uml og klasser og objekter i python n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UML og Klasser og Objekter i Python PowerPoint Presentation
Download Presentation
UML og Klasser og Objekter i Python

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

UML og Klasser og Objekter i Python - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

UML og Klasser og Objekter i Python. Uge 47 Computer science, kap 7 Martin Fowler: UML distilled , kap. 3. Addision-Wesley , 2004. Learning Python : kap 15-16, 19-22. . Diagrammer. Diagrammer er visuelle fremstillinger af beskrivelser der består af en lang række simple ens sætninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UML og Klasser og Objekter i Python' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uml og klasser og objekter i python

UML og Klasser og Objekter i Python

Uge 47

Computer science, kap 7

Martin Fowler: UML distilled, kap. 3. Addision-Wesley, 2004.

LearningPython: kap 15-16, 19-22.

diagrammer
Diagrammer
 • Diagrammer er visuelle fremstillinger af beskrivelser der består af en lang række simple ens sætninger
entity relation
Entity-relation
 • Entitet har Egenskab
 • Entitet A står-i-relation-til Entitet B

Relation

Entitet

Egenskab

er diagram
ER-diagram
 • Et kæledyr har et navn
 • Et kæledyr har en fødselsdag
 • Et kæledyr er ejet af en person
kald struktur
Kald-struktur
 • Structure chart
 • Funktion A kalder funktion B

A

B

html tabellen
HTML-tabellen
 • def makeHtmlPage(tablecontents):
  • return makeStart() + makeTable(tablecontents) + makeEnding()
 • def makeTable(tablecontents):
  • ….
  • htmltabel += makeRow(row)
  • return htmltabel
 • def makeRow(rowcontents):
  • ….
  • htmlrow += makeCell(cell)
  • ….
  • return htmlrow
html tabellen1
HTML-tabellen

makeHtmlPage(tablecontents):

makeEnding()

makeStart()

makeTable(tablecontents)

makeRow(rowcontents):

makeCell(cell)

brugsscenarier
Brugsscenarier
 • Use case diagrams
 • Defineret ved formål
 • Aktør interagerer med Systemmodul
 • Formål her: brugerne og udvikleren retter simuleringen så den passer med brugernes teori
 • Hvem har hvilke ansvarsområder
uml klassediagrammer
UML klassediagrammer
 • Klasse A er en underklasse/overklasse af klasse B
 • Klasse A er en del af/har delen klasse B
 • Klasse A står i relation til klasse B
 • Klasse A afhænger af klasse B
 • Klasse A har attributten B
 • Klasse A kan udføre metoden B
konventioner for notationsform
Konventioner for notationsform
 • Klasser starter altid med stort begyndelsesbogstav og efterfølgende ord ligeledes med stort
 • Attributter og metoder starter med lille begyndelsesbogstav og efterfølgende ord med stort

Klassenavn

MinKlasse

Attributter

Access modifiers

-attrNummer1-attrNummer2

+metodeNr1+metodeNr2

+metodeNr3

Metoder

generalisering specialisering
Generalisering/specialisering
 • Klasse A er en underklasse/overklasse af klasse B
aggregering dekomponering
Aggregering/dekomponering
 • Klasse A er en del af/har delen klasse B
organisationer rhus universitet
Organisationer: Århus Universitet

TAP=Teknisk-AdministrativtPersonaleVIP=Videnskabeligt Personale

metoder og attributter
Metoder og attributter
 • Klasse A kan udføre metoden B
 • Klassen A har attributten B
 • Primitive attributter defineres i klassen, komplekse bliver defineret som en ny klasse med et tilhørsforhold

class Ledelse:

def __init__(self, medlemmer, organisation):

self.medlemmer = medlemmer

self.organisation = organisation

def udnaevn(self, medlem):

self.medlemmer.append(medlem)

def fjern(self, medlem):

self.medlemmer.remove(medlem)

delvis implementering
Delvis implementering
 • class Institut(Organisation):
 • def __init__(self, navn,addresse, ledelse,fagområde):
 • Organisation.__init__(self, navn,addresse, ledelse)
 • self.fagområde = fagområde
 • class Ledelse:
 • def __init__(self, medlemmer, organisation):
 • self.medlemmer = medlemmer
 • self.organisation = organisation
 • defudnaevn(self, medlem):
 • self.medlemmer.append(medlem)
 • def fjern(self, medlem):
 • self.medlemmer.remove(medlem)
 • class Ansat(Entitet):
 • def __init__(self, navn,addresse, lønramme,cpr,bankkonto):
 • Entitet.__init__(self,navn, addresse)
 • self.lønramme = lønramme
 • self.cpr = cpr
 • self.bankkonto = bankkonto
 • class Entitet:
 • def __init__(self, navn,addresse):
 • self.navn = navn
 • self.addresse = addresse
 • defverbalize(self):
 • print vars(self)
 • class Organisation(Entitet):
 • def __init__(self, navn,addresse, ledelse):
 • Entitet.__init__(self,navn, addresse)
 • self.ledelse = ledelse
 • class Uddannelse(Organisation):
 • def __init__(self, navn,addresse, ledelse, tilknytning):
 • Organisation.__init__(self, navn,addresse, ledelse)
 • self.tilknytning=tilknytning
 • class Universitet(Organisation):
 • def __init__(self, navn,addresse, ledelse, fakulteter):
 • Organisation.__init__(self, navn,addresse, ledelse)
 • self.fakulteter = fakulteter
 • class Fakultet(Organisation):
 • def __init__(self, navn,addresse, ledelse, fagområde,institutter,uddannelser):
 • Organisation.__init__(self, navn,addresse, ledelse)
 • self.fagområde = fagområde
 • self.institutter = institutter
 • self.uddannelser = uddannelser
implementering
Implementering
 • Aggregering: en liste af komponenterne (en beholder)
 • Specialisering:subklasser
 • Attributter: variable knyttet til klassen
 • Metoder: funktioner knyttet til klassen
patterns
Patterns
 • En gennemtestet metode til at løse et bestemt problem (GOF)
 • State pattern
 • Løser problemet at en instans ikke kan skifte klasse
 • Når man bliver lektor skal man oprette en helt ny ansat
l s opgave
Løs opgave

Diagrammet efter diskussion

software beggars and philanthropists
Software: Beggars and philanthropists

Modellering af et simpelt kommunikationssystem for autonome agenter til brug i simuleringer af, hvordan forskellige økonomiske instanser fordeler penge ud fra

de ansøgninger de modtager, og ligeledes hvordan de forskellige ansøgere udvælger hvor

de skal ansøge.

beggars and philanthropists demo
Beggars and philanthropists demo
 • Prompten viser hvordan de enkelte agenter kommunikerer med hinanden
 • Hele kildekoden kan ses bagefter hvis der er nogen der har interesse, består af ca. 2600 linjers kode
kobling
Kobling
 • Coupling
  • Afhængigheder mellem moduler
  • Kan man rette i eet modul uden at skulle rette i andre moduler?
 • Skal være lav.
 • Skal helst kun være i nedadgående retning
 • Øger genbrugelighed

GUI

Model

Persistens

sammenh ng
Sammenhæng
 • Cohesion
  • Sammenhæng indenfor det enkelte modul
  • Logicalcohesion: en klasse repræsenterer en sammenhængende verden.
  • En person klasse kan ikke have funktioner til at køre en bil.
 • Skal være høj.
 • Øger også genbrugelighed, vi kan bruge en rigtigt defineret person klasse mange gang
engineering og reverse engineering
Engineering og reverse-engineering
 • Fra diagrammer til kode, kan automatiseres
 • Fra kode til diagram kan også automatiseres
 • Diagrammet fra B&P var reverse-engineered
pause
Pause
 • Pause
klasser og objekter1
Klasser og objekter
 • En klasse beskriver en klump af samhørende funktioner og variable
 • En klasse er en beskrivelse.
  • En kage form
 • Klassens objekter er instanser af klassen.
  • De enkelte kager
 • En programudførelse indeholder (for det meste (klasse reference)) objekter, ikke klasser
samlingsm nstret composite
Samlingsmønstret (composite)
 • Behandl helheder og dele på samme måde (her print)
 • Rekursivdefinition
 • Samling ::= {Del}*
 • Del ::= Simpel |Samling

Samling

Del

Del

Samling

Del

Del

nedarvning
Nedarvning
 • Subklassen arver variable og funktioner fra superklassen
 • Simpel:
  • navn
  • __str__
 • Samling:
  • navn
  • dele
  • __str__
  • tilføj
  • fjern
  • hent

Begge arver navn fra overklassen

Simpel bevarer superklassens __str__’

Samling tilføjer nye ting

Samling overskriver superklassens ’ __str__’

init og andre funktioner
__init__ og andre funktioner
 • class Del:
 • def __init__(self, navn):
 • self.navn = navn
 • def __str__(self, niveau = 1):
 • text = '\n' + niveau *' '+'(' + self.navn + ')'
 • returntext
 • class Samling(Del):
 • def __init__(self, navn, dele = None):
 • Del.__init__(self, navn)

if dele == None:

self.dele = []

else:

 • self.dele= dele
 • deftilfoej(self,enDel):
 • self.dele.append(enDel)
 • def fjern(self,enDel):
 • ifenDel in self.dele:
 • self.dele.remove(enDel)
 • def hent(self,delNavn):
 • for d in self.dele:
 • ifd.navn == delNavn:
 • return d
 • return None
 • def __str__(self, niveau = 1):
 • text = '\n' + niveau *' '+'(' + self.navn
 • for enDel in self.dele:
 • text += enDel.__str__(niveau+1)
 • text += '\n' + niveau *' '+')'
 • returntext
 • class Simpel(Del):
 • def __init__(self, navn):
 • Del.__init__(self, navn)

superklasse

initialisering

subklasse

metoder

subklasse

dannelse af objekter
Dannelse af objekter

Inits parametre

 • bil = Samling('bil',[Samling('karosseri'),Samling('hjul'),Samling('motor')])
 • bil.hent('karosseri').tilfoej(Simpel('Tag'))
 • bil.hent('karosseri').tilfoej(Simpel('Doere'))
 • bil.hent('karosseri').tilfoej(Simpel('Bund'))
 • bil.hent('hjul').tilfoej(Simpel('venstre forhjul'))
 • bil.hent('hjul').tilfoej(Simpel('venstre forhjul'))
 • bil.hent('hjul').tilfoej(Simpel('hoejre forhjul'))
 • bil.hent('hjul').tilfoej(Simpel('venstre baghjul'))
 • bil.hent('hjul').tilfoej(Simpel('hoejre baghjul'))
 • bil.hent('motor').tilfoej(Simpel('stempler'))
 • bil.hent('motor').tilfoej(Simpel('karburator'))
 • print bil

Kald af hjulsamlingens tiltøj-funktion

output
Output
 • (bil
 • (karosseri
 • (Tag)
 • (Doere)
 • (Bund)
 • )
 • (hjul
 • (venstre forhjul)
 • (venstre forhjul)
 • (hoejre forhjul)
 • (venstre baghjul)
 • (hoejre baghjul)
 • )
 • (motor
 • (stempler)
 • (karburator)
 • )
 • )
definition af klasser
Definition af klasser:

superklasse

 • Class <klassenavn>(<evt. superklasse>):
  • <init-funktionen>
  • <funktioner der tilhører klassen>
  • class Samling(Del):
  • '''repræsenterer en samling af dele, enten samlinger eller simple'''
  • def __init__(self, navn, dele = None):
  • Del.__init__(self, navn)
  • self.dele = dele
  • deftilfoej(self, enDel):
  • ifself.dele == None:
  • self.dele = []
  • self.dele.append(enDel)
  • def fjern(self,enDel):
  • ifself.dele == None:
  • self.dele = []
  • ifenDel in self.dele:
  • self.dele.remove(enDel)
  • def hent(self,delNavn):
  • for d in self.dele:
  • ifd.navn == delNavn:
  • return d
  • return None
  • def __str__(self, niveau = 1):
  • '''giver en textuel repræsentation af klassen
  • __str__ gør det muligt at printe klassen direkte'''
  • text = '\n' + niveau *' '+'(' + self.navn
  • for enDel in self.dele:
  • text += enDel.__str__(niveau+1)
  • text += '\n' + niveau *' '+')'
  • returntext

