slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
lol PowerPoint Presentation
Download Presentation
lol

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

lol - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

e645464564565

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

lol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Echipa de vânzări GuildBroker de Asigurarevă salută cu ocazia trainingului de astăzi având ca obiectivLICENȚIEREA agenților de marketingPensii Administrate Privat

 • PILONUL II
reforma sistemului de pensii
ReformaSistemului de Pensii
 • reforma reprezinta o urgenta din punct de vedere social si o sansa pentru dezvoltarea pietei de capital. Consecintele unui sistem de pensii echilibrat se vor regasi la nivel macroeconomic si microeconomic. Iata numai cateva dintre ele:• eliminarea presiunii asupra bugetului asigurarilor sociale; • stimularea cresterii economice prin investirea sumelor acumulate in economie, crearea de noi locuri de munca, reducerea somajului; • cresterea pietelor de capital - activele mobilizate cresc si sprijina dezvoltarea unor proiecte mari si pe termen lung la nivel macroeconomic; • reforma pensiilor ajuta la o reforma a pietei muncii.
slide4

Scopul principal al unui sistem de pensie este acela de a ajuta populaţia să realizeze o alocare echilibrată a resurselor financiare de-a lungul vieţii prin transferarea unei părţi a resurselor financiare din perioada activă in perioada post-activă.

cadrul legal
CADRUL LEGAL
 • 1. ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL PENSIILOR ADMINISTRATE PRIVAT
 • I. LEGI
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr. 509/15 iunie 2005) aprobată şi modificată prin Legea nr. 313/2005 (M.O. nr. 1010/15 noiembrie 2005)
 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative (M.O. nr. 470/31 mai 2006)
 • Legea nr. 23/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 (M.O. 61/25 ianuarie 2007)
 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (M.O. nr. 1033/09 noiembrie 2004)
 • II. NORME EMISE IN APLICAREA LEGII nr. 204/2006 PRIVIND PENSIILE FACULTATIVE (PILON III)
 • Norma 1/2006 privind autorizarea de constituire a socieăţii de pensii (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006).
 • Norma 2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006)
 • Norma 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006).
 • Norma 4/2006 privind provenienţa capitalului social (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006).
 • Norma 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006).
 • Norma 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006).
 • Norma 7/2006 privind încetarea activităţii adminstratorului (M.O. nr. 766/08 septembrie 2006).
 • Norma 8/2006 privind auditorul financiar (M.O. nr. 784/15 septembrie 2006).
 • Norma 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare (M.O. nr. 880/27 octombrie 2006).
 • Norma 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative (M.O. nr. 880/27 octombrie 2006).
 • Norma 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative (M.O. nr. 880/27 octombrie 2006).
 • Norma 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative (M.O. nr. 880/27 octombrie 2006).
 • Norma 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative (M.O. nr. 880/27 octombrie 2006).
 • Norma 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative (M.O. nr. 880/27 octombrie 2006).
 • Norma 15/2006 pentru modificarea Normei 1/2006 (M.O. nr. 1008/19 decembrie 2006).
 • Norma 16/2006 pentru modificarea Normei 2/2006 (M.O. nr. 998/14 decembrie 2006).
 • Norma 17/2006 pentru modificarea Normei 9/2006 (M.O. nr. 998/14 decembrie 2006).
cadrul legal6
CADRUL LEGAL
 • Norma 18/2006 pentru modificarea Normei 10/2006 (M.O. nr. 1000/14 decembrie 2006).
 • Norma 19/2006 pentru modificarea Normei 12/2006 (M.O. nr. 998/14 decembrie 2006).
 • Norma 1/2007 privind calculul activului net si a valorii unitatii de fond (M.O. nr. 82/02 februarie 2007).
 • Norma 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic (M.O. nr. 266/20 martie 2007).
 • III. NORME EMISE IN APLICAREA LEGII nr. 411/2004 PRIVIND FONDURILE DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • Norma 2/2007 privind autorizarea administratorilor in sistemul pensiilor administrate privat (M.O. nr. 199/22 martie 2007).
 • Norma 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare
 • Norma 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat
 • Norma 5/2007 privind provenienţa capitalului social (M.O. nr. 202/26 martie 2007).
 • Norma 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private (M.O. nr. 223/02 aprilie 2007).
 • Norma 8/2007 privind informaţiile conţinute în materialele publicitare (M.O. nr. 223/02 aprilie 2007).
 • Norma 9/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat (M.O. nr. 249/13 aprilie 2007).
 • Norma 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora (M.O. nr. 288/02 mai 2007).
 • Norma 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat (M.O. nr. 290/03 aprilie 2007).
 • IV. NORME EMISE IN APLICAREA LEGII nr. 204/2006 PRIVIND PENSIILE FACULTATIVE ŞI A LEGII nr. 411/2004 PRIVIND FONDURILE DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • Norma 13/2007 privind autorizarea societăţii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative şi al unui fond de pensii administrat privat (M.O. nr. 363/28 mai 2007)
cadrul legal7
CADRUL LEGAL
 • V. ACTE NORMATIVE EMISE DE ALTE AUTORITĂŢI DE SUPRAVEGHERE, APLICABILE ÎN DOMENIUL PENSIILOR PRIVATE
 • Ordin Comisie de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.137/2006 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizarii ca administrator de fonduri de pensii facultative (M.O. nr. 16/10 ianuarie 2007)
 • VI. ALTE MATERIALE
 • Tematica seminarii agenţi de marketing în domeniul pensiilor administrate privat
 • NOTĂ: Legislaţia menţionată mai sus se găseşte pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - www.csspp.ro– la capitolul Legislaţie
care este situatia la ora actual in rom nia
Care este situatia la ora actuală in România?

