sistemA solar - PowerPoint PPT Presentation

guest4245
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sistemA solar PowerPoint Presentation
Download Presentation
sistemA solar

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
sistemA solar
462 Views
Download Presentation

sistemA solar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. El Sistema solar El nostre lloc a l’univers és un petit planeta que gira al voltant d’una estrella mitjana ubicada en el braç d’una enorme galàxia

  2. El sistema solar, amb un radi d’unes 10.000 UA, és un conjunt d’astres format pel Sol, els planetes i els seus satèl·lits, els cometes i els asteroids. La matèria que forma el sistema, que es pot considerar reunida casi en la seva totalitat en una regió d'unes 50 ua de radi, es presenta en tres formes fundamentals: rocosa (formada bàsicament per silici, magnesi i ferro), la gasosa (formada per hidrogen i gasos nobles que difícilment es condensen) i la dels gels (composada per aigua, metà i amoníac). El Sistema Solar té diverses propietats, tals com les seves òrbites (casi circulars i totes mol properes al pla de simetria del sistema), el moviment directe dels planetes (es a dir, en sentit contrari a les agulles del rellotge), la rotació directe dels planetes al voltant del seu eix de gir i la reducció de les densitats planetàries des del centre del sistema fins els seus confins.

  3. És molt difícil precisar l'origen del nostre Sistema Solar. Els científics creuen que pot situar-se fa uns 4.600 milions d'anys, quan un immens núvol de gas i pols es va contreure a causa de la força de la gravetat i va començar a girar a gran velocitat, probablement, degut a l'explosió d'una supernova propera.

  4. La IAU resol que els planetes i la resta dels cossos amb l'excepció dels satèl·lits dins el Sistema solar es distribueixen en tres categories diferents, de la següent manera • Un planeta és un cos celeste que: • (a) està en òrbita al voltant del Sol, • (b) té suficient massa perquè la seva gravetat superi les forces associades a un sòlid rígid de manera que assoleix una forma (gairebé) esfèrica en equilibri hidrostàtic, i • (c) que és l'objecte gravitatòriamentdominant a l'entorn de la seva òrbita. Planetes Planeta nan Un "planeta nan" és un objecte celeste que: (a) està en òrbita al voltant del Sol, (b) té suficient massa per a que la seva gravetat superi les forces associades a un sòlid rígid de manera que assoleix una forma (gairebé) esfèrica2 en equilibri hidrostàtic , (c) que NO és l'objecte gravitatòriament dominant a l'entorn de la seva òrbita, i (d) que no és un satèl·lit. Altres objectes Tots els altres objectes orbitant el Sol haurien de ser anomenats col·lectivament com a "Petits Cossos del Sistema Solar".

  5. Tipus de cossos del sistema solar (segons la IAU) Petits cosos del sistema solar Planetes nans Planetes Plutó Planetes exteriors Orcus Planetes interiors Ceres Varuna Júpiter Mercuri Creonte Venus Sedna Saturn Terra Eris o Xena Urani Quaoar Mart Neptú Makemake Ixión Haumea 2002 TX300

  6. En aquest gràfic podem comparar la gravetat amb la densitat dels planetes del sistema solar En aquest enllaç podem veure el planeta Sedna comparat amb la terra, la lluna i altres planetes.

  7. Justificació del treball: Ja que aquest any és l’any internacional de l’astronomia 2009, he cregut convenient fer una petita aportació a l’esdeveniment.