Wycieczka po południowej Wielkopolsce - PowerPoint PPT Presentation

guido
wycieczka po po udniowej wielkopolsce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka po południowej Wielkopolsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka po południowej Wielkopolsce

play fullscreen
1 / 51
Download Presentation
Wycieczka po południowej Wielkopolsce
116 Views
Download Presentation

Wycieczka po południowej Wielkopolsce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Herb powiatu ostrowskiego Wycieczka po południowej Wielkopolsce Powiat ostrowski – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – Rezerwat „Wydymacz”

 2. Cele wycieczki - zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu, - uczenie zachowania się w zwiedzanym obiekcie i na terenie obszarów chronionych, - poznanie walorów historycznych i przyrodniczych południowej Wielkopolski – powiatu ostrowskiego, - motywowanie do uprawiania turystyki.

 3. Powiat ostrowski Rozmieszczenie powiatu ostrowskiego na terenie Wielkopolski

 4. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

 5. Cel powstania parku Celem powstania parku jest ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

 6. Roślinność • Wawrzynek wilczełyko

 7. Roślinność • Goździk pyszny

 8. Roślinność • Grążel żółty

 9. Roślinność • Grzybień biały

 10. Roślinność • Kruszczyk błotny

 11. Roślinność • Pełnik europejski

 12. Zwierzęta • Łabędź krzykliwy

 13. Zwierzęta • Bąk

 14. Zwierzęta • Czapla biała

 15. Zwierzęta • Bocian biały

 16. Zwierzęta • Bocian czarny

 17. Zwierzęta • Czajka

 18. Zwierzęta • Orzeł bielik  

 19. Zwierzęta • Myszołów 

 20. Zwierzęta • Rybołów

 21. Zwierzęta • Mewa śmieszka

 22. Plan wycieczki • Zwiedzanie Ostrowa Wielkopolskiego – 8:00 – 10:00 • Obserwacja gniazda bocianiego w Przygodzicach – 10:10 – 10:20 • Rezerwat przyrody „Wydymacz” – 10:30 – 12:30 • Antonin – 12:45 – 14:00 • Huta – 14:30 – 15:30 • Odolanów – 16:00 – 18:30

 23. Trasa wycieczki

 24. Ostrów Wielkopolski Ratusz w Ostrowie Wielkopolskim

 25. Ostrów Wielkopolski Nowa synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

 26. Ostrów Wielkopolski Kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski i ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy

 27. Ostrów Wielkopolski Konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim

 28. Przygodzice Gniazdo bocianie w Przygodzicach

 29. Rezerwat „Wydymacz” Staw rybny Wydymacz

 30. Cele powstania rezerwatu Celem ochrony jest zachowanie zespołu łęgu jesionowo – olszowego, gatunków roślin chronionych oraz licznych drzew pomnikowych.

 31. Antonin Pałac Radziwiłłów w Antoninie

 32. Antonin Wnętrze pałacu Radziwiłłów w Antoninie

 33. Antonin Pomnik Fryderyka Chopina w Antoninie

 34. Antonin Kościół MB Ostrobramskiej w Antoninie - kaplica grobowa Radziwiłłów

 35. Huta Stadnina koni w Hucie

 36. Odolanów Herb Odolanowa

 37. Odolanów Palarnia Kawy „Woseba” w Odolanowie

 38. Odolanów Zakład Odazotowania Gazu „KRIO” w Odolanowie

 39. Odolanów Ratusz w Odolanowie

 40. Odolanów Dom Kultury w Odolanowie

 41. Odolanów Kościół ewangelicki w Odolanowie

 42. Odolanów Kościół pw. św. Marcina w Odolanowie

 43. Odolanów Pomnik św. Floriana w Odolanowie

 44. Odolanów Krzyż Pawła Brylińskiego

 45. Odolanów „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków i święty Jego, Jan Nepomucen. Przewodnika imię niechaj prowadzi szczęśliwie przechodzących podróżnych. Dzieło to wzniesiono mu Roku Pańskiego 1736 dnia 15 maja.” Jest to dosłowne tłumaczenie z j. łacińskiego napisu umieszczonego na cokole pomnika św. Jana Nepomucena dokonane przez Bogumiłę Szeląg. Pomnik św. Jana Nepomucena w Odolanowie

 46. Odolanów Pomnik św. Marcina w Odolanowie

 47. Odolanów Park 600-lecia w Odolanowie

 48. Odolanów Park Natury w Odolanowie

 49. Karta pracy 1. Ułóż krzyżówkę z hasłem: „Wycieczka”. Wykorzystaj wiadomości, o których dowiedziałeś się podczas jednodniowych zajęć.

 50. Karta pracy