slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
עיר ללא אלימות PowerPoint Presentation
Download Presentation
עיר ללא אלימות

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

עיר ללא אלימות - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

עיר ללא אלימות. תחום אכיפה הפרויקט הטכנולוגי. תהליך הקמת מערך טכנולוגי. דיון על האתרים (נתוני משטרה, מוקד עירוני, סיירת הורים וכו') קביעת סדרי עדיפויות (פורום אכיפה) ניתוח האתרים מבחינת אירועים וצרכים (מה אנחנו רוצים לראות בכל אתר מבחינת השטח ומבחינת אופי הזיהוי- לוחית זיהוי/חושך/פנים וכו').

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'עיר ללא אלימות' - guido


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

עיר ללא אלימות

תחום אכיפה

הפרויקט הטכנולוגי

slide2
תהליך הקמת מערך טכנולוגי

דיון על האתרים (נתוני משטרה, מוקד עירוני, סיירת הורים וכו')

קביעת סדרי עדיפויות (פורום אכיפה)

ניתוח האתרים מבחינת אירועים וצרכים (מה אנחנו רוצים לראות בכל אתר מבחינת השטח ומבחינת אופי הזיהוי- לוחית זיהוי/חושך/פנים וכו').

בנית המענה המבצעי והמענה הטכנולוגי כנגזרת ממנו.

אישורים (מפקד תחנה, מנהל על"א ארצי)

תיחור בין שלוש החברות ואישור וועדת השלושה ברשות המקומית

וועדת מכרזים

slide3

דגשים להקמה והפעלה של המערך הטכנולוגי

הובלה לטובת משימות על"א (לא קב"ט, משטרה וכו')- מעורבות של מנהל התכנית

ניתוח ותכנון מענה משלים (לא תמיד המצלמה נותנת את המענה הטוב ביותר/ צורך באמצעים משלימים- מניעה מצבית ו/או פיסית בנוסף ).

תכנון אפקטיבי של המצלמות (עמידה ביעדים שהגדרנו מבחינת השטח המכוסה, זוויות הצילום).

עדיפות למצלמות מתנייעות (PTZ)

תכנון האתר כך שתינתה זוויות רבות (מעלה את התוצרים שניתן לקבל מהמצלמות ומוריד שטחים מתים).

ניתוח נקודות /שטחים מתים באתר התצפית ומתן מענה אליהם (אמצעים פיסיים לדוגמא גדר או מצלמה נוספת)

מתן מענה לאזורי העניין שהוגדרו

מצלמות מחוץ לאתר הצופות לתוך האתר

slide4
דגשים להקמה והפעלה של המערך הטכנולוגי- המשך

השיקול המבצעי הוא הקובע (ולא שיקולים כמו מיקום חשמל או חיסכון בעבודות תשתית).

מתן מענה ליעדים שהוגדרו (איכות המצלמה ומיקומה לאור הדברים שהגדרנו בדרישה המבצעית- זיהוי פנים, זיהוי לוחית רישוי ועוד).

שימוש במצלמות ניידות לצורך מתן מענה מבצעי לאזורים שלא נותחו/חדשים (מתן גמישות בהפעלה).

אחריות חברות הטכנולוגיה- שלוש שנים לניקיון ואחזקה.

תכנון הפעלת המוקד- תורת ההפעלה של המוקד הרואה. (תכנון פרטני של כל אחת מהמצלמות מבחינת שעון החיים שלה, רלוונטיות לפי שעות, תכנון פרסית כוחות התגובה בהתאם לצורך מתן מענה זמין ואפקטיבי), כתיבת נהלים וסדר פעולות בזיהוי ובחקירת אירוע.

slide5

הדרישה המבצעית

מאפייני הזירה בהיבטי מיקום, תיוג האוכלוסייה, סיווג (כביש, גן ציבורי וכו'), מאפיינים בולטים של התנהגות אנטי חברתית (נסיעה פרועה, פריצות, ונדליזם וכו')

הערה:

א. דרישה מבצעית- כתיבה על ידי

אחראי ברשות המקומית/יועץ

ב. השתתפות בעלות- 200 שעות * 100

לשעה= 20,000₪

slide6

הדרישה המבצעית

פירוט הזירות בתמונות כך שייתן מענה למיקום המצלמה ולאזור המצולם (מבט מכיוון המצלמה)

slide7

המענה הטכנולוגי

המענה הטכנולוגי שנועד לענות על הבעיות המבצעיות (פירוט סוג המצלמה -קבועה / PTZ ,אזור הצפייה ואמצעים נוספים (כריזה, אינפרה אדום וכו')

הערה:

יש לשים לב שהמענה המוצע עונה על הדרישות בזירה שהוגדרו בדמ"צ (לדוגמא- איכות תמונה שתאפשר לזהות פנים בלילה)

slide9
מצלמות ניידות

דיון על האתרים הקבועים (נתוני משטרה, רשות וכו')

קביעת סדרי עדיפויות (פורום אכיפה)

ניתוח האתרים מבחינת אירועים וצרכים (מה אנחנו רוצים לראות בכל אתר מבחינת השטח ומבחינת אופי הזיהוי- לוחית זיהוי/חושך/פנים וכו').

בנית תכנית מבצעית (כמו בדרישה המבצעית של מצלמות קבועות).

slide10
אישור תשלום עבור פרויקט טכנולוגי

הגשת דו"חות הביצוע בהתאם לנוהל.

הגשת טבלה מרכזת של האתרים בהם הותקנו המצלמות (דגש-יש לשים לב להלימה בין האתרים בדו"ח לבין האתרים שאושרו בדמ"צ).

בחינה של הלימה לדמ"צ- מנהל תחום אכיפה.

בחינה של הלימה למפרט הטכנולוגי- מנהל תחום בכיר טכנולוגיות.

בחינת אבני הדרך ותשלום- מנהלת תחום תקציבים ובקרה.

slide11

איתמר שוורץ, מנהל תחום אכיפה על"א ושיטור עירוני

  • טלפון במשרד: 02-5427924
  • טלפון סלולרי: 050-6671410
  • מייל: Itamarsh@mops.gov.il