mojsije put u slobodu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOJSIJE – PUT U SLOBODU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOJSIJE – PUT U SLOBODU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

MOJSIJE – PUT U SLOBODU - PowerPoint PPT Presentation

habib
857 Views
Download Presentation

MOJSIJE – PUT U SLOBODU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MOJSIJE – PUT U SLOBODU Priredila: Gordana Luketić Arelić

 2. GORUĆI GRM • Naš Bog je vidio patnju izraelskog naroda u egipatskom ropstvu, te se zauzeo za nas. • Poslao je Mojsija koji je gonio stado po pustinji i došao do brda Horeb. Tamo je ugledao čudan prizor: GRM KOJI GORI, A NE IZGARA. Kad je prišao da vidi grm, iz grma ga je zovnuo Bog: • “NE PRILAZI OVAMO! IZUJ OBUĆU S NOGU! JER JE MJESTO NA KOJEM STOJIŠ SVETO TLO.” • Mojsije je zaklonio lice, jer se bojao u Boga gledati. • “ovako kaži izraelcima: JA JESAM POSLA ME K VAMA.” 1

 3. MOJSIJE I ARON • Bog je rekao Mojsiju ”BACI ŠTAP NA ZEMLJU” I ON SE PRETVORI U ZMIJU. Kad ju je uhvatio za rep,ona je opet postala ŠTAP. • TO JE ZATO DA LJUDI POVJERUJU KAKO SE BOG OBJAVIO MOJSIJU. • Mojsije je rekao Bogu da je U GOVORU SPOR. BOG JE ONDA IZABRAO NJEGOVA BRATA ARONA. • Mojsije je IZVODIO ZNAMENJA. 2

 4. FARAON – TVRDOKORNA SRCA • Faraon je bio ljut. Mojsije i Aron prenijeli su faraonu Božju poruku, a on je narod još više zapošljavao. NAROD JE KRIVIO MOJSIJA I ARONA ZA RAD. • Mojsije i Aron ponovno su došli kod faraona. ARON JE BACIO ŠTAP KOJI SE PRETVORIO U ZMIJU. FARAON U TO NIJE POVJEROVAO. Pozvao je mudrace i vračare koji su isto napravili. • Dvor je bio pun zmija koje gmižu. • FARAONU JE SRCE OTVRDNULO: NIJE HTIO POSLUŠATI BOGA! 3

 5. POČETAK POŠASTI • Sva se VODA U NILU PRETVORILA U KRV. Ribe su uginule, a rijeka se usmrdjela. Egipćani su počeli kopati oko Nila tražeći pitku vodu. • Mojsije je čekao faraona da dođe k vodi, te zatražio da PUSTI NJEGOV NAROD. FARAON NIJE PRISTAO. • POŠAST ŽABE: skakale su po ljudima, uvlačile se u postelju i u pećnice. Nigdje od njih nije bilo mira. • ARON JE ISPRUŽIO SVOJU RUKU SA ŠTAPOM POVRH VODE I ŽABE SU NAVALILE. Faraon je pitao vračare za to i oni su stvorili žabe. • Faraon je rekao Mojsiju da ĆE PUSTIT NAROD AKO UKLONI ŽABE. 4

 6. KOMARCI • Dobra vijest: BOG JE DAO DA ŽABE NESTANU. • Loša vijest: FARAON JE PREKRŠIO OBEĆANJE, PA JE NAROD OSTAO U ROPSTVU. • Dvije pošasti: Aron je udario svojim štapom po prahu na zemlji i pretvorili su se KOMARCI. Vračari to nisu mogli i rekli su faraonu: “TO JE PRST BOŽJI”. Ljudi i životinje su postali plijenom komaraca. NI TO NIJE FARAONU SMEKŠALO SRCE. 5

 7. OBADI • Bog pošalje novu nedaću: OBADI. • Egipatski domovi i samo tlo su vrvjeli od obadi. Legli su se u hrani i plazili po maloj djeci. • Izuzetak je bio GOŠENSKI KRAJ u kojem su živjeli robovi. • FARAON JE POZVAO MOJSIJA I OBADI SU NESTALE. 6

