problemi racionalnog kori enja energije i pove anja energetske efikasnosti u srbiji l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROBLEMI RACIONALNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE I POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROBLEMI RACIONALNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE I POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

PROBLEMI RACIONALNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE I POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

PROBLEMI RACIONALNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE I POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI. Prof. Dr. Simeon Oka O K R U G L I S T O Energetika Srbije – gde smo i kuda idemo?. Nekoliko napomena o stanju u Srbiji. Energetski izvori, domaća i uvozna goriva i energija se neracionalno troše:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROBLEMI RACIONALNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE I POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI' - gypsy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
problemi racionalnog kori enja energije i pove anja energetske efikasnosti u srbiji

PROBLEMIRACIONALNOG KORIŠĆENJA ENERGIJEIPOVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI

Prof. Dr. Simeon Oka

O K R U G L I S T O

Energetika Srbije – gde smo i kuda idemo?

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

nekoliko napomena o stanju u srbiji
Nekoliko napomena o stanju u Srbiji
 • Energetski izvori, domaća i uvozna goriva i energija se neracionalno troše:
  • na primer, električna energija za grejanje
 • Energetska efikasnost – od eksploatacije primarnih sirovina, preko svih energetskih transformacija i prenosa energije, do korišćenja finalne energije – je neprihvatljivo niska:
  • potrošnja električne energije, svedena na 1000 $ USA GDP, 3-4 puta veća nego u Evropi
  • potrošnja primarne energije svedena na 1000$ GDP – 4-5 puta veća nego u Evropi, pri tome
  • potrošnja primarne energije po stanovnikuje 2,5 puta manja nego u razvijenimzemljama Evrope
 • Nema pouzdanih podataka o EE ni na nivou države, ni za pojedinačna industrijska preduzeća

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

uzroci su mnogobrojni i dugoro ni
Uzroci su mnogobrojni i dugoročni
 • Struktura korišćenih goriva (fuel-mix)
 • Struktura privrede (privredne grane)
 • Zastarele tehnologije u industriji
 • Kapacitet proizvodnje manji od nominalnog
 • Zastarele i ostarele tehnologije, svuda i pre svega u proizvodnji električne i toplotne energije,
 • Udeo postrojenja sa ko-generacijom toplotne i električne energije <1%
 • Struktura i starost stambenog fonda,
 • Struktura i starost voznog parka – putničkih i privrednih vozila
 • Organizovanost privrede
 • Nepotpun sistem standarda i propisa
 • Zanemarivanje korišćenja domaćih goriva (uglja malih rudnika), otpadnih materija industrijske proizvodnje, otpadne toplotne energije, obnovljivih izvora energije (pre svega biomase),
 • Cene električne energije i odnosi cena energenata
 • Nepotpuna zakonska regulativa
 • Neefikasna inspekcija i kontrola i nepoštovanje standarda i propisa
 • Institucije i laboratorije za kontrolu efikasnosti uređaja, opreme, materijala, i mnogi drugi uslovi

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

za to je va no racionalno koristiti energiju i pove avati energetsku efikasnost
Zašto je važno racionalno koristiti energiju i povećavati energetsku efikasnost?
 • U svetskim razmerama (globalno)
  • Ograničene rezerve fosilnih goriva
  • Globalno otopljavanje
  • I pored racionalnog korišćenja potrošnja energije raste
 • Za Srbiju:
  • Smanjenje uvoza skupih tečnih i gasovitih goriva – finansijske uštede
  • Smanjenje investicija u nova energetska postrojenja
  • Efikasnije korišćenje izgrađenih energetskih postrojenja
  • Modernizacija tehnologija
  • Korišćenje domaćih energetskih resursa
  • Smanjenje emisije CO, SO2 , NOx i čestica
  • Sigurnost snabdevanja važnih potrošača
  • Veća konkuretnost privrede na međunarodnom tržištu
  • Smanjenje emisije gasova staklene bašte (CO2)
 • Čuveni ciljevi Evropske zajednice 20/20/20 (do 2020. godine):
  • Povećanje energetske efikasnosti za 20%
  • Povećanje učešća obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije za 20%
  • Smanjenje emisije CO2 za 20%

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

kako pristupiti racionalnom kori enju energije i pove anju energetske efikasnosti
Kako pristupiti racionalnom korišćenju energije i povećanju energetske efikasnosti?
 • Racionalno korišćenje energetskih izvora i goriva zahteva strateške odluke – izbor i dugoročne odluke o optimalnoj kombinaciji goriva i uvođenju OIE
 • Energetska efikasnost nije samo tehničko pitanje, već i pitanje mikro i makro opremljenosti, obučenosti i organizacije u pojedinim sektorima energetskog sistema
 • Energetska efikasnost je povezana i sa ekonomskom efikasnošću i uključuje promene u tehnologiji, ponašanju i strukturi ekonomije
 • Energetska efikasnost ima mnogo šire značenje nego što je tehnološka efikasnost pojedinih procesa i uređaja, već mora obuhvatiti sistem Strategija, Zakona, podzakonskih akata, propisa, mera, i standarda i poreske politike
 • Kao rezultat zajedničkog dejstva postiže se smanjenje količine energije potrebne za ostvarivanje:
  • jedinice ekonomske aktivnosti (tj. energija utrošena za stvaranje jedinice BDP) ili
  • da se ostvari željeni nivo komfora.
 • Veća energetska efikasnost može se postići boljom i/ili drugačijom organizacijom procesa i usluga

