Aspectele demografice ale m i gra ției și strategiile demografice în baza datelor factologice - PowerPoint PPT Presentation

aspectele demografice ale m i gra iei i strategiile demografice n baza datelor factologice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aspectele demografice ale m i gra ției și strategiile demografice în baza datelor factologice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aspectele demografice ale m i gra ției și strategiile demografice în baza datelor factologice

play fullscreen
1 / 14
Aspectele demografice ale m i gra ției și strategiile demografice în baza datelor factologice
95 Views
Download Presentation
hadar
Download Presentation

Aspectele demografice ale m i gra ției și strategiile demografice în baza datelor factologice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aspectele demografice ale migrației și strategiile demografice în baza datelor factologice Olga POALELUNGI Seminarul internațional ”Noi tendințe în migrație- aspecte demografice”, Chișinău, 17 ianuarie 2013

 2. Date generale Suprafața totală, km patrați – 33,8 mii: Populația: Total rezidenți - 3559,5 mii persoane (-0,9 mii față de anul 2010), dintre care populație rurală - 58,3%, femei - 51,9% Rata totală a fertilităţii: 1,23 Rata natalităţii: 11,0 Rata mortalităţii generale: 11,0 Previziuni estimative pentru anul 2050 – 3129,8 mii persoane Străini – 20 099 persoane PIB pe cap de locuitor în USD – 1,632 dolari SUA Indicile Dezvoltării Umane – 0,649 Transnistria: Total rezidenți - 533,5 mii mii persoane alte date- lipsesc

 3. Tendințele demografice caracteristice Republicii Moldova: reducerea numărului populației

 4. Tendințele demografice caracteristice Republicii Moldova: îmbătrînirea populației

 5. Dinamica numărului persoanelor declarate plecate peste hotare pe grupe de vârstă, anii 2000-2010, %

 6. Dinamica plecărilor cetățenilor Republicii Moldova cu traiul permanent peste hotare și repatrierii în Republica Moldova

 7. Populaţia de 15 ani și peste temporar absentă în legătură cu plecarea în scop de muncă peste hotare, pe medii și sexe, anii 2000-2012

 8. Repartizarea populaţiei de 15 ani şi peste, aflată la lucru sau în căutare de lucru în străinătate, pe medii şi grupe de vârstă în anii 2000-2012* (%)

 9. Conștientizarea problemelor, analiza situației, evaluarea riscurilor demografice a condus la: adoptarea politicilor de diminuare a riscurilor demografice, inclusiv generate de migrație. Efectuarea cercetărilor în domeniu cu suportul structurilor internaționale (UNDESA, UNECE, UNFPA, OIM, ILO, WB etc.). Elaborarea recomandărilor și reviziurea cadrului normativ. Consolidarea capacităților instituționale ale structurilor ce dețin diverse domenii de administrare a migrației.

 10. Elaborarea recomandărilor și reviziurea cadrului normativ • Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655  din  08.09.2011 si • Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26.12.2011 • Cu privire la aprobarea Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 768 din 12.10.2011

 11. Principiile de bază ale Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) • Consolidarea efectelor pozitive și diminuarea efectelor negative ale migrației • Contribuţia la soluționarea problemei menținerii și dezvoltării resurselor umane • Asigurarea unei abordări complexe în soluționarea problemelor migrației (rezolvarea problemelor ocupaționale, educaționale, protecției sociale etc.) și promovarea rolului statului în gestionarea problemelor migraţionale. Implementarea complexă şi consecventă a politicilor, comparabile cu alte politici (şi programe) durabile • Coordonarea eficientă a activităţilor autorităţilor publice centrale şi locale, pe verticală şi pe orizontală, cu implicarea activă a societăţii civile şi a structurilor internaţionale relevante la realizarea politicii migraţionale • Flexibilitatea și adaptarea periodică a politicilor şi măsurilor de implementare în domeniul migraţiei la necesităţile şi realităţile demografice, economice, sociale etc. • Asigurarea mecanismelor de monitorizare a eficienței politicilor promovate

 12. Sursele de date în domeniul migrației • Datele statisticii naționale (datele recensămintelor populației, datele anchetei forței de muncă efectuate în cadrul cercetării bugetelor gospodăriilor caasnice etc.) • Sursele administrative (Registrul de Stat al Populației, datele Ministerului Afacerilor Interne, a Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei etc. • Datele obținute în urma cercetărilor calitative în domeniu, realizate cu suportul structurilor internaționale.

 13. Aspectele informative și analitice cuprinse în Raportul privind Profilul Migrațional Eextins • Tendinţele migraţionale • Impactul migraţiei • Cadrul de gestionare a migraţiei • Principalele constatări, implicaţii asupra politicilor şi recomandări

 14. Mulțumim pentru atenţie!