1 / 28

Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi

Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi. Cevi als Systeem Integrator Johnny Slos – ICT Operations Manager. Klantendag 2005. Producten - Hardware. PC, Laptop, Thin-client , PDA, Monitor,… Eid-kaartlezers Digital Signage , Kiosken, …

gyan
Download Presentation

Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi Cevi als Systeem Integrator Johnny Slos – ICT Operations Manager

 2. Klantendag 2005

 3. Producten - Hardware • PC, Laptop, Thin-client, PDA, Monitor,… • Eid-kaartlezers • Digital Signage, Kiosken, … • Printer, Cartridges, … • Servers (Tower, Rack, Blade) • Backup (Drives, Robot, Tapes) • SAN/NAS-Storage (iSCSI & Fiber-Channel) • Networking (Switch, WLAN, Outdoor-Wireless, …) • Serverlokaal inrichting (UPS, Rack, …) • Security (Firewall, Tokens, …) • IP-Telefonie & IP-Video

 4. Producten – Systeem Software • Microsoft (Boxed & Volume Licensing Contracten) • Symantec (BackupExec, Enterprise Vault, …) • McAfee (Anti-Malware) • VMWARE • Adobe • Citrix • GFI • …

 5. Producten - Partners

 6. Welke architectuur ? (R)evolutie Budget ? Houston we have a problem ? Implementatie

 7. ? Consultancy • Systeem Architect / Project Manager • Inventarisatie • Infrastructuur Scan • Backup Scan • Printer Scan • Licentie Scan • Rapport • Presentatie voor Management Team

 8. € Budget ? • Referentie bezoek • Overleg met constructeur • (Budget) Offerte

 9.  Implementatie • Project Manager • Ervaren en gecertificeerde systeem ingenieurs • Cevi standaarden afgestemd op ‘best-practices’ contstructeurs • Documentatie

 10. Houston ? • Carepack / Supportpack HW producent (max. 5 jaar) • Cevi SLA (+5 jaar) • Ad hoc Helpdesk ondersteuning • Contract - Cevi High End Support Services (CHESS)

 11. Contract - CHESS Nieuw Q2/2011 • Basis principe Bij problemen brengen we de infrastructuur terug naar de laatst werkende versie zonder u een extra factuur te sturen • Modules • Netwerk • Security Infrastructuur • Servers Infrastructuur • Client Infrastructuur • Preventief Onderhoud

 12. & (R)evolutie • Architect / Project Manager • Gecertificeerde System Engineers • Contract - Technische Bijstand

 13. Contract – Technische Bijstand Nieuw Q4/2010 • Basis principe We stellen u een systeem ingenieur ter beschikking voor het uitvoeren van door u te bepalen taken • Modules • Periodieke bijstand on-site • Ticket - Bijstand op afroep on-site • Ticket - Telefonische bijstand • SLA op Ticket - Bijstand op afroep on-site • Periodieke scan

 14. HostedSolutions • Anti-MalwareIn-service • Back-up In-service • Systeem Monitorring

 15. Project Management TPL TD TPL Project Management TPL TD TD

 16. Team –TPL • Steven Cozyns – Roeland Bracke • Servers (HW + SW) en Storage • Urbain Willocq – Filip Moentjens • Netwerk en Security • Nico Declerq – Katleen Degraeve • PC, Printer, Licenties

 17. Team –TD • Mario De Neef & Ilse Oosterlink • Planning • Escalatie

 18. Network & Security Servers & Storage Interventies Citrix

 19. Team – Project Management • Wim Speybrouck • Paul Van Steenbergen • Paul Roegies

 20. Wat hebben we geleerd vandaag ? Hardware • Netwerk & Security • Servers & Storage • Printing Contracten & IP Telefonie Systeem Software • MS Volume Licensing Diensten = Meeste toegevoegde waarde van Cevi • Scans • Technische Bijstand • Chess HostedSolutions • Systeem Monitorring

More Related