح توسط كميته اخلاق, كار كميته اخلاق تمام است ؟
 • پايش مراحل اجرايي پژوهش از نکات اصلي است.
slide37
روزي در آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟
 •  فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم.
 • به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد.

(( پروفسور محمد حسابي))

slide38
كدهاي اخلاقي حفاظت از آزمودني انساني در پژوهش هاي علوم پزشكي
slide39
در كدام يك از موارد ذيل كسب رضايت آگاهانه از آزمودني ضرورت دارد؟
 • بررسي رضايت مراجعين به درمانگاه بيمارستان شهيد باهنر كرمان از كيفيت خدمات
 • بررسي سطح سرمي آهن در خون بند ناف نوزادان
 • مقايسه اثر عصاره گل گاوزبان با هيدروكسي زين در رفع خارش هاي پوستي در بيماران مبتلا به اگزما
slide40
1- كسب رضايت آگاهانه در كليه تحيقاتي كه بر روي آزمودني انساني انجام مي گيرد, ضروري است. در مورد تحقيقات مداخله اي, كسب رضايت آگاهانه بايد كتبي باشد.
slide41
- براي بررسي تاثير واكسني جديد براي بيماري سالك, لازم است اين واكسن بر روي 30 نفر آزمون شود. احتمال آن مي رود با درصد بسيار كم اين واكسن ايجاد عوارض ثانويه غيرقابل پيش بيني براي اشخاص نمايد.

كدام يك از 2 مورد ذيل توجيه انجام اين مطالعه مي تواند باشد؟

 • ارجحيت منافع جامعه بر منفعت شخص
 • اولويت پيشرفت علم بر منفعت شخص
slide42
2- ارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علم نمي تواند توجيهي براي قراردادن آزمودني در معرض ضرر و زيان غيرمعقول باشد و يا محدوديتي در اعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد.
 • در هر صورت

Well- being of the human subject should take precedence over the interests of science and society

slide43
- براي مقايسه اثر عصاره شويد بر بهبود علائم نوروپاتي (بي حسي انتهايي اندامها و...) به يك گروه عصاره شويد با رضايت آگاهانه داده مي شود و قبل و بعد از مداخله نيز يك NCV يا آزمون سرعت هدايت عصبي از بيمار مي شود. با توجه به دردناك بودن اين آزمون جهت ترغيب شركت كنندگان در مطالعه به آنان 50 هزار تومان پول نقد نيز داده مي شود. به نظر شما آيا اين طرح مشكل اخلاقي دارد؟
slide44
3- كسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از هرگونه اجبار, تهديد, تطميع و اغوا انجام گيرد, در غير اين صورت رضايت اخذشده باطل و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و در صورت بروز هرگونه خسارت, مسئوليت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.
slide45
- در نظر داريد به عنوان مسئول واحد الف كه 30 نفر كارمند در زير مجموعه خود داريد, ارتباط رضايت شغلي با سلامت روان كارمندان را بسنجيد. آيا لازم است اين طرح به كميته اخلاق ارجاع شود؟
slide46
4- در مواردي كه به لحاظ تشكيلاتي, محقق موقعيتي بالاتر و موثرتر نسبت به آزمودني داشته باشد, علت انتخاب آزمودني بايد به تاييد كميته اخلاق در پژوهش رسيده و توسط فردي ثالث, رضايت آگاهانه كسب شود.
informed consent
Informed consent
 • رضايت آگاهانه چه اجزايي دارد؟
 • به عبارتي در فرم رضايت آگاهانه چه مواردي بايد ذكر گردد ؟
slide48
فرم رضايت نامه آگاهانه
 • فرم رضايت نامه آگاهانه دو بخش دارد:الف ) بخش آگاه سازيب) بخش گواهي
 • در تنظيم فرم بايد فونت حداقل شماره 12 و در سطحي نوشته که شخصي که پنج کلاس سواد داردمفهوم آن را درک کند.
 • در تدوين فرم رضايت نامه موارد ذيل را رعايت فرماييد:
 • 1- (نام سازمان متبوع)
 • 2- نام حمايت گر مالي
slide49
فرم رضايت نامه آگاهانه

3- خود را معرفي کنيد (نام و نام خانوادگي و شغل)

4- هدف تحقيق را به زبان ساده بيان کنيد.

5- کليه اقداماتي که بر روي بيمار انجام مي شود (از جمله نحوه Procedure, Placebo, Randomization ها و مدتي که طول کشد) توضيح داده شود.

6- هر گونه خطر احتمالي و ناراحتي ها و عواقب جسمي، رواني و اجتماعي توضيح داده شود.

