slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Salon "Entreprendre" PowerPoint Presentation
Download Presentation
Salon "Entreprendre"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Salon "Entreprendre" - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Salon "Entreprendre". Salon "Ondernemen". 2006. La (nouvelle) REGULARISATION FISCALE De ‘nieuwe’ FISCALE REGULARISATIE. Uitbreiding toepassingsgebied: Zowel natuurlijke als rechtspersonen (zie verder) Ook voor beroepsinkomsten Ook voor BTW-verrichtingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Salon "Entreprendre"' - gwidon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Salon "Entreprendre"

Salon "Ondernemen"

2006

slide2
La (nouvelle)

REGULARISATION FISCALE

De ‘nieuwe’

FISCALE REGULARISATIE

opmerkelijke verschilpunten van de fiscale regularisatie met de eba
Uitbreiding toepassingsgebied:

Zowel natuurlijke als rechtspersonen (zie verder)

Ook voor beroepsinkomsten

Ook voor BTW-verrichtingen

Geen forfaitaire bijdrage (6 of 9 %),

maar heffing overeenkomstig de toepasselijke belasting

Beschikkingsvrijheid van de geregulariseerde bedragen

Geen regularisatie sociale zekerheidsbijdragen

In geval van regularisatie beroepsinkomsten en BTW-handelingen: kopie van het attest wordt door het “contactpunt-regularisatie toegezonden aan de plaatselijke taxatiedienst. Niet anoniem.

Permanente maatregel, doch slechts éénmaal

Opmerkelijke verschilpunten van de fiscale regularisatie met de EBA
een eba bis
Was er noodzaak tot het instellen van een nieuwe fiscale regularisatiemogelijkheid ?

De voor 1/1/2004 bestaande mogelijkheid tot spontane regularisatie (Com.IB 444/8) was formeel opgeschort ingevolge de invoering van de EBA-regeling

In de praktijk bleef mogelijkheid tot spontane reg. echter bestaan. Boete 100 % ?? (geval per geval te onderhandelen). Solden ? Straks nog meer hierover.

Wetgevende ingreep vereist om duidelijkheid te scheppen

Een EBA-bis ???
waarom een nieuwe biechtstoel
Andere motieven:

de regering wil aan de burgers die niet “meededen” aan de EBA-regeling een nieuwe kans bieden.

EG-spaarrichtlijn en informatieuitwisseling

afschaffing effecten a/ toonder

Meldingsplicht witwaswetgeving + mogelijke toepassing repressieve witwaswetgeving

Budgettaire overwegingen en economische groei

NU: het grote verschilpunt: regularisatie mits betaling van de ontdoken belasting

Waarom een nieuwe biechtstoel ?
wie kan regulariseren
Iedereen, met uitz. van VZW’s, stichtingen, …

Alle natuurlijke personen

Zowel rijksinwoners als niet-inwoners

En dit voor de voor hen toepasselijke belasting

Rechtspersonen: Ven.B en BNI-Ven.B. (ook VZW’s die aan Ven.B. zijn onderworpen)

Wie kan regulariseren ?
wat kan men regulariseren definities in de wet
Algemene term “sommen, waarden en inkomsten” (art. 121, 2° en 3°)

Wat ?

Overige inkomsten (art. 121, 2°): roerende, onroerende en diverse (NP) S, R

Beroepsinkomsten (art. 121, 3°) (NP en RP)

BTW-handelingen (art. 121, 4°): zowel de ten onrechte afgetrokken BTW als de verschuldigde BTW (NP en RP)

Successierechten ?

Geen expliciete vermelding in wettekst (regionale materie)

Volgens Minister Reynders (vraag Van Biesen): JA

Contactpunt zal regularisatie SR aanvaarden,

Blijkt wetstechnisch gedekt te zijn

Een artikel in de wet (art. 127) verwijst ook naar strafrechtelijke immuniteit inzake successierechten

(men regulariseert “sommen, waarden, en inkomsten)

Federale overheid heeft bevoegdheid/plicht tot invordering en inning SR

Men betaalt toch de normale tarieven vastgesteld door de regionale wetgever

Men moet niet bewijzen dat men de tegoeden op een bep.datum bezat (cfr EBA)

Men rectificeert in feit de niet-aangifte en de ontdoken belasting wordt betaald

Wat kan men regulariseren ? Definities in de wet
vanaf wanneer permanent karakter of beperkt in de tijd
Vanaf 15 maart: oprichting Contactpunt regularisaties

In de praktijk: vanaf nu dus

De regeling heeft een permanent karakter. Iedere belastingplichtige kan er slechts éénmaal gebruik van maken

Men kan dus niet elk jaar iets anders regulariseren

Vanaf wanneer ? Permanent karakter of beperkt in de tijd ?
m canismes de r gularisation
Toute somme,valeur et revenu - Pas de distinction selon le caractère belge ou étranger

Trois catégories:  

Autres revenus régularisés: personnes physiques (IPP et INR)

Revenus professionnels régularisés: personnes physiques (IPP et INR) et sociétés (I.Soc, INR/Soc sauf ASBL –IPM)

Opérations TVA régularisées : personnes physiques et sociétés (sauf ABSL-IMP).

