a k z ss gi fa szab lyok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A közösségi áfa-szabályok PowerPoint Presentation
Download Presentation
A közösségi áfa-szabályok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

A közösségi áfa-szabályok - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

A közösségi áfa-szabályok. dr. Kelemen László. Áttekintés. I. a közösségen belüli ügyletek általános áttekintése II. export-import III. a fuvarozási szabályok. I. KÖZÖSSÉGEN BELÜLI ÜGYLETEK. 1) értékesítés 2) beszerzés 3) távolsági értékesítés 4) speciális ügyletek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A közösségi áfa-szabályok' - gwenifer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k z ss gi fa szab lyok

A közösségi áfa-szabályok

dr. Kelemen László

ttekint s
Áttekintés
 • I. a közösségen belüli ügyletek általános áttekintése
 • II. export-import
 • III. a fuvarozási szabályok
i k z ss gen bel li gyletek
I. KÖZÖSSÉGEN BELÜLI ÜGYLETEK
 • 1) értékesítés
 • 2) beszerzés
 • 3) távolsági értékesítés
 • 4) speciális ügyletek
k z ss gen bel li gyletek bevezet s
Közösségen belüli ügyletek bevezetés
 • 77/388/EGK hatodik áfa-irányelv
 • Közös piacra vonatkozó „átmeneti” szabályok 1993-tól alkalmazandók
 • A csatlakozás előtt:
  • export – import
  • hazai ügylet
 • A csatlakozás után
  • közösségen belüli értékesítés – közösségen belüli beszerzés
  • export – import
  • hazai ügylet
1 k z ss gen bel li rt kes t s
1) Közösségen belüli értékesítés
 • Fogalma (gyakorlatban):
  • közösségen belüli (más tagállami) adóalanyok közötti termékértékesítés
  • amelynek következményeként a terméket másik tagállam területére szállítják
 • Kellékei
  • Közösségi adószám
  • Más tagállamba való elszállítás igazolása
 • Hivatkozás: áfa-tv 29/A a)
2 k z ss gen bel li beszerz s
2) Közösségen belüli beszerzés
 • A közösségen belüli értékesítés másik oldala
 • a termék az egyik tagállamból a másikba kerül
 • az eladó olyan adóalany, mely nem választott a saját tagállamában alanyi adómentességet
 • a termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék, és nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak rá
 • a vevő:
  • adóalany, kivéve a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalanyt és a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalanyt, aki (amely) gazdasági tevékenységéhez szerzi be a terméket, vagy
  • a beszerzése után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy
 • Hivatkozás: áfa-tv 7/A
2 k z ss gen bel li beszerz s1
2) Közösségen belüli beszerzés

Nem a beszerző fizeti meg az áfát, ha:

 • termék: az új közlekedési eszköz és a jövedéki termék kivételével
 • vevő: különleges jogállású adóalany vagy nem adóalany jogi személy
 • másik tagállamból való beszerzés adó nélküli összesített értéke a 10 000 euronak megfelelő Ft-ot a tárgyévben nem haladja meg
 • az új közlekedési eszköz és a jövedéki termék értékét az értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni
 • választási lehetőség
2 k z ss gen bel li beszerz s saj t term k mozgat sa
2) Közösségen belüli beszerzés(saját termék mozgatása)
 • termékértékesítés: gazdasági tevékenységhez beszerzett, előállított saját tulajdonban lévő termék egyik tagállamból a másik tagállamba történő elfuvarozása/elfuvaroztatása
 • termékértékesítés- termékbeszerzés
 • kivételek:
  • fel- vagy összeszerelés, távértékesítés
  • nemzetközi járat fedélzetén értékesített termék
  • termékexport, és az azzal egy tekintet alá eső termékértékesítés
  • termék megmunkálása, feldolgozása másik tagállamban
  • termék másik tagállamban történő használata
  • termék max. 24 hónapos használata másik tagállamban az ideiglenes behozatal szabályai szerint
  • vevői készlet számára történő továbbítás, ha az a másik tagállamban nem minősül IC beszerzésnek
 • Hivatkozás: áfa-tv 7/B
3 t vols gi rt kes t s
3) Távolsági értékesítés
 • Termék: kivéve új közlekedési eszköz, fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék
 • másik tagállamba kerül (pl. csomagküldő szolgálat)
 • vevő:
  • különleges jogállású adóalany, vagy nem adóalany jogi személy 10 000 euró összérték alatti beszerzés
  • magánszemély
 • 35 000 euró értékhatár magyarországi értékesítés esetén
 • tagállamok 100 000 és 35 000 euró közötti értékhatárt állapíthatnak meg
 • jövedéki termékekre nem vonatkozik
 • választási lehetőség
 • Hivatkozás: áfa-tv 14/A
4 speci lis gyletek
4) Speciális ügyletek

