Beroepscode voor pedagogen keurslijf of keuzemenu
Download
1 / 11

Beroepscode voor pedagogen- keurslijf of keuzemenu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Beroepscode voor pedagogen- keurslijf of keuzemenu?. mr. Nicoline Jacobs Nijmegen, 12 december 2012. Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. Opgericht 1962, 6000 leden Doel: belangen behartiging: opleidingen, beroep, economische en maatschappelijke belangen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beroepscode voor pedagogen- keurslijf of keuzemenu?' - gunnar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Beroepscode voor pedagogen keurslijf of keuzemenu

Beroepscode voor pedagogen-keurslijf of keuzemenu?

mr. Nicoline Jacobs

Nijmegen, 12 december 2012


Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

Opgericht 1962, 6000 leden

Doel:

belangenbehartiging: opleidingen, beroep, economische en maatschappelijke belangen

forum voor onderling contact

deskundigheidsbevordering,beroepsbekwaamheidsregisters

samenwerking met derden


Activiteiten
Activiteiten

 • - opstellen en handhaven van een beroepscode

 • - ledenadvisering (helpdesk voor juridische en beroepsethische vragen)

  - instellen en in stand houden van beroepsbekwaamheidsregisters

  - organiseren van bijscholing, congressen en cursussen

  - uitgeven publicaties en brochures en onderhouden verenigingswebsite (www.nvo.nl)

  - oprichten en in stand houden van netwerkgroepen (o.a. netwerk Studenten en starters)

  - in stand houden van een bureau

 • - overleg met werkgeversverenigingen (cao’s) en opleidingen (curriculum pedagogiek, accreditatie post master opleidingen)

 • Tarieven o.a.: studenten 25, ‘starter’ 129, vol tarief 216


Beroepscode en tuchtrecht
Beroepscode en tuchtrecht

 • Een beroepscode is een normenstelsel voor een beroepsgroep – bron?

 • Kenmerken:

 • - richtsnoer voor het professionele handelen (wel ‘steun in de rug’)

 • - toetsteen (geen ‘stok om te slaan’)

 • - verbindend voor wie lid beroepsvereniging is

 • - verzameling m.o.m. open normen

 • - grote rol voor oordelen en verantwoorden vanuit professionele autonomie

 • - koppeling aan tuchtrecht


Tuchtrecht
Tuchtrecht

 • Tuchtrecht is toetsing en evt. ‘tuchtiging’ (opleggen disciplinaire maatregelen) door vakgenoten.

 • College van Toezicht en College van Beroep;waarschuwing, berisping, schorsing, ontzetting (consequenties: uit vereniging, uit registers)

 • Beroepscode en tuchtrecht: waarborgen kwaliteit beroepsuitoefening.

 • Operationeel per 01-01-2015: registratieplicht en tuchtrecht


Beroepsethiek
Beroepsethiek

 • Beroepsethiek ‘beoefenen’ is: benoemen en toepassen van beroepsnormen (professionele moraal) op een gestructureerde en logische wijze.

 • Professional heeft een persoonlijke moraal, een professionele moraal en een maatschappelijke moraal.

 • Beroepsbeoefenaar heeft professionele autonomie.


Professionele autonomie
Professionele autonomie

 • Het gebruiken van de bevoegdheid, gebaseerd op deskundigheid en wijsheid, om als beoefenaar van een professie, tot een eigen oordeel te komen en daar naar te handelen.

 • Het benutten van de discretionaire ruimte die inherent is aan professioneel handelen.

 • Vergt oordeelsvermogen en besluitvaardigheid (de vaardigheid om tot een gewogen besluit te komen).


Casus
Casus

 • Op maandagochtend belt BJz het MKD en vertelt dat voor

 • Amber een machtiging uithuisplaatsing (uhp) door de

 • kinderrechter is afgegeven.

 • BJz vertelt dat zij de uhp niet vanuit het ouderlijk huis van

 • Amber willen doen omdat vader intimiderend en

 • gewelddadig is tegen hulpverleners. Voor Amber zal het

 • traumatiserend zijn als zij getuige is van het gedrag van

 • haar vader jegens BJz medewerkers en politie.

 • BJz kondigt aan dat zij Amber ‘s middags zullen ophalen

 • en haar aansluitend in een pleeggezin zullen plaatsen.

 • De pedagoog belt de helpdesk van de NVO en vraagt of

 • zij/het MKD verplicht zijn om aan de uhp mee te werken.


Juridische aspecten
Juridische aspecten

 • Een goede pedagoog onderkent de juridische uitgangspunten

 • wanneer die in zijn/haar besluitvorming een rol moeten spelen, zoals:

 • - WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

 • - WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

 • - WJz (Wet op de Jeugdzorg)

 • - BW boek 1(Burgerlijk Wetboek, t.w. personen- en familierecht)

 • Pijlers individuele hulpverleningsrelatie:

 • recht op toereikende en begrijpelijke informatie

 • recht om vooraf toestemming te geven of te weigeren

 • > informed consent


Beroepsgeheim bewaren of aangifte doen
Beroepsgeheim bewarenof aangifte doen?

 • Een schoolpedagoog begeleidt al langere tijd een leerling, M.

 • De pedagoog maakt zich zorgen. M. is heel erg gespannen. Hij

 • heeft het er steeds over dat hij het niet kan verkroppen dat zijn

 • vriendin het heeft uitgemaakt en nu met een ander (J.) is. Hij

 • vertelt dat hij steeds beelden heeft dat hij iets heel ergs doet

 • met J. In het laatste gesprek vertelde hij dat hij zó aan een

 • pistool kon komen.

 • Mag de pedagoog aangifte doen?

 • Pas maatschappelijke, professionele en persoonlijke morele

 • waarden toe.


Conclusies
Conclusies

 • Leden van een beroepsgroep beoefenen op professionele wijze het beroep wanneer zij de normen voor het handelen ‘in hoedanigheid’ herkennen, erkennen en bewaken.

 • Een beroepscode is daarbij richtsnoer en toetsteen: de voor het beroep en de beoefenaar geldende professionele normen zijn erin vastgelegd; cliënten en de samenleving mogen er op rekenen dat de professional deze normen naleeft en zich voor zijn handelen verantwoordt (a fortiori bij afwijken), zonodig met dwang van tuchtrecht.