Enerj ver ml l
Download
1 / 66

ENERJ? VER?ML?L??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. AHMET SEFEROĞLU BANU GÜMÜŞ ZEYNEP SEFEROĞLU. 5 OCAK 2010 KAYSERİ. AJANDA. ŞİRKETİMİZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YASAL MEVZUAT UYGULAMALAR. ŞİRKETİMİZ. 26 Ekim 2008 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Erciyes Üniversitesi Teknopark. KURULUŞ-AMAÇ. AR-GE Yazılım

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERJ? VER?ML?L???' - gyala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Enerj ver ml l

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

AHMET SEFEROĞLU

BANU GÜMÜŞ

ZEYNEP SEFEROĞLU

5 OCAK 2010

KAYSERİ


Enerj ver ml l

AJANDA

ŞİRKETİMİZ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

YASAL MEVZUAT

UYGULAMALAR


Enerj ver ml l

ŞİRKETİMİZ

 • 26 Ekim 2008

 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

 • Erciyes Üniversitesi Teknopark


Enerj ver ml l

KURULUŞ-AMAÇ

 • AR-GE

 • Yazılım

 • Danışmanlık

 • Enerji Yönetimi

 • Bakım-Servis


Enerj ver ml l

KURULUŞ-AMAÇ

 • Mühendislik çalışmaları

 • Etüt ve projelendirme

 • Yatırım ve finansman belirleme çalışmaları

 • Tarife belirleme

 • Montaj ve devreye alma(süpervizörlük,yönetim)

 • Performans garantili bakım ve servis hizmetleri

 • Uzun dönem fiyat-performans analizi


Enerj ver ml l

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA BAĞLI

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE

TÜRKİYE ÇAPINDA YETKİLENDİRİLMİŞ

7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİ


Enerj ver ml l

 • Komple Sistem Verimliliği

  • Verimlilik Arttırıcı Projeler

  • Verimli çalışma prosedürleri

  • Enerji izleme

  • Enerji yönetimi

  • Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimleri

  • Özel bilgilendirme eğitimleri

  • Enerji etütleri

  • Enerji denetimi


Enerj ver ml l

MERKEZ OFİS

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme

Merkezi

(Teknopark)

EĞİTİM MERKEZİ

Organize Sanayi Bölgesi 12.cad. Ticaret MerkezleriEnerj ver ml l

TANIMLAR

ENERJİ

Enerji, genelde “iş yapabilme yeteneği” olarak tanımlanır.

Yapılan, üretilen, değiştirilen her şeyde ve her türlü eylemin, hareketin oluşumunda enerji vardır.

VERİMLİLİK

En genel anlamıyla verimlilik, bir üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle( girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler(çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Toplam verimlilik anlayışında ise verimliliği çeşitli üretim ve çevre faktörleriyle teknolojik ve ekonomik yeteneklerin bir birleşimi olarak tanımlamak mümkündür.


Enerj ver ml l

TANIMLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerjide verimlilik ise sistemde yararlanılan enerjinin sisteme verilen enerjiye oranı olarak tanımlanabilir.

Amaç enerjinin etkin kullanımı ile verimlilik oranını yükseltmektir.

Enerjinin etkin kullanımı ise daha az enerji kullanarak aynı miktardaki işin yapılması demektir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre

enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır.


Enerj ver ml l

TANIMLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği, enerji tüketiminin üretilen miktarı ve ekonomik dengeleri sarsmadan düşürülmesiyle sağlanır. Bunu mümkün kılmanın yolları enerji tüketimi sırasında oluşan kayıpları önlemek, atıkları geri kazanım yollarıyla yeniden kullanılır hale getirmek ve teknolojik yeniliklerle verimi arttırarak tüketimi düşürmekten geçer.

Enerji verimliliğinin sağlanmasındaki en güçlü faktör enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufunda ana fikir enerji üretimi ve tüketimi sırasında oluşan atıkların geri dönüştürülmesi ve performansı düşürmeden enerji kayıplarını en aza indirmektir.

Enerji konusunda sağlanan her bir birim tasarrufun, enerji için yapılacak harcamaları 2,5-3 birim azalttığı yapılan çalışmalarda hesaplanmıştır.