4.1) új közlekedési eszköz

4.2) háromszögügylet

4.3) fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék

4.4) bérmunka megítélése

4 1 j k zleked si eszk z
4.1) Új közlekedési eszköz
 • Új közlekedési eszköz - célország szerinti adózás
 • Új közlekedési eszköz: személy és vagy teherszállításra szolgál (szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszköz)
 • új, ha :
  • szárazföldi (futott max. 6.000 km vagy max. 6 hónap forgalomba helyezve)
  • vízi (max. 100 hajózott óra vagy max. 3 hónap forgalomba helyezve)
  • légi (max. 40 repült óra vagy max. 3 hónap forgalomba helyezve)
4 2 h romsz g gylet
4.2) Háromszög ügylet
 • 6. Áfa irányelv 28(b) (A) 1. bekezdése szerint

A teljesítés helye ahol az áru a szállítás végén található

 • 6. Áfa irányelv 28(b) (A) 2. bekezdése szerint

Amennyiben a (végső) beszerzőnek van közösségi adószáma az értékesítés után ő, saját tagállamának szabályai szerint adózik

Hivatkozás: Áfa-törvény 14/B (2), 29/D (2)

slide14

4.2) Háromszög-ügyletek vázlata

B – ms2

számla

számla

A – ms1

C – ms3

árutovábbítás

4 2 h romsz g gylet1
4.2) Háromszög ügylet
 • A speciális szabályok alkalmazásával a közbenjáró szereplő (B) elkerüli a bejelentkezési kötelezettséget a fogyasztó (C) tagállamában (ms-3)
 • A fogyasztó a fordított adózás szerint adózik, de feltételek:
  • a beszerző adóalany
  • abban a tagállamban, ahol a szállítás véget ér
  • a közbenjáró nem adóalany sem az értékesítő sem a beszerző tagállamában
4 3 fel vagy sszeszerel s t rgy ul szolg l term kre vonatkoz gylet
4.3) Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékre vonatkozó ügylet
 • Teljesítés helye, ahol a fel- vagy összeszerelés ténylegesen történik
 • esetleges fordított adózás szabályai
 • csak az építési szerződések esetében marad termékértékesítés a bérmunka
 • magyar adóalany értékesít összeszerelendő terméket, melyet Ausztriában szerel össze, az értékesítés Ausztriában adózik a vonatkozó osztrák adómértékkel
4 4 b rmunka
4.4) Bérmunka
 • Fogalma: szolgáltatásnyújtás (8. § (1))
 • Teljesítési hely: ahol a szolgáltatás ténylegesen történik (15. § (4) c))
 • „A teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a szolgáltatásnyújtás ténylegesen történik:

a termék – kivéve az ingatlant – szerelésénél, javításánál, karbantartásánál, felújításánál, átalakításánál, megmunkálásánál (…)”

