tuve 30 november 1977 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tuve, 30 november 1977

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Tuve, 30 november 1977 - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Tuve, 30 november 1977. Kartläggning av risker för naturolyckor. Susanne Edsgård Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet Räddningsverket. Mitt hem är min borg. Naturolycka?. Naturhändelse som är ovanlig eller har ett snabbt dramatiskt förlopp. Åsknedslag Skred och ras Laviner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tuve, 30 november 1977' - gyala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kartl ggning av risker f r naturolyckor
Kartläggning av risker för naturolyckor

Susanne Edsgård

Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet

Räddningsverket

naturolycka
Naturolycka?

Naturhändelse som är ovanlig eller har ett snabbt dramatiskt förlopp.

 • Åsknedslag
 • Skred och ras
 • Laviner
 • Jordskalv
 • Stormar och hagel
 • Översvämning
 • Snöoväder
 • Extrem nederbörd
 • Vegetationsbrand

FN:s definition ”naturliga processer eller fenomen som inträffar i biosfären och som kan orsaka skador”

versiktlig versv mningskartering
Översiktlig översvämningskartering
 • Beräkning av 100-års flödet och beräknat högsta flöde
 • Beräkning av vattenstånd i en hydraulisk modell
 • Kartläggning av översvämmade områden i GIS
slide7

Användning av översvämningskartering16 st bostadsfastigheter med 51 personer berörs vid beräknat högsta flöde

m jlighet f r kommuner att l na den hydrauliska modellen
Möjlighet för kommuner att låna den hydrauliska modellen
 • Möjlighet att få låna den hydrauliska modellen för att utföra detaljerade beräkningar.
kommunala handlingsprogram f r skydd mot olyckor
Kommunala handlingsprogram för skydd mot olyckor
 • för förebyggande arbete
 • för räddningstjänstverksamhet
statsbidrag till f rebyggande tg rder
Statsbidrag till förebyggande åtgärder

Anslag på 40 Mkr/år tillförebyggande åtgärder mot skred, ras och översvämningar.

www.raddningsverket/naturolyckor

arbetsg ng
Arbetsgång

Översiktlig kartering

Detaljerad utredning

 • Området uppfyller kraven,
 • Åtgärd
 • Fördjupad utredning
 • Området uppfyller kraven,
 • Åtgärd

Möjlighet att söka statsbidrag

framtidens klimat
Framtidens klimat?
 • Förändring i lokal avrinning i Sverige från 1961-1990 till 2071-2100. (Källa: Bergström m.fl. 2006).

RCAO-E/A2

Förändring i intensiva regn,2071-2100 Echam A2

Procentuell förändring i lokala flöden med 100 års återkomsttid från år 1961-1990 till 2071-2100. Resultatet visas för 4 olika klimatscenarier. (Källa: Carlsson m.fl. 2006). RCAO-E/A2

slide21

Kommun

Län

Region

Storm (107)

Översvämning (543)

Ras och skred (150)

Lavin (25)

Extrem nederbörd (200)

Vegetationsbrand (174)

Jordbävning (8)

Fritext

Naturolycksdatabas

Sök

nationell plattform f r arbete med naturolyckor

Nationell plattform för arbete med naturolyckor

FN-deklaration

Nationell plattform etablerad senast 2015 i alla länder

Räddningsverket är ansvarig myndighet för inrättandet

I samverkan med berörda myndigheter och organisationer

Huvudsyfte: Reducera naturolyckornas effekter

Bidra till: ökat samarbete, arena för erfarenhetsutbyte,

kunskapsuppbyggnad

Aktörer: myndigheter, regionala och lokala organ,

forskare, företag, andra länders plattformar

www.raddningsverket.se/nationellplattform

arbete p m nga fronter ett axplock i stort och sm tt
Arbete på många fronter – ett axplock i stort och smått
 • Vetenskapligt råd för klimatfrågor
 • Klimat- och sårbarhetsutredningen slutbetänkande 1 oktober
 • FNs klimatrapporter
 • Klimatpolitisk proposition 2008
 • Svenskt EU-ordförandeskap höst 2009
 • Översvämningsdirektiv, Markdirektiv…..
 • Nationell Plattform för arbete med naturolyckor
 • Klimatanpassningsportalen
 • Naturolycksdatabas
 • Forskning och utveckling
 • Älvgrupper
 • Analyser i kommunerna
ingen konsekvens ingen olycka
Ingenkonsekvens -Ingen olycka
 • Sårbarhet
 • Risk
 • Konsekvens
 • Hot
 • Fara
 • Olycka
 • Katastrof
 • Skada

Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till naturens förhållanden – även på lång sikt.

Samhällsplaneringen måste ta till marginaler!!

ad