Enerj ver ml l

TANIMLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji tasarrufu makinaları kapatmakla prosesi engellemekle veya durdurmakla yapılamayacağına göre, asıl amacı üretim olan sanayi tesislerinde enerji yönetim sistemi ile enerji etkin ve verimli kullanılmalıdır.

Unutmayalım enerji, en düşük tüketim ile son ürünü gerçekleştirmek için iyi şekilde yönetilmeyi bekler.


Enerj ver ml l

NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ?

 • Enerji maliyetleri artıyor...

 • Çevrekriterleri daha katı uygulanıyor...

 • BirincilEnerji Kaynakları hızla azalıyor...

 • Enerji talebimiz Dünya ortalamasının üzerinde artıyor...

 • Bugünkü yatırım değerlerine göre, Enerjikaynaklarımız ihtiyacı karşılayamaz noktada...

 • Santrallerimizin üretim verimlilikleri ve emre amadelikleri yaşları sebebiyle düşük seviyede...

 • Dağıtımda kayıp / kaçak oranlarımız yüksek seviyede...

 • Enerji yoğunluğumuz gelişmiş ülkelere oranla oldukça yüksek noktada...


Enerj ver ml l

Kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürmeliyiz

Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Alternatif kaynaklar henüz ekonomik değil.

Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor.

Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor.

Ekolojik denge alarm veriyor.

Kaynak güvenliği ve temiz çevre için

NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ?


Enerj ver ml l

TANIMLAR dönüştürmeliyiz

ENERJİ YOĞUNLUĞU

Enerji yoğunluğu Gayri Safi Yurtiçi hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

Genellikle 1000$’lık hasıla başına tüketilen TEP miktarı olarak gösterilen enerji yoğunluğu bir ülkede ne kadar düşükse, o ülkede bir birim hasıla üretmek için harcanan enerji o kadar düşük demektir ki bu da enerjinin verimli kullanıldığını işaret etmektedir.

Ülkemizin enerji yoğunluğu OECD ortalamasının iki katı ve halen kişi başına enerji tüketimi OECD ortalamasının dörtte biri civarındadır.


Enerj ver ml l

TANIMLAR dönüştürmeliyiz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ

Enerji tasarrufu için bir şirketin enerji verimliliğini değerlendirmesine, enerji tasarrufu odaklarının belirlenmesine ve projeleri yürütmek için plan yapılmasına yardım etmek üzere bazı teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara Enerji Verimliliği Etüt çalışmaları denir.

Bu çalışmalar devlet kuruluşları, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri veya detaylı olmamak koşulu ile kendi personeli tarafından yapılabilir.


Enerj ver ml l

ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASINDA ANA BAŞLIKLAR dönüştürmeliyiz

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAMU ve


Enerj ver ml l

ENERJİ VERİMLİLİĞİ dönüştürmeliyiz

ULUSAL MEVZUAT

BANU GÜMÜŞ

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜH.


Enerj ver ml l

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNA GÖRE TANIM dönüştürmeliyiz

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır.


Enerj ver ml l

TEP KAVRAMI(TON EŞDEĞER PETROL) dönüştürmeliyiz

TEP kavramı, enerji birimlerini tek bir ortak birime çevirmek ve hesaplama kolaylığı açısından kullanılmaktadır.

1 TEP = 10.000.000 kCAL

1 TEP = 11.630 kWH

1000 m3 Doğal gaz 0,825 TEP

1000 kWh Elektrik 0,086 TEP

Örnek = Yıllık 12.000.000 kWh Elektrik tüketimi ve 6.000.000 m3 doğalgaz tüketimi olan bir fabrikanın yıllık enerji tüketimi kaç TEP’tir?


Enerj ver ml l

Dünya’nın Enerji Açısından Genel Görünümü dönüştürmeliyiz

Dünya Nüfusuyılda %1 artmaktadır. Bu tempo ile nüfusun 2030’da %49 büyüyerek 8,2 Milyar olacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2008


Enerj ver ml l

Dünya’nın Enerji Açısından Genel Görünümü dönüştürmeliyiz

Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2009


Enerj ver ml l

Dünya’nın Enerji Açısından Genel Görünümü dönüştürmeliyiz

Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2009


Enerj ver ml l

Dünya’nın Enerji Açısından Genel Görünümü dönüştürmeliyiz

Dünya Enerji TalebiYılda %1,6 artmaktadır. Bu tempo ile 2030’da %45 büyüyerek, 17.000 Mtep olacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2008


Enerj ver ml l

Dünya’nın Enerji Açısından Genel Görünümü dönüştürmeliyiz

Karbon Dioksit Emisyonu referans senaryoya göre, yıllık ortalama 1,6% artış hızıyla, 2030’da 45% büyüyerek, 41 Gt olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: World Energy Outlook-2008,IEA


Enerj ver ml l

Dünya’nın Enerji Açısından Genel Görünümü dönüştürmeliyiz

Küresel Isınma tüm bu değişimlere bağlı olarak, 21.yy sonunda Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının 1,1-6,4°C artabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: World Energy Outlook-2008,IEA


T rkiye nin enerji profili ne bir bak
Türkiye’nin Enerji Profili’ne Bir Bakış dönüştürmeliyiz

Yıllık %6,3’lük Düşük Talep Senaryosu

Yıllık %8,1’lik Yüksek Talep Senaryosu

Mevcut Durum (2008)

Kurulu Güç...........: 41.229,6 MW

Enerji Üretimi.......: 203.400,0 GWh

Kaynak :EPDK (TEİAŞ,2008-2017 projeksiyonu)


Enerj ver ml l

Türkiye’nin Enerji Profili’ne Bir Bakış dönüştürmeliyiz

%7’lik bir Ortalama Talep Artışı ile hesap edildiğinde,

2020’deElektrik Enerjisi İhtiyacı 430.000 GWh Mertebesine Ulaşmaktadır.


Enerj ver ml l

Türkiye’nin Enerji Profili’ne Bir Bakış dönüştürmeliyiz

2020’de Elimizde var olan tüm bilinen kaynakları yatırıma döndürsek bile, ulaşacabileceğimiz kurulu kapasite ile gerekli kurulu kapasite arasında hala fark kalacaktır.

(-)9951 MW

+ %15-20 Yedek Kapasite

Gerekli


T rkiye nin enerji profili ne bir bak1
Türkiye’nin Enerji Profili’ne Bir Bakış dönüştürmeliyiz

Türkiye’de Elektrik Enerjisi Tüketimi(2008)

Sanayi, 47% pay ile, tüketimi en fazla olan sektör...

Resmi Daire

Sanayi

Ticarethaneler

Meskenler

Genel Aydınlatma

Diğer

 • Kaynak: Referans Gazetesi


Enerj ver ml l

Toplam Birincil Enerji Tüketimi/Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

(milyon TEP/1000 $)

SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERE AİT ENERJİ GÖSTERGELERİ

IEA 2007


Enerj ver ml l

Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları;

Enerji Verimliliği Stratejisi hazırlanmış ve 24 Haziran 2004 itibarı ile Bakanlığımız tarafından uygulanmak üzere benimsenmiştir.

 Eşleştirme (Twinning) projesi Temmuz 2005 - Kasım 2007 döneminde yürütülmüştür.


Enerj ver ml l

 • Eşleştirme Projesi Hasıla

  Başlangıç: Temmuz 2005 – Bitiş : Kasım 2007

   İdari ve yasal yapının güçlendirilmesi,

   Sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerinin ve göstergelerin belirlenmesi

   Enerji verimliliğinin artırılmasının önündeki engellerin belirlenmesi,

  Proje Ortakları: ADEME / Fransa

  SENTERNOVEM / Hollanda


Enerj ver ml l

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Hasıla

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Kabul : 18/04/2007

RESMİ GAZETE

Yayım: 02/05/2007 - 26510


Enerj ver ml l

Enerji Verimliliği Kanunu Hasıla

Vizyonu & Temel Hedefi

VİZYONU

Enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye..

Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye...

TEMEL HEDEFİ

Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir tedbirlerin yer aldığı Kanun ile;

Birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğunu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmak

Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.


