slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRIPRAVI POŽARNEGA REDA ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRIPRAVI POŽARNEGA REDA ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRIPRAVI POŽARNEGA REDA ?. Aleksander ŠPEC Uprava RS za zaščito in reševanje aleksander.spec@urszr.si. GRADNJA OBJEKTA IN ORGANIZACIJSKI UKREPI:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRIPRAVI POŽARNEGA REDA ?' - habib


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRIPRAVI POŽARNEGA REDA ?

Aleksander ŠPEC

Uprava RS za zaščito in reševanje

aleksander.spec@urszr.si

gradnja objekta in organizacijski ukrepi
GRADNJA OBJEKTA IN ORGANIZACIJSKI UKREPI:

Požarni red je temeljni organizacijski ukrep, ki mora časovno slediti izvedbi gradbenih ukrepov požarne varnosti in je z njimi neločljivo povezan.Le součinkovanje obojih nas privede do predpisane ravni požarne varnosti v stavbah. (Pravilnik o požarni varnosti v stavbah in tehnična smernica TSG Požarna varnost v stavbah)

gradnja objekta in organizacijski ukrepi1
GRADNJA OBJEKTA IN ORGANIZACIJSKI UKREPI:

Vsebina požarnega reda mora biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela.(Pravilnik o požarnem redu, 3. odstavek 3. člena)

dokumentacija o gradnji objekta
DOKUMENTACIJA O GRADNJI OBJEKTA:
 • Izkaz požarne varnosti in dokazilo o zanesljivosti objekta
 • Študija požarne varnosti / zasnova požarne varnosti
 • Projekt za vzdrževanje in obratovanje
dokazilo o zanesljivosti objekta
DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA
 • Je dokument, s katerim se dokazuje, da bo dokument v uporabi in pri vzdrževanju izpolnjeval bistvene zahteve, med katere sodi požarna varnost.
 • Lastnik objekta ga mora hraniti, dokler objekt stoji (se uporablja).
 • Obvezna priloga je izkaz požarne varnosti.
slide6

je povzetek študije oziroma zasnove požarne varnosti

 • v njem so navedeni načrtovani in izvedeni ukrepi požarne varnosti v zgrajeni stavbi
 • pri izdelavi požarnega red mora služiti kot osnova za ugotavljanje izvedenih ukrepov
tudija po arne varnosti
ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
 • V njej so podrobneje opisani načrtovani ukrepi.
 • Iz grafičnih prilog v študiji so razvidne meje požarnih sektorjev, evakuacijske poti in izhodi, intervencijski dostopi in površine, vgrajena oprema in naprave za požarno varnost, itd.
 • Njena izdelava je predpisana samo za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne varnosti.
zasnova po arne varnosti
ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI
 • Je sestavni del projektne dokumentacije PGD za stavbe, za katere ni predpisana izdelava študije požarne varnosti.
 • Iz njene vsebine mora biti razvidno, kakšni so načrtovani ukrepi za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, preprečevanje širjenja požara po stavbi, evakuacijske poti in sisteme za javljanje in alarmiranje ter naprave za gašenje in dostop gasilcev.
projekt za vzdr evanje in obratovanje
PROJEKT ZA VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE :
 • V njem se morajo nahajati dokumenti, ki morajo ob prodaji spremljati vgrajene gradbene proizvode, naprave in opremo in ki določajo način njihove uporabe in vzdrževanja.
 • Prikazi morajo med drugim vsebovati roke in obseg rednih in občasnih pregledov in predpisan obseg vzdrževalnih del.
organizacija varstva pred po arom naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred po arom
ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM - naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:
organizacija varstva pred po arom naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred po arom1
ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM - naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:
 • Vprašanje “zunanjega ali notranjega” izvajalca teh nalog?
 • Objekti z več lastniki ali uporabniki: ena ali več odgovornih oseb in njihovo medsebojno usklajevanje ?
 • Objekti z več lastniki ali uporabniki: skupni požarni red ali vsak svoj požarni red?
ukrepi ki jih zahtevajo delovne bivalne razmere
UKREPI, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE/BIVALNE RAZMERE:
 • Zahteve iz študije /zasnove požarne varnosti ter npr. elaborata eksplozijske ogroženosti ?
 • Izvajanje vzdrževalnih del !
 • Izvajanje obnov in rekonstrukcij !
ukrepi pri rekonstrukcijah prenovah
UKREPI PRI REKONSTRUKCIJAH, PRENOVAH,…:
 • spremembe zaradi oviranih evakuacijskih poti in izhodov, pomanjkljivih požarnih ločitev…
 • spremembe zaradi nefunkcionalnih ali pomanjkljivo delujočih sistemov APZ
 • požarne nevarnosti zaradi izvajanja požarno nevarnih opravil pri vzdrževalnih in obnovitvenih delih (varjenje, brušenje,…)
ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije elektri nih in plinskih naprav
UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, ELEKTRIČNIH IN PLINSKIH NAPRAV:
 • Ukrepi za plinske kotlovnice: prezračevanje prostora kotlovnice – protieksplozijska zaščita.
 • Zahteve za plinovode – protikorozijska zaščita, dovoljena obtežba, mehanske poškodbe…
 • Zahteve za električne naprave – npr. namestitev fotokopirnih ali drugih električnih naprav na evakuacijskih poteh – vir vžiga + požarna obremenitev!
ukrepi za varno evakuacijo
UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO:
 • Zahteve za omejitev požarne obremenitve na evakucijskih poteh – študija požarne varnosti!
 • Zahteve za izvedbo požarnih koridorjev na hodnikih (vrata v hodnik, v koridorjih ne sme biti požarne obremenitve, itd…)
 • Zahteve za odvod dima na evakuacijskih poteh.
vgrajeni sistemi aktivne po arne za ite
VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE:
 • Zavezanec je dolžan skrbeti za vzdrževanje sistema v rokih in na način, kot to določa proizvajalec ali vgraditelj sistema.
 • Zavezanec je dolžan vsaki 2 leti oziroma vsakih 5 let pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju pri pooblaščenem pregledniku.
 • Zavezanec je dolžan izvajati redne kontrole brezhibnosti vgrajenega sistema.
ukrepi po po aru vir brandschutzatlas feuertrutz gmbh
UKREPI PO POŽARU: (VIR: Brandschutzatlas, FeuerTrutz GmbH)
 • Potrebno se je zavedati nevarnosti, ki izhajajo iz produktov gorenja “modernih materialov”.
 • V požarnih redih se ti ukrepi praviloma zanemarjajo.
hvala za pozornost

Hvala za pozornost!

Aleksander ŠPEC

Uprava RS za zaščito in reševanje

aleksander.spec@urszr.si