Turystyka uzdrowiskowa
Download
1 / 73

TURYSTYKA UZDROWISKOWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

TURYSTYKA UZDROWISKOWA. Wykłady - 10 h Ćwiczenia - 10 h. www.rynekturystyczny.pl. Formy zaliczenia:. Wykłady – zaliczenie pisemne z oceną Ćwiczenia - zaliczenie z oceną Kryteria oceny z zaliczenia wykładu i ćwiczeń podano w syllabusie (dysk S). Tematyka wykładów:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TURYSTYKA UZDROWISKOWA' - habib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Turystyka uzdrowiskowa
TURYSTYKA UZDROWISKOWA

Wykłady - 10 h

Ćwiczenia - 10 h

www.rynekturystyczny.pl


Formy zaliczenia
Formy zaliczenia:

Wykłady – zaliczenie pisemne z oceną

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną

Kryteria oceny z zaliczenia wykładu i ćwiczeń podano w syllabusie (dysk S)


Tematyka wyk ad w
Tematyka wykładów:

 • Wprowadzenie do terminologii:

  - turystyki zdrowotnej,

  - turystyki uzdrowiskowej.

 • Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r.

  o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.


Tematyka wyk ad w1
Tematyka wykładów:

 • Polskie uzdrowiska - ogólna charakterystyka i główne problemy.

 • Potencjał recepcyjny uzdrowisk polskich.

 • Uzdrowiskowy produkt turystyczny.

 • Funkcje turystyczne polskich uzdrowisk.


Bibliografia
Bibliografia

 • Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy,

  (red.) M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki

  i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.

  2. Hadzik A., Turystyka zdrowotna uzdrowisk,

  Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego

  w Katowicach, Katowice 2009.

 • Turystyka a uzdrowiska,(red.) Gotowt-

  Jeziorska, Wyrzykowski J., Polskie

  Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 2005.


Turystyka uzdrowiskowa

4. Współczesne trendy funkcjonowania

uzdrowisk – klastering, (red.) Hermaniuk J.

i Krupa J., Wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ,

Rzeszów 2010.

 • Krupa J., Wołowiec T.,Uzdrowiska Polski

  Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych - turystyka zrównoważona,[w:] Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering, (red.) Hermaniuk J., Krupa J., Wyd. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010, s. 7-35.


Turystyka uzdrowiskowa

6. „Innowacyjność w turystyce”, pod red.

J. Krupa, Wyd. „Pro Carpathia”, Rzeszów

2010.

7. Krupa J., Krupa K., Innowacyjność elementem

konkurencyjności w turystyce, [w:] J. Krupa

(red.), Innowacyjność w turystyce, Wydawnictwo

Stowarzyszenie na Rzesz Promocji i Rozwoju

Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2010,

s. 30-83.


Bibliografia uzupe niaj ca
Bibliografia uzupełniająca

1.Dryglas D.,Kształtowanie produktu

turystycznego uzdrowisk w Polsce,praca

doktorska, UJ, Kraków 2005.

2. Gołembski G., Kompendium wiedzy

o turystyce, PWN, Warszawa 2005.

3.Gaworecki W. W., Turystyka, PWE,

Warszawa 2007.

4. Iwanek T.,Turystyka uzdrowiskowa

w gospodarce regionu i kraju,Wyd. WSzZ,

Wrocław 2006.


Turystyka uzdrowiskowa

 • Jagusiewicz A., Turystyka uzdrowiskowa,

  Instytut Turystyki, Warszawa 2006.

 • Kaczyńska I., Kaczyński T., Polska –

  najpiękniejsze uzdrowiska, Wyd. Muza,

  Warszawa 2006.

 • Turystyka uzdrowiskowa w Polsce, POT,

  Warszawa 2003.

  8. Materiały z Kongresów Uzdrowisk Polskich. Organizatorami Kongresu są: Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin UzdrowiskowychRP oraz Unia Uzdrowisk Polskich.

  np. Sopot, w dniach 20-22 maj 2010 r. XIX Kongres.


Turystyka uzdrowiskowa

 • Skała M., Szpara K.i Wątroba Ł.,

  Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin

  uzdrowiskowych Polski Wschodniej,

  w szczególności ich potencjału produktowego

  i systemu komunikacji rynkowej oraz

  poziomu innowacyjności, Wyd. Instytutu

  Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki

  i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2010.


Turystyka uzdrowiskowa

Najpierw tracimy zdrowie, aby zdobyć pieniądze.

Potem tracimy pieniądze, aby odzyskać zdrowie.

To stwierdzenie było, jest i długo jeszcze będzie bardzo aktualne.


Co nale y zatem zrobi aby praca nie odbywa a si kosztem zdrowia
Co należy zatem zrobić, aby praca nie odbywała się kosztem zdrowia?

 • przede wszystkim pomyśleć o racjonalnym

  odpoczynku;

 • zdać sobie sprawę z tego, że kto nie umie

  odpoczywać, ten nie potrafi efektywnie

  pracować.


Determinanty rozwoju uzdrowisk
Determinanty rozwoju uzdrowisk kosztem zdrowia?

Wzrost świadomości zdrowotnej oraz

liczby osób starszych w społeczeństwie

stanowią jedne z głównych determinant

rozwoju i znaczenia turystyki zdrowotnej


Determinanty rozwoju uzdrowisk1
Determinanty rozwoju uzdrowisk kosztem zdrowia?

Różnorodność schorzeń oraz mnogość

chorób cywilizacyjnych są ogromnym

wyzwaniem dla współczesnych uzdrowisk,

które aby utrzymać się na rynku muszą

oferować szeroki wachlarz usług i zabiegów,

spełniających wymagania klientów.


Motywy podr owania
Motywy podróżowania kosztem zdrowia?

Najczęściej stosowanym kryterium

podziału turystyki jest motyw podróżowania.

Uwzględniając podstawowe grupy

motywacji wyjazdów turystycznych wyróżnia się:

turystykę poznawczą, turystykę zdrowotną,

wypoczynkową, religijną, kwalifikowaną

(określaną przez niektórych jako specjalistyczną),

oraz turystykę biznesową.


Turystyka uzdrowiskowa

Istotnym kosztem zdrowia?zadaniem w procesie przygotowania

nowoczesnego produktu uzdrowiskowo-

turystycznego jest sprecyzowanie profilu

klienta, odwiedzającego polskie uzdrowiska.

W prowadzonych badaniach stwierdza się,

że cel przyjazdów do polskich uzdrowisk jest

nie tylko leczniczy (24%) – lata 2009-2010.

Obecnie najczęstszym motywem przyjazdów

jest szeroko rozumiana profilaktyka (32%)

i wypoczynek (22%) oraz cel poznawczy (13%).


Turystyka zdrowotna turystyka uzdrowiskowa
Turystyka zdrowotna - turystyka uzdrowiskowa kosztem zdrowia?

 • Celem zasadniczym jest po­prawa

  zdrowia lub jego utrzymanie na

  odpowiednim poziomie przy pomocy

  profilaktyki (w tym usług Wellness

  i Spa), rehabilitacji lub leczenia

  uzdrowiskowego, gdzie podstawowe

  znaczenie mają świadczone gościom

  zabiegi przyrodolecznicze.


Historia kurort w
Historia „kurortów” kosztem zdrowia?

 • Historia uzdrowisk sięga czasów

  starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji.

 • Największe jednak zasługi w ich

  rozwoju mieli Rzymianie, którzy dbając

  o swoje zdrowie odwiedzali uzdrowiska

  bardziej w celach profilaktycznych, niż

  zdro­wotnych.W tym celu wznosili nowe

  kąpieliska i łaźnie, w których zażywano

  kąpieli tak w wodzie zimnej,

  jak i gorącej.


Rzymskie termy
Rzymskie termy kosztem zdrowia?

były też miejscem spotkań towarzyskich,

gdzie spotykano się, prowadzono

rozmowy i odpoczywano.

http://www.google.pl


Historia
Historia kosztem zdrowia?

Rzymskie termy dały początek kurortom

i uzdrowiskom, a swój profil leczniczy

opierały na najbardziej pospolitym

surowcu leczniczym, jakim jest woda

występująca w różnej postaci.Była to

zarówno zwykła woda, albo woda termalna,

albo też woda o właściwościach

leczniczych nasycona minerałami

(solanki).


Tera niejszo
Teraźniejszość kosztem zdrowia?