7- مزاياي تحقيق به تفکيک در دو بخش (براي بيمار و سايرين ودر صورت وجود) توضيح داده شود

slide50
فرم رضايت نامه آگاهانه

8- در مورد هديه و يا پولي که احتمالاٌ به اشخاص داده مي شود

9- در مورد محرمانه بودن اطلاعات و چگونگي حفظ سر بيمار

10- در مورد آزاد بودن شخص در خصوص عدم شرکت در مطالعه و يا منصرف شدن در هر زمان که اراده کرد، در ضمن به وي اطمينان خاطر داده شود که عدم مشارکت وي تأثيري بر روند خدمت رساني به وي نخواهد داشت.

11- در مورد اطلاعات تماس پژوهشگران اصلي (تلفن تماس، آدرس محل کار)

slide51
در مقايسه داروي A و داروي B, حدس مي زنيد كه اگر بيمار از ماهيت دارو اطلاع داشته باشد, پاسخ وي به درمان متفاوت خواهد بود. آيا ترس از مخدوش شدن نتايج دليل بر آن مي شود كه اين اطلاعات در اختيار آزمودني قرار نگيرد؟
slide52
پس از اتمام تحقيق شما با عنوان "بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي با مصرف مواد در دانشجويان" يكي از آزمودني ها از شما شكايت مي كند كه از آنجايي كه وي توجيه نشده بوده است, شماره دانشجويي خود را روي برگه يادداشت كرده است و اين مسئله براي وي دغدغه خاطر ايجاد كرده است, مسئوليت عدم توجيه آزمودني بر عهده شما كه پرسشنامه ها را توزيع و جمع آوري مي كرده ايد مي باشد يا مجري طرح؟
slide53
10- مسئوليت تفهيم اطلاعات به آزمودني به عهده محقق است. در مواردي كه فرد ديگري اين اطلاعات را به آزمودني بدهد از محقق سلب مسئوليت نمي گردد.
slide54
در چه شرايطي در صورتي كه ضرر و زيان كارآزمايي باليني بيشتر از نفع آن باشد, پژوهش قابل انجام است؟
slide56
13- در تحقيقات درماني ميزان ضرر و زيان (Risk) بايستي كمتر از منافع (Benefits) تحقيق باشد. مرجع تشخيص نفع و ضرر, كميته اخلاق در پژوهش مي باشد كه پس از مشورت با متخصصان حرفه اي رشته مربوطه اعلام نظر مي نمايد.
slide57
14- در تحقيقات غيردرماني ميزان ضرر قابل پذيرش نبايستي از ميزان ضرري كه آزمودني در زندگي روزمره با آنها مواجه است, بيشتر باشد.
 • توضيح آنكه در محاسبه ضرر و زيان در زندگي روزمره, ضرورت دارد آن دسته از ضرر و زيانهايي كه آزمودني به اقتضاي موقعيت و شرايط شغلي, سني, زماني و مكاني با آنها مواجه مي باشد, مستثني گردد.
slide58
در چه صورت درك صحيح آزمودني ها از زيان هاي احتمالي پژوهش بايد به تاييد كميته اخلاق در پژوهش برسد؟
slide59
16- در تحقيقاتي كه داراي زيان احتمالي بوده وآزمودنيهايي در آنها مورد پژوهش قرار مي گيرند كه دچار فقر فرهنگي يا اجتماعي و يا مالي هستند, لازم است درك صحيح آزمودنيها از اين زيانها, مورد تاييد كميته اخلاق در پژوهش قرار گيرد.
slide60
- در چه صورت صدمه جسمي و زيان مالي ناشي از پژوهش بايد جبران شود؟

19- هرگونه صدمه جسمي و زيان مالي كه در پي انجام تحقيق بر آزمودني تحميل شود بايستي مطابق قوانين موجود جبران گردد.

slide61
متن گواهي
 • من تمام اطلاعات فوق را مطالعه نمودم (يا برايم خوانده شد) به من فرصت کافي داده شد تا سؤالاتم را بپرسم و در هر موردي که سؤال پرسيدم به من توضيح کامل داده شد. من در کمال آگاهي و اختيار موافقت خود را با شرکت در اين تحقيق اعلام مي کنم و به اين موضوع آگاهي دارم که هر موقع که خواستم مي توانم از شرکت در مطالعه انصراف دهم بدون آنکه بر کيفيت مراقبت هاي درماني من اثري بگذارد.
slide62
اخلاقي بودن طرح پژوهشي

در صورتي طرح پژوهشي اخلاقي است كه شرايط ذيل احراز شود:

 • صلاحيت پژوهشگر
 • مشروع بودن طرح تحقيقاتي: خلاف موازين شرعي نباشد
 • مطابقت طرح تحقيقاتي با موازين علمي و نظامات دولتي: استانداردهاي لازم جهت رعايت اصول علمي و ايمني آزمودني ها
 • اخذ رضايت آزمودني
 • مسئوليت هاي قانوني پژوهشگر: جبران خسارتهاي وارده, عدم افشاء سر
why publish 1 4 ps rule
Why Publish? “1+4 Ps Rule”
 • Production of knowledge
 • Promotion
 • Prestige
 • Pelf
slide65
Authorship

