ans gningsteknik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ansøgningsteknik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ansøgningsteknik - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Ansøgningsteknik. Hillerød Hospital – 23. marts 2011. NIH og NSF ansøgninger. Dagens oplæg. Intro/basics Ansøgningens struktur og indhold Fokus på den gode ansøgning Faldgruber og fejl. Hvordan læser man et opslag?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ansøgningsteknik' - hada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ans gningsteknik

Ansøgningsteknik

Hillerød Hospital – 23. marts 2011

dagens opl g
Dagens oplæg
 • Intro/basics
 • Ansøgningens struktur og indhold
 • Fokus på den gode ansøgning
 • Faldgruber og fejl
hvordan l ser man et opslag
Hvordan læser man et opslag?
 • Betingelser: Fagligt omkring uddannelse, område, hvad pengene må bruges til osv.
 • Krav (formalia): Længderestriktioner, font, indhold (projektbeskrivelse, budget osv.), tidsfrist osv.
 • Ønsker (dvs. ikke krav): Internationalisering, samarbejde med virksomheder, tværfaglighed osv. (salgsargumenter, som ansøgningerne kan prioriteres ud fra)
hvordan l ser man et opslag1
Hvordan læser man et opslag?
 • Eksempler fra seneste opslag fra forskningsrådene:
 • Betingelse: Du skal have en ph.d.-grad
 • Krav (formalia): Projektbeskrivelsen må max fylde 5 sider (med illustrationer) eller 16.000 tegn inkl. Mellemrum
 • Ønske: DSF ønsker at fremme internationalt samarbejde med førende forskningsmiljøer.
hvordan l ser man et opslag2
Hvordan læser man et opslag
 • Læs altid opslaget MEGET grundigt (herunder hvad der støttes) og følg ALLE krav/formalia!
 • Endnu et eksempel på krav:
 • Det detaljerede budget skal være ledsaget af konkrete begrundelser for budgetposterne (er posten relevant og nødvendig for projektets gennemførelse)
dagens opl g1
Dagens oplæg
 • Intro/basics
 • Ansøgningens struktur og indhold
 • Fokus på den gode ansøgning
 • Faldgruber og fejl
ans gningens struktur og indhold
Ansøgningens strukturog indhold
 • Logisk og overskuelig opbygning.
  • Brug overskrifter og underoverskrifter
 • Kortfattet og fokuseret
eksempel p projektbeskrivelse
Eksempel på projektbeskrivelse
 • Indledning
  • Videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv/relevans
 • Baggrund
 • Forskningsplan
  • Metoder
  • Styrkeberegninger
  • Arbejds- og tidsplan
 • Projektets gennemførlighed
 • Formidlingsplan
 • Etiske aspekter
ans gningens struktur og indhold1
Ansøgningens struktur og indhold
 • Videnskaben skal altid være kernen i enhver ansøgning.
 • MEN ansøgninger bedømmes på andet end den rene videnskab, derfor er det nødvendigt at tage højde for ikke-videnskabelige forhold, fx etik og formidling.
ans gningens struktur og indhold2
Ansøgningens strukturog indhold