 8. NOVE NEVOLJE • Krivo je bilo očekivati da će se faraon predomisliti. MOJSIJE KAŽE DA JE BOG OTVRDNUO FARAONOVO SRCE. • NEVOLJE: ruka Božja udarila je strašnim POMOROM STADA koje se nalazilo na polju. Konji, deve, magarci krupna i sitna stoka je uginula. • Mojsije raspe pepeo prema nebu i Egipćane su prekrili ČIREVI. • Faraon je ponovno odbio Mojsija, Bog je pustio TUČU. 7

 9. SMRT PRVOROĐENACA • Oko ponoći će se dogoditi strašna stvar: SVAKI PRVOROĐENAC U EGIPTU ĆE UMRIJETI. • Bog je izraelskom narodu dao uputu: SVAKA OBITELJ MORA NABAVITI JANJE ILI KOZLE BEZ MANE, OD JEDNE GODINE I TO MUŠKO. ŽIVOTINJU TREBA UBITI I KRVLJU POŠKROPITI OBA DOVRATNIKA I NADVRATNIKA KUĆE. DANAS JE ZADNJI DAN U EGIPATSKOM ROPSTVU. MESO UBIJENIH ŽIVOTINJA MORA BITI PEČENO NA VATRI. JEDITE GA S BESKVASNIM KRUHOM I GORKIM ZELJEM. 8

 10. KROZ PUSTINJU • Dogodilo se baš kako je Bog rekao. Strašan jauk je zavladao Egiptom. Nije bilo kuće u kojoj nije ležao mrtvac. • Faraon je sada DOPUSTIO NARODU DA ODE. NAROD NIJE GUBIO VRIJEME. Egipćani su narodu izraelskom dali srebrnine, zlatnine i odjeće. • Išli su kroz PUSTINJU PREMA CRVENOM MORU. Bog je išao ispred njih. DANJU U STUPU OBLAKA, A NOĆU U STUPU OGNJA. Obuzeo ih je veliki strah. 9

 11. POTJERA • Faraon se predomislio I KRENUO U POTJERU ZA IZRAELCIMA. • JEDINI PUT ZA BIJEG JE BILO CRVENO MORE, ali nisu znali kako će ga prijeći. • “NE BOJTE SE!” rekao je Mojsije. “BOG ĆE SE BORITI ZA VAS.” poslije svega što je Bog učinio za vas siguran sam da je upravu. 10

 12. FARAONOVA VOJSKA • Dok su Egipćani išli za Izraelcima Bog im je stvorio zbrku. Zakočio im je kotače njihovih kola koja su se jedva micala. Mojsije je ispružio ruku nad morem i u cik zore more se vratilo u svoje korito. Faraonova vojska se potopila. 12

 13. MARA • Opet mrmljaju. Tri su dana putovali pustinjom, a nisu pronašli vodu. Bili su umorni i žedni. • Opazili su vodu,: tj. tako su mislili. Došli su do MARE. Tu vodu nisu mogli piti, jer je bila gorka. OPET JE MOJSIJE NASTRADAO. • VODA KOJA SE ZOVE MARA,ŠTO ZNAČI GORKA POSTALA JE SLATKA. Bog je Mojsiju pokazao neko drvo I TADA JE VODA POSTALA SLATKA. • Govorili su kako su se osvježili i više nitko nije prigovarao. • DOŠLI SU U ELIM.Tamo je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palmi. Tamo su se utaborili. 13

 14. MRMLJANJE I MANA • Drugi mjesec su u pustinji. Bili su gladni i počeli su MRMLJATI PROTIV MOJSIJA I ARONA.Izjasnili su se da bi radije bili u Egiptu gdje su sjedili kraj lonca s mesom i jeli kruh do mile volje. • Dogodilo se čudo. BOG IH JE NAHRANIO! NAVEČER SU SE POJAVILE PREPELICE i prekrile su tabor. VEČERALI SU MESO. Ujutro kad je pala rosa, POVRŠINOM PUSTINJE LEŽAO JE TANAK SLOJ PAHULJICA. “TO JE KRUH KOJI VAM JE BOG PRIBAVIO. 14

