elaborarea cadrului strategic de reducere a parasirii timpurii a scolii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elaborarea Cadrului Strategic De Reducere A Parasirii Timpurii A Scolii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elaborarea Cadrului Strategic De Reducere A Parasirii Timpurii A Scolii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Elaborarea Cadrului Strategic De Reducere A Parasirii Timpurii A Scolii - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Elaborarea Cadrului Strategic De Reducere A Parasirii Timpurii A Scolii. 2014-2020. Părăsirea timpurie a școlii este încă o problemă persistentă în România, ratele din ultimii 5 ani fiind semnificativ mai mari decât obiectivul Strategiei Europa 2020.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elaborarea Cadrului Strategic De Reducere A Parasirii Timpurii A Scolii' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Părăsirea timpurie a școlii este încă o problemă persistentă în România, ratele din ultimii 5 ani fiind semnificativ mai mari decât obiectivul Strategiei Europa 2020.

slide4

Categoriile care se confruntă cu cel mai mare risc sunt copiii și tinerii din medii defavorizate, elevii din mediul rural, romii și persoanele cu nevoi educaționale speciale.

slide5

Atractivitatea scăzută a învățământului profesional și tehnic, precum și dezvoltarea insuficientă a sistemelor de consiliere și orientare școlară și profesională, reprezintă o parte din cauzele fenomenului PTS.

slide6

• Reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) este esenţială pentru atingerea mai multor obiective din Strategia Europa 2020. • Este important să fie vizate atât obiectivele pentru o „creştere inteligentă”, îmbunătăţind nivelul de educaţie şi de instruire, şi pe cele de „creştere incluzivă”.

contextul strategic
CONTEXTUL STRATEGIC

• Între 2000 şi 2008 rata sărăciei în România a scăzut semnificativ, însă continuă să fie printre cele mai ridicate din UE.

• Un studiu din 2010 al Băncii Mondiale a arătat că cea mai defavorizată categorie este cea a cetăţenilor de etnie romă, în rândul acestora rata sărăciei ajungând chiar şi la 67%.

• Majoritatea comunităţilor rome (74%) au probleme grave legate de sursele de venit, iar 23% nu au curent şi/sau apă curentă. Situaţia afectează în mod direct frecventarea şcolii de către copiii de etnie romă.

m inorit i i grupuri dezavantajate economic
MINORITĂȚI ȘI GRUPURI DEZAVANTAJATE ECONOMIC

• Populația romă este cea mai vulnerabilă în fața dificultatilor economice, iar situația este și mai gravă în rândul fetelor rome.

• Cercetările recente au arătat că, din 597 de copii romi (7-11 ani) din familii cu cel puțin un copil care a abandonat școala, aproape jumătate din ei (44,2%) nu participă la niciun program educațional sau de formare.

cadrul general al strategiei

CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI

are la bază ca domenii tematice principale:

prevenirea, intervenția și compensarea

politici de prevenire

POLITICI DE PREVENIRE

• Furnizarea de servicii de educaţie şi îngrijire preşcolară de înaltă calitate;

• Îmbogățirea ofertei educaţionale prin oferirea de oportunităţi de accesare a învățământului şi formării profesionale după vârsta învățământului obligatoriu;

• Promovareaunorpoliticilor de antisegregare active şiacordarea de sprijinsuplimentarpentruşcolile din zoneledefavorizate;

slide11

• Sublinierea valorii diversităţii lingvistice şi sprijinirea copiilor cu o altă limbă maternă pentru a le îmbunătăţi competenţele în limba de predare;

• Creşterea implicării părinţilor;

• Sporirea flexibilităţii şi a permeabilităţii filierelor educaţionale;

• Consolidarea filierelor vocaționale de înaltă calitate şi creşterea atractivităţii şi a flexibilităţii acestora;

politici de interventie

POLITICI DE INTERVENTIE

• Transformarea școlilor în comunități de învățare;

• Dezvoltarea de sisteme de avertizare timpurie pentru elevii expuşi riscului;

• Crearea unei rețele de comunicare cu părinții și alți actori din afara școlii;

• Sprijinirea şi responsabilizarea cadrelor didactice în munca lor cu elevii expuşi riscului;

politici de compensare
POLITICI DE COMPENSARE

• Programe de succes de învățământ a doua șansă;

• Furnizarea de diferite trasee de reintegrare în învăţământul și formarea profesională de masă;

• Recunoaşterea şi validarea învățării anterioare;

• Sprijin individual specific;

slide14

Principalele domenii prioritare care s-au dezvoltat de la nevoile și provocările identificate și care vor fi abordate prin POSDRU sunt:

slide15

•Măsuri de sprijin pentru a oferi acces copiilor de vârstă preșcolară (3-6 ani), extinderea accesului la educația timpurie și servicii de îngrijire pentru copii sub 3 ani;• Dezvoltarea și extinderea programului școală-după-școală (SAS);• Imbunătățirea atractivitatii, incluziunii, calitatatii și relevanței de IVET pentru a spori oportunitățile de angajare;

slide16

• Dezvoltarea și diversificarea oportunităților de re-intrare în sistemul educațional pentru tinerii care au abandonat școala prematur prin extinderea de programe , cum ar fi "a doua șansă“;

• Instruirea profesorilor pentru a putea pune in practica programele de tip SAS, SC;

va multumim pentru atentia acordata
VA MULTUMIM PENTRU ATENTIA ACORDATA

OrganismulIntermediar POSDRU

MinisterulEducatieiNationale

Str. StirbeiVoda, nr. 39, sector 1, Bucuresti

tel: 021 31 32 943

website: https://www.posdru.edu.ro

e-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro