gullfaks kt oljeutvinning eit gullfaks landsbyen 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006 - PowerPoint PPT Presentation

gustav
131 Views
Download Presentation

Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gullfaks økt oljeutvinningEiT - Gullfaks Landsbyen 2006 Petter Eltvik, Statoil TO RESU IOR 18. januar 2006

 2. Gullfaks økt oljeutvinning • ..hovedfelt og satellitter • ..høye ambisjoner • ..reserver og ressurser • ..litt mer om usikkerheter • ..hva jobber Statoil med

 3. Gullfaks hovedfelt og Gullfaks satellitterUtvinningsgrader for felt i Tampen

 4. ..økt utvinning tilsvarer et nytt stort feltTampen ambisjoner 7570 6900 1810 Ambisjonen på 1300 mill.fat o.e Subsea: 55% Platform: 70% 410

 5. IOR ambisjoner ressursklasser Kl.1-3: Sanns 100% Reserver 2015 Klasse 4A: Sannsylighet for gjennomføringcca 67% ? Sansynlige IOR ressurser Klasse 5A:Sannsynlighet for gjennomføring: ca33% ? 2008 Mulige IOR ressurser Klasse 7A: Sannsylighet for gjennomføring: ¨ca 10% ?

 6. Profil 1999 - IOR: +190 mill. Sm3 Profil 1988 - Aksellerasjon Tillegg v.h.a. IOR? 70% ? Basis profil 1982 ProduksjonsprofilerTilleggsreserver ved senfaseutvikling 2006 – 2020+?

 7. Utvikling av produksjonen på Gullfaksfeltet.

 8. 4D seismikk / monitorering Reservoarkunnskap og -styring Omfattende innfyllende boring og brønningrep Vann og gassinjeksjon Utblokking av prosessanlegg Development of expected recovery 1986 1996 2000 2006 Statfjord 49,4 % 61,4 % 65,6 % 70 % Gullfaks 46,5 % 49,4 % 54,5 % 70 % “Til siste dråpe”Hvilke virkemidler har gitt oss denne utviklingen? Smarte brønner AMEOR og EOR

 9. IOR potensialer i plattformfelt fordelt på tiltakstype(mill Sm3 olje)

 10. IOR – et deltaprosjekt Planlegger i forhold til en usikker basislinje

 11. Gullfaks Landsbyen 2006……. • Fortsatt mye ugjort på Gullfaks……… • IOR-potensialet tilsvarer et nytt stort satelittfelt • Vurderer IOR prosjekter som kan bidra til fortsatt verdiskaping i denne rike provinsen • Krevende og utfordrende IOR-arbeid for å nå høye ambisjoner

 12. GullfaksLandsbyen 2006: Prosjektforslag • GFSAT: Økt oljeutvinning med MLT-brønner i Gullfaks Sør • GFSAT: Vurdere utbygning av lite satelittfelt • GF: Gel for WC reduksjon i produsenter • GF: Økt oljeutvinning ved produsere Lunde Fm • GF: Vurdering av seismisk AVO-respons i slumpområder • GF: Retolkning av data i Cook Fm • GF: Modellering av en smart brønni Statfjord Fm. • GF: Tensidflømming i Nedre Brent Fm. • GF: Vurdere potensialet for FAWAG i Statfjord Fm.