DnD4 harci bemutato - PowerPoint PPT Presentation

guest7702
dungeons dragons 4 kiad s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DnD4 harci bemutato PowerPoint Presentation
Download Presentation
DnD4 harci bemutato

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
DnD4 harci bemutato
248 Views
Download Presentation

DnD4 harci bemutato

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dungeons & Dragons, 4. kiadás Példaharc

 2. Mi történt eddig? Példa kalandor-csapatunk emberáldozó kultusz szentélyére csap le. A csapat vezetője Ishkar du Rajiwi, a vakmerő sárkányszülött. Legjobb barátja SetétűzőLuminor, a saját belső démonaival is küszködő minotauruszlovag. Szintén régóta Ishkarral tart Gruuk, a vad félorkbarbár; és féltett fogadott testvére, Néma, a zord kolostorban nevelkedett félszerzetszerzetes. YeffArkantor, a tudálékos, viszont idézésekben járatos varázsló tanácsai és varázsigéi egyaránt gyakran bizonyulnak életmentőnek.

 3. Mi történt eddig? A felszíni őrséget legyűrve a társaság a pokol-szentély alatt elterülő titkos csarnokba jutott, ahol fagyos fogadtatás várt rájuk. Mostanra a küzdelem a terem őreivel javában zajlik...

 4. Luminor és az egyik farkas „kivérzett”, azaz súlyos sebesült: maximális életerő pontjainak legalább felét elvesztette már. Ishkart a földhöz fagyasztotta a farkasok jeges lehelete. A másikat éppen felöklelte és a földre döntötte Luminor. Az őrzők jól érzékelhetően a jeges verem-csapdák felé próbálják terelgetni a támadókat. Fagyos dérfarkasok falkája is rárontott a társaságra. Ördögi tieflingek pokoltűz-csóvákkal támadják hőseinket. Egyikük hatalmas ördögalakot formázó szobor mögött keresett fedezéket. Lássuk tehát, hogy boldogulnak hőseink a harcban…

 5. A jeges farkasok dühödten rontanak Luminorra, aki az imént kitört közülük. Luminor azonban az imént, készülve a farkasok támadására, Pelorhoz imádkozva a Fegyelem Pajzsát használta: emberfeletti tűrőképességgel viseli el egy ideig a sérüléseket. Roham. :19 + 14 + 1 roham = 34. Luminor VF: 26. Talált! Roham. :16 + 14 + 1 roham = 31. Luminor VF: 26. Talált! Sebzés. :2 + 2 ÉP + :1 fagysebzés=5 ÉP Sebzés. :4 + 2 ÉP + :6 fagysebzés=12 ÉP12ÉP - sebzés ellenállás: 5 = 7 ÉP.Luminor eddigi sérülése 49 ÉP, + 7 = 56 ÉP. Sebzés: 5ÉP - sebzés ellenállás: 5 = 0.

 6. Harapás. :20. Gruuk ellen Túlütés! Gruuk mágikus vértje Megtorló Vért, képes megsebezni a félork támadóját. A jégfarkas oldalán seb nyílik és patakzani kezd a vére: folyamatos (körönkénti) 5 sebzést szenved el. Sebzés. :8 (max) + 2 ÉP + :6 (max) fagysebzés=16 ÉPGruuk eddigi sérülése 0, + 16 = 16 ÉP.

 7. Harapás. :13 + 14 = 27. Gruuk VF: 22. Talált! Sebzés. :6 + 2 ÉP + :5 fagysebzés=13 ÉPGruuk eddigi sérülése 16, + 13 = 29 ÉP.

 8. A farkasokból áradó dermesztő hideg köre végéig lelassítja Gruukot. Sebessége 2-re csökken. Előrenyomuló Támadás. :13 + 14 = 27. Fagyfarkas VF: 24. Talált! Gruuk Előrenyomuló Támadást indít a vérző farkas ellen. Támadás előtt elléphet két mezőt, akár ellenfelek területén át is. Sebzés. :5 + 10 ÉP + :3 dühöngés =18 ÉP. A fagyfarkas kivérzett lett. (Sebei elérték maximális Életerő Pontjainak felét).