مالكيت معنوي اثر

slide66
تاریخچه
 • اولین modern journal در سال 1665 در لندن
 • تعداد مقالات تا اواسط قرن 20 خیلی کم بود.
 • نیوتون هیچ مقاله ای نداشت.
 • اینشتین در حد چند عدد
 • از اواسط 1970 که صحبت از ارتقا و امتیاز به عمل آمد:
authorship
مالكيت معنوي اثرAuthorship

الف) مطابق با معيارهاي كميته بين المللي ويراستاران مجلات پزشكي, كسي مولف مقاله يا اثر محسوب مي شود كه هر سه معيار زير را داشته باشد:

 • سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليتهاي زير داشته باشد:
  • ايده پژوهشي و طراحي
  • آناليز و تفسير
  • جمع آوري داده ها
slide69
2) در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش نويس مقاله و يا مرور نقادانه آن كه منجر به اصلاح محتواي علمي مقاله گردد, نقش داشته باشد.

3) مقاله نهايي شده را مطالعه و تصويب نموده باشد.

slide70
ب) نام تمامي افرادي كه معيارهاي مالكيت معنوي اثر را دارند بايد به عنوان مولف در byline مقاله آورده شود. حتي اگر همكاري خود را با مركز تحقيقات قطع كرده باشد.

ج) افرادي كه سهم موثري در مطالعه داشته اند اما تمام معيارهاي مالكيت معنوي اثر را ندارند نبايد به عنوان مولف معرفي شوند. مولف افتخاري غيراخلاقي بوده و پذيرفته نيست.

slide71
ترتيب نام مولفين

الف) ترتيب نام مولفين در byline مقاله از طريق توافق جمعي كليه مولفين مشخص خواهد شد و در فرم مشاركت در مالكيت معنوي اثر تصديق خواهد شد.

ب) فردي كه بيشترين سهم را در مطالعه داشته است, مولف اول خواهد بود كه نگارش پيش نويس مقاله را انجام خواهد داد.

ج) دانشجو در مقالاتي كه از پايان نامه خود به انتشار رسانده و بيشترين سهم را در تحقيق موردنظر و نگارش مقاله داشته است, مولف اول خواهد بود.

slide72
د) پژوهشگري كه نظارت و هدايت مطالعه را بر عهده داشته است, پژوهشگر اصلي مطالعه مي باشد. پژوهشگر اصلي در صورت داشتن تمام معيارهاي مالكيت معنوي اثر, مولف آخر و در صورتي كه بيشترين سهم را در مطالعه داشته و پيش نويس مقاله را نگاشته باشد, مولف اول خواهد بود.
 • Thefirst author has made the greatest contribution to the project (empirical work)
 • the last author listed is the senior scientist of the team, the team leader (intellectual force)
acknowledgment
تقدير و تشكـر (Acknowledgment)

كليه افرادي كه سهم محدودي در مطالعه داشته اند و يا نقش آنها محدود به بخش تكنيكال مطالعه مي شود, در پايان مقاله بعد از بخش محققين مشاركت كننده در پاراگرافي تحت عنوان "تقدير و تشكر" نام و نوع مشاركتشان خواهد آمد.

authorship1
Authorship
 • Coercion authorship:

نوشتن اسم رییس یا کسی که کار دستش داریم

 • Admiration authorship: بده بستان
 • Gift authorship: دوستی و معرفت
 • Ghostwriting: افزودن اسم یک سرشناس جهت چاپ
slide75
دکتر J.H.S در فیلد نانو تکنولوژی
 • بیش از 90 مقاله – 15
 • تا درNature,Science
 • استفاده از نتایج در 100 آزمایشگاه
 • کاندید جایزه نوبل
slide76
You may escape detection by falsifying an insignificant finding … but then it will surely become exposed.

D. Koshland

misconduct definition
Misconduct Definition
 • Research misconduct or fraud means fabrication, falsification, plagiarism, or deception in proposing, carrying out or reporting results of research and deliberate, dangerous or negligent deviations from accepted practices in carrying out research.
 • It does not include honest error or honest differences in the design, execution, interpretation or judgement in evaluating research methods or results
types of research misconduct
TYPES OF RESEARCH MISCONDUCT
 • Fabrication is the invention of data or information.
 • Falsification is the alteration of the observed result of a scientific experiment.
 • Plagiarism is taking someone else’s work without attributing the source and claiming it to be one’s own. Several definitions of plagiarism exist. One is the repetition of 11 words, or even seven to 10 words