4 4 b rmunka 1
4.4) Bérmunka (1)
 • 11/A §
 • Termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősül:
 • a) a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás, feldolgozás – ideértve az összeszerelést, összeállítást is –, ha annak közvetlen következményeként az így előállított terméket a vámhatóság – végleges rendeltetéssel – harmadik ország területére kilépteti.
4 4 b rmunka 2
4.4) Bérmunka (2)
 • 15/A §
 • (12) Amennyiben a 15. § (4) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szolgáltatásokat megrendelő a szolgáltatásnyújtás tényleges teljesítésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, a teljesítés helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amelyben a szolgáltatást megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették.
4 4 b rmunka sszefoglalva
4.4) Bérmunka - összefoglalva
 • 1) magyarországi megrendelőnek végez bérmunkát – magyarországi adózás
 • 2) EU-s adóalany megrendelőnek végez bérmunkát – ott adózik, ahol a megrendelő be van jegyezve (Magyarországon adómentes)
 • 3) harmadik országbeli adóalanynak végez bérmunkát – exporttal egy tekintet alá esik (Magyarországon adómentes)
ii export import
II. EXPORT - IMPORT
 • 1. export
 • 2. nemzetközi forgalom
 • 3. import
1 export
1. Export
 • Közösség területén kívülre a vámhatóság a terméket végleges rendeltetéssel kilépteti
 • értékesítés és kiléptetés között 3 hónap telhet el
 • az export igazolására szolgáló okmány az EV
1 exporttal egy tekintet al esik
1. Exporttal egy tekintet alá esik
 • Bérmunka – ha exportálják a terméket
 • Egyes szállítóeszközök működéshez kapcsolódó ügyletek
  • Nemzetközi légijármű
  • Tengeri hajó, hadihajó
 • Egyes teherközlekedéssel kapcsolatos szolg.
 • Import adóalapjába beépülő szolgáltatások
2 a term kek nemzetk zi forgalma
2. A termékek nemzetközi forgalma
 • Adómentes: közvámraktárba, vámszabadterületre, vámszabad-raktárba történő értékesítés
 • Adómentes a vámraktározási vagy aktív felfüggesztő eljárás alá vont termékek értékesítése, a külső közösségi árutovábbítási eljárás, a teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatal alatt álló termék értékesítése
 • Nemzetközi repülő- és hajójáratokon felszolgált termékek értékesítése
 • Repülőtéri tranzitterületen történő értékesítés, ha nem közösségi lakóhellyel rendelkező utas harmadik országba tart
 • Áfa-raktár (66/I és 66/J §)
2 fa rakt r
2. Áfa-raktár
 • Az irányelv 16. cikk D. pontja szerint: amennyiben a tagállam adómentes kezelést enged vámraktárakra, úgy a közösségi termékekre is hasonló szabályozást köteles biztosítani
 • Adómentes:
  • Áfa-raktárba értékesítés
  • Áfa-raktárba tárolás előtti import
  • Áfa-raktárban történő raktározás
  • Áfa-raktárban történő értékesítés
3 import
3. Import
 • Adózás formája:
  • Vámhatóság kiveti: nem adóalany, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző, mezőgazdasági tevékenységet végző
  • Egyéb adóalany önbevallás
 • Adófizetési kötelezettség: szabadforgalomba bocsátást közlő határozat közlésének napján
 • Adóalap: vámérték+vám+adók, egyéb kötelező jellegű befizetés+vagyoni értéket képviselő jogért járó ellenérték+első Közösségen belüli rendeltetési helyig felmerülő járulékos költség+járulékos költségek, ha másik tagállamba kerül ismert helyre
 • Adó fizetésére kötelezett:
  • Importőr
  • Közvetett vámjogi képviselő
4 k l nleges esetek
4. Különleges esetek
 • Importot követő Közösségen belüli ügylet
 • Közösségen belüli ügyletet vagy export
4 import ut ni k z ss gi gylet
4. Import utáni közösségi ügylet