klassenavn

Initmetoden (Constructor)

metoder der tilhører klassen

check om det er rigtigt introspektion
Check om det er rigtigt: Introspektion
 • Python indeholder en række funktioner der giver direkte adgang til dens indvolde
 • Objekt.__dict__: en dictionary der gemmer objektets attributter og værdier
 • Dir(object): returnerer alle de attributter og metoder der er knyttet til objektet.
introspection
Introspection
 • def introspect(self):
 • text = 'Dictionary: '
 • text += '\n'+ str(self.__dict__)
 • text += '\n'+'Attributes and functions: '
 • text += '\n'+ str(dir(self))
 • return text
eksempel
Eksempel
 • Bil (Samling):
  • Dictionary:
   • {'dele': [<__main__.Samling instance at 0x00FC2BE8>, <__main__.Samling instance at 0x00FC2CD8>, <__main__.Samling instance at 0x00FC2D00>],
   • 'navn': 'bil'}
  • Attributes and Functions :
   • ['__doc__', '__init__', '__module__',
   • '__str__', 'dele', 'fjern', 'hent', 'introspect', 'navn', 'tilfoej']
 • Tag (Simpel):
  • Dictionary:
   • {'navn': 'Tag'}
  • Attributes and Functions :
   • ['__doc__', '__init__', '__module__',
   • '__str__', 'introspect', 'navn']

Nedarvede fra Python

Brugerdefinerede

generering af klasser
Generering af klasser
 • Klasse definition
  • class Simpel(Del):
  • def __init__(self, navn):
  • Del.__init__(self, navn)
 • Generering af klasse
 • <klassenavn>(<inits parametre undtagen self>)
  • Forhjul = Simpel('venstre forhjul')
 • __init__kaldes automatisk når klassen genereres

Simpel’sinit kalder superklassens init

Husk at give den parametrenself med!!

slide38
Self
 • self henviser til det nydannede objekt
 • Når man i klassedefinitionen vil henvise til objektets egne funktioner eller variable skal det ske via self
 • def getName(self):
 • return self.name
med og uden self
Med og uden self
  • class Samling(Del):
  • def __init__(self, navn, dele):
  • Del.__init__(self, navn)
  • self.dele = dele
  • stelnummer = 100
 • ’Stelnummer’ er blot en lokal variabel i __init__ der forsvinder når funktionen har kørt. ’Dele’ er derimod fast knyttet til objektet
  • >>> bil.dele
  • [<__main__.Simpelinstance>, <__main__.Samlinginstance >, <__main__.Simpelinstance >]
  • >>> bil.stelnummer
  • Traceback (most recent call last):
  • File "<pyshell#7>", line 1, in ?
  • bil.stelnummer
  • AttributeError: Samling instance has noattribute 'stelnummer'
  • >>>
self bruges ogs til at referere til objektets egne funktioner
Self bruges også til at referere til objektets egne funktioner
 • class Eksempel:
 • def __init__(self,enListe):
 • self.minListe = enListe
 • def summer(self):
 • resultat = 0
 • for i in self.minListe:
 • resultat += i
 • return resultat
 • defudskrivSum(self):
 • print self.summer()
 • etElement = Eksempel([1,2,3,4])
 • etElement.udskrivSum()
 • Resultat:
 • 10
 • >>>
udeladelse af self
Udeladelse af self
 • def udskrivSum(self):
 • print summer()
 • Python ved ikke hvad ’summer’ refererer til:’
  • print summer()
  • NameError: global name 'summer' is not defined
klasse variabler
Klasse variabler
 • Det er også muligt at referere direkte til parametre defineret i klassen i stedet for objektet. Dette gøres uden self
 • Brug af konstante til at gøre koden renere og lettere at omstrukturere, vi bruger A.meters alle steder i stedet for tallet 100, hvis det skulle ændre sig skal vi kun ændre et sted

