slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Sluis oude stijl PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Sluis oude stijl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

De Sluis oude stijl - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

De Sluis oude stijl. 90-er : Groot productiebedrijf ; veel eigen werksoorten geen gemeentelijke bijdrage, “beste SW-bedrijf van Nederland” 98 : brand 99-05 : sprong voorwaarts Nieuw gebouw Vestiging Polen Re-integratiebedrijf Reconomy kringloop Greenstyle groenvoorziening Insourcing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Sluis oude stijl' - hachi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de sluis oude stijl
De Sluis oude stijl
 • 90-er : Groot productiebedrijf; veel eigen werksoorten
 • geen gemeentelijke bijdrage, “beste SW-bedrijf van Nederland”
 • 98 : brand
 • 99-05 : sprong voorwaarts
  • Nieuw gebouw
  • Vestiging Polen
  • Re-integratiebedrijf
  • Reconomy kringloop
  • Greenstyle groenvoorziening
  • Insourcing
de sluis oude stijl1
De Sluis oude stijl
 • 2004-2005 :
  • te scherpe bocht naar leer-werk-bedrijf
  • eigen produktie zwaar onder druk
  • groen, kringloop en Polen niet succesvol
  • “deuk in vertrouwen” leidt tot vertrek directie en RvC
 • 2006 : reorganisatie, interim-management
  • Afbouw eigen produktie
  • Afbouw niet-kern-activiteiten
wvs de sluis
WVS De Sluis
 • Gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater
 • Openbaar lichaam
 • Gemeentelijke taken overgedragen aan WVS
 • Bestuur: 4 wethouders
 • SW-medewerkers zijn in dienst van het Schap
de sluis groep nv
De Sluis Groep NV
 • WVS is 100 % eigenaar van De Sluis Groep NV
 • De NV is de uitvoeringsorganisatie voor diverse arbeidsmarktregelingen
 • Privaatrechtelijke organisatie met directie en RvC
 • Reguliere medewerkers zijn in dienst van de NV
organisatie
Organisatie
 • 600 medewerkers
  • 450 mensen met SW-indicatie
  • 100 mensen in andere regeling
  • 50 mensen ongesubsidieerd (staf- en leiding)
 • SW-“Binnen” : 172 fte 45%
  • Industriële dienstverlening 120 fte 31%
  • Groen 34 fte 9%
  • Ondersteunend (gesubsidieerd) 18 fte 5%
 • SW-“Buiten” : 210 fte 55%
  • Groepsdetachering 95 fte 25%
  • Individueel gedetacheerd 98 fte 26%
  • Begeleid werken 17 fte 4%
 • Staf en leiding (ongesubs.) 43 fte
kernactiviteit
Kernactiviteit
 • Uit de missie : “iedereen heeft werk buiten de muren van De Sluis, tenzij……. (in de persoon gelegen factoren dat onmogelijk maken)”.
 • Arbeidsontwikkeling is het centrale product; alle andere activiteiten zijn daaraan ondersteunend.
 • Werknemersvaardigheden staan centraal; vakvaardigheden volgen.
 • Uitstekend werkgeversnetwerk is belangrijke succesfactor.
de sluis financieel
De Sluis financieel
 • 2006 : € 10 miljoen negatief vermogen
 • 2007 : gemeenten betalen € 5,5 milj.
 • Beweging van binnen naar buiten levert geld op
 • 2007-2010: exploitatie € 4 milj. positief (geen gemeentelijke bijdrage)
 • 2011 : subsidieverlaging is niet op te vangen in exploitatie (gemeenten moeten weer gaan bijdragen)
 • 2015 : verdere verlaging SW-subsidie
gevolgen invoering wwnv
Gevolgen invoering WWnV
 • majeure decentralisatie
 • gemeenten zitten aan het stuur
 • visie op beleid is vereiste
 • Wsw-garantie legt groot beslag op ontschottebudget
 • effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering wordt leidend
 • alle werkprocessen moeten onder de loep
 • uitvoeringsorganisaties zullen veranderen
de sluis op weg naar wwnv
De Sluis op weg naar WWnV
 • Begin 2011 : in opdracht van intergemeentelijke sociale dienst een K+V-onderzoek naar (nieuwe) toekomstige samenwerking in het sociaal domein
 • 6 scenario’s : kleine of grote intergemeentelijke sociale dienst; al dan niet in combinatie met 1 of 2 SW-bedrijven.
scenario s gewogen op
Scenario’s gewogen op
 • Schaalgrootte
 • Passend bij arbeidsmarkt-situatie
 • Realisatie binnen 1 jaar
 • Passend bij Werken naar Vermogen
 • Passend bij huidige SW-situatie
 • Politieke haalbaarheid
eerste keus
Eerste keus
 • Scenario 3 :
 • Schaal : gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk
 • Ontwikkelingregionaleorganisatievoorwerk en inkomen met “De Sluis” alscentraalwerkbedrijf
bestuursopdracht
Bestuursopdracht
 • Mei – november 2011
 • 2 bestuurdersconferenties
 • Extern begeleid
 • November : bestuursopdracht
 • 1) “definieer de toekomstige uitvoering en regievoering van de SW, reïntegratie en gerelateerde terreinen (o.a. jeugd, WMO-AWBZ)”
 • 2) “maak een implementeerbaar plan”
de contouren van de businesscase
De contouren van de businesscase
 • Doelgroepen en budgetten
 • Omvang van de dienstverlening? (WWnV, jeudgzorg-, WMO-taken)
 • Invulling van de gezamenlijke kaders
 • Gezamenlijke uitgangspunten versus maatwerk
 • Ontmanteling huidige uitvoeringsorganisaties (SW & SZ); bouw van een nieuwe organisatie
de inhoud van de businesscase
De inhoud van de businesscase