 9. Sebzés. :8 + 10 + :4 + 4 (vérvadász düh: kivérzettek ellen) =26 ÉP. Ishkarmerész hadúrként kockázatosBrillírozó Támadásra bíztatja Gruukot: ha az extra támadása talál, újabb ingyen támadást végezhet. (Ha nem, ellenfelei harci előnyt szereznek az ügyetlen barbár ellen). Brillírozó támadásának hála még egy csapást mérhet a farkasra.Erőből támadást választ: -2 támadás, +3 sebzés.Alaptámadás. :10 + 14 - 2 (erőből) + 1 (brillírozás) = 23. Fagyfarkas VF: 24. Nem talált. Gruuk egyre vadabbul harcol. Baltáját újabb csapásra emeli. (Akció Pontot költ el: újabb általános cselekedetet végezhet körében). Gruuk Harci Szellem képességét használja: új lendületet vesz, újradobja az elhibázott támadást. Pusztító Támadás. :10 + 14 = 24. Fagyfarkas VF: 24. Talált! Pusztító Csapás. :2 + 14 = 16. Fagyfarkas VF: 24. Nem találna.

 10. Perzselő Lobbanás. :12 + 13 = 25. Fagyfarkas reflex: 17. Talált! Perzselő Lobbanás. :8 + 13 = 21. Fagyfarkas reflex: 17. Talált! Perzselő Lobbanás: területre ható, 1 mező sugarú kitörés, maximum 10 mezőnyi távolságra. A kitörés területén minden lényre hat. Sebzés. :3 + 8 = 11 ÉP tűzsebzés mindkét fagyfarkasnak. Yeffmozgási cselekedetként Luminor felé siet segíteni.Perzselő Lobbanást: apró tűzlabdát hajít a két fagyfarkas felé.

 11. A tiefling mozgás cselekedetként feltápászkodik a földről.

 12. Elmozdítja Luminort 1 mezővel.Sebzés. :4 + 6 = 10 ÉP tűzsebzés. 10 sebzés – 5 ellenállás = 5 ÉP sebzés. Folyamatos 5 tűzsebzés. Pokoltűz. Távolsági támadás 10 mezőig. :11 + 13 = 24. Luminor reflex: 19. Talált!

 13. Pokoltűz. Távolsági támadás 10 mezőig. :4 + 13 = 17. Luminor reflex: 19. Nem talált.

 14. A farkasból áradó dermesztő hideg köre végéig lelassítja Némát. Sebessége 2-re csökken.

 15. Találat miatt: Központos Sorozás (6 sebzés egy szomszédos ellenfélre).Sebzés. :3 + 9 + 6 (sorozás) = 18 ÉP. A fagykutya elpusztul. Szerzetes Pusztakezes Ütés. :18 + 15 = 33. Fagyfarkas VF: 24. Talált! Néma mozgás cselekedetként fut (+2 sebesség). Lassúság: 2 mozás, +2 futás = 4 mozgás. A futás miatt következő köréig harci előny (+2 támadás) jár Néma ellen.

 16. A farkasokból áradó dermesztő hideg köre végéig lelassítja Luminort. Sebessége 2-re csökken. Luminorlángol a pokoltűz támadástól, de Pelor segítségével tűri a lángokat. 5 folyamatos tűzsebzés – 5 ellenállás = 0. Szeretne egy kis időt nyerni a rengeteg támadó elől. Leszorítás támadással próbálja legalább az egyik farkast feltartani egy kis időre. Leszorítás. :3 + 15 = 18. Fagykutya VF: 24. Nem talált. Ishkar hadúrként akkor a leghatékonyabb közelharcban, ha közeli társaival összhangban támadhat. Mivel éppen egyedül néz szemközt a farkassal, kivárja a megfelelőbb pillanatot. Csak odakiállt a fél-orknak: „Gruuk! Mellém!”

 17. Kihasználva az alkalmat, hogy Luminor a társára figyel csak, a másik farkas jeges tüskét szúr a minotauruszba. Folyamatos 5 fagysebzés.

 18. Luminor mozgás cselekedetként ellép 1 mezőnyit.Egyszerű cselekedetként kézrátétellel gyógyít saját magán: elkölthet egy öngyógyítást.Eddigi sérülése: 61 ÉP, -20 gyógyulás = 41 ÉP. Még mindig kivérzett. Köre végén a folyamatos sebződések ellen mentődobásokat dob. Tűz: : 9, a folyamatos tűzsebzés folytatódik. Jég: : 20, a fagysebzés elmúlik.

 19. Luminor köre végén elmúlik a Fegyelem Pajzsa. Véget ér a seb-ellenállás.

 20. …és a csata dúl tovább.