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

zakonsko okru enje
Zakonsko okruženje
 • Zakon o energetici, i njegove izmene (u toku usvajanja)
  • Više podzakonskih akata Zakona o energetici
 • Zakon o očuvanju životne sredine
  • sa pratećim dokumentima
 • Zakon o prostornom planiranju i sa njim povezani zakoni
 • Nacionalna Strategija privrednog razvoja Srbije do 2012.
 • Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015.
 • Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike (sa 14 modula, od toga se 5 odnosi na racionalno korišćenje energije i EE):
  • Gradske toplane i individualne kotlarnice
  • Industrijska energetika
  • Energetska efikasnost
  • Obnovljivi izvori energije
  • Fond za energetsku efikasnost
 • Strategija održivog razvoja
 • Zakon o racionalnom korišćenju energije (u pripremi), i drugi
 • Osnivanje Fonda za energetsku efikasnost (u pripremi)

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

anga ovane institucije
Angažovane institucije
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
  • Agencija za energetsku efikasnost
  • Regionalni centri za energetsku efikasnost (Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Kragujevac)
 • Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
  • Nacionalni program energetske efikasnosti (2001-2009)
  • Matični odbor za energetsku efikasnost
  • Matični odbor za rudarstvo i energetske tehnologije
 • Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Fakulteti i naučno-istraživačke ustanove
 • Stručna udruženja
 • Inspekcije
 • Zavod za standardizaciju

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

energetska efikasnost u strategiji razvoja energetike srbije do 2015
Energetska efikasnost u Strategiji razvoja energetike Srbije do 2015

Prioritetni programi razvoja energetike u Strategiji su:

 • Osnovni prioritet- tehnološka modernizacija energetskih objekata
 • Usmereni prioritet - racionalna upotreba energenata i efikasno korišćenje energije, zamena električne energije za grejanje sektoru, efikasnija proizvodnja energije, smanjenje gubitaka prenosa i distribucije električne i toplotne energije i efikasno korišćenje finalne energija,
 • Posebni prioritet - korišćenje obnovljivih izvora energije i efikasnijih energetskih tehnologija - korišćenje biomase, malih hidroelektrana i višenamenskih hidroenergetskih objekata, istraživanje i korišćenje geotermalnih izvora, i korišćenje sunčeve energije za zagrevanje.

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

potencijal za pove anje energetske efikasnosti
Potencijal za povećanje energetske efikasnosti
 • U celom lancu energetskih transformacija:
  • Eksploatacija energetskih sirovina – rudarstvo
  • Transformacija u električnu i/ili toplotnu energiju (ko-generacija)
  • Prenos i distribucija električne i toplotne energije
  • Krajnja potrošnja:
   • Industrija (sve grane industrije)
   • Komunalni sistemi
   • Domaćinstva
   • Stambene i javne zgrade
   • Poljoprivreda
  • Saobraćaj (svi vidovi saobraćaja)
 • Nema tačnih podataka, ali je procena da se najveće povećanje EE može postići: uvođenjem ko-generacije, u domaćinstvima, u stambenim zgradama, korišćenjem otpada, korišćenjem biomase, korišćenjem otpadne toplote
 • Procenjuje se da nema značajnijeg povećanja energetske efikasnosti od kraja 90-tih godina

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

za to nema zna ajnijeg pove anja energetske efikasnosti
Zašto nema značajnijeg povećanja energetske efikasnosti?
 • Nedovoljna koordinacija aktivnosti tri bitna Ministarstva – za Energetiku, za Nauku i za Zaštitu okoline
 • Potpuna nezainteresovanost za EE ostalih važnih Ministarstava – za Poljoprivredu, za Kapitalne investicije, za Ekonomiju i za Finansije
 • Nepovoljni ekonomski uslovi – industrija ne radi punim kapacitetom
 • Nepovoljno zakonodavno, ekonomsko i finansijsko okruženje za racionalno ponašanje privrednih subjekata i fizičkih lica – cena električne energije, odnos cena energenata, nepostojanje podsticajnih sredstava, povoljnih kredita, poreskih olakšica
 • Usvojeni Zakoni, podzakonska akta i Uredbe još nisu počeli da deluju
 • Nepostojanje usklađene Vladine Strategije i politike energetske efikasnosti, i prioritetnih ciljeva
 • U industriji i komunalnim delatnostima nema praćenja materijalnih i energetskih tokova – osnova za dalje delovanje
 • Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike nije praćen izborom prioriteta i Planom realizacije, ni odgovarajućim finansijskom podrškom

