b cs kiskun megyei korm nyhivatal n peg szs g gyi szakigazgat si szerve n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Rendezvények szervezése, lebonyolítása a közegészségügyi felügyelő szemével BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZET RENDEZVÉNYE KECSKEMÉT, 2011. FEBRUÁR 28.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve' - guri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b cs kiskun megyei korm nyhivatal n peg szs g gyi szakigazgat si szerve

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Rendezvények szervezése, lebonyolítása a közegészségügyi felügyelő szemével

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZET RENDEZVÉNYE

KECSKEMÉT, 2011. FEBRUÁR 28.

n peg szs g gyi szakigazgat s b cs kiskun megy ben
Népegészségügyi Szakigazgatás Bács-Kiskun megyében

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Székhelye: Kecskemét.

Vezetője: Dr. Balogh Melinda

megyei tiszti főorvos.

Bajai, Bácsalmási

Kistérség

Népegészségügyi Intézet

Székhely: Baja.

Vezetője: Dr. Antal Ilona kistérségi tiszti főorvos.

Kalocsai, Kiskőrösi

Kistérségi

Népegészségügyi Intézet

Székhely: Kalocsa.

Kirendeltség: Kiskőrös.

Vezetője: Dr. Városi Zsuzsanna

kistérségi tiszti főorvos.

Kecskeméti, Kunszentmiklósi

Kistérségi

Népegészségügyi Intézet

Székhelye: Kecskemét.

Vezetője: Dr. Pálffi Marianna

kistérségi tiszti főorvos.

Kiskunhalasi, Jánoshalmai,

Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai

Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Székhelye: Kiskunhalas.

Kirendeltség: Kiskunfélegyáza.

Vezetője: Dr. Hell Gizella

kistérségi tiszti főorvos.

a rendezv ny fogalma
A rendezvény fogalma
 • Olyan program, esemény mely egy meghatározott helyen és időben, meghatározott céllal valósul meg, egységes és összehangolt szervezésben - ide értve az infrastrukturális feltételek megteremtését is – biztosítva a résztvevőkről való teljes körű gondoskodást.
k zeg szs g gyi el r sok 1
Közegészségügyi előírások 1

„az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/ 1997 (XII.20) Kormány rendelet (OTÉK) szerint:

99. §(1) Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell megvalósítani és fenntartani.

Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett (becsült) lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.

k zeg szs g gyi el r sok 2
Közegészségügyi előírások 2
 • (3) A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekhez, az (1) bekezdés szerinti területekhez az illemhelyek számát a tervezett, becsült összlétszám alapján a következők szerint kell megállapítani:
 • a) 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett
 • aa) 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg
 • ab) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges;
 • b) 200-1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett
 • ba) 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg
 • bb) 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges;
 • c) 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési program szerint az egészségügyi követelmények megtartásával kell megállapítani
k zeg szs g gyi el r sok 3
Közegészségügyi előírások 3

Ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani a rendezvényen.

Elsősegély nyújtóhely kiplakátozása.

Megfelelő mennyiségű szemetes kihelyezése.

slide8
Fontos tisztázni, hogy a rendezvényeken résztvevő állampolgárok biztonságáért mindig a rendezvény szervezője felelős!
slide9
A 2006. augusztus 20-i vihar fordulópontot hozott a rendezvénybiztosításban, illetve a felelősségek tisztázásában. A nézők és a nagyobb események szervezői komolyabban veszik a helyszínek, események biztosítását.
slide10
Egytömegrendezvény voltaképp egy túlzsúfolt szigethez hasonlít. A nagy volumenű rendezvényeken rengeteg ember tartózkodik egyszerre egy viszonylag kis területen, így természetesen az egészségkárosodás kockázata is sokkal magasabb
slide11
Rendezvények egészségügyi biztosítását jelenleg az OMSZ és az alternatív mentőszolgálatok láthatják el. Ez utóbbi felügyeleti szerve a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv jelenleg 22 ilyen cég működik Magyarországon.

A rendezvény egészségügyi biztosítását végző alternatív mentőszervezet köteles erről legalább 8 nappal korábban írásban értesíteni a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet és az Országos Mentőszolgálat regionális szervezetét, megjelölve az egészségügyi biztosítást ellátó egységnek a rendezvény időtartama alatti elérhetőségét.

slide12
A hatályos jogszabályok értelmében a rendezvények szervezéséhez nem szükséges a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv engedélye, de a (köz)egészségügyi biztonság érdekében az alkalmi rendezvények (szabadidős rendezvények, sportrendezvények stb.) szervezőinek figyelmét az alábbiakra hívjuk fel.
slide13
Rendezvények kötelező egészségügyi biztosítása Az 5/2006 (II.7.) EüM Rendelete a mentésről:

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

(1) A Gyalogőrség

1.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik a rendezvény részvevőinek egészségügyi biztosítása. 1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 500-1000 fő között van, kivéve jogszabály 2.6.1. alpontja alapján:

a kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.). Ezen létszám feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges.1.3. Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő)orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi. (...)

slide14

(2) A Mozgóőrség

2.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése e rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik.

