slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A biztosítás és kockázat értelmezése, szükségessége. A kockázatkezelés. A biztosítási díj, és tartalék. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A biztosítás és kockázat értelmezése, szükségessége. A kockázatkezelés. A biztosítási díj, és tartalék.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

A biztosítás és kockázat értelmezése, szükségessége. A kockázatkezelés. A biztosítási díj, és tartalék. - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

A biztosítás és kockázat értelmezése, szükségessége. A kockázatkezelés. A biztosítási díj, és tartalék. A biztosítási piac szereplői. A biztosítások fajtái. Mi a biztosítás?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A biztosítás és kockázat értelmezése, szükségessége. A kockázatkezelés. A biztosítási díj, és tartalék.' - hadar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A biztosítás és kockázat értelmezése, szükségessége. A kockázatkezelés. A biztosítási díj, és tartalék. A biztosítási piac szereplői. A biztosítások fajtái.

mi a biztos t s
Mi a biztosítás?

„A biztosítási kockázatfelosztás statisztikai módszerén alapuló pénzalapképzés, a képzésben résztvevő veszélyközösségi tagok jövőbeni esetleges, és felmérhető szükségleteinek a kielégítése céljából.” (általános)

„A biztosítás olyan gazdasági-pénzügyi szolgáltatás, mely meghatározott veszélyközösség tagjainak (a biztosítottaknak) díj ellenében a tagok jövőbeli „felbecsülhető”, véletlen károsító események folytán keletkező szükségleteit a kockázatfelosztás, ill. elporlasztás módszerével kielégítik, azoknak biztosítási védelmet nyújtanak.” (Csabay D.)

a biztos that s g krit riumai
A biztosíthatóság kritériumai
 • Veszélyközösség (azonos kockázatoknak kitett vagyontárgyak ill. személyek közössége)
 • Pénzalapképzés (tagok befizetéseiből)
 • Díjfizetés (a veszélyközösség tagjainak döntő szerepe van a rendszeres alapképzésben)
 • Véletlenség (véletlen, jövőbeni események okozta szükségletek kielégítése a célja)
 • Felmérhetőség, vagyis tudományos módszerrel analizálható, beleértve a biztosítási kockázatporlasztás módszerét is
a biztos t s t rgya c lja s alapgondolata
A biztosítás tárgya, célja és alapgondolata

Tárgya:

 • A biztosítási védelem (egy láthatatlan, absztrakt haszonnal bíró áru)
 • Kockázat adás-vétele történik: a biztosított anyagi biztonságot vásárol, a biztosító ígéretet tesz a feltételek szerinti teljesítésre

Célja:

 • Véletlen (egyedileg előre nem látható és nem akart), jövőbeni események okozta szükségletek (károk, veszteségek, jövedelem-kiesések, ráfordítások) kielégítése

Alapja:

 • A kockázat sokakat fenyeget, de a kár ténylegesen keveseket súlyt, ezért célszerű a fenyegetettek összességét ért, vagy érhető károkat felosztani a közösség tagjai között
mi a kock zat
Mi a kockázat?
 • Az a lehetőség, hogy tevékenységünk, döntéseink tervezett, és tényleges eredménye eltérhet egymástól (tág értelemben).
 • Egy esemény kedvezőtlen kimenetele, azaz anyagi veszteség (szűk értelemben).
 • Az eredménynek a célhoz viszonyított kedvezőtlen eltérésből fakadó anyagi veszteség (a biztosító szempontjából).
a biztos that kock zatok jellemz i
A biztosítható kockázatok jellemzői
 • Nagyszámú megfigyelés során becsülhető fel a káresemény bekövetkezési valószínűsége
 • Homogenitás (hasonló jellegűek)
 • Véletlenszerűség: a kár bekövetkezése bizonytalan, okát, és nagyságát sem a biztosított, sem a biztosító nem tudja befolyásolni
 • Felmérhetőség: a kár bekövetkezése, ténye és mértéke egyértelműen leírható, összegszerűen is meghatározható
 • Felbecsülhetőség: a kár a biztosítási matematika és a statisztika által használt módszerekkel is eredményesen elemezhető
 • Nem lehet katasztrofális a káresemény mértéke
 • Függetlenség: a káreset nem növelheti további károk bekövetkezésének valószínűségét
 • Gazdaságosság: a biztosítás gazdaságos mind a biztosított, mind pedig a biztosító számára
a kock zatok csoportos t sa
A kockázatok csoportosítása
 • Tiszta(relatív: nem biztos, hogy bekövetkezik vagy abszolút: valamikor biztos bekövetkezik) vagy spekulatív (nyereség is lehet)
 • Aktív (tudatosan vállalat) vagy passzív(pl. vis major)
 • Statikus (egy esemény vagy mulasztás az oka) vagy dinamikus(több eseményhez kapcsolódik)
 • Társadalmi(lakosság széles körét érinti) vagy egyéni
 • stb.
 • A biztosításügy csak a tiszta (abszolút vagy relatív), statikus és egyéni kockázatokkal foglalkozik
biztos t si kock zatok f csoportjai
Biztosítási kockázatok fő csoportjai
 • Személyes: közvetlenül érintik az egyén (család) jövedelmi, vagy vagyoni helyzetét,
  • haláleset
  • a betegség vagy időskor
  • munkanélküliség
  • gyermekek nevelési és képzési költségei
 • Vagyoni: a biztosított ingatlan és ingó vagyonára terjed ki
  • közvetlen kockázatok: a vagyontárgy teljes, vagy részleges megsemmisülése
  • közvetett kockázatok: a vagyon megsemmisüléséből következnek (pl. a leégett üzemben a gyártást kénytelenek szüneteltetni)
 • Felelősségi: a másoknak okozott fizikai, anyagi károkért való pénzben kifejezett felelősség.
a biztos t sok csoportos t sa a biztos t szolg ltat sa alapj n
A biztosítások csoportosítása a biztosító szolgáltatása alapján
 • Összegbiztosítás: a kár (veszteség) pénzben nem fejezhető ki, előre rögzítik a biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendő összeget (pl. életbiztosítások).
 • Kárbiztosítás: a kár összege egyértelműen megállapítható. a kárkifizetés összegét a biztosító általában a biztosítási összegben korlátozza. (pl. Casco, betegségbiztosítás)
 • Teljes érték biztosítás: a kárkifizetés alapja a biztosítási összeg, és a biztosítási érték aránya. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb a biztosított tárgy értékénél, a biztosító (kár esetén) csak a kárösszeg alulbiztosított arányának megfelelő összeget téríti meg. Fordított esetben (túlbiztosítás) sem téríti meg a biztosító a biztosítási összeg feletti részt. A szolgáltatási összeg= (biztosítási összeg / biztosítási érték) * kár összege. (pl. vagyonbiztosítás)
 • Önrészesedésesetén a biztosított a károkat, illetve azok egy részét maga viseli. Ennek oka a kármegelőzés, és a kárcsökkentés valamint a bagatell károk kiszűrése (pl. Casco, betegségbiztosítás)
biztos t si gak
Biztosítási ágak

ANGOLSZÁSZ GYAKORLAT

NÉMET GYAKORLAT

ÉLETBIZTOSÍTÁS

NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁS

Egészség

Baleset

Vagyon

Felelősség

stb.

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS

Élet

Baleset

Betegség

VAGYONBIZTOSÍTÁS

letbiztos t sok fajt i
Életbiztosítások fajtái
 • Kockázati (haláleseti)
  • Tartamon belüli halál esetén fizet, ha él, kifizetés nélkül szűnik meg
 • Elérési
  • Ha az időszak végén él, a biztosító fizet, ha meghal a befizetett díjakat kapja csak vissza
 • Vegyes
  • Tartamon belüli halál esetén vagy az időszak végén fizet a biztosító
 • Term fix (kötött időpontra szóló)
  • A szerződés lejártával mindenképp fizet a biztosító, ha előbb meghal a biztosított átvállalja a díjfizetést.
 • UNIT LINKED (befektetéshez kötött)
  • Magasabb hozam reményében történő kockázatvállalás.
 • Járadékbiztosítás
  • Pl. nyugdíjbiztosítás
 • Whole life (egész életre szóló)
  • Lásd. Colombo
szem lybiztos t sok megoszl sa szerz d ssz m v d jbev tel alapj n
Személybiztosítások megoszlása (szerződésszám v. díjbevétel alapján)

Magyar Biztosítók Évkönyve 2005

f bb nem letbiztos t sok
Főbb nem-életbiztosítások
 • Baleset- és betegségbiztosítás
 • Vagyoni jellegű biztosítások
  • Vagyontárgyak
  • Gépjárművek
  • Szállítmány
  • Pénzügyi jellegű kockázatok
  • Egyéb (szállítmány, mezőgazdasági, utas, stb.)
 • Felelősségbiztosítás (a biztosított a károkozó)
  • Gépjármű
  • Szakmai
  • Vagyon
  • Termék

Lásd erről részletesebben a jegyzetet!

