letp lya tan csad llg rendszerek s szakpolitika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika. A szakadékok áthidalása. BCE, KTI - Műhely munkaügyi kapcsolatok és munkaerő-piaci specializációk számára. Borbély-Pecze Tibor Bors. 2011. április 14. Miről lesz ma szó?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika' - gwidon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
letp lya tan csad llg rendszerek s szakpolitika

Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika

A szakadékok áthidalása

BCE, KTI - Műhely

munkaügyi kapcsolatok és

munkaerő-piaci specializációk számára

Borbély-Pecze Tibor Bors

2011. április 14.

mir l lesz ma sz
Miről lesz ma szó?
 • 1. szakpolitika; helyzetelemzés, akciótervezés, implementáció, értékelés, visszacsatolás, üzemszerű működés biztosítása, fenntartás
 • 2. pályaorientáció, életpálya-tanácsadás, pályafejlődési tanácsadás, lifelong guidance
szakpolitika
Szakpolitika
 • A szakpolitika egy felfogásmód, amely alapján képet alkotunk a a kormányázás irányairól. …amely azt is jelenti, hogy egy közelgő választásokra készülő politikai pártvezérnek pontosan artikulált elképzelésekkel kell rendelkeznie minden érdemi kérdésről. …

(Colebatch Policy 2000 1. old. )

a j szakpolitika
A „jó szakpolitika”
 • 1. koherens – az intézkedések egy hagyma leveleiként vagy Rubik-kockaként egymásra épülnek
 • 2. hierarchikus – fentről lefelé megtervezett (a kormány, a hatóságok feladatait tartalmazza)
 • 3. közbenjár a „problémák” felismerésében és kezelésében
van e a p lyaorient ci ter let n probl m nk
Van-e a pályaorientáció területén „problémánk” ?
 • 1. A LLG állampolgári kompetenciák megszerzésének támogatása, azaz minden EU polgár legyen képes saját szakmai életútját megszervezni a pályaválasztástól a nyugdíjba menetelig.
 • 2. A LLG szolgáltatások elérhetővé tétele minden uniós polgár számára, azaz a jellemzően szűkös kapacitások fejlesztése (szakemberek képzése, szolgáltató helyek fejlesztése, bővítése, újak nyitása)
 • 3. A LLG szolgáltatások minőségbiztosításának fejlesztése, azaz a tanácskérő, felhasználó jogainak biztosítása (fogyasztóvédelem)
 • 4. Kooperáció, koordináció közösségi, tagállami, régiós és lokális szinteken, azaz a széttöredezett fenntartású és csak részleges hozzáférést biztosító, szakmailag is töredezett rendszer helyére egységes LLG rendszert szükséges állítani.

Európai Unió – tanácsi állásfoglalás (2008)

van e a p lyaorient ci ter let n probl m nk 2
Van-e a pályaorientáció területén „problémánk” ? (2)

Magyarország

 • A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak

(TÁMOP 2.2.2. tervezési felhívás NFÜ)

milyen az elef nt s mi is az egy ltal n
„Milyen az elefánt?” … és mi is az egyáltalán?

A jaipuri mahárája összegyűjtötte a város vak embereit.

Közéjük vezetett egy elefántot.

- Milyen az elefánt? - kérdezte.

Aki az ormányát tapogatta, így felelt:

- Az elefánt egy vastag tömlőhöz hasonlít.

Aki a lábát fogta:

- Az elefánt olyan, mint egy hatalmas oszlop.

Aki a farkát:

- Vékony kis bőrredő az elefánt.

Popper Péter Az önmagába térő ösvény 1990

j de akkor mit kellene meg rteni s fejleszteni
…jó, de akkor mit kellene megérteni és fejleszteni?
 • Pálya-tanácsadási szolgáltatásokat?
 • Szakmai, szakpolitikai fogalmainkat? (vö. LLG policy)
 • Rendszereket? (QA, protokoll)
 • Impact mérést? (evidence based)
  • Tanulási kimenetet, társadalmi integráció támogatását, gazdasági hasznát?
  • Egyéni, intézményi, térségi vagy nemzeti/EU szinteken?
 • szektorok közötti kooperációt, koordinációt? (oktatás- munkaügy- szociális szféra) (cross-cutting)
 • Okosabb és költséghatékonyabb (smart) állami adatbázisrendszert a pályaorientációban érintett szereplők között ? (NPP)

r szfogalmak
Részfogalmak

(Borbély-Pecze 2010)

