3797 meb te k lat ve g revler hakkinda kanun
Download
1 / 77

3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN - PowerPoint PPT Presentation


 • 470 Views
 • Uploaded on

3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. KABÜL TARİHİ 1992. SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER. BİRİMLERİN GÖREVLERİ NELERDİR? HANGİ BİRİM NEREYE BAĞLIDIR? SÜREKLİ KURULAR VE DAİMİ KURULLAR HANGİLERİDİR. SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER. VERİLEN GÖREVLER HANGİ BİRİMLERE AİTTİR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3797 meb te k lat ve g revler hakkinda kanun

3797MEBTEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABÜL TARİHİ 1992

Eğitim İş


Sinavlarda b l nmes stenenler
SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER

BİRİMLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

HANGİ BİRİM NEREYE BAĞLIDIR?

SÜREKLİ KURULAR VE DAİMİ KURULLAR HANGİLERİDİR

Eğitim İş


Sinavlarda b l nmes stenenler1
SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER

VERİLEN GÖREVLER HANGİ BİRİMLERE AİTTİR

KURULUŞLARIN NİTELİKLERİ

MÜSTEŞAR VE DAİRE BAŞKANLIKLARI SAYILAR

Eğitim İş


Sinavlarda b l nmes stenenler2
SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER

 • ÇALIŞMA USULLERİNİN NEYE GÖRE DÜZENLENDİĞİ (hangi kanun, yönetmelik ve tüzükle)

Eğitim İş


Bakanl n g revleri
Bakanlığın görevleri

Programlama

Yürütme

Takip

Denetim

Eğitim İş


G revler
Görevler

Okul açmak

Eğitim ve öğretinle ilgili hizmetleri düzenleme yürütme

Denklik derecelerini düzenlemek

Eğitim İş


Nceki s navlarda kan soru
Önceki sınavlarda çıkan soru

 • . Millî E(itim Bakanl( E(itim Kurumlar Yöneticilerinin

 • Atama ve Yer De(i)tirme Yönetmeli

 • (i’ne göre a)a(daki e(itim kurumlarndan

 • hangisinin müdürü valiliklerce atanr?

 • A) Fen Liseleri

 • B) Pansiyonlu ilkö(retim okullar

 • C) Yatl ilkö(retim bölge okullar

 • D) Ö(retmenevi ve ak)am sanat okullar

Eğitim İş


Bakanl n g revleri1
Bakanlığın görevleri

Türk silahlı kuvvetleri ile işbirliği

Yüksek öğretimle ilgili görev gençliğin barınma beslenme ve maddi yönden desteklenmedir

Eğitim İş


Te kilat
Teşkilat

Merkez

Taşra

Yurt dışı

Eğitim İş


Bakanl k merkez te kilat
Bakanlık merkez teşkilatı

Bakanlık makamı

Talim ve terbiye kurulu

Ana hizmet birimleri

Danışma ve denetim birimleri

Yardımcı birimler

Eğitim İş


Bakan n g revi faaliyet alan na giren konularda i birli i ve koordinasyon

Bakanın görevifaaliyet alanına giren konularda(işbirliği ve koordinasyon )

Eğitim İş


I birli i ve koordinasyon uygunluk
işbirliği ve koordinasyon Uygunluk

Diğer bakanlık ve kuruluşlarla

Hükümetin genel siyasetiyle

Milli güvenlik siyasetine

Kalkınma programlarına ve yıllık siyasetine uygun olarak

Eğitim İş


M ste ar
Müsteşar

Bakan adına düzenler ve yürütür

Eğitim İş


En fazla
En fazla

Yedi müsteşar yardımcısı

Eğitim İş


Talim ve terbiye kurulu
Talim ve terbiye kurulu

Bakana bağlıdır

Eğitim İş


Talim terbiye kurulunun g revleri
Talim terbiye kurulunun görevleri

Eğitim öğretimi plan ve programları ders araç ve gereçlerini araştırmak geliştirmek uygulama kararlarını onaylatma üzere bakana sunmak

Eğitim İş


Talim terbiye kurulunun g revleri1
Talim terbiye kurulunun görevleri

Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarını incelemek ve karara bağlamak

Geliştirme ve değerlendirme ile ilgili hizmetler

yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip ve değerlendirmek

Eğitim İş


Talim terbiye kurulunun g revleri2
Talim terbiye kurulunun görevleri

Kanun tasarılarına tüzük ve yönetmeliklere son şeklini vermek ilgili makama sunmak

Satın alınması ve üretilmesi gereken araç ve gereci ilgili birime bildirmek

Hukuk müşavirliğine görüş bildirmek

Eğitim İş


Talim terbiye kurulunun g revleri3
Talim terbiye kurulunun görevleri

i.ö ve orta öğretim kademesinde yurt dışından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğini düzenlemek

Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim programını incelemek

Milli eğitim şurası sekrerliğini yapmak

Eğitim İş


Milli e itim bakanl ana hizmet birimleri
Milli eğitim bakanlığı ana hizmet birimleri

a) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

b) İlköğretim Genel Müdürlüğü,

c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,

d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

Eğitim İş


-

e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,

g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,

h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,

Eğitim İş


-

ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,

k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü,

Eğitim İş


-

m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,

n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

o) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ö) Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,

Eğitim İş


G revlerin i eri i
Görevlerin içeriği

Alanları ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek

İlgili program kitap hazırlıklarını talim ve terbiye kurulu başkanlığına sunmak

Eğitim İş


E t m kurumlarina m d r yardimcilii se me sinavi 30 hazran 2006
EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILII SEÇME SINAVI30 HAZRAN 2006

 • . Millî Eitim Bakanlnn Tekilat ve Görevleri

 • Hakknda Kanun’a göre aadakilerden hangisi

 • Bakanlk yardmc birimlerinden deildir?

 • A) Personel Genel Müdürlüü

 • B) Yaymlar Dairesi Bakanl

 • C) Hizmetiçi Eitim Dairesi Bakanl

 • D) Basn ve Halkla likiler Müavirlii

Eğitim İş


Soru gelen noktalar ve bilinmesi gerekenler
Soru gelen noktalar ve bilinmesi gerekenler

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel

Müdürlüğü

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Eğitim İş


M ll e t m bakanli i m fett yardimcili i g r sinavi 25 ubat 2007
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI25 ŞUBAT 2007

 • I- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve faaliyetlerine

 • ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek

 • II- Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurtdışında takip etmek ve değerlendirmek

 • III- Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak

 • 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevidir?

 • A) Yalnız I B) Yalnız II

 • C) I ve II D) I - II ve III

Eğitim İş


M ll e t m bakanli i m fett yardimcili i g r sinavi 25 ubat 20071
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI25 ŞUBAT 2007

 • 32. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve

 • Görevleri Hakkında Kanun’a göre, “yurt dışında

 • yetiştirilmiş insan gücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 • B) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 • C) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

 • D) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Eğitim İş


M ll e t m bakanli i m fett yardimcili i g r sinavi 25 ubat 20072

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI25 ŞUBAT 2007

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât veGörevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?

A) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek

B) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak

C) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak

D) Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslen-me ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklen-melerini sağlamak

Eğitim İş


Y ksek retim genel m d rl
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, GİRİŞ SINAVI

Yurt dışına öğrenim görmek amacı ile gönderilecek öğrencilerin nitelikleri, eğitim alanları,sayıları burs ve kredi ile öğrenimlerinin planlanması

Üniversitelerle işbirliği

Yurt dışına gidecek öğrenciler için uyum kursu

görevleri arasında bulunur.

Eğitim İş


D li kiler genel m d rl
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, GİRİŞ SINAVI

Türk milli kültürünün dış ülkelerde korunması tanıtım ve yaygınlaştırılması ile ilgili hizmetleri düzenlemek

Yabancı hükümetlerin ülkemize sunduğu bursları düzenlemek

Dış ülkelerdeki eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek

Eğitim İş


Yurt d e itim retim genel m d rl
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel GİRİŞ SINAVI Müdürlüğü

Yurt dışında bulunanan ilk ve orta öğretimdeki çocuk ve gençlerin öğrenimleri için gerekli düzenlemeleri yapmak

Kültürel kimlik ve türkçenin yaşaması için gerekli önlemleri almak

Eğitim İş


E itim teknolojileri genel m d rl
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü GİRİŞ SINAVI

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek

Eğitim İş


- GİRİŞ SINAVI

ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,

k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü,

Eğitim İş


Dan ma ve denetim birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri GİRİŞ SINAVI

Hukuk Müşavirliği,

Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Bakanlık Müşavirleri,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Eğitim İş


Tefti kurulu ba kanl
Teftiş Kurulu Başkanlığı GİRİŞ SINAVI

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek

teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek

Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim İş


Nemli
önemli GİRİŞ SINAVI

Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

Eğitim İş


Hukuk m avirli i
Hukuk Müşavirliği, GİRİŞ SINAVI

Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

Eğitim İş


- GİRİŞ SINAVI

Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

Eğitim İş


- GİRİŞ SINAVI

Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Eğitim İş


Dan ma ve denetim birimleri1
Danışma ve Denetim Birimleri GİRİŞ SINAVI

Madde 26 – Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Eğitim İş


Bakanl k m avirleri
Bakanlık Müşavirleri GİRİŞ SINAVI

otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir

Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.

Eğitim İş


Yard mc birimler
Yardımcı Birimler GİRİŞ SINAVI

Madde 32 – Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,

c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,

d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,

f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı,

g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,

h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,

ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,

j) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı,

k) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

l) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı,

m) Savunma Sekreterliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü.