Présomption que les revenus régularisés sont de nature professionnelle - Charge de la preuve du contraire sur le déclarant : revenus mobiliers, (par ex. intérêts ou dividendes non déclarés), des revenus immobiliers (par ex. revenus locatifs étrangers)ou des revenus divers.

Pas de limite dans le temps - problématique des revenus prescrits ! immunité pénale !

Mécanismes de régularisation ?
tarifs
Taux d’imposition ordinaire (DLU: forfait de 6 à 9%), majoré le cas échéant, d’une amende limitéeprogressive en fonction de la date de dépôt auprès du service du ruling de la déclaration-régularisation pour les «autres revenus régularisés» à l’impôt des personnes physiques

Pas d’amendes, ni accroissements, ni intérêts de retard !

Pas de régularisation pour cotisations sociales (ni d’ailleurs d’immunité sociale des revenus professionnels régularisés

Problématique des droits de succession

Tarifs ?
imp t des personnes physiques
Impôt des personnes physiques

Autres revenus régularisés (art. 121,2°)

 • Sommes, valeurs ou revenus
 • Preuve que ces revenus ont une autre nature que professionnelle pour l’année au cours de laquelle ils ont été recueillis ou obtenus
imp t des personnes physiques1
Impôt des personnes physiques

Revenus professionnels régularisés (art. 121,3°)

 • Sommes, valeurs ou revenus
 • Absence de démonstration par le déclarant que ces revenus ont une autre nature que professionnelle pour l’année au cours de laquelle ils ont été recueillis ou obtenus
imp t des soci t s
Sociétés soumises à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non résidents - Exclusion des personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (ASBL)

Toujours application régime «revenus professionnels régularisés»

Taux I.Soc applicable pour l’année où les revenus ont été obtenus

Impôt des sociétés
slide14
Opérations visées à l’article 51 CTVA ?? Livraison de biens et prestations de service et acquisitions intracommunautaires

Débiteur de la TVA seul habilité à introduire une déclaration ? (? cocontractant – art. 51bis CTVA ? )

Déclaration-régularisation par une personne morale ou physique

Taux applicable aux opérations régularisées pour l’année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu…

TVA
trois exclusions
Opérations de blanchiment et délits sous jacents (art. 3 §2 Loi du 11 janvier 1993)

Actes d’investigations spécifiques en cours (art. 2, Loi DLU) + information par écrit

Administration fiscale belge

Institution de sécurité sociale belge et/ou service d’inspection sociale (Loi du 16 novembre 1972) alors même que la loi ne prévoit aucune immunité en matière de cotisation sociale !

avant l’introduction de la déclaration-régularisation

«One shot» : déclaration régularisation déjà introduite

Trois exclusions …
wat invullen
Identificatie van de aangever en van de gemachtigde

Gemachtigde art 2 tot 2 ter Witwaswet (11/01/1993)

Aard en bedrag van de aangegeven sommen

Sommen, waarden en inkomsten van :

Wat invullen?
slide20

- Artikel 121, 2° = andere dan beroepsinkomsten, t.t.z.:

   • Roerende Inkomsten
   • Diverse Inkomsten
   • Inkomsten uit Successies
 • - Artikel 121, 3° = beroepsinkomsten
 • - Artikel 121, 4° = btw handelingen
  • OPGELET : BIJLAGEN
  • ALLE NUTTIGE GEGEVENS ZOALS
  • - JAAR VAN DE INKOMSTEN
  • - AARD VAN DE INKOMSTEN
slide22

Bij een onafhankelijke dienst van de FOD :contactpuntReden : - onafhankelijkheid - geen controlebevoegdheid van deze dienst

slide23

FOD FinanciënDienst voorafgaande beslissingenContactpunt-regularisatiesWetstraat 621040 BrusselVanaf 3 april 2006 FOD FinanciënDienst voorafgaande beslissingenContactpunt-regularisatiesMaria-Theresiastraat 1 bus 21000 Brussel

betaling
De betaling dient 15 dagen na het ontvankelijkheidsbericht

Belang van een maken van een voorafgaandelijke berekening, anders procedure Rechtbank van 1ste aanleg

Wat bij niet betaling?

Geen attest

Geen 2de mogelijkheid om te regulariseren

Betaling
berekening
De verschuldigde belasting zal berekend worden alsof de inkomsten werden aangegeven,

Toepassing van:

Verhogingen onvoldoende VA

Crisisbelasting

Aanvullende gemeentebelasting

Evenwel zonder

Boetes

Vermeerderingen

Berekening
vrijbeschikking
Veegt de spons over fiscale fraude ook strafrechtelijk

Opgelet :

Enkel voor de jaren waarvoor geregulariseerd werd

Geldt voor de uitgesloten categoriën (georganiseerde fiscale fraude, terrorisme ….)