Powszechnie uważa się, że turystyka

uzdrowiskowa, staje się jedną z najprężniej

rozwijających się dziedzin turystyki. Wiąże

się to niewątpliwie ze starzeniem się

społeczeństwa, ogólnym wzrostem

świadomości i chęci dbania o własne

zdrowie, zarówno wśród ludzi młodszych,

jak i starszych oraz ze wzrostem zamożności

społeczeństwa.


Tera niejszo1
Teraźniejszość kosztem zdrowia?

Polskie uzdrowiska znalazły się w trudnej

sytuacji. Bardzo często są niedoinwestowane,

również ich promocja jest niewystarczająca.

Warunki rynkowe wy­magają od nich ciągłego

podnoszenia jakości świadczonych usług,

rozszerzania oferty kierowanej do turystów

oraz wprowadzania innowa­cyjnych rozwiązań,

zarówno w zarządzaniu uzdrowiskami, jak i ich

promowaniu na rynkach zewnętrznych,

również europejskich.


Turystyka zdrowotna turystyka uzdrowiskowa1
Turystyka zdrowotna - turystyka uzdrowiskowa kosztem zdrowia?

„Turystykę zdrowotną” utożsamia się

często z „turystyką uzdrowiskową”,

co nie jest w pełni uzasadnione.

Turystyka zdrowotna” jest pojęciem

Szerszym, niż turystyka uzdrowiskowa,

ponieważ cele zdrowotne mogą być

skutecznie realizowane poza uzdrowiskami.


Turystyka zdrowotna turystyka uzdrowiskowa2
Turystyka zdrowotna - turystyka uzdrowiskowa kosztem zdrowia?

 • Turystyka zdrowotna;

 • Turystyka lecznicza (medyczna -pobyt

  w zakładzie uzdrowiskowym);

 • Turystyka uzdrowiskowa (odbywana na

  terenie uzdrowiska).


Dzia alno uzdrowiskowa
Działalność kosztem zdrowia?uzdrowiskowa

Istotną rolę w dziedzinie podnoszenia

stanu zdrowia i profilaktyki społeczeństwa

odgrywają uzdrowiska, w których

działalność uzdrowiskowa, jako

działalność z pogranicza turystyki i usług

leczniczych posiada ogromny potencjał

rozwojowy w Polsce oraz bogatą tradycję

historyczną.


Turystyka uzdrowiskowa

FUNKCJE UZDROWISK W POLSCE kosztem zdrowia?

FUNKCJA UZDROWISKOWA - LECZNICZA

FUNKCJA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA

Funkcja zdrowotna

Leczenie uzdrowiskowe

Balneorehabilitacja

Funkcja wypoczynkowa

Źródło: D. Żylak, A. Hadzik, 2005


Turystyka zdrowotna turystyka uzdrowiskowa3
Turystyka zdrowotna - turystyka uzdrowiskowa kosztem zdrowia?

 • Każde uzdrowisko wykształciło swój

  swoisty charakter i sposób funkcjonowania,

  wzbogacając swoją ofertę wielo­ma formami

  uzupełniającymi, które dziś powszechnie

  nazywamy: Wellness, SPA, resort SPA itp.


Zdrowie
Zdrowie kosztem zdrowia?

Zdrowie stanowiące, przynajmniej

teoretycznie, największą wartość dla

człowieka, a także środek do

codziennego życia i poprawy jego

jakości, może być osiągane w różny

sposób. Jednym z nich jest uczestnictwo

w turystyce zdrowotnej.


Turystyka zdrowotna definicje
Turystyka zdrowotna - definicje kosztem zdrowia?

według J. Wolskiego – „obejmuje świadome

i dobrowolne udanie się na pewien okres

poza miejsce zamieszkania w czasie

wolnym od pracy, w celu regeneracji

ustroju poprzez aktywny wypoczynek

psychofizyczny”.


Turystyka zdrowotna definicje1
Turystyka zdrowotna - definicje kosztem zdrowia?

Z. Szamborski postrzega turystykę

zdrowotną jako „jedną z działalności służącą

odnowie sił psychofizycznych człowieka.

Turystyka zdrowotna jest takim rodzajem

działalności turystycznej, której intencja, czas

i formy uprawiania wybrane są w sposób

dobrowolny, ale zarazem świadomy dla

poprawy zdrowia”.


Turystyka zdrowotna cechuje si
Turystyka zdrowotna cechuje się: kosztem zdrowia?

 • motywacją wyjazdu nie zawsze związaną

  z odbyciem typowej kuracji;

 • korzystaniem z niektórych urządzeń

  leczniczych oraz terapii wyłącznie jako

  dodatkowa atrakcja aktywnego

  wypoczynku wybrana w sposób dobrowolny;

 • opinią lekarską dotyczącą miejsca, okresu

  i ogólnych zasad pobytu, a także i formy

  aktywnego wypoczynku.


Funkcja zdrowotna turystyki
Funkcja zdrowotna turystyki kosztem zdrowia?

Jednymi z ważniejszych miejsc realizacji

turystyki zdrowotnej są uzdrowiska.

Turystyka w celach zdrowotnych na

obszarach uzdrowiskowych należy do

podstawowych form turystyki

zdrowotnej, realizując równocześnie

w kurortach funkcję zdrowotną turystyki.


Miejscowo turystyczna uzdrowiskowa
Miejscowość turystyczna / uzdrowiskowa kosztem zdrowia?

Turystyka zdrowotna

Turystyka uzdrowiskowa

Koncepcja turystyki zdrowotnej uzdrowisk

Żródło: A. Hadzik


Turystyka uzdrowiskowa

W turystyce zdrowotnej - cel, kosztem zdrowia?jakim jest

odnowa sił człowieka, najpełniej można

osiągnąć w turystyce uzdrowiskowej.

Turystyka uzdrowiskowa obejmuje

świadomy i dobrowolny wyjazd do

miejscowości uzdrowiskowych

(co najmniej na dzień i nie dłużej, niż na

rok z noclegiem) w czasie wolnym.


Turystyka uzdrowiskowa

 • Turystyka zdrowotna w Polsce opiera kosztem zdrowia?

  się na prywatnym biznesie, a potencjał

  walorów przyrodniczo-krajobrazowych

  uzdro­wisk pozostaje w cieniu przestarzałej

  bazy sanatoryjno-leczniczej.

 • Gwarantem otrzymania środków

  państwowych i unijnych oraz sko­rzystania

  z ulg podatkowych jest posiadanie przez

  gminę statusu uzdrowiska lub obszaru

  ochrony uzdrowiskowej.


Turystyka uzdrowiskowa definicja
Turystyka uzdrowiskowa - definicja kosztem zdrowia?

M. Januszewska tury­stykę uzdrowiskową

określa ... „jako wyjazdy związane z ku­racją

sanatoryjną, rehabilitacją, leczeniem

uzdrowiskowym, powiązane z zabie­gami

przyrodoleczniczymi świadczonymi na

podstawie konsultacji lekarza”.


Turystyka uzdrowiskowa definicja1
Turystyka uzdrowiskowa - definicja kosztem zdrowia?

Z. Krasiński łączy turystykę

uzdrowiskową z pobytami w celach

leczniczych pod sanatoryjną opieką

lekarską.


Turystyka uzdrowiskowa

Według D. kosztem zdrowia?Dryglas„Turystyka

uzdrowiskowa (uzdrowiskowy produkt

turystyczny) powstaje przez połączenie

trzech funkcji, czyli:

 • leczniczej (tzw. I filar turystyki

  uzdrowiskowej) oraz

 • wypoczynkowej (turystycznej) i

 • pro­filaktycznej, (tworzących tzw. II filar

  turystyki uzdrowiskowej).


Miejscowo turystyczna uzdrowiskowa1
Miejscowość turystyczna / uzdrowiskowa kosztem zdrowia?

Miejscowości turystyczne w dużym

zakresie pozwalają realizować na swoim

obszarze różne formy turystyki zdrowotnej.

Obszary uzdrowiskowe pozwalają

realizować, nie tylko tradycyjną turystykę

uzdrowiskową opartą o zabiegi balneologiczne,

ale także inne formy i rodzaje tury­styki, w tym

zdrowotnej.


Turystyka uzdrowiskowa

Współczesne trendy w gospodarce kosztem zdrowia?

uzdrowiskowej wymuszają wyjście poza

świadczenie usług związanych tylko

z lecznictwem uzdrowiskowym oraz

profilaktyką.

Następuje wyraźne poszerzenie

działalności o ofertę związaną z wypoczynkiem

turystycznym w oparciu o walory przyrodnicze

i kulturowe, z otwarciem się również na

turystykę biznesową, specjalistyczną

i medyczną.


Turystyka uzdrowiskowa

Istotą kosztem zdrowia?rozwoju turystyki uzdrowiskowej

powinno być jej zorientowanie popytowe,

a nie podażowe.

Rosnąca konkurencja wśród rejonów

turystycznych oraz indy­widualizacja

potrzeb konsumenckich prowadzą do

wzrostu oczekiwań także ze strony

potencjalnego turysty.

http://www.google.pl


Turystyka uzdrowiskowa

Potrzeba kosztem zdrowia?dostosowania oferty do

wymagań ściśle określonej grupy

turystów, przy uwzględnieniu

zachodzących zmian i tendencji na

rynku turystycznym i uzdrowiskowym,

stają się warunkiem koniecznym do

osiągnięcia konku­rencyjnej pozycji.

http://www.google.pl


Turystyka uzdrowiskowa

Przewagę kosztem zdrowia?konkurencyjną można

osiągnąć poprzez wyraźne

wyróżnianie się wśród innych miejsc

docelowych, a tym samym

uzyskiwanie unikatowej cechy

produktu, która wyróżnia go od

rywalizujących usługodawców.


Turystyka uzdrowiskowa

Słabą kosztem zdrowia?stroną polskich uzdrowisk jest

mało widoczna promocja.

Uzdrowiska mniejsze są całkowicie

nieznane klientom komercyjnym.

Niezbędne jest promowanie, w kraju

i za granicą, nie tyle poszczególnych

uzdrowisk, co produktu turystycznego

„Uzdrowiska Polskie”.Turystyka uzdrowiskowa

„Nagłego zgonu z powodu nadmiernej kosztem zdrowia?

aktywności często się obawiamy,

ale rzadko się z nim spotykamy.

Stopniowej śmierci z powodu

niedostatecznej aktywności rzadko się

obawiamy, ale często się z nią

spotykamy”.

B. Isaacs


Turystyka uzdrowiskowa

 • Uwzględniając kosztem zdrowia?zadania, jakie są

 • realizowane w uzdrowiskach, można

 • wyróżnić dwie ustawowe funkcje

 • współczesnych statutowych

 • uzdrowisk:

 • uzdrowiskowo-leczniczą,

 • turystyczno-rekreacyjną.


Turystyka uzdrowiskowa

UZDROWISKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY kosztem zdrowia?

 • PROFIL LECZNICZY;

 • PROFIL WYPOCZYNKOWY

 • PROFIL PROFILAKTYCZNY (Wellness

 • i Spa)


Formy turystyki zdrowotnej
Formy turystyki zdrowotnej kosztem zdrowia?

Przykładowo, nowe formy to:

 • turystyka medyczna (lecznicza);

 • turystyka kwalifikowana;

 • weekendowa i wypoczynkowa;

 • wczasowa i wiejska;

 • poznawcza (kulturowa, festiwalowa,

  kulinarna, krajoznawcza);

 • Wellness i Spa;

 • biznesowa.


Turystyka uzdrowiskowa

Głównym determinantem rozwoju kosztem zdrowia?

turystyki uzdrowiskowej jest popyt na dobra

i usługi wchodzące w skład produktu

uzdrowiskowego.

Realny zgłaszany popyt bezpośrednio

oddziałuje na funkcję turystyczną,

przynosząc wymierne korzyści (w tym

ekonomiczne), a potencjalny popyt staje

się aktywatorem rozwoju przyszłych dóbr

i usług turystyczno – rekreacyjnych.


Turystyka uzdrowiskowa

PRODUKT TURYSTYCZNO – UZDROWISKOWY kosztem zdrowia? - to kombinacja miejsca, jego walorów naturalnych

i kulturowych, zagospodarowanie turystyczne, jakość usług, system informacji i rezerwacji turystycznej.


Turystyka uzdrowiskowa

PRODUKT TURYSTYCZNY UZDROWISK kosztem zdrowia?

 • DOBRA MATERIALNE

 • USŁUGI

 • PERSONEL (wiedza i działania projakościowe)

 • MIEJSCA (atrakcje i walory, szlaki)

 • ORGANIZACJE(instytucje, CIT, LOT biura podróży)

 • WYDARZENIA (imprezy kulturalne i rozrywkowe)

 • RÓŻNE RODZAJE TURYSTYKI (lecznicza,

 • wypoczynkowa, kwalifikowana, biznesowa itp.).


Turystyka uzdrowiskowa

PRODUKT TURYSTYCZNY OBSZARU kosztem zdrowia?

 • DOBRA MATERIALNE:

 • walory turystyczne oraz infrastruktura turystyczna

 • nocleg i wyżywienie, pamiątki

 • sprzęt turystyczny i wypoczynkowy

 • USŁUGI:

 • transport, zakwaterowanie i gastronomia

 • kultura (imprezy kulturalne i rozrywkowe)

 • pilotaż i przewodnictwo

 • wypożyczalnie


Turystyka uzdrowiskowa

Podstawą rozwoju uzdrowisk w Polsce powinien być ich wielofunkcyjny charakter

Przygotowanie atrakcyjnej, innowacyjnej

i konkurencyjnej oferty (usługi lecznicze,

profilaktyczne oraz aktywny wypoczynek);

2. Podjęcie działań projakościowych.


Turystyka uzdrowiskowa

Niezwykle ważnym czynnikiem ich wielofunkcyjny charakter

wpływającym na powodzenie całego procesu

tworzenia innowacji produktowych jest

współpraca wszystkich podmiotów

uzdrowiskowych i turystycznych, która

powinna polegać na wzajemnym wspieraniu

się.

Ta grupa wspólnie powinna wypracować

innowacyjny i konkurencyjny produkt oraz

starać się o środki na jego przygotowanie,

wzbogacenie, inwestycje i promocję.


Us ugi spa wellness
Usługi ich wielofunkcyjny charakterSPA&Wellness.

Współcześnie turystyka SPA & Wellness

stały się nowymi formami turystyki

uzdrowiskowej.

Intensywny ich rozwój

nastąpił w latach 90.

XX wieku.


Turystyka uzdrowiskowa
SPA ich wielofunkcyjny charakter

Geneza pojęcia SPA pochodzi od

łacińskiej sentencji: „Sanus per aquam”,

co oznacza „zdrowie poprzez wodę”,

lub„Sanitas per aquam”, co oznacza:

„do zdrowia za przyczyną wody”.

Istnieje również inna teza, iż słowo to

pocho­dzi od nazwy belgijskiego miasta Spa,

w którym to odkryto gorące źródła

o leczni­czym działaniu.


Turystyka uzdrowiskowa
SPA ich wielofunkcyjny charakter

Bez względu na pochodzenie tego słowa,

pod pojęciem SPA nale­ży rozumieć miejsce,

w którym człowiek ma możliwość pełnego

wyciszenia się i relaksu.Jest to filozofia, w której

dobroczynne właściwości wody sprzyjają

osiągnięciu harmonii pomiędzy ciałem,

a umysłem. Głównym celem zabiegów w SPA

jest uspokojenie, pobudzenie do aktywności

zmęczonego ciała, polepsze­nie kondycji,

odstresowanie i upiększenie.


Wellness
Wellness ich wielofunkcyjny charakter

Natomiast słowo„wellness” należy

rozumieć jako wszelkiego rodzaju zabiegi

terapeutyczne, dzięki którym ludzie

zapewniają sobie lepsze samopoczucie.

Pojęcie to pochodzi od dwóch wyrazów

wellbeingoraz fitness.


Spa wellness
SPA & ich wielofunkcyjny charakterWellness

Usługi hotelarskie w ramach

SPA & Wellness traktowane są łącznie.

Hotele oferują szeroką gamę usług

i metod leczenia podnoszących

i harmonizujących zarówno kondycję

fizyczną, jak i psychiczną człowieka.


Turystyka uzdrowiskowa

SPA & ich wielofunkcyjny charakterWellness obejmuje siedem

elementów, są nimi:

 • uroda,

 • harmonia,

 • równowaga,

 • witalność,

 • woda,

 • na­tura,

 • wyżywienie.


