1 / 27

prezentacja informatyka

:))

guest739
Download Presentation

prezentacja informatyka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oznaczenia lokomotyw

 2. Podział ze względu na sposób napędu E- Lokomotywy elektryczne + zestawy trakcyjne S- Lokomotywy spalinowe + wagony motorowe

 3. Elektryczne dzielimy na: P- pasażerskie Np. EP09-043

 4. T- towarowe Np. ET41-053

 5. U- uniwersalne Np. EU07-430

 6. M- manewrowe Np. EM10-02

 7. 2 cyfry za symbolem literowym oznaczają układ osi, sposób napędu, wielkość napięcia i rodzaj prądu oraz kolejność wprowadzenia do eksploatacji: 01-14 - lokomotywy czteroosiowe BoBo na prąd stały 3kV 15-19 - lokomotywy czteroosiowe BoBo na prąd przemienny 20-34 - lokomotywy sześcioosiowe CoCo na prąd stały 3kV 35-39 - lokomotywy sześcioosiowe CoCo na prąd przemienny 40-49 - lokomotywy z innym układem osi lub na inne napięcie

 8. Elektryczne zestawy trakcyjne

 9. N- normalne, ruch lokalny lub podmiejski

 10. W – węzłowe, obsługa ruchu miejskiego lub podmiejskiego z przystankami o wysokich peronach

 11. D – dalekobieżne, ruch dalekobieżny

 12. 2 cyfry za symbolem literowym EZT oznaczają: 51-64 - zespoły trójczłonowe na prąd stały 3kV 65-69 - zespoły trójczłonowe na prąd przemienny 70-74 - zespoły czteroczłonowe na prąd stały 3kV 75-79 - zespoły czteroczłonowe na prąd przemienny 80-89 - samodzielny wagon silnikowy na inny rodzaj zasilania 90-93 - zespoły dwuczłonowe na prąd stały 0,8kV 94-99 - zespoły dwuczłonowe na inny rodzaj zasilania 94-99 - zespoły o innej liczbie członów lub na inne napięcie

 13. Spalinowozy dzielimy na: P- pasażerskie Np. SP45-187

 14. T- towarowe Np. ST44-172

 15. U- uniwersalne Np. SU45-190

 16. M- manewrowe Np. SM42-715

 17. Spalinowy autobus SA 106

 18. 2 cyfry za symbolem literowym oznaczają 01-09 - lokomotywy z przekładnią mechaniczną, sterowanie pojedyncze 10-14 - lokomotywy z przekładnią mechaniczną, sterowanie wielokrotne 15-24 - lokomotywy z przekładnią hydrauliczną, sterowanie pojedyncze 25-29 - lokomotywy z przekładnią hydrauliczną, sterowanie wielokrotne 30-39 - lokomotywy z przekładnią elektryczną, sterowanie pojedyncze 40-49 - lokomotywy z przekładnią elektryczną, sterowanie wielokrotne

 19. Wagony motorowe dzielimy na: N- normalne, ruch lokalny lub podmiejski

 20. D- dalekobieżne Np. SD80 pozostałości

 21. Oznaczenia parowozów

 22. Na PKP przyjęto jednolity system oznaczania serii parowozów normalnotorowych: Pierwsza wielka litera informuje o rodzaju pociągów, do jakich został przewidziany parowóz: P- pośpiesznych, O- osobowych, T- towarowych. Parowóz bez tendra nazywany jest tendrzakiem i oznaczamy go dodatkowo drugą wielką litera K. Następna, mała litera informuje o układzie osi parowozu, co ilustruje poniższa tabela.

 23. Problemy PKP i przewoźników prywatnych.

 24. Spadek liczby przewożonych towarów przez PKP CARGO

 25. Polecane adresy www dla zainteresowanych: www.phototrans.eu - największa fotogaleria transportowa na świecie www.kolej.one.pl - wielka baza danych dotycząca taboru pkp www.pkp.pl - witryna największego przewoźnika kolejowego w Polsce www.kolej.pl - rozbudowane forum o tematyce kolejowej

 26. Koniec

More Related