az ilo 2006 t pontban sorolja fel a llg szolg ltat sok szerep t a fejlett orsz gokban
Az ILO (2006) öt pontban sorolja fel a LLG szolgáltatások szerepét a fejlett országokban
 • 1. karrier/ pályaorientációs információnyújtásra van szükség a foglalkoztatás megőrzéséhez, a munkaviszony elnyeréséhez, vagy a munkahely-változtatáshoz. Az információnyújtás tartalma lehet egyes szakmák bemutatása, az egyes foglalkozásokhoz vezető képzési utak ismertetése, a munkaerő-piaci tendenciák bemutatása, foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák ismertetése. A szolgáltatást állami vagy nem állami (NGO) szereplők is elláthatják. Ez a szolgáltatás egy LLG rendszer sarokköve.
 • 2. életpálya-építés/ pályaorientációs ismeretek oktatása az oktatási intézményeken keresztül és a közösségi szervezeteken át. Ez tanárok, pályaorientációs tanácsadók és további szakemberek által (pl. művelődési szakemberek) valósulhat meg. A szolgáltatás segít a tanulóknak és felnőtteknek, hogy megértsék saját motivációikat, értékeiket, amelyekkel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. A szolgáltatás ismereteket nyújt a munkaerőpiacról, a képzésekről, az egyéni életút-, és karrierdöntésekről és a hozzájuk tartozó lehetőségekről. Olyan eszközöket, módszereket ad a tanulók/ felnőttek kezébe, amelyek segítségével saját karrierjüket tervezhetik, fejleszthetik.
 • 3. pályaorientációs/ karrier tanácsadás segít az embereknek, hogy megértsék és letisztázzák magukban céljaikat, törekvéseiket, hogy megértsék saját személyiségüket,és jól informáltan hozzanak döntéseket. Döntéshozatalt követően képesek legyenek azokat megvalósítani, karrier útjuk során a tervezett és ad hoc változásokat kezelni.
 • 4. foglalkoztatási tanácsadás során a szolgáltatás a munkavállalási korú felnőttek azonnali elhelyezkedési, munkába állási céljait segít tisztázni azáltal, hogy értékelteti az ügyféllel azonnali karriercéljait és lehetőségeit. Ráébreszti az álláskeresőt a célálláshoz szükséges ismeretekre, képzésre, valamint segíti szakmai önéletrajzot, álláskeresési tervet készíteni, felkészít az állásinterjú típusaira és a munkahelyi beilleszkedésre.
 • 5. állásba helyezés az álláskeresők munkába helyezése. Állami vagy magán munkaerő-közvetítők is végezhetik a tevékenységet. A felsőoktatási intézmények szintén végeznek hasonló tevékenységet hallgatóik számára.
az letp lya tan csad s llg tartalma
Az életpálya tanácsadás (LLG) tartalma

Információnyújtás, információs tanácsadás (guidance), pályatanácsadás (counseling) szolgáltatása az egyének számára bármely életkorban azzal a szándékkal, hogy iskola- és képzésválasztásaikat, valamint szakmai döntéseiket (jól) meg tudják hozni karriermenedzselésük érdekében. A fentebb felsorolt szolgáltatások nagy része jelen van az iskolában, egyetemeken, foglalkoztatási szolgálatoknál, magánvállalatoknál és az önkéntes szektorban. A tanácsadás minden formája beépül az élethosszig tartó tanulás (LLL) folyamatába, illetve annak támogatásába. A kivitelezés módjának vonatkozásában tanácsadást lehet végezni négyszemközt egyéni esetkezeléssel, csoportban, és távtanácsadás formájában (web alapon vagy rádión, telefonon, stb.). A tevékenység tartalma magában foglalja a személyiség alkalmazott pszichológiai eszközökkel történő felmérését (kérdőív, irányított beszélgetés, kiválasztó központ, stb.), valamint a kliens önálló önismeretszerzését, a tanácsadói interjút, oktatási programokat a karriermenedzselés fejlesztése érdekében, illetve a munkakipróbálást. (EU/OECD, 2004)

rintett gazatok
Érintett ágazatok
 • Munkaügy
  • NFSZ
  • Magán közvetítők/ kölcsönzők /tréner és tanácsadó cégek
  • Non-profilt szféra
 • Oktatásügy
  • Közoktatás
  • Szakképzés
  • Felsőoktatás
  • Felnőttképzés
 • Közművelődés
 • Egészségügy (egyes részei) – rehabilitációs, prevenció
 • Szociális szféra (egyes részei) – aktív korúak támogatása

(állami, önkormányzati, for-profit és non-profit szereplők egyaránt)