Spa wellness1
SPA&Wellness ich wielofunkcyjny charakter

Na poszczególne elementy SPA &

Wellness składają się rozmaite zabiegi

pielęgnacyjne i lecznicze.

Ośrodki SPA w coraz większym

stopniu stają się miejscem, w którym

organizowane się konferencje, spotkania

biznesowe.


Centrum spa
Centrum SPA ich wielofunkcyjny charakter

Współczesne ośrodki SPA to

połączenie centrum odnowy biologicznej,

klinik medycyny alternatywnej, medycyny

naturalnej oraz specjalistycznej, a także

salonu masażu, sanatorium i hotelu.

Zazwyczaj ośrodki SPA położone są

w miejscach o atra­kcyjnych walorach

krajobrazowych lub uzdrowiskowych.


Turystyka uzdrowiskowa

 • Podstawowym ich wielofunkcyjny charakterelementem centrów SPA

  należących do hoteli jest odpowied­nio

  zaprogramowanyzespół atrakcji wodnych.

  Zespoły SPA powstają przede wszystkim

  przy obiektach o podwyższonym

  standardzie będąc synonimem

  eks­kluzywności.

 • Natomiast zespół Wellnesswymaga specjalnie opracowanego pro­gramu zabiegowego.


Turystyka uzdrowiskowa

Miejsca noszące nazwę Spa & ich wielofunkcyjny charakterWellnesmożemy podzielić na:

 • dzienne ośrodki SPA & Wellnes– miejsca,

  gdzie można skorzystać z zabiegów

  jednorazowo;

 • hotele SPA & Wellness- miejsca,

  w których wykupując pobyt, zabiegom

  upiększającym i odmładzającym klienci

  poddają się przez dłuższy czas;


Turystyka uzdrowiskowa

 • Kluby ich wielofunkcyjny charakterfitness SPA & Wellness–

  miejsce, w którym można skorzystać

  z aerobiku przy odpowiednio

  nawilżonym powietrzu, przy

  palących się świecach i re­laksacyjnej

  muzyce;

 • Statki SPA & Wellness- oferta dla

  zamożnych osób.


Turystyka uzdrowiskowa

Do najbardziej popular­nych zabiegów należą: ich wielofunkcyjny charakter

 • Balneoterapia - oznacza poddawanie się

  kąpielom, w których w odpowiednich

  proporcjach rozpuszczane są różnorodne

  dobroczynne składniki. Kąpiele

  wzbogacane są naturalnymi dodatkami,

  np.: woda morska

  lub mineralna.


Balneoterapia
Balneoterapia ich wielofunkcyjny charakter

Należy do najstarszych gałęzi medycyny.

Kąpiele były znanym zabiegiem leczniczym

już w starożytności, natomiast picie wód

leczniczych wprowadzono po raz pierwszy

w XVII w. Dział fizjoterapii zajmujący się

zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi

wodę, w różnych temperaturach, w celu

leczenia schorzeń.


Turystyka uzdrowiskowa

Z łaciny ich wielofunkcyjny charakter„balneum” - kąpiel

i greckiego „therapeja” - leczenie), dział

balneologii zajmujący się leczeniem

uzdrowiskowym, w którym podstawowym

środkiem leczniczym są naturalnie

występujące czynniki, takie jak wody

mineralne i zawarte w nich gazy, a także

borowiny (peloidy), stosowane do inhalacji,

okładów, kąpieli czy kuracji pitnych.


Hydroterapia
Hydroterapia ich wielofunkcyjny charakter

czyli wodolecznictwo stanowi najstarszy dział fizjoterapii.

Obejmuje ponad 100 różnych metod,

które wykorzystują właściwości wody do

celów leczniczych.

Już od dawna wiadomo, że hydroterapia czyli połączenie ciepłej wody oraz masażu, ma niewiarygodny wpływ na nasze samopoczucie.


Hydroterapia1
Hydroterapia ich wielofunkcyjny charakter

 • metoda leczenia bodźcowego

  polegająca na zewnętrznym stosowaniu

  wody o różnych postaciach: ciekłej,

  stałej lub gazowej.

  Podstawę leczniczego działania

  stanowi odpowiednia temperatura lub

  ciśnienie wody.