Er defineret uden for klassens metoder!Derfor ydre scope

class A:

meters = 100

def printer(self):

self.meters = 50

print "i objektet: " + str(self.meters)+", i klassen: "+str(A.meters)

print "i klassen: "+ str(A.meters)

instance = A()

instance.printer()

>>>

>>>i klassen: 100

>>>i objektet: 50, i klassen: 100

>>>

hele python best r af objekter
Hele Python består af objekter
 • >>> L = [1,2,3]
 • >>> L.append(4)
 • >>> L
 • [1, 2, 3, 4]
 • >>>
relationer mellem objekter
Relationer mellem objekter
 • Der er en én-mange relation mellem en samling og dens dele
 • En relation er et abstrakt begreb der kan implementeres på mange måder.
 • SQL: som en relation
 • Python: som en liste af objekter
slide45
SQL
 • Helhedens primærnøgle benyttes som fremmednøgle i delen

Del

Samling

python
Python
 • class Samling(Del):
 • def __init__(self, navn, dele):
 • Del.__init__(self, navn)
 • self.dele = dele
 • Helheden har en liste over de objekter der repræsenterer dens dele
persistent
Persistent

Omdefinering af overklassens funktion

Reference til ’mig selv’

 • classPersistent(SQL):
 • '''Abstractclass'''
 • def __init__(self, tableName, values):
 • self.primaryKey = database.getPrimaryKey(tableName)
 • self.tableName = tableName
 • columnNames = database.getColumnNames(tableName)
 • SQL.__init__(self, columnNames, values)
 • defprintContents(self):
 • '''prints the data of the object'''
 • print 'Tablename: '+self.tableName
 • print 'Primarykey: ' + self.primaryKey
 • SQL.printContents(self)
 • defgetPrimaryKey(self):
 • '''returns the primarykey'''
 • returnself.primaryKey

Overklassens navn

Genbrug afoverklassensfunktioner

table
Table
 • classTable(Persistent):
 • def __init__(self, tableName):
 • values = database.findRecords(tableName,[])
 • Persistent.__init__(self,tableName, values)
 • #insert a list of Row-instancescorresponding to the values
 • rows =[]
 • primaryKey = self.getPrimaryKey()
 • i = self.columnNames.index(primaryKey)
 • for v in self.values:
 • theKey = v[i]
 • rows.append(Row(tableName,theKey))
 • self.rows = rows
 • defgetRow(self,theKey):
 • '''returns a row-instancewhoseprimarykey = theKey
 • if none exists, returns None'''
 • primaryKey = self.getPrimaryKey()
 • for r in self.rows:
 • ifr.get(primaryKey) == theKey:
 • return r
 • return None
 • defprintContents(self):
 • '''prints the data of the object'''
 • print 'Tablename: '+self.tableName
 • print 'Primarykey: '+ self.primaryKey
 • print ’Column names: \n' + str(self.columnNames)
 • print 'Components: '
 • for c in self.rows:
 • c.printContents()