Eğitim İş


S rekli kurullar
Sürekli Kurullar GİRİŞ SINAVI

a) Milli Eğitim Şurası,

b) Müdürler Kurulu,

c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,

d) Öğrenci Disiplin Kurulları,

e) Özel İhtisas Komisyonları,

Eğitim İş


Milli e itim uras
Milli Eğitim Şurası GİRİŞ SINAVI

Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur

teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir

Eğitim İş


M d rler kurulu
Müdürler Kurulu GİRİŞ SINAVI

Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir.

Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Eğitim İş


Rakl k ve mesleki e itim kurulu
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu GİRİŞ SINAVI

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri yapar.

Eğitim İş


Renci disiplin kurullar
Öğrenci Disiplin Kurulları GİRİŞ SINAVI

İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yapar.

Eğitim İş


Zel htisas komisyonlar
Özel İhtisas Komisyonları GİRİŞ SINAVI

özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulurlar

Eğitim İş


Zel htisas komisyonlar g rev s resi
Özel İhtisas Komisyonları GİRİŞ SINAVI görev süresi

Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.

Eğitim İş


Ta ra ve yurt d te kilat
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı GİRİŞ SINAVI

-

Eğitim İş


- GİRİŞ SINAVI

Bakanlık ana hizmet birimleri, milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir.

Eğitim İş


L milli e itimde ilk retim m fetti leri
İl milli eğitimde ilköğretim müfettişleri GİRİŞ SINAVI

İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar.

Eğitim İş


Ba l kurulu lar
Bağlı Kuruluşlar GİRİŞ SINAVI

Milli Eğitim Akademisi,

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,

Eğitim İş


Y neticilerin sorumluluklar ve nitelikleri
Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri GİRİŞ SINAVI

yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.

Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim İş


Koordinasyon ve birli i konusunda bakanl n g rev yetki ve sorumlulu u
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu           

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Eğitim İş


Yetki devri
Yetki Devri Yetki ve Sorumluluğu           

Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Eğitim İş


Atama ve yer de i tirme
Atama ve yer değiştirme Yetki ve Sorumluluğu           

Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır

Eğitim İş


Z re dayal yer de i tirmeler
Özüre dayalı yer değiştirmeler Yetki ve Sorumluluğu           

Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir.

Eğitim İş


Zre dayal yer de i tirmelerde ayl ks z izin
Özre dayalı yer değiştirmelerde aylıksız izin Yetki ve Sorumluluğu           

özre dayalı ataması hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir

Eğitim İş


Ayl ks z izin s resi ve sonu
Aylıksız izin süresi ve sonuç Yetki ve Sorumluluğu           

bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar

Eğitim İş


Kadrolar
kadrolar Yetki ve Sorumluluğu           

Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez.

Eğitim İş


Renci g nderme
Öğrenci gönderme Yetki ve Sorumluluğu           

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına gönderileceklerden ayrı olarak,her yıl yapılan merkezi ÖSYS sonuçlarındaki başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydı ile, ilk 2000 kişi içerisinden, en çok 200 öğrencinin; yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde ÖSYM ye yaptırılacak sınavda en az yüzde altmış başarı puanı alanlardan, başarı sırası esas alınmak üzere, en çok 800 öğrencinin aynı Kanunun hükümleri çerçevesinde yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim görmelerini sağlamak,

YÜKSEKÖĞRETİM GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ARASINDADIR

Eğitim İş


A a da hangi genel m d rl kten bahsedilmektdir
Aşağıda hangi genel müdürlükten bahsedilmektdir Yetki ve Sorumluluğu           

Genel Müdürlük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için döner sermaye işletmesi kurulur. Bu işletmenin sermayesini 3 üncü Aksam Sanat Okulunun döner sermayesi oluşturur. Döner sermaye işletmesine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri ne ile düzenlenir.

Eğitim İş


tüzükle Yetki ve Sorumluluğu           

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

Bakanlık müşavirleri nereye bağlıdır.

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

Bakanlık Makamına bağlıdır.

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

Döner Sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar ne ile düzenlenir.

Eğitim İş


- Yetki ve Sorumluluğu           

yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim İş


Ta ra te kilat hangi h k mlere uygun olarak kurulur
Taşra teşkilatı hangi hükümlere uygun olarak kurulur Yetki ve Sorumluluğu           

-

Eğitim İş


Bakanlık, Yetki ve Sorumluluğu            Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir

Eğitim İş


Retmenlerin atamalar bakanl k taraf ndan hangi y ldan itibaren do rudan okullar na yap lmaktad r
Öğretmenlerin atamaları bakanlık tarafından hangi yıldan itibaren doğrudan okullarına yapılmaktadır

-

Eğitim İş


- yıldan itibaren doğrudan okullarına yapılmaktadır

CEVAP

2005.

Eğitim İş


T e e k k r l e r
T yıldan itibaren doğrudan okullarına yapılmaktadırE Ş E K K Ü R L E R

Eğitim İş

DÜZENLEYEN Mehmet AY


ad