Enerj ver ml l

İdari Yapılanma Hasıla

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU (EVKK)

Üniversiteler

Meslek Odaları

Yetkilendirme,

İzleme,Denetim

EİE

Bilinçlendirme

Yetkilendirme,

İzleme, Denetim

Destekleme

İzleme, Denetim

Yetkilendirme

İzleme Denetim

Eğitim

Eğitim

Lab. Desteği

Eğitim

Endüstriyel İşletmeler

ve

Binalar

Enerji Verimliliği

Danışmanlık

Şirketleri

Etüt

VAP


Enerj ver ml l

Sanayideki Uygulamalar Hasıla

1000 TEP ve üzeri Enerji yöneticisi görevlendirme.

OSB’lerde 1000 TEP altı için OSB müdürlüklerinin Enerji Yönetim birimi kurması

50000 TEP ve üzeri için Enerji Yöneticisi sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulması

Her yıl Mart ayında enerji tüketim bilgilerinin Genel Müdürlüğe sunulması


Enerj ver ml l

Sanayi için Destekler Hasıla

Geri ödeme süresi max. 5 yıl ve bedeli max. 500.000 TL’ye kadar olan uygulama proje bedellerinin en fazla %20 si desteklenir.

3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak min. %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile Gönüllü Anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren şirketlere 100.000 TL’yi geçmemek kaydıyla anlaşmanın

Yapıldığı yıla ait enerji giderinin

%20’si karşılanır.


Enerj ver ml l

Binalardaki Uygulamalar Hasıla

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

Enerji Performansı Yönetmeliği

Enerji Kimlik Belgesi

Isı Kontrol Cihazları, Isı Pay Ölçerler veya Isı Sayaçları


Enerj ver ml l

Enerji Sektöründeki Hasıla

Uygulamalar

Talep Tarafı Yönetimi

Üretim, İletim, Dağıtım Tesislerinde Ve Açık Alan Aydınlatmalarında Verimliliğin Artırılması

Termik Santralların Atık Isısından Yararlanılması

Biyoyakıt ve hidrojen gibi Alternatif Yakıt Kullanımının Özendirilmesi


Enerj ver ml l

Ulaşım Sektöründeki Hasıla

Uygulamalar

Yerli Araçlarda Birim Yakıt Tüketiminin Azaltılması

Araçlarda Verimlilik Standardının Yükseltilmesi

Toplu Taşımacılığın Yaygınlaştırılması

Gelişmiş Trafik Sinyalizasyon Sistemleri


Enerj ver ml l

İDARİ YAPTIRIMLAR Hasıla

Kanun kapsamındaki Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimlerinin Enerji Yöneticisi bulundurmamaları halinde öncelikle ihtar edilirler, 30 gün içerisinde giderilmez ise 20.000 TL para cezası verilir.


Enerj ver ml l

Diğer Düzenlemeler Hasıla

 • Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar

 • Kojenerasyon Tesislerine Yönelik Uygulamalar

 • AR-GE Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Uygulamalar

 • Eğitim ve Bilinçlendirme Uygulamaları

   Eğitim kurumlarının müfredatlarında enerji verimliliği

   Yayın kuruluşlarına yükümlülük

   Enerji satan şirketlerin müşterilerini bilgilendirmesi

   Kullanım kılavuzlarında ürünün enerji verimli kullanımı

   Geleneksel enerji verimliliği haftası etkinlikleri


Enerj ver ml l

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

RESMİ GAZETE

Yayım: 25/10/2008 - 27035


Enerj ver ml l

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik

TEMEL HEDEFİ

Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • Üniversitelerin, Meslek Odalarının Yetkilendirilmesi

   Enerji Yöneticisi Eğitimi ve Etüt-Proje Eğitimi

   A veya B sınıfı Yetki Belgesi

   Müracaat; Nisan & Ekim, Değerlendirme 2, Yetki Belgesi 2-5 Ay

   Personel, Tesis ve Laboratuvar Altyapısı

   İzleme ve Denetim

   İptal ve Dondurma

 • Şirketlerin Yetkilendirilmesi

   Enerji Yöneticisi Eğitimi, Etüt, VAP, Danışmanlık, Uygulama

   Müracaatlar; Ocak & Temmuz, Değerlendirme 1 Ay

   Personel ve Teçhizat Altyapısı

   İzleme ve Denetim

   İptal ve Dondurma


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • Enerji Yönetimi (Enerji Yöneticileri ve Enerji Yönetim Birimlerinin görevleri)

   Eğitim ve Bilinçlendirme

   Az Yatırımlı Önlemleri Belirleme ve Uygulama

   Büyük Ölçekli Yatırım Gerektiren Önlemleri Belirleme

   Enerji tüketen ekipmanların İzlenmesi, bakım , kalibrasyon

   Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların Planlanması , bütçe ihtiyaçlarının belirlenmesi

   Özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak

   Alternatif Enerji Kullanımı

   Kriz Dönemi Hazırlıkları

   Her yıl Mart ayında Raporlama


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.

Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği, binalarda ise makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler arasından enerji yöneticisi görevlendirilir. Bina sahipleri veya yönetimleri şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alabilir.


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimlerinin kurulması ile ilgili olarak yıllık enerji tüketimlerinin hesaplanmasında son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınır.


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler

 • Yakma sistemlerinde yanma kontrolü

 • ve optimizasyonu ile yakıtların

 • verimli yakılması,

 • Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve

 • ısı transferinde en yüksek verimin

 • elde edilmesi,

 • Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler

 • Atık ısı geri kazanımı,

 • Isının işe dönüştürülmesinde

 • verimliliğin arttırılması,

 • Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,

 • Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,

 • Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler

 • Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,

 • Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,

 • İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler

İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,

Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,

Aydınlatmada yüksek verimli armatür

ve lâmbaların, elektronik balastların,

aydınlatma kontrol sistemlerinin

kullanılması ve gün ışığından daha

fazla yararlanılması,


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler

Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgarî verimlilik kriterlerinin sağlanması,

Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • Eğitim ve Sertifikalandırma

   Enerji Yöneticisi Eğitimleri

   Etüt-Proje Uzmanı Eğitimleri

 • (VAP)Uygulama Projeleri

   Müracaat; Ocak

   Geri Ödeme Süresi < 5 Yıl

   Kurul Onayı; Aralık

   Öncelik: Geri Ödeme Süresi Kısa,

   Uygulama Süresi 2 Yıl

   Destekleme: Uygulama Sonrası


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

VAP’lara sağlanabilecek destek miktarı için;

D = [ 20 – (5/4)x(S-1)]/ 100 x M

D = Destek Miktarı (TL)

S = Geri ödeme süresi (yıl)

M = Öngörülen uygulama bedeli (TL)

Örnek = 350.000 TL uygulama bedeli olan 6 ayda geri ödemeli bir proje için destek miktarı

D = [ 20 – (5/4)x(1-1)] / 100 x 350.000

D = 70.000 TL


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

VAP’ların değerlendirme komisyonu tarafından puanlandırılması için;

P = 0,6 x G + 0,4 x ETO

P = Toplam puan

G = 100 puan üzerinden en kısa Gös’ne göre normalize edilmiş geri ödeme süresi puanı

ETO = 100 puan üzerinden, toplam tasarruf içinde en fazla elektrik enerjisi tasarruf oranına göre normalize edilmiş elektrik enerjisi tasarruf oranı puanı


Enerj ver ml l

Yönetmelik VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gönüllü Anlaşmalar

 Müracaat: Ocak

 Öncelik: Son Beş Yıllık Ortalama Enerji Yoğunluğu Yüksek Olan

 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt


Enerj ver ml l

KOSGEB DESTEKLERİ VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

 • KOSGEB tarafından hazırlanan Destekler”; 18 Ekim 2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Enerj ver ml l

a) Ön Enerji Etütleri VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ön enerji etütleri hizmet bedeli için,

Üst limit 2.000 (İki Bin) TL

olmak üzere,

KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda,


Enerj ver ml l

b) Detaylı Enerji Etütleri VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü(EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri hizmet bedeli için,

Üst limit 20.000 (Yirmi Bin) TL olmak üzere,

KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda,


Enerj ver ml l

c) Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan Verimlilik Arttırıcı Projelerin(VAP) hazırlanması,gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alacakları danışmanlık hizmet bedelleri için; VAP’ın uygulama raporunun, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü(EİE) tarafından onaylanmasını müteakip,

Üst limit 10.000 (On Bin) TL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda, destek sağlanır.Enerj ver ml l

KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ Destekleri Tablosu

EFEKTİF ENDÜSTRİYEL ENERJİ A.Ş.

www.efektifenerji.com.tr


ad