Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant,
Download
1 / 26

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund. Vi är ca 150 Regionala och Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i Sverige

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, ' - guinevere-murphy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant,

projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller

Ordförande Christina Arvesen

www.winnetskane.se

Fjelievägen 5, Lund


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vi är ca 150 Regionala och Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i Sverige

ca 22 (32) finns i Skåne

ca 3 000 kvinnor

www.skane.se/resurscentrum

www.winnetskane.se


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Winnet Europe för kvinnor i Sverige


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vision - för kvinnor i SverigeEttjämställt Skåne

Syfte - Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet!

 • Attityd - Ökat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer

 • Kunskap - Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer

 • Struktur - Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Arbete bedrivs inom fyra målområden för kvinnor i Sverige

 • God utveckling av lokala resurscentra/nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum

 • Kontakter och samarbete mellan resurscentra i Skåne, i Sverige och internationellt

 • Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling

 • Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2011-2012 för kvinnor i Sverige

Samverkan med LRC/nätverk i ansökan, planering, vissa aktiviteter, fyra hade egna VB

Insatsområde 1, Mål 1.3 Målet är att möjligheterna för kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer förbättras.

Huvudmål

 • Förutsättningarna för företagande kvinnor ska förbättras genom att påverka strukturer som hindrar kvinnors entreprenörskap och företagande.

  Delmål

 • Ökad kompetens om jämställdhet/genusfrågor hos företagens vänner.

 • Ett aktivt partnerskap för kvinnors entreprenörskap och företagande.

 • Ökad delaktighet för kvinnor i kommunala näringslivsråd.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2011-2012 för kvinnor i Sverige

Insatsområde 5, Landsbygdsutveckling, Mål 5.1 Målet är att inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och ökar kvinnors inflytande. Mål 5.2 Målet är att kvinnors organisering på landsbygden stärks. I denna organisering ska arbetet för landsbygdens utveckling vara centralt.

Huvudmål

 • Öka jämställdheten i Leaderarbetet

 • Strukturella hinder för kvinnors organisering och nätverkande på landsbygden ska synliggöras och åtgärdas.

  Delmål

 • Påverkansarbete på LAG-grupper och projektägare om jämställt Leader-arbete

 • Bidra till jämställd samverkan och mobilisering på landsbygden

 • Lyfta fram den resurs som kvinnor med annan etnisk bakgrund är för landsbygdens utveckling


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2011-2012 för kvinnor i Sverige– kort tid – delregionala möten och konferenser

 • Landsbygd på lika villkor

 • Hur jämställt är företagandet i Skåne kommuner?

 • Kartläggning av jämställdheten inom Leader i Skåne

 • Idébank för lokal utveckling

 • Att göra Skåne jämställt - utvärdering


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2013-2015 för kvinnor i Sverige

Insatsområde 1, Entreprenörskap och innovativa miljöer

Insatsområde 3, Tillgänglighet

Insatsområde 4, Strategiskt gränsöverskridande samarbete

Insatsområde 5, Landsbygdsutveckling

 • Synpunkter till den digitala agendan för Skåne

 • Mötesplatser för RUS

 • Workshop för Jämställdhetsstrategin för Skåne

 • Arbetet inom Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt

  Exempel

 • Genuskontrakt och jämställdhetskartan

 • Pedagogik för jämställd IT – Winnet Kristianstad


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Genuskompetens i verksamheten för kvinnor i Sverige


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

www.jamstalldshetskartan.se för kvinnor i Sverige


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Syfte? för kvinnor i Sverige

Synliggöra jämställdheten i kommuner.

… ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet i Västra Götalands kommuner.

-Jämställdhetskartan.se


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vad ska Winnet Skåne göra? för kvinnor i Sverige

Applicera den metod som Winnet Västra Götaland har använt på några olika skånska kommuner, bl.a. Vellinge

Fundera kring hur metoden kan utökas och utvecklas i relation till vår organisation, så att vi får en så bred bild som möjligt av den skånska jämställdheten.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vår önskan är att genom synliggörandet av situationen för jämställhet i Skåne, öppna upp för utvecklingsmöjligheter. Synliggörandet ska fungera som en ögonöppnare, och det är viktigt att ta det därifrån till handling.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Med tanke på det vill vi förutom att visa den kvantitativa jämställdheten genom statistik, dessutom arbeta med att synliggöra kvalitativa aspekter.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Med andra ord: Jämställdhetskartan, efter modell av Winnet Västra Götaland, är ”bara” en del av vad vår tanke är att genomföra. Vi kommer utöver den komplettera med kvalitativa aspekter, där vi vill gå ner mer på djupet i de skånska kommuner som är med på kartan.