Sistemul de pensii de stat, contribuabili si pensionari - evolutie 1990-2006 (in mii )

In 1990 raportul persoana activa: pensionar a fost de 1:4 iar in 2007

acest raport este sub 1:1

probleme in sistemul de pensii de stat
PROBLEME IN SISTEMUL DE PENSII DE STAT
 • Populatiaactivascade dramatic
 • Natalitateascade
 • Migrareapopulatiei active

REZULTATE:

NUMĂRUL DE CONTRIBUABILI SCADE

CANTITATEA DE BANI SCADE

probleme in sistemul de pensii de stat10
PROBLEME IN SISTEMUL DE PENSII DE STAT
 • Acestlucru nu este o problema, este o realitatebinevenita:SPERANTA DE VIATA IN CRESTERE
probleme in sistemul de pensii de stat11
PROBLEME IN SISTEMUL DE PENSII DE STAT
 • Micşorarearaportului dintre pensia medie de stat şi salariul mediu net
ce inseamna reforma pensiilor n rom nia
Ce inseamna Reforma Pensiilor în România ?
 • Extinderea actualului sistem de pensii de stat

(pilon I) prin adaugarea a încă 2 piloni (surse) de pensii private, şi anume: Pilon II – pensiile obligatorii administrate privat si Pilon III – pensiile facultative.

 • Noutatea esentială este că aceste fonduri de pensii nu sunt administrate de către stat, ci de către companii private.
sistemul m ulti pilon
Sistemul multi-pilon

Pilon I - Sistem public de pensii: administrat şi constituitpentru a asiguraprotecţiesocială, oferind un nivelrelativ scăzut al pensiei; rămâneprincipalulsistem de pensii, consumând majoritatea contribuţiei de asigurări sociale;

Pilon II – Sistem obligatoriu de fonduri de pensii administrate private: sistem individual de“contribuţii definite”,bazatpe o parte a contribuţieiindividuale din sistemul public de pensii; contribuţiileindividualevorfiacumulateîntr-un cont individual deschis la un administrator de fonduri depensii;

Pilon III – Sistem facultativ de fonduri de pensii administrate privat : economiiindividualesuplimentare învedereapensionării; sistem de “contribuţii definite” prin care participanţii ( singuri sau împreună cu angajatorul)realizeazăcontribuţiilunarecătre un fond facultativ de pensii;

cine poate participa la pilonii l ll si lll
Cine poate participa la pilonii l, ll si lll
 • La PILONUL l participa obligatoriu toate persoanele care contribuie la sistemul public de pensii în România.
 • La PILONUL llparticipa obligatoriu persoanele cu vârsta până la 35 de ani și opțional persoanele între 35 și 45 de ani, care contribuie la sistemul public de pensii.
 • La PILONUL lllpot participa, facultativ, persoanele care contribuie la sistemul public de pensii.
ce contribu ii se pl tesc la cei 3 piloni
Ce contribuții se plătesc la cei 3 piloni
 • La PILONUL lcontribuția individuală la asiguraților la sistemul public de pensii este de 9,5%din salariul brut;
 • La PILONUL llo parte din contribuția individuală aferenta Pilonului l se redirecționeaza către Pilonul ll (care va crește de la 2% la 6% din salariul brut într-o perioada de 8 ani de la data începerii colectării contribuției);
 • La PILONUL lllmaximum 15% din salariul brut al participanților care se pot plati de catre contribuabil sau impreuna cu angajatorul.
slide16