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

prioritetne aktivnosti predlozi
Prioritetne aktivnosti – predlozi
 • Donošenje Vladine Strategije i politike povećanja energetske efikasnosti
 • Inoviranje Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike:
  • Izbor prioriteta – razdvajanje nacionalnih (državnih) prioriteta i ciljeva od pojedinačnih interesa industrije i pojedinaca
  • Postavljanje ciljeva
  • Akcioni planovi
  • Finansijska podrška
 • Donošenje mera i strategije za tehnološko osavremenjivanje energetskih postrojenja
 • Fond za energetsku efikasnost
 • Uvođenje obaveznog praćenja i merenja materijalnih i energetskih tokova u industriji
 • Pooštravanje inspekcije i kontrole rada energetskih postrojenja,
 • Uvođenje plaćanja toplotne energije prema utrošku
 • Osnivanje kvalifikovanih i moderno opremljenih atestnih laboratoriјa
 • Stvaranje povoljnog ekonomskog, zakonskog i finansijskog okruženja za fizička i pravna lica koja preduzimaju aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti
 • Stvaranje povoljnog ekonomskog, zakonskog i finansijskog okruženja za fizička i pravna lica koja preduzimaju aktivnosti za korišćenje lokalnih goriva, otpadnih goriva, otpadne toplote i OIE
 • Veće finansiranje naučno-istraživačkih projekata u oblasti energetskeefikasnosti, tehnološkog razvoja i korišćenja OIE

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

uloga ministarstva nauke i tehnolo kog razvoja
Uloga Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja
 • Projekti Ministarstva nauke su avangarda svih aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti i racionalnom korišćenju energije:
  • Strategija naučnog rada u funkciji nacionalnih ciljeva i oslonjena na Strategiju privrednog razvoja, Strategiju razvoja energetike, i Strategiju i politiku povećanja energetske efikasnosti i mora da obuhvati - usmerena osnovna, primenjena i razvojna istraživanjai uvođenje energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih tehnologija i opreme - nova znanja, procesi, tehnologije, proizvodi ili usluge)
  • Razvoj novih tehnologija, opreme i uređaja za proizvodnju u domaćoj industriji
  • Finansiranje pilot i demonstracionih postrojenja (ugledni primeri - “best practice”) - fondovi
  • Propagiranje i masovna primena pozitivnih primera

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

o strategiji nau nog i tehnolo kog razvoja republike srbije u periodu od 2009 do 2014 god
O Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2009. do 2014. god.
 • Odeljak Energetika i energetska efikasnost u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja, je dobro napisan, alije radi realizacije ciljeva Strategije potrebno:
  • Na osnovu iznetih principa i prioriteta načiniti detaljniju Strategiju povećanja energetske efikasnosti i Strategiju korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Pri izradi ovih detaljnih strategija proveriti usaglašenost sa Strategijom razvoja energetike i Strategijom održivog razvoja
  • Detaljnije formulisati ciljeve i prioritete istraživanja
  • Povećati udeo sredstava za finansiranje projekata tehnološkog razvoja, posebno energetike i energetske efikasnosti
  • Finansirati čitav lanac istraživanja – usmerena osnovna, primenjena, razvojna istraživanja, zaključno sa finansiranjem gradnje pilot i demonstracionih postrojenja
  • Ministarstvo treba da igra ulogu NARUČIOCA ISTRAŽIVANJA i investitora, koji postavlja prioritete i naručuje rezultate, i kontroliše njihovu realizaciju

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

projekti u oblasti energetike i energetske efikasnosti
Projekti u oblasti energetike i energetske efikasnosti
 • Definisanje i izbor prioriteta i ciljeva
 • Definisanje i izbor prioritetnih istraživačkih tema
 • Javni pozivi sa definisanim temama i ciljevima:
  • Kompleksni, dugoročni naučno-istraživački projekti – od usmerenih osnovnih istraživanja do demonstracije razvijenih tehnologija i opreme
  • Demonstracioni – kratkoročni projekti
  • Studije potencijala EE i OIE, opravdanosti izbora prioriteta

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009

uslovi za realizaciju projekata
Uslovi za realizaciju projekata
 • Precizno i detaljno definisanje Projektnih zadataka u komunikaciji Ministarstva kao naručioca i predlagača, po principu tzv. SMART projekata:
  • Specific (konkretni rezultati)
  • Measurable (merljivi rezultati)
  • Achievable (ostvarivi rezultati)
  • Realistic (realni ciljevi)
  • Timely(vremenski ograničeni i dostižni)
 • Kadrovsko i investiciono jačanje instituta i fakulteta koji obavljaju istraživanja u oblasti energetike i njihovo opremanje savremenom eksperimentalnom i mernom opremom
 • „Umrežavanje“ delatnosti instituta i fakulteta koji obavljaju istraživanja u oblasti energetike
 • Osnivanje instituta za strateška istraživanja u energetici i uvođenje statističkog praćenja
 • Opremanje eksperimentalnih i atestnih laboratorija savremenom opremom

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd, 29. Oktobar 2009