Download
15ns fina campionats del m n de nataci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15ns Campionats del M PowerPoint Presentation
Download Presentation
15ns Campionats del M

15ns Campionats del M

90 Views Download Presentation
Download Presentation

15ns Campionats del M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 15ns FINA Campionats del Món de Natació Barcelona 2013 Creació de presentacions multimèdia: Powerpoint i Impress Esther Sànchez Ruiz Autora Eva Ingles Barroso Consultora 15ns FINA Campionats del Món de Natació

  2. Index 15ns FINA Campionats del Món de Natació

  3. Dates 15ns FINA Campionats del Món de Natació

  4. Instal·lacions Palau Sant Jordi Natació Sincronitzada Salts Piscines Picornell Waterpolo Moll de la Fusta Aigües Obertes 15ns FINA Campionats del Món de Natació

  5. Competició Palau Sant Jordi • Natació • Sincronitzada • Salts 15ns FINA Campionats del Món de Natació

  6. Competició Moll de la Fusta Piscines Picornell 15ns FINA Campionats del Món de Natació

  7. Clausura 15ns FINA Campionats del Món de Natació