Scurtă descriere pilon II

Participanţieligibili:

Vârstapersoanenoiintrate in piatamuncii- obligatoriu

36-45 ani - opţional

Situaţiacontributiilorinainte de reforma :

Contribuabilii→9,5% venit brut lunar→STAT→ Pensionariiactuali

Dupaaderarea la Pilonul II:

In 20087,5% → STAT → Pensionariiactuali

2% → Administrator fond de pensii → Contul

personal

Din 20163,5% → STAT → Pensionariiactuali

6% → Administrator fond de pensii→ Contul

personal

conditii de eligibilitate
Conditii de eligibilitate
 • Nu sunt eligibile următoarele categorii:
  • persoanele care activează in cadrul M.A.I ( militarii, politistii), S.R.I, S.I.E
  • șomerii,dupa ce nu mai primesc indemnizatia de somaj
  • persoanele care activeaza ca avocati
  • Persoanele care au aderat la un fond de pensiiprivat in timpulcampaniei
avantajele pilonului ii
AVANTAJELE PILONULUI II
 • PENSIE MAI MARE FĂRĂ A PLĂTI NICI UN BAN IN PLUS!
 • SUNT BANII TĂI ( FAMILIA TA ÎI VA MOŞTENI IN ÎNTREGIME, DACĂ MORI) – DREPT DE PROPRIETATE
 • PENSIA TA VA DEPINDE DE TINE ŞI NU DE RESTUL LUMII
 • ŞANSA UNICA DE A-ŢI MENŢINE ACELAŞI NIVEL DE TRAI LA BĂTRÂNEŢE
restric ii impuse de lege pentru pilonul ii
Restricții impuse de legepentrupilonul II
 • O persoană nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii în acelaşi timp şi devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie iniţiativă sau în urma repartizării sale de către instituţia de evidenţă.
 • Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii administrat privat dacă îndeplineşte anumite condiţii;
 • În cazul în care transferul la un nou fond de pensii administrat privat se realizează mai devreme de 2 ani de la data aderării la fondul anterior de pensii administrat privat, administratorul acestuia din urmă poate percepe penalităţi de transfer, penalitatea maximă fiind de 5%.
cine poate administra fondurile de pensii private
Cine poate administra fondurile de Pensii Private
 • Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:
  • să se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni;
  • să aibă ca obiect unicde activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, furnizarea de pensii private;
  • denumirea societăţii de pensii să conţină obligatoriu sintagma „fond de pensii”;
cine poate administra fondurile de pensii private21
Cine poate administra fondurile de Pensii Private
 • capitalul social minim depus să fie echivalentul în RON a
 • 4 milioane de euro
 • capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societatea de pensii.
 • actul constitutiv al societăţii de pensii trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii.
 • participaţia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al societăţii de pensii.
 • O condiție ulterioară constituirii fondurilor este de a avea în 3 anide la constituire minim 50.000de participanți
in ce vor fi investiti bani obtinuti din contributiilor noastre
In ce vor fi investiti bani obtinuti din contributiilor noastre?
 • Instrumente ale pieţei monetare (conturi, depozite, etc.) – max. 20% din total active fond
 • Titluri de stat ale MFP din Romania, emise de state membre ale UE sau aparţinand SEE – max. 70% din total active fond
 • Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi publice locale din Romania, din state membre UE sau aparţinand SEE – max. 30% din total active fond sau emise de autorităţi publice locale din state terţe - max. 10%
 • Valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheeate din Romania, state UE sau aparţinand SEE – max. 50%
 • Obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă acestea subt cotate la burse de valori autorizate şi indeplinesc cerinţele de rating – max. 5%
 • Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din Romania sau alte ţări - max. 5%
ce tip de comisioane va percepe un administrator de fond de pensii
Ce tip de comisioane va percepe un administrator de fond de pensii?
 • Pentru administrarea privată se plătesc comisioane aplicate fondului de pensii :
  • Comisioane de administrare (2,5% din contribuţiile plătite şi 0,05% pe lună din activul net total al fondului de pensii)
  • Penalitate de transfer (în cazul mutării la alt fond mai devreme de 2 ani)
  • Comision de depozitare
  • Comisioane de tranzacţionare
  • Comisioane bancare
  • Taxe de auditare a fondului
ce garantii am ca voi primi bani i o data pensionat
Ce garantii am ca voi primi banii,odata pensionat?
 • GARANŢII RELATIVE:
  • Crearea CSSPP –comisia de autorizare, reglementare şi supraveghere
  • Instituirea FONDULUI DE GARANTARE
  • Constituirea provizioanelor tehnice
  • Reguli precise privind asigurarea calităţii administratorilor
  • Obligativitatea existenţei unui DEPOZITAR ( de obicei o banca) , persoană juridică separată de administrator
  • Obligativitatea auditării activităţii anuale a administratorului de un AUDITOR independent, avizat de Comisie
  • Obligativitatea raportării către Comisie şi a informării participanţilor
  • Reguli stricte privind marketingul şi reclama fondurilor de pensii
  • Separarea activelor fondurilor de pensii de activele administratorului
  • Imposibilitatea ca un fond de pensii să fie declarat în FALIMENT
ce garantii am ca voi primi bani i o data pensionat25
Ce garantii am ca voi primi banii,odata pensionat?
 • GARANŢIE ABSOLUTĂ:

Suma totală acumulată în contul participantului la sfarşitul perioadei de acumulare (data ieşirii la pensie) nu poate fi mai mică decat valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale

ce condi ii trebuie s ndeplineasca agentul de marketing pentru a i putea de fasura activitatea
Ce condiții trebuie să îndeplineasca Agentul de Marketing pentru a-și putea deșfasura activitatea
 • Condiţii cumulative pentru activitate
  • Să dețina un contract valabilîncheiat cu un administrator sau cu un broker de pensii private;
  • Să fie avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
  • Să fie inscris în Registrul acestei Comisii;
interdic ii n marketingul fondurilor de pensii
Interdicții în marketingul Fondurilor de Pensii

În cuprinsul materialelor publicitare sunt interzise:

 • Comparaţiiîntre diferite fonduri de pensii administrate privat sau între diferiţi administratori;
 • folosirea sintagmelor "rezultat garantat", "câştig garantat"sau a oricăror alte formulări care pot crea aparenţa de garantare a unui câştig, dacă astfel de angajamente nu sunt prevăzute în prospectul schemei de pensii private, autorizat de către Comisie;
 • formulările de genul ”cea mai mare societate de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, cea mai bunăschemă de pensii private, "cel mai performant fond" şi/sau altele asemănătoare;
 • utilizarea declaraţiilor participanţiloranteriori, prezenţi sau potenţiali.
activitatea agentului de marketing
Activitatea Agentului deMarketing
 • În activitatea sa trebuie să-siintocmeascasisafoloseascalista de cunostintepe care sa le abordezeastfel încât să se intâlneasca cu un număr suficient de potențiali aderenți la fond;
 • La întâlnirea cu clientul trebuie să-l informezepe acesta cu privire la elementele cele mai importante ale schemei de pensii administrate privat la care vrea să adere, în mod special despre drepturile și obligațiile părțilorimplicate în schema de pensii, respectiv despre administratorul fondului și participanții la acel fond;
 • La aceste întâlniri va avea un comportament și o ținută care să inspire încredere și respect, acordând o deosebita atenție limbajului folosit;
 • Deasemenea trebuie să îndeplineasca formalitațile de înregistrare fiscală și evidența contabilă.
ce documente trebuie s prezinte agm clientului
Ce documente trebuie să prezinte AgM clientului
 • Prospectul schemei de pensiiadministrata privat elaborat de către fiecare administrator în parte;
 • Legitimația sa cu elementele de identificare potrivit legii și anume: - numele societății cu care are contract și stampila; - numele si prenumele sau și CNP-ul; - codul de agent dobândit în urma avizării;
despre transferul ntre fonduri
Despre transferul între Fonduri
 • Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii administrat privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • a depus o cerere de transferla administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul;
 • a transmis o copie a actului de aderare– dobândind astfel calitatea de participant la noul fond de pensii administrat privat.
 • În cazul în care transferul la un nou fond de pensii administrat privat se realizează mai devreme de 2 ani de la data aderării la fondul anterior de pensii administrat privat, administratorul acestuia din urmă poate percepe penalităţi de transfer, penalitatea maximă fiind de 5%.