1 / 13

Výstupní zařízení počítače

Výstupní zařízení počítače. Slouží ke komunikaci počítač  uživatel. Jako výstupní zařízení může sloužit: monitor, dataprojektor, tiskárna, zvuková karta s reproduktory (sluchátky), plotr, řádek slepeckého písma (!), …. Která zařízení mohou sloužit jako výstupní?.

gyda
Download Presentation

Výstupní zařízení počítače

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výstupní zařízení počítače

 2. Slouží ke komunikaci počítačuživatel Jako výstupní zařízení může sloužit: monitor,dataprojektor, tiskárna, zvuková karta s reproduktory (sluchátky),plotr, řádek slepeckého písma (!), … Která zařízení mohou sloužit jako výstupní? Jaké jsou podstatné rozdíly výstupu na monitor a na tiskárnu?

 3. Tiskárny Druhy tiskáren V IT „pravěku“ se používaly mechanické tiskárny – typové a jehličkové. Znak nebo jeho část vzniká úderem typu nebo jehličky přes barvicí pásku na papír. Tyto tiskárny však byly pomalé, hlučné a jejich tisk nebyl příliš kvalitní …

 4. Tiskárny Druhy tiskáren Dnes nejrozšířenější jsou tiskárny inkoustové a laserové. INKOUSTOVÁ TISKÁRNA Základem je tisková hlava s velkým počtem jemných trysek, z nichž je vypuzován inkoust v jemných kapkách proti papíru.

 5. Tiskárny LASEROVÁ TISKÁRNA Základem je světlocitlivý válec, na který je laserem "nakreslen" výsledný obraz v podobě elektricky nabitých plošek. Na ně se elektrostaticky přichytí toner. Obtisknutím na papír vzniká výsledný obraz, který je zahřátím (200oC) stabilizován.

 6. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Inkoustová Výhody ... Nevýhody ...

 7. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Inkoustová Výhody nízká pořizovací cena poměrně kvalitní tisk tichý provoz kvalitní barevný tisk za příznivou cenu Nevýhody ...

 8. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Inkoustová Výhody nízká pořizovací cena poměrně kvalitní tisk tichý provoz kvalitní barevný tisk za příznivou cenu Nevýhody poměrně vysoké provozní náklady

 9. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Laserová Výhody ... Nevýhody ...

 10. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Laserová Výhody rychlý tisk mimořádně kvalitní tisk u čb tisku příznivé provozní náklady Nevýhody ...

 11. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Laserová Výhody rychlý tisk mimořádně kvalitní tisk u čb tisku příznivé provozní náklady Nevýhody relativně vysoká pořizovací cena(zvláště u barevných tiskáren) poměrně vysoké provozní náklady bar. tisku citlivost na druh použitého papíru

 12. Zdroje http://www.sibl.cz/skripta/obrazky/o8.gif http://i.iinfo.cz/images/230/apl3-1.jpg http://tiskarny.wu.cz/ink_soubory/image003.jpg http://home.zcu.cz/~milora/obrazky/laserova1.jpg

More Related