mit l m s mint a kor bbi koncepci k
Mitől más mint a korábbi koncepciók?
 • teljes szakmai életút alapozása és támogatása a feladat
 • Szakpolitikák és intézmények közötti együttműködés, feladatmegosztást igénye
 • a LLG
  • gyermek és ifjúkorban, ill. hátrányos helyzetben (pl. eü. rehabilitáció, hajléktalanság, tartós inaktivitás) – közjószágként viselkedik
  • a szakmai életút nagy részében viszont magánjószágként (pályavitel megerősítése, pályafejlődési tanácsadás)
milyen kih v sokra adott v lasz az letp lya tan csad s szakpolitika
Milyen kihívásokra adott válasz az életpálya tanácsadás szakpolitika?
 • A harmadlagos (és negyedleges) szektorok elszívják a munkaerőt, poszt-indusztriális gazdaság
 • A technológiai-technikai fejlődés adaptációs válsághelyzetet hozott létre
  • A szakmák, foglalkozások, munkakörök tartalma folyamatosan változik
  • Újak jönnek létre, régiek eltűnnek (pl. irodagépszer-műszerész, web-grafikus)
 • Átalakult az életmód, városlakók
 • A család tradicionális orientációs szerepe elolvadt (nukleáris család, gyors változások)
 • Az „iskola” elveszítette egy életre meghatározó szerepét ( a szakképzés válsága; LLL)
 • Az egyén életútja minden eddigi történelmi korszaknál hosszabbra és egészségesebbre (munkaképesség megőrzése) nyúlik (HU: 73 év, ebből 40-50 aktív év /első mep-i belépés 23 évesen)
hol vannak a szakad kok
Hol vannak a szakadékok?
 • Hiányzik az egységes fogalomhasználat, protokoll
 • Nem tisztázottak a tanácsadási beavatkozások „pontértékei”
 • Az egész szakmai életút alapozásához és támogatásához számos eszközt szükséges fejleszteni
 • Hiányzik a szakpolitikák közötti átjárhatóság (integrált HRD politika+ infra. / integrált közösség és területfejlesztési politika)
 • A tanácsadási szolgáltatások intézményhez kötődnek nem lehet végigvinni őket egy életúton (vö. egyéni LLG portfolió, egyéni képzési kártya)
 • Maguk a szakemberek sem elég felkészültek, az is gondot jelent, hogy kiket azonosít a szakpolitika szakemberként
 • A feladat finanszírozása a maradékelvet és az intézménybe épített finanszírozást követi
 • Hiányoznak az érdemi monitoring vizsgálatok (evidence based policy)
a p lyaorient ci nemzeti rendszer nek fejleszt se 2007 2011
A pályaorientáció nemzeti rendszerének fejlesztése (2007-2011)
 • Nemzeti Pályaorientációs Tanács
 • Nemzeti Pályaorientációs Portál
 • Egységes protokoll
 • Regionális Szakmai Hálózat
 • Egységes módszertani fejlesztés
 • Kísérlet a szakemberek és a tevékenységek, teljesítmény országos számbavételére
az letp lya tan csad k s tan csad si r szfeladatokat ell t k h l zatba szervez se
Az életpálya tanácsadók és tanácsadási részfeladatokat ellátók hálózatba szervezése
tanuls gok
Tanulságok
 • Végig kell menni a szakpolitikai körön!
 • Bár a józan ész szerint megéri a tanácsadásra költeni nem tudjuk ki miről beszél és mit mér, ha mér egyáltalán… de szükségesek az azonos fogalmak és a mérés-értékelés – mit tudunk mérni? (…LO, SO, EO)
 • A működtetésre már a fejlesztés elindítása előtt kell garanciákat keresni
 • Az életpálya-tanácsadás szakpolitika és rendszer is nem csak elkülönült szolgáltatások halmaza
a p lyatan csad s gazdas gi hat konys ga 2006
A pályatanácsadás gazdasági hatékonysága (2006)

Forrás: Lalande, Vivian – Hiebert, Bryan – Magnusson, Kris - Bezanson ,Lynne – Borgen, Bill (2006)

Measuring the Impact of Career Services: Current and

Desired Practices

a p lyatan csad s hat konys gm r s nek lehets ges indik torai egy ni
A pályatanácsadás hatékonyságméréséneklehetséges indikátorai (egyéni)
 • Döntés és döntésképtelenség
 • Megküzdés
 • Életvezetési készségek
 • Önértékelés
 • Pályaérettség és identitás
 • Kontroll és önirányítás (Kiss et al 2010)
 • Pályaismeret (Völgyesy 1995)
slide29

Szakpolitikai vízió

Integratív Nemzeti Pályaorientációs Portál

FEOR-08-at lefedő eszközkészlet

Regionális Szakmai Hálózatépítés

Egységes pályaorientációs protokoll(foglalkoztatás, közoktatás, felsőoktatás,

szakképzés, felnőttképzés, szociálpolitika)

Rendszeres szupervízió és szakmai képzések

Életpálya-tanácsadók integrálása

Jogszabályi környezet

slide30

Életpálya-tanácsadás

Pályaorientáció

Közösségi és tagállami fejlesztéspolitika

Nemzeti Akcióprogram – Európa 2020-hoz

Szociális védelem és társadalmi összetartozásJIM 2008-2010

Magyar Ifjúsági StratégiaNIS 2009-2024

Stratégia az egész életen át tartó tanulásrólLLL 2005

Education and Training (in Szakképzési-fejlesztési stratégia)E+T 2020

Pályaorientáció és tagállami szakpolitikák viszonya

www.afsz.hu/engine.aspx?page=kulfoldi_palyaor_eu_llg_szakpol

slide31

Nemzeti Életpálya-tanácsadási Rendszer

Nemzeti Pályaorientációs Tanács

közművelődés

felnőttképzés

felsőoktatás

szektorok

szakképzés

szociális szféra

közoktatás

munkaügy

Nemzeti

Pályaorientációs

Portál

Állampolgárok elérése

Életpálya-tanácsadó rendszer szakembereinek kiszolgálása

k sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

Életpálya Tanácsadás magyar nyelvű honlapja:

www.eletpalya.munka.hu