 15. MASA I MERIBA • Mojsije je bio očajan. Narod je bio žedan, pa su MRMLJANJEM PROTIV MOJSIJA ZAMALO GA KAMENOVALI. • Bog je rekao Mojsiju da sa sobom uzme nekoliko starješina i pođe do pećine na Horebu Trebao je udariti štapom po pećini kako bi potekla voda za narod. MJESTO SU NAZVALI MASA I MERIBA, jer su se svađali. 15

 16. SINAJSKA PUSTINJA • Nakon tri mjeseca iz egipatske zemlje stigli su u SINAJSKU PUSTINJU. Utaborili su se pod sinajskim brdom. • BOG SILAZI NA BRDO SINAJ. • Narod je ispunjen STRAHOPOŠTOVANJEM. U zoru se prolomila grmljavina, munje su sijevale, gust se oblak nadvio nad brdo. ZAČULE SU SE TRUBE, ZADRHTAO JE SAV NAROD U TABORU. • Mojsije ih je poveo u podnožje brda. BRDO SINAJ JE ZAOKRUŽIO DIM, jer je BOG U OBLIKU DIMA SIŠAO NAD NJ. BRDO SE TRESLO. ZVUK TRUBE BIO JE SVE JAČI. 16

 17. DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI • Kad je Bog završio razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu dao mu je DVIJE KAMENE PLOČE. PLOČE SU ISPISANE BOŽJIM PRSTOM. • Kad je Mojsije došao u tabor čuo je viku i slavlje. Srce mu se stislo kad je vidio što se dešava. • ARON I NAROD RASTOPILI SU NAKIT I NAPRAVILI ZLATNO TELE. PRINOSILI SU MU ŽRTVE I PLESALI. • MOJSIJE SE NALJUTIO, BACIO IZ RUKU PLOČE,TE SU SE ONE RAZBILE. • Aron je pustio da narod padne u IDOLOPOKLONSTVO. Narod nije znao što se dešava. • MISLILI SU DA IH JE HRPA ZLATA IZVELA IZ ZEMLJE EGIPATSKE I DA ĆE IH DALJE VODITI. 17

 18. KLESANJE PLOČA • Narod je još uvijek bio pod brdom Sinaj. BOG JE REKAO MOJSIJU DA OKLEŠE DVIJE KAMENE PLOČE I DA SE POPNE NA BRDO. • Kad se Mojsije vratio sa Sinajskog brda s pločama na kojima je bilo deset zapovijedi, iz lica mu je izbijala svjetlost i nitko se nije usudio njemu prići čak ni Aron. • KAD BI RAZGOVARAO S BOGOM – KOPRENU BI SKINUO. KAD BI RAZGOVARAO S NARODOM ŠTO MU JE BOG REKAO – NAVUKAO BI KOPRENU. 18

 19. GORA NEBO • Aron je umro, a ZAMIJENIO GA JE NJEGOV SIN ELEAZAR. Izraelci su oplakivali Arona trideset dana. • Mojsiju je Bog rekao da se popne na GORU NEBO I DA ĆE NA NJOJ UMRTIJETI. OD TUDA ĆE IZDALEKA VIDJETI OBEĆANU ZEMLJU, ALI U NJU NEĆE UĆI. • NAROD ĆE UVESTI U OBEĆANU ZEMLJU • - JOŠUA -. • Jošuu je Bog napunio DUHOM MUDROSTI, • Da ga Izraelci slušaju. 19

 20. KOVČEG SAVEZA • Bog je Jošuu uzvisio u očima naroda. • Desila se jedna čudna stvar: Izraelci su prešli rijeku Jordan po suhom. Prvo je Bog zapovijedio da SVEĆENICI KOJI NOSE KOVČEG SAVEZA ZAGAZE U JORDAN. Bilo je slično kao Crveno more, Narod je bio uzbuđen. • Bog je naredio da jedan čovjek iz svakog od dvanaest plemena PODIGNE KAMEN IZ SREDINE JORDANA. OVO JE KAMENJE VJEČNI SPOMEN IZRAELOVIM SINOVIMA. Kad je sav narod prešao prijeđu i svećenici s kovčegom saveza. Vode Jordana vratile su se na svoje mjesto. 20