Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROMEN RAKAMLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROMEN RAKAMLARI

ROMEN RAKAMLARI

400 Views Download Presentation
Download Presentation

ROMEN RAKAMLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROMEN RAKAMLARI

  2. XlV. Sokak XV. Sokak XVl. Sokak XX. Yüzyıl lll - B Vl. Cadde

  3. Onluk sayma sisteminde kullandığımız 10 rakam (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) dışında zaman zaman başka rakamlar da kullanmaktayız. Örneğin : 1. lll – A Sınıfı ile lll – B Sınıfı geziye gidecek. 2. 12. X. 2005 tarihinde İstanbul’a gitti. 3. Osmanlı padişahlarından lV. Murat’ın hayatını okudum. 4. XX. Yüzyılda teknolojik gelişmeler çok daha hızlandı. Yukarıdaki cümlelerde kullanılan rakamlara Romen Rakamları denir.

  4. Romen ( Roma) Rakamları günümüzden çok önceleri Romalılar tarafından bulunup kullanıldığı için bu adı almıştır. Bazı saatlerin rakamlarında, sınıfları-mızın adlarının yazılı olduğu tabelalarda, günün tarihini belirten yazılarda Romen rakamlarını halen kullanmaktayız.

  5. Romen Rakamlarının Yazılışları ve Okunuşları

  6. Romen Rakamlarının Yazılışları ve Okunuşları l = 1 ll = 2 lll = 3 lV = 4 V = 5 Xl = 11 Xll = 12 Xlll = 13 XlV = 14 XV = 15 XVl = 16 XVll = 17 XVlll = 18 XlX = 19 XX = 20 Vl = 6 Vll = 7 Vlll = 8 lX = 9 X = 10

  7. Onluk sistemde 10 tane rakam kullanılırken Romen Rakamlarında 7 tane rakam kullanılmıştır. l = 1V = 5X = 10 L = 50 C = 100D = 500 M = 1000

  8. Romen Rakamlarının Yazılışları 1. l ve X rakamları yan yana en fazla 3 defa tekrarlanır. l ll lll X XX XXX 1 2 3 10 20 30 2. V ve X rakamlarının soluna en fazla 1 rakam yazılıp çıkarılarakyeni sayılar yazılabilir. lV = 5 - 1 = 4 lX = 10 – 1 = 9

  9. İşte size güzel bir soru : Yalnız bir çöpün yerini değiştirerek eşitliği sağlayınız.