Det vill säga, vi vill synliggöra de genuskontrakt som finns på skånska orter, och utifrån det kunna dra slutsatser kring vilka insatser som kommer krävas för att nå en förändring.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Pedagogik för Jämställd IT Västra Götaland, är

Start 2012-01-01

Slut 2013-03-31


Pedagogik f r j mst lld it
Pedagogik för jämställd IT Västra Götaland, är

Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka för att synliggöra och stärka:

 • Kvinnors villkor i IT-sektorn

 • Kvinnors inflytande över IT-utvecklingen

 • Kvinnors tillgång till IT-verktyg

  Fler kvinnor inom IT stärker demokrati, teknik, sysselsättning- och tillväxtperspektivet


Sveriges nya it strategi den digitala agendan f r sverige
Sveriges nya IT-strategi Västra Götaland, är – den digitala agendan för Sverige

”det behövs fler kvinnor som är med och fattar beslut samt deltar i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter”

Utgångspunkten är användarens perspektiv

Alla län har i uppdrag att ta fram en digital agenda, klar våren 2014. Winnet Sveriges digitala agenda 2013-2015, mars 2013


Tre aktiviteter tre rapporter
Tre aktiviteter – tre rapporter Västra Götaland, är

 • Jag söker datakurser, men får inte plats eftersom jag inte har en datorWorkshop - BibliotekFörfattare: Inger Danilda April 2012

 • Vi haringen erfarenhet av att kvinnor kan mindre IT än mänWebb-enkätFörfattare: Elin Hallgren Juni 2012

 • Horisontell och vertikal könssegregering inom ITStatistik om utbildning och arbetsmarknadFörfattare: Inger Danilda och Elin HallgrenJuli 2012


Vad kan resurscentra g ra och vad kan andra akt rer g ra resultat av workshop med bibliotek
Vad kan Resurscentra göra och vad kan andra aktörer göra? Resultat av workshop med bibliotek

Fyra olika områden som är viktiga för det fortsatta arbetet identifierades:

 • Infrastrukturen

 • Att fler kvinnor (och män) får grundläggande kunskaper för att kunna nyttja olika digitala samhällstjänster

 • Att kvinnor verksamma inom vård, omsorg och handel får ökat inflytande över utveckling och implementering av digitala lösningar

 • Att resultat från forskning om genus, pedagogik och IT används för att fler kvinnor skall söka sig till tekniska utbildningar.


Resultat av webb enk ten
Resultat av Webb-enkäten

Utvecklingsmöjligheter

 • IT och genus behöver lyftas på agendan

 • Viljan att agera/samverka finns hos en kritisk massa aktörer

 • Några aktörer genomför olika satsningar

 • IT och Jämställdhet är inte främmande för enkätens aktörerna – nyfikenhet och engagemang finns

 • Genuskompetens och genuspedagoger finns hos vissa aktörer

  Enkät skickades till: Utbildningssamordnare, företags- och innovationsfrämjare, EU-kontor Skåne


Statistik om utbildning och arbetsmarknad
Statistik om utbildning och arbetsmarknad

Utbildning

Lägsta löneskillnaden mellan kvinnor och män som IT-chefer

Kvinnor inom IT-branschen är mera benägna att byta företag

Vissa företag är extra angelägna att rekrytera kvinnor

Arbetsmarknad

 • ROSE-studien visar att unga kvinnor är intresserade av teknik och frågeställningar med koppling teknik – dock väljer de annan karriär

 • Senaste Gymnasiereformen (2011) …Teknikprogrammet: ”Utbildningen ska utgå från både kvinnor och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningen om manligt och kvinnligt”

 • År 2011 var antalet kvinnor på IT-utbildningarna åter på samma nivå som 1998 (dock är andelen lägre)


Slutkonferens 15 oktober
Slutkonferens 15 oktober

Könssegregeringen inom IT har olika dimensioner:

 • Horisontell segregering: färre kvinnor finns inom IT-branschen och inom sådana utbildningar

 • Vertikal segregering: färre kvinnor på ledande positioner inom branschen

 • Intern segregering: kvinnor och män har samma yrke men får olika uppgifter i en organisation

 • Låg andel kvinnor i IT-branschen samt lågt intresset för utbildning och karriär inom teknik och IT bland flickor och kvinnor.

 • Nuläget i Sverige är att det är ett bristyrke och att de få kvinnor som utbildar sig i IT dessutom verkar hamna i andra branscher.


Fr gest llningar f r lokala och regionala akt rer i sk ne
Frågeställningar för lokala och regionala aktörer i Skåne

 • På vilket sätt kan vi finna vägar för att fler kvinnor både med svensk och med utländsk bakgrund skall kunna ta sig vidare till högre utbildning inom data/IT?

 • Hur kan vi arbeta för att kvinnor inom vuxenutbildning som är intresserade av data/IT skall kunna ta sig vidare till mer avancerade kurser?

 • På vilket sätt kan Skåne nyttja det starka nätverket inom folkbildning (studieförbund och folkhögskolor) med kompetens och intresse för genus/jämställdhet i arbetet för jämställd IT?

 • Hur kan arbetsmarknadsutbildningar användas för att mer kvinnor (och män) skall kunna få utbildning för bristyrken med koppling till IT?

 • På vilket sätt kan pedagoger ta till sig forskningen inom IT och genus i syfte att öka genusmedvetenheten i IT-utbildningarna?

 • Hur kan ett ökat samspel mellan akademin och näringslivet bidra till att fler kvinnor kommer in i IT-branschen?