Download
kursus ppm agen synq pusat khidmat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURSUS PPM AGEN SYNQ PUSAT KHIDMAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURSUS PPM AGEN SYNQ PUSAT KHIDMAT

KURSUS PPM AGEN SYNQ PUSAT KHIDMAT

195 Views Download Presentation
Download Presentation

KURSUS PPM AGEN SYNQ PUSAT KHIDMAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KURSUSPPM AGEN SYNQPUSAT KHIDMAT DikendalikanOleh: SYNQ Resources (M) Sdn. Bhd.

 2. TAKLIMAT KURSUS DikendalikanOleh: SYNQ Resources (M) Sdn. Bhd. TaklimatPembukaan

 3. Agenda Kursus AGENDA KURSUS TaklimatPembukaan

 4. MatlamatKursus • Untuk memperincikan cara kerja yang betul dan cepat. 2 Melahirkan pembekal, pengedar dan agen yang berdaya saing dalam pasaran. EtikaDalamKursus 1. Matikan / silent handphoneanda. 2. Janganbising, tidurataubercakap - cakap. 3. Mintakebenarankepadapenceramahapabilanakkeluardaribilik seminar. TaklimatPembukaan

 5. SELAMAT BERKURSUS TaklimatPembukaan

 6. Kursus PENGEDARAN (PPM) Pengurusan TeknikPengedaran PPM

 7. CartaOrganisasi PENGURUSAN PPM MARKETING AKAUN STORE/ TRANSPORT PENGEDARAN PEMBANGUNAN 120 PREMIS PPM

 8. Persediaan PENGURUSAN • Daftar Perniagaan (SSM) • Buka akaun semasa. • Tempat berurusan/ Stor. • Transport • Pekerja. PPM

 9. Buletin Trade House PENGURUSAN PPM

 10. PENGURUSAN Dokumen-Dokumen PENGURUSAN PPM

 11. CARA PENGEDARAN TeknikPengedaran 120 PREMIS restoran Kedai runcit gerai2 Mini market Assessori dll sekolah RM 300 RM 36,000 20% RM 7,200 Jualan seminggu X 120 Premis PPM

 12. Dokumen TeknikPengedaran Borang Pesanan Nota: BorangPesananinibolehditempahmengikutkehendak PPM PPM

 13. PENGURUSAN Dokumen-Dokumen TeknikPengedaran DATABASE PELANGGAN Nota: BorangPesananinibolehditempahmengikutkehendak PPM PPM

 14. AkaunMingguan/Bulanan PPM

 15. ArahTuju Dan MasaDepan PPM • MEMPUNYAI PREMIS RUNCIT SENDIRI YANG MEMPUNYAI PRODUK2 KELUARAN 100% MUSLIM. 2. MEMPUNYAI GUDANG SENDIRI BAGI TUJUAN PENGEDARAN DAN PEMBEKALAN. PPM

 16. KursusAGEN SYNQ(AGEN PEMBANGUNAN) Pengurusan Khidmat Network AGEN

 17. Pakej AGEN AGEN

 18. Bagaimana Kita Merubah Mereka ? PRA-SSP SSP KURSUS PPM AGEN AGEN

 19. KAEDAH TARIK PESERTA KE PRA-SSP AGEN

 20. Contoh Banner SEMINAR PERNIAGAAN MUSLIM Anjuran: PERTUBUHAN USAHAWAN HALAL MUSLIM MALAYSIA (PUHMM) Dan SYNQ Resources (M) Sdn. Bhd. Tarikh : 15 Jan 2013 (Ahad) Masa : 10.00 pagi Tempat : No.21, Jln. Kelah 1, Tmn Perniagaan Kelah, Btg. Kali, Selangor. SemuaMUSLIM PatutHadir !!! Tempahan Tempat: SMS NAMA ANDA ke….. 012 – 213 2625 RM 10 AGEN

 21. Contoh Risalah (A5)

 22. LantikAhliBersekutu AHLI BERSEKUTU (RM 50) JIHAD HALAL BERSAMA ISLAM KUPON JEMPUTAN RM 10 10 helai kupon 10 helaikupon x RM 10 = RM100 Belianulangankupon RM 1 / kupon 1 unit sticker kereta AGEN

 23. Duplikasi Adalah Penentu Kejayaan Anda. LangkahYgHarusDibuat ? JADIKAN DIRI ANDA PENCERAMAH 1. Masuk Kursus ‘PUBLIC SPEAKING’ 2. Rajin melatih diri… latih tubi. 3. Buat homework. 4. Muncul dimana-mana program kita. 5. Anda di bayar RM30/head selepas anda menerima sijil sebagai PENCERAMAH SYARIKAT. AGEN

 24. Ujian Plan Marketing Anda BerapakahPendapatanAndaSebagaiAgen ? Pengeluartakmasuk SSP AGEN PPM

 25. Service • Maklumatterkinikepada PPM anda. • Memberisemangatdandoronganpada PPM anda. • Membantusekiranyaadamasalah. • Buatperjumpaan paling kurang 2minggu sekali (gunaPusatKhidmat) AGEN

 26. Service Whatssap/SMS ADMIN (AGEN) PPM PPM PPM PPM PPM AGEN

 27. REHAT (30 MINIT)

 28. PERANAN PUSAT KHIDMAT Pengurusan Cara Kerja

 29. PapanTandaPusatKhidmat PusatKhidmat (Parlimen) PERTUBUHAN USAHAWAN HALAL MUSLIM MALAYSIA (PUHMM) SYNQ RESOURCES (M) SDN.BHD MengapaPusatKhidmat Di tubuhkan? Mengelakandari hotel mendapatkontrakdarikita DAN hotel memerlukan minima peserta. Memberikanperkhidmatankepada PPM danAgen SYNQ. MemberikemudahankepadaPengeluaruntukmenjadiahli PUHMM. PusatKhidmat

 30. PenyediaanPusatKhidmat PusatKhidmat

 31. Pakej AGEN RM 10,000 AGEN

 32. PakejPusatKhidmat RM 3,000 PusatKhidmat

 33. SenaraiBayaran Cara Bayaran 1. Bayaranakandibayarselepas 7 haribekerjaselepasmenerimatuntutandariPusatKhidmat. PusatKhidmat

 34. AkaunPusatKhidmat PusatKhidmat

 35. Langkah-langkahBukaPusatKhidmat 1. IsiBorangPermohonanPusatKhidmat 2. BuatBayaran RM 3,000 3. Dapatkantempatdalamparlimendipohon 4. Terimasuratperlantikandari SYNQ 5. Ubahsuaimengikutkehendakpenyediaan 6. MulaOperasi PusatKhidmat