1 / 9

računovodstveni program

wwwe

guest55300
Download Presentation

računovodstveni program

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Računovodstveni program za srednje ekonomske škole - U Skladu sa nastavnim planom i programom Ministarstva prosvete Republike Srbije-

  2. URAĐEN U DVA NIVOA AUTOMATIZACIJE OBEZBEĐUJE: • Potpunu pokrivenost nastavnog plana i programa za sve razrede ekonomskih škola svih obrazovnih profila • Veliki broj zadataka za vežbu – potpuno usklađenih sa nastavnim planovima i programima

  3. Prvi nivo automatizacije obezbeđuje: PROGRAMIRANJE OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH OBRAZACA: • Početnog inventara • Početnog bilansa stanja • Dnevnika • Glavne knjige • Pomoćnih knjiga • Mesečnih pregleda • Zaključnog lista • Krajnjeg bilansa stanja • Bilansa uspeha POVEZIVANJE POSLOVNIH KNJIGA PUTEM HIPERVEZA AUTOMATSKO UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA HIPERVEZE SA NAJPOZNATIJIM KNJIGOVODSTVENIM SAJTOVIMA HIPERVEZE I PRAĆENJE ZAKONSKIH PROPISA PUTEM INTERNETA

  4. ZAŠTO RAČUNOVODSTVENI SOFTVER ? • POTPUNO JE BESPLATAN • JEDNOSTAVAN – NE ZAHTEVA NIKAKVE TROŠKOVE ODRŽAVANJA • NE POSTOJI JEDINSTVENI APLIKATIVNI SOFTVER KOJI BI PODRŽAO NASTAVU RAČUNOVODSTVA U SREDNJIM EKONOMSKIM ŠKOLAMA • SVOJEVRSNA PROMOCIJA MATEMATIKE I PRIBLIŽAVANJE RAČUNOVODSTVA PRAKSI

  5. I NAJVAŽNIJE • POTPUNO JE BESPLATAN • BEZ POSEBNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA

  6. Matematičko-računovodstveno-informatička rešenja obezbeđuju: • Programiranje bilanasa,dnevnika,aktivnih i pasivnih konta,materijalnog knjigovodstva, magacinske evidencije i zaključnog lista • Automatsko izračunavanje stanja,salda i utvrđivanje finansijskog rezultata • Uspostavljanje relacija i povezivanje poslovnih knjiga • Automatski obračun pdv-a • Analize

  7. Učenici imaju pristup: • Svim matematičkim formulama upotrebljenim u programiranju • Svim informatičkim “exel” i “access” funkcijama upotrebljenim u programiranju • Kreiranju svih relacija između povezanih tabela u programu

  8. Primena: • Na časovima redovne, dodatne i blok nastave nastavnog predmeta “Računovodstvo” • Na časovima “Računarstva i informatike” • Na časovima “Poslovne informatike”

  9. Uradi nešto!!! • Pomeri granice! • Pomozi inventivna rešenja! autori prezentacije: Diplomirani ekonomista, profesor Računovodstva, bavi se računarskim programiranjem iz hobija Diplomirani inženjer informatike, profesor Poslovne informatike, profesionalni programer

More Related