Mentési készenlét alatt értendő a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása.

2.2. Mozgóőrséget mentési tevékenységet végző szervezet láthat el.

2.3. A mozgóőrségen a 2.4. pont a)- h) alpontjaiban felsorolt mentőgépjárművek közül a várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelőt kell biztosítani, figyelembe véve a 2.6. pontban foglaltakat.

slide15

2.4. A mozgóőrség által végzett egészségügyi biztosítás ellátható:

a) mentőgépkocsival,

b) kiemelt mentőgépkocsival,

c) esetkocsival,

d) rohamkocsival,

e) gyermekmentő-rohamkocsival,

f) légi mentőjárművel,

g) mentőorvosi gépkocsival,

h) mentő-motorkerékpárral, illetve

i) oxyológiai ambulanciával.

slide16
Az oxyológiai ambulancia:

a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló személyek vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén a halott(ak) elkülönítését szolgáló helyiség(ek)ből áll,

a felszereltsége az oxyológiai ellátáshoz szükséges eszközöket és műszereket tartalmazza, ideértve a higiénés feltételek biztosítását is,

vezetője oxyológus szakorvos vagy gyakorlott mentőorvos, személyi állománya orvos(ok)ból, mentőtiszt(ek)ből, mentőápolókból és kisegítő személyzetből áll.

A mozgóőrség vezető orvosa URH-, illetve telefonkapcsolatot tart

a területileg illetékes Irányító Csoporttal.

slide17
2.6. A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei:
 • b) 1.000 és 5.000 fő közötti résztvevő esetén a mentőszolgálat vagy mentésre engedéllyel rendelkező más szervezet által biztosított esetkocsi szükséges
 • c) 5.000 és 10.000 fő közötti résztvevő esetén az esetkocsi mellett legalább egy mentőgépkocsit is biztosítani kell
 • d) 10.000 és 50.000 fő közötti résztvevő esetén legalább egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és egy rohamkocsi szükséges
 • e) ha a résztvevők várható létszáma meghaladja az 50.000 főt, akkor a mentőszolgálattal egyeztetett mentési tervet kell készíteni
 • f) sportrendezvényeken és azokban az esetekben, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy idős emberek számára szervezik, legalább egy mentőgépkocsit akkor is biztosítani kell, ha a résztvevők várható létszáma nem haladja meg az 1.000 főt.
slide18
50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.

Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.

A rendezvény szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás érdekében - a szervezők közül - felelős vezetőt jelöl ki.

lehets ges szankci k
Lehetséges szankciók:

Amennyiben a felügyeleti szerv, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megállapítja az egészségügyi biztosítás hiányát egy rendezvényen, akkor pénzbírságot szabhat ki, illetőleg a rendezvényszervező működési engedélyét is bevonhatja ideiglenesen vagy véglegesen.

Ha a biztosítás hiánya következtében valaki egészségkárosodást szenved, a szervező büntetőjogi felelősséggel tartozik, aminek díjtétele 2-5 év közötti szabadságvesztés is lehet.

slide20
Sok rendezvény egészségügyi biztosítása speciális tervezést igényel (pl. szabadtéri koncertek), továbbá vannak olyan balesetek, amik megelőzhetők, de vannak, amik bekövetkeztére csak felkészülhetünk, meg nem előzhetjük.

Ezért célszerű, ha szakemberrel egyeztetünk.

slide21
Az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében hívjuk fel a lakosság figyelmét az alábbiakra:

ünnepi programjaikat célszerű az orvosmeteorológiai előrejelzésekhez igazítani

hőség esetén igyanak sok folyadékot

öltözzenek szellős, természetes anyagból készült ruhákba

viharos időben lehetőleg ne fák alatt, hanem épületekben keressenek menedéket, a terület elhagyásakor pedig kövessék a biztonsági utasításokat.

A rendezvények helyszínein baleset vagy rosszullét esetén forduljanak a rendezőkhöz, akik riasztják a legközelebbi elsősegélynyújtókat

slide22
Előadásommal remélem hozzájárultam a rendezvényeik biztonságos, sikeres lebonyolításához.