1 / 11

adasd

asd

guest6801
Download Presentation

adasd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Wiek słuchaczy polskich stacji radiowych 2,3% 2,2%

 2. Najpopularniejsze stacje radiowe w Łodzi

 3. Radio Eska – największa polska sieć rozgłośni radiowych, wchodząca obok stacji Eska Rock i VOX FM w skład Grupy Radiowej Time zorganizowanej wokół Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Radio Eska nadaje program adresowany do słuchacza w wieku 12-36 lat. Rozgłośnie sieci Eska nadają głównie program sieciowy produkowany w Warszawie, uzupełniając go lokalnymi serwisami infomacyjnymi.

 4. Programy, w których może zaistnieć DZiKS: • Esemeska (10-17) - program, w którym słuchacze dzwonią, aby przekazać pozdrowienia i dedykują sobie piosenki. • Zjedz Pawelca (6-9) – program prowadzony tak jak poprzedni z udziałem słuchaczy. Opowiadają historie swojego życia (głównie sercowe <3). Poza tym prowadzący bawi się w np. budzenie ludzi na prośbę odbiorców

 5. Sieć trzynastu lokalnych stacji radiowych, prezentujących szeroko rozumianą muzykę taneczną, adresujących program głównie do młodzieży. Należy do grupy radiowej Eurozet obok rozgłośni takich jak Radio ZET, Chilli ZET, Antyradio czy Radio Plus.

 6. Programy, w których może zaistnieć DZiKS: • Poranny wake-up (6:30 – 10) – poranny program, informacje o wydarzeniach danego dnia. • Słowotalk (weekend 5:30 – 9) – prowadzący porusza ważne kwestie życiowe, odpowiada na nurtujące słuchaczy pytania. „Kultura, edukacja, sport, organizacje młodzieżowe czy poszukiwania pierwszej pracy z nami staną się dużo łatwiejsze!” • Niedziela słodko-kwaśniewska (10-13) – tematy poruszane w programie to styl, kultura, gwiazdy, moda, gadżety i życie w wielkim mieście.

 7. Radio Złote Przeboje – multiregionalna sieć rozgłośni radiowych nadająca program w formacie muzycznym AC. Właścicielem marki jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. wchodząca w spółkę Agora SA. Grupą docelową są słuchacze w wieku 25–54 lat.

 8. Programy, w których może zaistnieć DZiKS: • Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry(06:00 - 10:00)- poranny program zwierający komplet najważniejszych informacji . • Wieczór z Radiem Złote Przeboje(po 21) – wieczorny program, w którym udział biorą słuchacze poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. • Niezły Numer(8:40, 11:45, 17:20) - Autor, Kamil Nosel , wkręca niczego nieświadomych rozmówców w groteskowe sytuacje. Słuchacze mogą wkręcać swoich znajomych po wysłaniu SMSa.

 9. Studencka niekomercyjna rozgłośnia radiowa nadająca na terenie Łodzi i okolic. Działalność radia jest finansowana i wspierana przez Politechnikę Łódzką, dzięki czemu rozgłośnia jest całkowicie wolna od reklam. Praca w Studenckim Radiu "Żak" ma w całości charakter wolontariatu. Żaden z pracowników radia nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Bieżące decyzje w sprawach działalności radia podejmuje kolegium redakcyjne, w skład którego wchodzi redaktor naczelny i jego zastępcy. Co kwartał redaktor naczelny zwołuje walne zgromadzenie pracowników i kandydatów. Pracownicy będący studentami Politechniki Łódzkiej mogą głosować na nim w sprawach Żaka. Oprócz tego każdy pracownik, również pochodzący z innej uczelni niż Politechnika Łódzka (czyli nie mający prawa głosowania) oraz każdy kandydat może na zgromadzeniu walnym przedstawić swój wolny wniosek oraz brać udział w dyskusjach.

 10. Programy, w których może zaistnieć DZiKS: • Poranek (7 -10) – pierwszy program w ciągu dnia. Muzyka przeplatane szybkimi, przydatnymi informacjami o wydarzeniach w Łodzi • Radiogrzałka (15-17:30) - Mówimy o wszystkim, co wydarzyło lub wydarzy się nie tylko w naszym mieście. Całkowicie niezobowiązująco i z przymrużeniem oka bądź zupełnie na poważnie. Radiogrzałka to rozmowy, goście, kąciki i konkursy. • O Erasmusie prawie wszystko (czwartki 17:30 – 18) – głos w programie zabierają studenci, którzy byli uczestnikami wyjazdów Erasmus. Opowiadają o swoich doświadczeniach, przygodach.

 11. WNIOSKI

More Related