Na duidelijkheid van het gezamenlijk ‘speelveld’ volgt uitwerking van het plan (globale punten):

 • Doel van de samenwerking
 • Werkprocessen, samenwerking, taken, functies
 • Organisatie en ‘juridische jas’
 • Bestuurlijk toezicht en rapportageformat
 • Financiële paragraaf
 • Transformatieplan; risico’s
 • Besluitvormingsplan
de projectorganisatie
De projectorganisatie
 • Bestuurlijke Stuurgroep is in de ‘lead’
 • Ambtelijke Regiegroep coördineert
 • Op specifieke onderdelen gebruik maken van deskundige ambtenaren
 • Projectmanager coördineert als onafhankelijke buitenstaander zowel procesmatig als inhoudelijk
 • Tussentijdse voorlichting (zowel bestuurlijk als ambtelijk)
fasering
Fasering
 • Informatieronde, doelgroepenoriëntatie : klaar 19-12
 • 1-1 : eerste voorlopige implementatie op onderdelen
 • Uitwerking Bestuurlijke kaders: klaar 13-1
 • Uitwerken businesscase: klaar 19-4
 • Bijstelling, advies Ondernemingsraden: mei 2012
 • Raden: medio mei – juni: Go-no Go!
 • Implementatie direct na zomervakantie
 • Geheel operationeel start 2013
kansen
Kansen
 • “Never waste a good crisis.” : versnelling van vernieuwing (regie en uitvoering)
 • Heroverweging taken en rollen lokale overheid
 • Heroverweging alle werkprocessen (effectiviteit en efficiëntie)
 • Versterking samenwerking (gemeenten onderling en met maatschappelijk middenveld)
 • Versterking integraal werken
bedreigingen
Bedreigingen
 • Beperkte financiële middelen
 • Matige bereidheid werkgevers loondispensatie-constructie
 • Cultuurverschillen huidige uitvoeringsorganisaties
 • Bedrijven zijn vreemde eend in de gemeentelijke bijt.
 • Sub optimalisatie door verschillen in gemeentelijke keuzes
 • Langdurige besluitvorming
 • Onuitgesproken uiteenlopende belangen
 • Geen eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.
herstructurering
Herstructurering
 • Huidige SW-uitvoerder is al vergaand geherstructureerd: geen afbouw van huidige onderdelen.
 • Herstructurering 2006-2010 alsnog te declareren?
 • Bouw van Het Nieuwe Werkbedrijf bekostigen uit fonds?
gemeenten
Gemeenten:
 • Visionair i.p.v. visie op inkoop
 • Gedurfde regievoering
 • Partnerschap
 • Betrouwbaarheid
 • Permanente kosten<–>meerwaarde-afweging
 • SW-bedrijven:
 • “het eigen instituut voorbij”