1. Belföldiesítés után közösségen belüli értékesítés

ROM – HUN – AUS

import közösségen belüli beszerzés

de: mentes az import – áfa-tv 31. § (7), illetve az áfa-raktárba tárolás

2. Árutovábbítási eljárással import a megrendelő tagállamában

ROM – HUN – AUS

árutovábbítás import

4 k z ss gen bel li gylet export
4. Közösségen belüli ügylet - export
 • Közösségi adóalanynak értékesítés, de a termék exportra kerül
 • Ha képes igazolni az export tényét az értékesítő – export és nem közösségen belüli ügylet
iii fuvaroz s
III. FUVAROZÁS
 • 0) személyszállítás
 • 1) belföldön
 • 2) közösségen belül
 • 3) export-importhoz kapcsolódó fuvarozás
0 szem lysz ll t s meg t l se
0) Személyszállítás megítélése
 • teljesítés helye a ténylegesen megtett útszakasz, a szolgáltatást nyújtó székhelye helyett
 • személyszállítás esetén csak a belföldön megtett útszakasz adóztatható Mo-n
 • A 6-os direktíva szerint nemzetközi személyszállítás adóköteles
 • Magyarország a csatlakozási szerződésben kérte, hogy fenntarthassa a nemzetközi személyszállítás mentességét, melyet megkapott
1 belf ldi fuvaroz s
1) Belföldi fuvarozás
 • A teljesítési helyet a megtett útszakasz határozza meg (főszabály)
 • A belföldi fuvar:
  • Megtett útszakasz: Magyarország
  • Megrendelő: magyar (adóalany / nem adóalany)
  • Teljesítési hely: Magyarország
  • Adófizetésre kötelezett: fuvarozó
2 k z ss gen bel li fuvaroz s
2) Közösségen belüli fuvarozás
 • Indulás és érkezés pontja 2 különböző tagállamban van
 • Vagy az indulási és érkezési hely is tagállamon belüli, de a teherközlekedés közvetlenül kapcsolódik egy fentebbi fuvarhoz
2 k z ss gen bel li fuvaroz s1
2) Közösségen belüli fuvarozás
 • főszabály:
  • teljesítés helye a fuvar indulásának helye
  • adófizetésre kötelezett a szolgáltatást teljesítő
 • ha a megrendelő nem adóalany abban a tagállamban, ahonnan a fuvar indul, másik tagállamban azonban igen, akkor
  • a teljesítés helye az a tagállam, ahol a megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették
 • ha a fuvarozó nem adóalany abban a tagállamban, mely a fuvart megrendelőnek az adószámot kiadta, akkor
  • az adó fizetésére a megrendelő kötelezett
2 k z ss gen bel li rufuvaroz s p ld k
2) Közösségen belüli árufuvarozás - példák -
 • Budapest - Frankfurt fuvar:
  • fuvarozó és megrendelő is magyar adóalany, a fuvarozó a teljes fuvardíjra 25% áfát számít fel
  • fuvarozó magyar, a megrendelő belga adóalany, fuvar Belgiumban teljesített, amennyiben a magyar adóalany nem adóalany B-ban, úgy az áfát a fordított adózás szabálya szerint a belga adóalany fizeti meg belga adómértékkel, a magyar fuvarozó nem számít fel áfát
  • Frankfurt – Budapest fuvar esetén a fuvarozó magyar, megrendelő belga magánszemély – a magyar fuvarozó Németországban köteles bejelentkezni, és adót fizetni
2 k z ss gen bel li rufuvaroz shoz j rul kosan kapcsol d szolg ltat sok
2) Közösségen belüli árufuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások
 • Ki/be/fel rakodás, raktározás, csomagolás
 • főszabály: teljesítés helye, ahol a szolgáltatás ténylegesen történik
 • ha a megrendelő nem adóalany abban a tagállamban, ahol a szolgáltatást ténylegesen tejesítik, akkor a teljesítés helye az a tagállam, amely a megrendelő számára kiadta azt az adószámot, amelyet az az ügyletben használt
 • Mo-n van a rakodás a megrendelő német adóalany, No-ban keletkezik adófizetési kötelezettség német adómértékkel
2 k z ss gen bel li rufuvaroz shoz kapcsol d k zvet t i szolg ltat s
2) Közösségen belüli árufuvarozáshoz kapcsolódó közvetítői szolgáltatás
 • Árufuvarozás teljesítése:
  • Főszabály: indulás helye
  • Ha az indulás helyétől eltérő tagállami adóalany a megrendelő: abban a tagállamban adóköteles
 • Járulékosan kapcsolódó szolgáltatás teljesítése:
  • Főszabály: ahol ténylegesen történt
  • Ha az ezen helytől eltérő tagállami adóalany a megrendelő: abban a tagállamban adóköteles
3 export import fuvaroz s
3) Export-import fuvarozás
 • Importhoz kapcsolódó fuvar:
  • Általános eset: az importfuvar költsége igazoltan beépül az importált termék adóalapjába: a teherfuvarozás mentes az adó alól (áfa-tv 11/A. § h) pont)
  • 27. § alapján kötelezően az importáfa alap része
3 export import fuvaroz s1
3) Export-import fuvarozás
 • Export-fuvarozás:
  • Áfa-tv 11/A. § i) pont: a vámhatóság által végleges rendeltetéssel kiléptetett termékhez kapcsolódó teherközlekedés adómentes
  • Áfa-tv 11/A. § h) pont: tranzit teherközlekedés, amennyiben másik tagállamból exportra kerül a termék a teherközlekedés adómentes
3 export import fuvaroz s2
3) Export-import fuvarozás
 • Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatás (áfa-tv. 12. § h) pont)
 • Amennyiben az alábbi termékértékesítések történnek a teherközlekedés teljesítésével:
  • Közvámraktárba, vámszabadterületre, vámraktárba kiléptetés; vámraktározási eljárás alá vonják
  • Továbbra is speciális vámjogi státuszban marad a termék
  • Külső közösségi árutovábbítási eljárás alatt, vagy teljes vámmentességel járó ideiglenes behozatal alatt
  • Áfa-szempontból harmadik ország területéről áll belső közösségi árutovábbítási eljárás alatt
hasznos web c mek
Hasznos web-címek:
 • www.apeh.hu
  • http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm
 • www.europa.eu.int
  • http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm
 • www.im.hu
  • http://www2.datanet.hu/im/DatabaseSearch.html