Self.getPrimaryKey() er nedarvet fra overklassen

brug af ooogsql 1
Brug af OOogSQL 1
 • fetch a row from Child with primary key 1111111111, change the first name to Jeppe and store it, fetch the row again to see if the change worked
  • aRow = Row('Child','1111111111')
  • aRow.put('firstname','Jeppe')
  • aRow.update()
  • aRow = Row('Child','1111111111')
  • aRow.printContents()
 • Resultat:
  • Table name: Child
  • Primary key: cpr
  • Column names: ['cpr', 'firstname', 'lastname', 'address', 'city', 'gender', 'email', 'phone', 'insurance', 'hasFather', 'hasMother', 'hasDoctor']
  • Values: [['1111111111', 'Jeppe', 'Andersen', 'Thorsgade 20', '8410', 'dreng', '', '86379790', 'Baltica', '1111111112', '1111111113', '1111111114']]
brug af ooogsql 2
Brug af OOogSQL 2
 • restore the first name, print a html version of the row
  • aRow.put('firstname','Jeppe Boegh')
  • aRow.update()
  • print aRow.makeHTMLTable()
resultat
Resultat
 • <table width="75%" border="1">
 • <tr>
 • <td>cpr</td>
 • <td>firstname</td>
 • <td>lastname</td>
 • <td>address</td>
 • <td>city</td>
 • <td>gender</td>
 • <td>email</td>
 • <td>phone</td>
 • <td>insurance</td>
 • <td>hasFather</td>
 • <td>hasMother</td>
 • <td>hasDoctor</td>
 • </tr>
 • <tr>
 • <td>1111111111</td>
 • <td>Jeppe Boegh</td>
 • <td>Andersen</td>
 • <td>Thorsgade 20</td>
 • <td>8410</td>
 • <td>dreng</td>
 • <td></td>
 • <td>86379790</td>
 • <td>Baltica</td>
 • <td>1111111112</td>
 • <td>1111111113</td>
 • <td>1111111114</td>
 • </tr>
 • </table>
brug af ooogsql 3
Brug af OOogSQL 3
 • make a new empty row-object, insert values into the object
  • aRow = Row('Child')
  • valueList = ['1111111111', 'Jeppe Boegh', 'Andersen', 'Thorsgade 20', '8410', 'dreng', '', '86379790', 'Baltica', '1111111112', '1111111113', '1111111114']
  • aRow.putAllValues(valueList)
  • aRow.printContents()
 • Resultat
  • Table name: Child
  • Primary key: cpr
  • Column names: ['cpr', 'firstname', 'lastname', 'address', 'city', 'gender', 'email', 'phone', 'insurance', 'hasFather', 'hasMother', 'hasDoctor']
  • Values: ['1111111111', 'Jeppe Boegh', 'Andersen', 'Thorsgade 20', '8410', 'dreng', '', '86379790', 'Baltica', '1111111112', '1111111113', '1111111114']
brug af ooogsql 4
Brug af OOogSQL 4
 • create a selection of all children that live at the same address as their mother'
  • SQLordre = '''SELECT Child.cpr, Child.firstname, Child.lastname FROM Child, Person
  • WHERE Child.hasMother = Person.cpr AND Child.address = Person.address'''
  • aSelection = Temporary(['cpr','firstname','lastname'],SQLordre)
  • aSelection.printContents()
 • Resultat
  • Column names: ['cpr', 'firstname', 'lastname']
  • Values: (('1111111115', 'Stine', 'Jacobsen '),)
brug af ooogsql 5
Brug af OOogSQL 5
 • print aSelection.makeHTMLTable()
 • Resultat
 • <table width="75%" border="1">
 • <tr>
 • <td>cpr</td>
 • <td>firstname</td>
 • <td>lastname</td>
 • </tr>
 • <tr>
 • <td>1111111115</td>
 • <td>Stine</td>
 • <td>Jacobsen </td>
 • </tr>
 • </table>
fordelen ved uml
Fordelen ved UML
 • Vi kan beskrive de logiske forhold i problemområdet uden at skulle tage beslutninger om implementeringen
  • At kunne dette er jeres hovedkvalifikation.
 • Har vi et godt UML diagram er der ikke lang vej til implementering for dygtige programmører.
databse py
Databse.py
 • Ny udgave på nettet, har foretaget nogle ændringer, idet at en session førhen blev lukket efter hvert kald. Dette gav problemer med nogle ting
 • Husk at lukke connection nu!
  • database.closeConnection()
  • Eller noget der nedarver SQL klassen, ligeledes objekt.closeConnection()
opgave 9
Opgave 9
 • Øvelse 9 ligger på hjemmesiden.
  • Udfyld de steder hvor der står ”insertcodehere” så det passer til beskrivelsen af metoden eller funktionen
  • Test at alting virker som det skal