a biztos t s szerepl i a biztos t si szerz d s alanyai
A biztosítás szereplői, (a biztosítási szerződés alanyai)
 • Biztosító(mindkét ágra szóló engedélyt ma már nem szerezhet)
  • Direkt: közvetlenül az ügyfelekkel szerződik
  • Viszontbiztosító: a direkt biztosító kockázatainak egy részét vállalja át
 • Szerződő fél
  • jogosult a szerződés megkötésére, módosítására,
  • megnevezheti a kedvezményezettet, és a szerződés folyamán meg is változtathatja azt,
  • kezdeményezheti a biztosítás visszavásárlását, díjmentes leszállítását,
  • kötelezettségei a közlési, a változás-bejelentési, adatszolgáltatási és díjfizetési kötelezettség
 • Biztosított
  • a szerződés megkötéséhez, módosításához írásbeli hozzájárulása szükséges,
  • közlési, változás-bejelentési, és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
 • Kedvezményezett
  • A kedvezményezettek a szerződésben megnevezett, a szolgáltatási összeg felvételére jogosult személyek összessége
  • A kötvény bemutatója a biztosított örököse
biztos t sk zvet t s
Biztosításközvetítés
 • A biztosítási tevékenységet leggyakrabban a biztosításközvetítők közvetítik az ügyfelek felé.
 • Fajtái:
  • Biztosítási bróker (az ügyfél megbízásából jár el)
  • Biztosítási ügynök
   • biztosítóhoz tartozó ügynök (a biztosító oldalán lép fel)
   • független ügynök
  • Biztosítási szaktanácsadó (szerződést nem közvetíthet)
 • Értékesítési csatornák:
  • Bankon keresztül
  • Interneten
  • Telefonon
  • Személyesen (meglévő vagy potenciális ügyfélkör felkeresése)
kock zatkezel s risk management
Kockázatkezelés(Risk Management)

A kockázatkezelés térben és időben összehangolt, egységes és a legjobb megoldást (gazdasági optimumot) kereső tudományos módszerek összessége (risk managment).

A bizonytalan események esetleges hatásainak teljes körű azonosítását, ellenőrzését és minimalizálását foglalja magába.

TÍPUSAI:

 • Preventív típusú: a kár megelőzésére, a kockázat megszüntetésére, mérséklésére irányuló offenzív magatartás. A kármegelőzés következtében elenyésző mértékre csökkenhet a kockázat.
 • Kompenzáló típusú: a kárkövetkezmények többnyire pénzbeni kiegyenlítését célzó magatartás
 • Kárenyhítő típusú: egy megkezdődött károsodási folyamat lassítása, megállítása, ezáltal a veszteség csökkentése.
a kock zatkezel s szakaszai
A kockázatkezelés szakaszai
 • Veszélyforrások (kockázatok) felismerése, meghatározása és elemzése:
  • a kockázat a kiinduló állapotból (feltétel kockázatból), vagy cselekvésből (cselekvési kockázatból) adódik-e,
  • a cselekvő alanytól függ-e (szubjektív kockázat), vagy az alanytól független (objektív kockázat)
 • Kockázatkezelési (biztonsági) intézkedések lehetőségeinek vizsgálata:
  • Elsősorban a kár lehetséges mértékére és bekövetkezésének valószínűségére vonatkozik. (Pl. mennyibe kerülne, ha az új autómat megrongálnák?)
 • A legmegfelelőbb kockázatkezelési módszerek kiválasztása (biztonsági intézkedések): hogy egyensúlyban legyen a kár nagysága, és az intézkedés anyagi vonzata.
 • A kiválasztott módszerek végrehajtása (vezetés-szervezési, pénzügyi intézkedések).
 • Monitoring és a kockázatkezelési program továbbfejlesztése
kock zatkezel si strat gi k
Kockázatkezelési stratégiák
 • Kockázatkerülés: a döntést hozó részben, vagy egészben lemond a tervezett célról.
 • Kockázatmérséklés, csökkentés: kiegészítő intézkedésekkel mérsékelni lehet a kárgyakoriságot, vagy a kár nagyságát (preventív jellegű).
 • Kárcsökkentés:mely lehet kompenzáló (pl. TB, vagyonbiztosítás), illetve kárenyhítő (károsodási folyamat lassítása, megállítása, a veszteség csökkentése).
 • Kockázatmegtartás: a kockázat saját megtartása (önbiztosítás), bevállalása, az esetlegesen bekövetkező veszteség teljes anyagi következményeinek vállalása, saját forrásból történő finanszírozása.
 • Kockázatáthárítás: az eredetileg kitűzött cselekvésről nem kell lemondani, de keresni kell egy olyan partnert, aki térítésért részben vagy egészében átvállalja az esetleges zavarokból eredő veszteségeket. Tehát a szerződő más intézményre (biztosítóra) terheli kockázatát.
legnagyobb magyarorsz gi biztos t t rsas gok piaci r szesed se s d jbev tele 2004
Legnagyobb magyarországi biztosítótársaságok piaci részesedése és díjbevétele (2004)
 • Allianz Hungária: 25,88% (155Mrd Ft)
 • Generali-Providencia: 17,10% (102Mrd)
 • ING: 11,19% (67Mrd)
 • AEGON Magyarország: 11,17% (67Mrd)
 • OTP Garancia: 9,28% (56Mrd)