1 / 1

Velkomstbrev

Velkomstbrev

guest58911
Download Presentation

Velkomstbrev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ”Hver mands adgang til lovgivningen er grundstenen til ethvert demokrati”.  Sådan sagde Magnus Karnov, og den vision har i dag gjort Karnov Group Denmark A/S til den ledende udbyder af information til professionelle, der arbejder med jura, revision, regnskab og ledelse. Karnov Group stræber efter at hjælpe vores kunder til bedre at kunne udføre deres job, så de kan koncentrere sig om at forbedre vores samfund. Det har gjort os til en betydningsfuld forretningspartner i hele Skandinavien. I dag dækker vi hele spektret af faglitteratur inden for vores kunders specialer. Og vores udgivelser spænder fra nytænkende ph.d.-afhandlinger, overskuelige studiebøger til aktuelle lovkommentarer, tidsskrifter og manualer. Så du vil altid kunne finde netop den vinkel du ønsker på et konkret emne. Vores onlineløsninger gør hver dag omkring 30.000 brugere i stand til at træffe vigtige forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. De bliver opdateret hver eneste dag, og funktionaliteten på vores platforme bliver løbende udviklet. I Karnov Group arbejder der ca. 150 medarbejdere, fordelt på vores kontorer i København og Stockholm.Vi er ejet af GMT Communications Partners, som er en uafhængig kapitalfond, der fokuserer på europæiske virksomheder inden for media, information, telekommunikation og underholdning (Tryk på billedet for at fjerne teksten) Cultureclub: Hvad er det.. . . . . . . . . . . . (Tryk på billedet for at fjerne teksten) Din første dag: Hvad skal der ske? Hvem skal du møde? Hvor skal du være? .. . .. … .. …. . . . . (Tryk på billedet for at fjerne teksten) Du ønskes hermed velkommen som medarbejder i Hjemmeside Første dag Udfyld venligst Om os Hvad er Culture Club?

More Related