Brug figurer i stedet for kompliceret tekst

dagens opl g2
Dagens oplæg
 • Intro/basics
 • Ansøgningens struktur og indhold
 • Fokus på den gode ansøgning
 • Faldgruber og fejl
fokus p den gode ans gning
Fokus på den gode ansøgning
 • Førstehåndsindtrykket er MEGET vigtigt !!!
 • De første 10-15 linjer i ansøgningen (fx i resumé/populærvid.):
 • Hvad er problemet – og hvorfor er det vigtigt?
 • Hvad er den eksisterende viden og praksis?
 • Hvad vil du gøre ved det (hypotese og formål)?
 • Hvad er nyt/innovativt ved jeres fremgangsmåde?
 • Hvad vil din forskning bidrage med, og hvem får fordel af den?
fokus p den gode ans gning g r den konkurrencedygtig
Fokus på den gode ansøgning- gør den konkurrencedygtig
 • Giv bedømmeren et positivt førstehåndsindtryk (vha. resumé/populærvidenskabelig beskrivelse i starten)
 • Hav en vigtig problemstilling med et godt løsningsforslag
 • Skriv kortfattet og fokuseret
 • Lav logisk og overskuelig opbygning (fx ved overskrifter)
 • Skriv aktivt og konkret:
  • - Skriv: Projektet sparer miljøet for 500 mio. tons CO2
  • - Skriv ikke: Vi vil udvikle en teknologi, der vil kunne sikre en
  • formindskelse af emissioner
fokus p den gode ans gning1
Fokus på den gode ansøgning
 • Skrive ansøgninger
 • Sponsorcent.: Målrettet / sælgende
 • Fremtidsorient.: Dine forskningsønsker
 • Personlig: Begejstring
 • Ordknap: Kortfattethed belønnes
 • Tilgængeligt sprog: Bredere målgruppe
 • Skrive akademisk (publikationer)
 • Forskningscentreret: Videnskabelig tone
 • Fortidsorienteret: Tidligere forskning
 • Upersonlig: Objektiv, ikke-lidenskabelig
 • Ordrig: Ofte ingen længderestriktion
 • Specialist terminologi: ”Insider jargon”

Kilde: Robert Porter, Virginia Tech.

fokus p den gode ans gning tips
Fokus på den gode ansøgning - tips
 • Giv ikke op
 • Målret ansøgningen (se bedømmelsespanelets sammensætning)
 • Kend – og brug - bedømmelseskriterierne
 • Fremgå klart af ansøgningen, at projektet vil lykkedes for netop
 • dig/jer i det nævnte miljø
 • Forstil dig, at du skal guide bedømmeren igennem ansøgningen
 • -Lad en uden for dit forskningsfelt se ansøgningen igennem
dagens opl g3
Dagens oplæg
 • Intro/basics
 • Ansøgningens struktur og indhold
 • Fokus på den gode ansøgning
 • Faldgruber og fejl
de mest almindelige faldgruber og fejl
De mest almindelige faldgruber og fejl
 • De 13 mest almindelige fejl i rådets ansøgningsrunder:
 • Opfylder ikke formkrav
 • 2. Ansøgningen er rodet og sjusket
 • 3. Projektbeskrivelsen er en overordnet beskrivelse af en række delprojekter – bør beskrive ét konkret projekt
 • 4. Projektbeskrivelsen handler mere om baggrunden for projektet end om selve projektet

Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574

de mest almindelige faldgruber og fejl1
De mest almindelige faldgruber og fejl
 • 5. Projektbeskrivelsen er skrevet for en snæver skare af eksperter
 • Der mangler dokumentation for, at ansøgeren har overblik over området (fx kendskab til den nyeste litteratur)
 • Der mangler relevante styrkeberegninger (statistisk disciplin)
 • Projektgruppen mangler ekspertise inden for metoder, ansøgeren ikke selv er fortrolig med

Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574

de mest almindelige faldgruber og fejl2
De mest almindelige faldgruber og fejl
 • 9. Der mangler dokumentation for, at ansøgeren har gennemtænkt de etiske aspekter af projektet (inkl. dyreetiske)
 • Budgettet er uigennemskueligt (viser, at ansøgeren ikke har overblik over de ressourcer, der skal bruges for at gennemføre projektet)
 • Det er uklart, hvad ansøgers institution bidrager med (der skal stå et tal i skema 1, anden kolonne, punkt 16 – fx 0 – ellers kan man ikke se, om ansøgeren har glemt at udfylde kolonnen)
 • Der mangler underskrift på punkt 16 fra institutionen
 • 13. CV eller publikationsliste opfylder ikke formkravene

Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574

hvad skal v re i orden
Hvad SKAL være i orden?
 • Overhold formalia
 • Lav en fremragende populærvidenskabelig beskrivelse / abstract
 • Svar på alt hvad der spørges om i opslaget
 • Lav en struktureret og overskuelig ansøgning
 • Skriv kortfattet og fokuseret
til sidst
Til sidst…
 • Det er VIGTIGT, at bedømmeren
 • får et positivt førstehåndsindtryk.
 • Ellers bliver bedømmeren
 • svær at overbevise ..