1 / 14

Az interim menedzsmentről

Rövid összefoglaló az interim management fő előnyeiről, alkalmazási lehetőségeiről, azaz a cégvezetés egy átmeneti szervezeti és stratégiai hiányának külső, tapasztalt szolgáltató igénybevételével történő megoldásáról.

guest59275
Download Presentation

Az interim menedzsmentről

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Interim Menedzsment

 2. Az interim menedzsmenta cégvezetés egy átmeneti szervezeti és stratégiai hiátusának megoldása külső, tapasztalt szolgáltató igénybevételével.

 3. Az Interim Menedzsment jellemzői • Irányítási eszköz,amely addicionális menedzsment erőforrásokat és szaktudást biztosít egy meghatározott időszakra • Projekt alapú, feladatorientált vezetés • Azonnal rendelkezésre álló szaktudás • Időtálló menedzsment megoldás

 4. Az Interim Menedzser szerepe • Az Interim egy személyben: • Operatív menedzser • Tanácsadó menedzser • Változás menedzser

 5. Az Interim Menedzsment szolgáltatás alkalmazási területei • 1. „Hiány” Menedzsment • Vezetők váratlan távozásakor keletkező hiány rövidtávú (6 hónap) megoldása • Tervezett, vagy nem tervezett távozások pótlása (munkakör változás, szülési szabadság, sportbaleset, job rotation, stb.) 2. Projekt Menedzsment • Cégek, vagy egységek beindítása, felvásárlás, összeolvadás • Jelentős növekedés, vállalati konszolidáció • Szakmai Projektek (IT, Pénzügy, Logisztika, Termék bevezetés...)

 6. 3. Változás Menedzsment • Krízis menedzsment • Átstrukturálás • Hitel-, kockázati tőke kihelyezések 4. Független, non-executive, igazgatósági szintű menedzserek 5. Internal Audit Sarbanes-Oxley törvény (SOX) alkalmazása EU 8-as direktíva alkalmazása 6.Corporate Governance (felelős vállalatirányítási rendszer kialakítása)

 7. Az Interim Menedzsment szolgáltatás alkalmazási területei – a teljesség igénye nélkül • Tevékenység irányítása interim manager által • Napi üzleti tevékenységhez szükséges első számú vezetői döntéshozatal / döntéshozatal támogatása • Lebonyolítás és kontrolling felügyelete • Kapcsolattartás a bank üzleti területeivel • Ügyfél akvizíció, meglévő ügyfélkapcsolatok karbantartása • Jelentésszolgálati tevékenység biztosítása • Működési rend változtatási javaslatok döntéshozók számára • Elfogadott javaslatok bevezetése belülről

 8. Az Interim Menedzsment szolgáltatás alkalmazási területei – a teljesség igénye nélkül • Átvilágítás (üzleti, folyamat, személyzeti – mindegyike vagy bármelyike) • Az akvizíció következtében elvárható hatékonyság javulások (szinergiák) felkutatása és bemutatása, változási javaslatok kidolgozása • Elfogadott szervezeti változtatások megvalósítása belülről (folyamatok) • Az új működési rendnek megfelelő szabályzatok kidolgozása • Új szervezeti rendnek megfelelő modern vállalatirányítási rendszerek (érdekeltségi rendszerek, kulcsmutatók, kontrolling, stb) bevezetése és betanítása, majd átadása munka közben

 9. Projekt menedzsment

 10. Az Interim Kft. szerepe • 1. A probléma megfogalmazása és a célok kitűzése • 2. Az interim menedzser kiválasztása • 3. Az interim menedzser munkájának támogatása • 4. Monitorozás, konzultáció

 11. Összköltség = Számlázott napidíj • Nincs bérköltség vonzata – adók és járulékok, cafeteria, autó, betegszabadság stb. • Nincs utazási és telefonköltség • Csak a ledolgozott munkanapokra jár díjazás • Nincs felvételi vagy elbocsátási költség

 12. Az Interim Menedzsment előnyei • Professzionalizmus Professzionális munkavégzés a szerződés kezdetétől • Rövid válaszidő Az Interim Menedzser néhány napon belül munkába áll • Objektivitás Elkötelezettség a kitűzött célok eléréséhez, elfogulatlanság, a vállalati „politikán” kívül maradás • Flexibilitás Elméleti modellek helyett cégre szabott megoldások • Intenzitás A feladatok azonnali végrehajtása • Tapasztalat, tudástranszfer Az Interim.hu és a Menedzserek bizonyított tapasztalattal rendelkeznek

 13. Miért az Interim.hu Kft? • Többszáz sikeres interim menedzsment projekt és elégedett ügyfél 8 év alatt • 1800 fős adatbázis • Dinamikus projekt menedzser csapat • Garancia a partnerek tapasztalata

 14. Interim Vezető Szolgáltató Kft. www.interim.hu info@interim.hu

More Related