ho ng h i h ng n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoàng Hải Hưng PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoàng Hải Hưng

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Hoàng Hải Hưng - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Hoàng Hải Hưng. Nguyễn Hồng Điệp. Nội dung. Giới thiệu về tấn công hệ thống ADL. 1. Mô hình ADL T-Lex. 2. Phương pháp tấn công. 3. Nội dung. Giới thiệu về tấn công hệ thống ADL. 1. Mô hình ADL T-Lex. 2. Phương pháp tấn công. 3. Giới thiệu. Tấn công. Không có chủ ý. Có chủ ý.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hoàng Hải Hưng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ho ng h i h ng
Hoàng Hải Hưng

NguyễnHồngĐiệp

n i dung
Nội dung

Giới thiệu về tấn công hệ thống ADL

1

Mô hình ADL T-Lex

2

Phương pháp tấn công

3

n i dung1
Nội dung

Giới thiệu về tấn công hệ thống ADL

1

Mô hình ADL T-Lex

2

Phương pháp tấn công

3

gi i thi u
Giới thiệu

Tấn công

Không có chủ ý

Có chủ ý

 • Lỗi đường truyền
 • Mất mát thông tin khi nén
 • Đổi dịnh dạng
 • Dựa trên các thuộc tính thống kê
n i dung2
Nội dung

Giới thiệu về tấn công hệ thống ADL

1

Mô hình ADL T-Lex

2

Phương pháp tấn công

3

h th ng n d li u t lex
Hệ thống ẩn dữ liệu T-Lex
 • T-Lex (Tyrannosaurus Lex) là hệ thống ẩn dữ liệu dựa trên mô hình thay thế từ vựng
 • Vấn đề cơ bản là phải giữ nguyên ý nghĩa của câu
h th ng n d li u t lex1
Hệ thống ẩn dữ liệu T-Lex

(10011011010)2

Chuỗi văn bản cần nhúng

Chuỗi nhị phân

Nén Huffman

Nhúng vào văn bản

h th ng n d li u t lex2
Hệ thống ẩn dữ liệu T-Lex

little

(101)2

Ho Chi Minh city is a

little

Ho Chi Minh city is a great little town

n i dung3
Nội dung

Giới thiệu về tấn công hệ thống ADL

1

Mô hình ADL T-Lex

2

Phương pháp tấn công

3

t n c ng h th ng adl text c p t
Tấn công hệ thống ADL text cấp độ từ

Yếu điểm phương pháp ADL cấp độ từ.

1

Mô hình hóa ngôn ngữ bằng thống kê (n-grams)

2

Tấn công

3

y u i m pp adl v n b n d a tr n thay th t ng ngh a
Yếu điểm pp ADL văn bản dựa trên thay thế từ đồng nghĩa.
 • Văn bản sau khi thay thế từ đồng nghĩa.
  • Không phù hợp với cách sử dụng ngôn ngữ (tiếng Anh) thông thường. Ví dụ:
   • soon afterwards dispatched
   • soon subsequently dispatched
  • Không phù hợp với thể loại và phong cách tác giả trong văn bản.
 • => khác so với cách sử dụng phổ biến
m h nh ng n ng n grams
Mô hình ngôn ngữ N-Grams
 • Là một mô hình thống kê ước lượng xác suất của chuỗi các từ độ dài n (n-gram).
 • Nguồn ([1])
 • Ex: P(thi rớt) = p(rớt /thi) * p(thi)
slide13
P(W) = ?

P(w) = r(w)/N

r(w) số lần xuất hiện của n-grams w.

N số lượng N-gram cho trong văn bản huấn luyện.

stanford research institute language modeling srilm toolkit 3
Stanford Research Institute Language Modeling (SRILM) Toolkit [3]
 • Tham số
  • Loại n-gram được sử dụng.
  • Loại giải thuật discounting được sử dụng. Good-Turing, absolute, Witten-Bell, và Kneser-Ney - chỉnh sửa.
  • Tùy chọn một từ điển xác định trước.
  • Loại bỏ các từ không phổ biến (stop-word) hay là xem chúng như token xác định.
  • Có loại bỏ trường hợp đặc biệt trong văn bản nhập.

(ảnh: http://www.speech.sri.com/images/logo_sri.gif)

output vector c tr ng c a c u
OUTPUT-Vector đặc trưng của câu
 • Thống kê từ (số lượng từ, các từ không thuộc từ điển, các từ xác suất bằng 0).
 • Chiều dài ngữ cảnh n-gram nhỏ nhất , và lớn nhất.
 • Các thống kê về ước lượng xác suất cho n-gram trong câu (mean, min, max)
 • Các thống kê mô hình cho xác suất của n-gram trong câu (min, max).
 • Tổng xác suất của câu.
slide16
Ví dụ
 • Manfred Bender scored from a header in the 80th minute, four transactions after coming on.
 • Kết quả - vector đặc trưng cho câu trên
  • Word statistics (Number of words (12), Out Of Vocabulary (OOV) words (2), Zero probability words (0) )
  • Mimimum n-gram context length matchihg the model (1), and maximum (3) respectively
  • Statistics of model probability estimations for n-grams in the sentence (mean, min, max) (0.165, 0,0.827586)
c ch th c t n c ng
Cách thức tấn công
 • Mục tiêu tấn công.
  • Phân lớp câu có ẩn dữ liệu/ không ẩn dữ liệu
 • Phương pháp :Học máy SVM (support vector machine).
  • Sử dụng thư viện libsvm (nguồn[2])
k t qu t c
Kết quả đạt được
 • Kết quả:
 • Độ chính xác khi phân vào lớp :
  • Có dữ liệu mật là 84.9%
  • Không ẩn dữ liệu 38.6% ,
 • Độ phủ (recall) cao nhưng độ chính xác(precision) thấp.
t i li u tham kh o
Tài liệu tham khảo
 • [1] Cuneyt M. Taskiran, Umut Topkara, Mercan Topkara, and Edward J. Delp, "Attacks on Lexical Natural Language Steganography Systems , " Proceedings- Spie The International Society For Optical Engineering, Vol. 6072, 2006
 • [2] Thư viện libsvm, http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
 • [3] Stanford Research Institue Language Model Toolkit,
 • http://www.speech.sri.com/projects/srilm/
 • [4] Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger, http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml