prezentacja informatyka - PowerPoint PPT Presentation

guest739
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
prezentacja informatyka PowerPoint Presentation
Download Presentation
prezentacja informatyka

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
prezentacja informatyka
432 Views
Download Presentation

prezentacja informatyka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oznaczenia lokomotyw

 2. Podział ze względu na sposób napędu E- Lokomotywy elektryczne + zestawy trakcyjne S- Lokomotywy spalinowe + wagony motorowe

 3. Elektryczne dzielimy na: P- pasażerskie Np. EP09-043

 4. T- towarowe Np. ET41-053

 5. U- uniwersalne Np. EU07-430

 6. M- manewrowe Np. EM10-02

 7. 2 cyfry za symbolem literowym oznaczają układ osi, sposób napędu, wielkość napięcia i rodzaj prądu oraz kolejność wprowadzenia do eksploatacji: 01-14 - lokomotywy czteroosiowe BoBo na prąd stały 3kV 15-19 - lokomotywy czteroosiowe BoBo na prąd przemienny 20-34 - lokomotywy sześcioosiowe CoCo na prąd stały 3kV 35-39 - lokomotywy sześcioosiowe CoCo na prąd przemienny 40-49 - lokomotywy z innym układem osi lub na inne napięcie

 8. Elektryczne zestawy trakcyjne

 9. N- normalne, ruch lokalny lub podmiejski

 10. W – węzłowe, obsługa ruchu miejskiego lub podmiejskiego z przystankami o wysokich peronach

 11. D – dalekobieżne, ruch dalekobieżny

 12. 2 cyfry za symbolem literowym EZT oznaczają: 51-64 - zespoły trójczłonowe na prąd stały 3kV 65-69 - zespoły trójczłonowe na prąd przemienny 70-74 - zespoły czteroczłonowe na prąd stały 3kV 75-79 - zespoły czteroczłonowe na prąd przemienny 80-89 - samodzielny wagon silnikowy na inny rodzaj zasilania 90-93 - zespoły dwuczłonowe na prąd stały 0,8kV 94-99 - zespoły dwuczłonowe na inny rodzaj zasilania 94-99 - zespoły o innej liczbie członów lub na inne napięcie

 13. Spalinowozy dzielimy na: P- pasażerskie Np. SP45-187

 14. T- towarowe Np. ST44-172

 15. U- uniwersalne Np. SU45-190

 16. M- manewrowe Np. SM42-715

 17. Spalinowy autobus SA 106

 18. 2 cyfry za symbolem literowym oznaczają 01-09 - lokomotywy z przekładnią mechaniczną, sterowanie pojedyncze 10-14 - lokomotywy z przekładnią mechaniczną, sterowanie wielokrotne 15-24 - lokomotywy z przekładnią hydrauliczną, sterowanie pojedyncze 25-29 - lokomotywy z przekładnią hydrauliczną, sterowanie wielokrotne 30-39 - lokomotywy z przekładnią elektryczną, sterowanie pojedyncze 40-49 - lokomotywy z przekładnią elektryczną, sterowanie wielokrotne

 19. Wagony motorowe dzielimy na: N- normalne, ruch lokalny lub podmiejski

 20. D- dalekobieżne Np. SD80 pozostałości

 21. Oznaczenia parowozów

 22. Na PKP przyjęto jednolity system oznaczania serii parowozów normalnotorowych: Pierwsza wielka litera informuje o rodzaju pociągów, do jakich został przewidziany parowóz: P- pośpiesznych, O- osobowych, T- towarowych. Parowóz bez tendra nazywany jest tendrzakiem i oznaczamy go dodatkowo drugą wielką litera K. Następna, mała litera informuje o układzie osi parowozu, co ilustruje poniższa tabela.

 23. Problemy PKP i przewoźników prywatnych.

 24. Spadek liczby przewożonych towarów przez PKP CARGO

 25. Polecane adresy www dla zainteresowanych: www.phototrans.eu - największa fotogaleria transportowa na świecie www.kolej.one.pl - wielka baza danych dotycząca taboru pkp www.pkp.pl - witryna największego przewoźnika kolejowego w Polsce www.kolej.pl - rozbudowane forum o tematyce kolejowej

 26. Koniec