Vrijbeschikking
y a t il confidentialit
Statut du « Point de contact-régularisa-tion » (Pdc-r) au sein du SPF Finances

Secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires du Pdc-r

Interdiction de divulgation aux autres services des « autres revenus », mais:

Transmission automatique aux contrôles locaux des régularisations relatives aux revenus professionnels et des opérations TVA

Transmission d’une copie de la liste des attestations-régularisation à la CTIF

Y a-t-il confidentialité ?
liens avec l gislation anti blanchiment
Les mandataires pouvant agir au nom du déclarant sont les professionnels visés par cette législation

Les revenus régularisés ne peuvent provenir de la réalisation d’opérations de blanchiment ou d’un délit sous-jacent (la fraude fiscale ordinaire ne tombe pas sous le volet préventif de la législation anti-blanchiment)

Immunité pénale pour avantages patrimoniaux tirés directement d’infractions (p.ex.:recel, conversion, transfert, etc.), ou pour les biens ou valeurs substitués ou les revenus de ces avantages investis

Liens avec législation anti-blanchiment
attestation r gularisation
Emise et transmise au déclarant ou à son mandataire par le Pdc-r lors du paiement du prélèvement

Déclarant et mandataire identifiés

Numérotée

Montants des sommes, valeurs et revenus régularisés, par exercice d’imposition ou taux de TVA; montants des prélèvements perçus

L’attestation-régularisation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours, tribunaux & juridictions administratives, ainsi qu’à l’encontre de tout service public

Attestation-régularisation
port e de l immunit fiscale
Prélèvement tenant lieu d’impôt, d’accroisse-ments, d’intérêts de retard et d’amendes, ou de TVA, et de sanctions additionnelles

Exceptions: -redressement TVA possible après régularisation de revenus professionnels;

-redressement de revenus professionnels (avec alors majoration pour absence de V.A.) possible après régularisation au titre d’ « autres revenus »

Portée de l’immunité fiscale
port e de l immunit fiscale suite
Sous réserve des exceptions qui précèdent, la régularisation ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration

Controverse en matière de droits de succession:

Selon la loi « régularisation», but de protection du contribuable contre suppléments ISR ou TVA;

Pouvoir exclusif des Régions de fixer base, taux

ou exonérations: quid de l’amende de 5/10 pts ?

Portée de l’immunité fiscale (suite)
quelles ann es r gulariser
Selon le ministre des Finances, possibilité de régulariser même après 5 années, mais prescription des ISR et de la TVA limitée à 5 ans en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire

Selon la loi « régularisation », pas d’amende, d’accroissements ou de sanction additionnelle: optique d’absence de fraude >>

La raison d’être de régulariser même après 3 ans réside uniquement dans l’immunité pénale, car pourquoi régulariser ce qui est déjà prescrit?

Quelles années régulariser ?
immunit p nale
Infractions visées aux codes fiscaux

Infractions au volet pénal de la loi anti-blanchiment(p.ex.:recel, conversion, transfert, etc.) susceptibles, entre autres sanctions, de confiscation des avantages patrimoniaux qui en sont tirés directement, des biens ou valeurs substitués, ou des revenus de ces avantages investis

Pas d’extension aux infractions à la législation comptable ou aux abus de biens sociaux

Immunité pénale
immunit p nale suite
Condition d’absence, avant l’introduction de la déclaration-régularisation, d’une information ou d’une instruction judiciaire du chef de ces infractions

Egalement valable pour co-auteurs ou complices

Immunité pénale (suite)
immunit en mati re de s curit sociale
Pas prévue, par opposition à la DLU

Paradoxe: effet utile de la régularisation exclu si le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigations spécifiques en cours par (outre le fisc belge):

- une institution sociale (belge ou étrangère) ou

- un service d’inspection sociale belge

Immunité en matière de sécurité sociale
slide37

Salon "Entreprendre"

Salon "Ondernemen"

2006

sociale wetgeving

Sociale Wetgeving

Verleent de fiscale regularisatie ook immuniteit op gebied van sociale zekerheid?

slide39
De immuniteit is beperkt tot de belastingen.

Indien de regularisatie beroepsinkomsten betreft, blijft navordering mogelijk, evenwel zonder verhogingen en boetes

de spontane regularisatie

De “Spontane” regularisatie

Blijft de spontane regularisatie (oud regime) bestaan ?

slide41
Ja, blijft mogelijk.

Te onderhandelen met lokale inspecteur

Aantal aanslagjaren

Tarief van de belasting

Verschuldigde nalatigheidsintresten

slide42
Onderscheid met de nieuwe fiscale regularisatie geeft geen strafrechtelijke immuniteit.

Combinatie van beide procedures niet mogelijk.

slide44
Onbekend vermogen aanhouden wordt hoe langer en hoe meer onmogelijk

Omzetting aandelen aan toonder naar beleggingen op naam vanaf 2007 en uiterlijk 2014

Iedereen kan maar één maal in zijn leven regulariseren

slide46
Nagaan of er geen onderzoeksdaden gestart zijn tegen de belastingplichtige

Bepaling van de aard van de inkomsten

Bepaling van de te regulariseren materie

Het juist invullen van de aangifte

Juiste berekening van de verschuldigde belasting